Het is misschien handig om enkele genealogie-termen nader uit te leggen.

Er zijn diverse invalshoeken in de genealogie. Je hebt bijvoorbeeld Genealogie├źn, Parentelen en Kwartierstaten.

Hieronder een uitleg van deze termen:

Genealogie:
Een genealogie is een in generaties gerangschikte opgave van personen die in mannelijke lijn afstammen van een bepaalde mannelijke persoon.
Van deze mannelijke voorouder dienen de gegevens vermeld te worden van zijn kinderen, van de kinderen van zijn zonen (dus de kleinkinderen van de oorspronkelijke voorouder), van die kleinzonen weer de kinderen (dus de achterkleinkinderen van de oorspronkelijke voorouder) enzovoort.
Om een genealogie te kunnen samenstellen moeten we dus eerst aanvangen met de samenstelling van een stamreeks en van de oudst gevonden stamvader weer terugwerken naar het heden.

Op mijn website vindt u van alle genoemde families de Genealogie├źn.


Parenteel:
Een parenteel is een in generaties gerangschikte opgave van de afstammelingen van een bepaald ouderpaar, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.
Van dat ouderpaar dienen dus de gegevens van alle kinderen, alle kleinkinderen, achterkleinkinderen, enzovoort in het gegevenbestand opgenomen te worden.
Ook hierin moeten we dus eerst van het heden naar het verleden werken en van daaruit weer terug naar het heden.

 


 

Kwartierstaat:
Een kwartierstaat is een in generaties gerangschikte opgave van de wettige voorouders van een bepaald persoon. De persoon van wie de kwartierstaat uit gaat, in de regel u zelf, uw kind of kleinkind, noemen we de kwartierdrager of proband. Deze kwartierdrager nu, krijgt het nummer 1. Deze nummer 1 heeft twee ouders, die we respectievelijk de vader 2 en de moeder 3 noemen.

De vader van de vader krijgt het nummer 4 en diens echtgenote nummer 5.
De vader van de moeder krijgt het nummer 6 toebedeeld een diens echtgenote nummer 7.
De vierde generatie begint in dezelfde volgorde met het nummer 8 enzovoort.
In deze volgorde geplaatst krijgt elke mannelijke voorouder een even en elke vrouwelijke voorouder een oneven nummer. Daarbij is hun plaats in de kwartierstaat zodanig, dat indien wij van willekeurig welke persoon de vader zoeken, wij het nummer van die persoon vermenigvuldigen met 2 om de plaats van de vader in de kwartierstaat te vinden. Zoeken wij de moeder dan dienen wij het nummer van die persoon met 2 te vermenigvuldigen en daar 1 bij op te tellen.

Voorbeeld:
Van de grootvader van de kwartierdrager (nummer 1), die in de kwartierstaat het nummer 4 heeft, zoeken wij de vader. Die moet dan het nummer 2 x 4 = 8 hebben. Diens vrouw heeft dan dus het nummer 2 x 4 + 1 = 9.
Doen we ons genealogisch onderzoek vanuit de behoefte daardoor te weten te komen van wie wij afstammen, dan is deze kwartierstaat de meest uitgebreide wijze van onderzoek. Immers, van alle voorouders in deze kwartierstaat stammen wij, per generatie, in gelijke mate af!
We moeten er echter rekening mee houden dat het onderzoek m.b.t. de kwartierstaat eigenlijk nooit voltooid is.

Op deze website zult u (voorlopig) geen Kwartierstaat vinden.