Via  minimaal twee kanten komen de voorouders van onze kinderen uit bij Karel de Grote.  1 lijn via moederskant via  overgrootmoeder Jozina J. Romein  en 1 lijn via vaderskant via Antje van der Ende.

Karel de Grote is voorouder van heel veel Europeanen,  met name de royalties. Die stambomen zijn meestal wel uitgezocht, maar naar ons (normale burgers) is wat lastiger. Het is uiteraard wel een leuke gedachte dat  Koning Willem-Alexander  dezelfde voorouders heeft als ons.  Ook al komen we dan pas in ongeveer  het jaar  1100   bij elkaar   🙂


 

Het zou leuk geweest zijn als u hieronder de lijn zou kunnen vinden van Karel naar onze kinderen, maar dit bestand is dermate groot dat het vrijwel onmogelijk is het in zijn geheel  te plaatsen.

In mijn bestand van  ruim 73.000 namen stammen er bijna 19.000 af van Karel de Grote. Hieronder vindt u “slechts” 35 van de 43 generaties.  Wilt U nog meer?  Kijk dan eens op  Geneanet.

Er is  overigens ook een speciale website met meer informatie over Karel de Grote en zijn afstammelingen.

Charlemagne, or Charles the Great, was among the greatest of military leaders in the Middle Ages. He conquered much of western and central Europe. As king, Charlemagne revived the political and cultural life that had disappeared with the fall of the Western Roman Empire four centuries before.


 

Parenteel van Karel I “De Grote” der Franken

I Karel I “De Grote” der Franken is geboren op 02-04-748 in Aken (Dld). Karel is overleden op 28-01-814 in Aken (Dld), 65 jaar oud. Hij is begraven op 28-01-814 in Aken (Dld).
Notitie bij Karel: Gedoopt door Bonefacius aartsbisschop van Mayence; Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasië krijgen; beiden worden gezalfd op 9.10.768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons; na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden; Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning, Saint-Denis 28.7.754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot ‘patricius Romanorum’, maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden; door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25.12.800; laat dan zijn ‘patricius’-titel vallen; zijn uiteindelijke titulatuur wordt: ‘Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romanum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum’; zijn (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse ‘basileus’ Michael I Rhangabe erkend; overl. Aken 28.1.814, begr. ald. (Dom).
Hij had 4 echtgenotes en 6 concubines.
(bron: www.kareldegrote.nl)
Onder genealogen wordt wel eens beweerd dat vrijwel alle Europeanen van Karel de Grote zouden afstammen. Karel de Grote zou weliswaar vele kinderen hebben verwekt, doch daartegenover staat dat vele van zijn historisch betuigde afstammelingen slechts een beperkt nakomelingsschap hebben gekend. (www.wikipedia.nl)

Karel:

(1) begon een relatie met Madelgardis.
(2) begon een relatie met Gerswindis.
(3) begon een relatie, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 768 met Himiltrudis.
(4) trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, vóór 30-04-771 in Aken (Dld) met Hildegard van Zwaben, ten hoogste 13 jaar oud. Hildegard is geboren omstreeks 758, dochter van Gerold I in de Vinzgouw en Imma (Emma) der Alamannen. Hildegard is overleden op 30-04-783 in Thionville (Fr), ongeveer 25 jaar oud. Zij is begraven in De Kerk van de Abdij Saint Arnoul – Metz (Fr).
(5) trouwde, 35 jaar oud, in 10-783 in Worms (Dld) met Fastrada van Oostfranken, ongeveer 19 jaar oud. Fastrada is geboren omstreeks 764, dochter van Radolf van Franconië. Fastrada is overleden op 10-08-794 in Frankfurt ad Rijn (Dld), ongeveer 30 jaar oud. Zij is begraven in de basiliek van St. Alban te Mayence.
(6) trouwde, ongeveer 47 jaar oud, omstreeks 795 met Liutgardis. Liutgardis is overleden in Tours (Fr). Zij is begraven in Kathedraal St.Martin – Tours (Fr).
(7) begon een relatie, ongeveer 53 jaar oud, omstreeks 801 met Regina.
(8) begon een relatie, ongeveer 58 jaar oud, omstreeks 806 met Adelindis.
Kind van Karel en Madelgardis:

1 Rothildis der Franken. Rothildis is overleden op 24-03-852.

Kind van Karel en Gerswindis:

2 Adeltrudis der Franken.

Kinderen van Karel en Himiltrudis:

3 Alpais der Franken, geboren omstreeks 769. Volgt II-a.
4 Pippijn (met de bult) der Franken, geboren omstreeks 770. Pippijn is overleden omstreeks 811, ongeveer 41 jaar oud.

Kinderen van Karel en Hildegard:

5 Karel II (De Jongere) der Franken, geboren omstreeks 772. Karel is overleden op 04-12-811 in Beieren (Dld), ongeveer 39 jaar oud.
6 Adelheid der Franken, geboren omstreeks 773 in Italië. Adelheid is overleden in 08-774 in Italië, ongeveer 1 jaar oud. Zij is begraven in Abdij Saint Arnoul – Metz (Fr).
7 Hrotrudis der Franken, geboren omstreeks 775. Volgt II-b.
8 Pepijn van Italië, geboren omstreeks 777 in Rome (It). Volgt II-c.
9 Lotharius der Franken, geboren omstreeks 778 in Poitiers (Fr). Lotharius is overleden omstreeks 780, ongeveer 2 jaar oud.
10 Lodewijk I “De Vrome” der Franken, geboren omstreeks 08-778 in Chasseneuil – Poitiers (Fr). Volgt II-d.
11 Bertha der Franken, geboren omstreeks 780 in Aken (Dld). Volgt II-e.
12 Gisela der Franken, geboren omstreeks 781. Gisela is overleden na 814, minstens 33 jaar oud.
13 Hildegardis der Franken, geboren in 782 in Thionville (Fr). Hildegardis is overleden in 06-783, 0 of 1 jaar oud. Zij is begraven in Abdij Saint Arnoul – Metz (Fr).

Kinderen van Karel en Fastrada:

14 Theodrada van Argenteuil, geboren omstreeks 785. Volgt II-f.
15 Hiltrudis der Franken, geboren omstreeks 787. Hiltrudis is overleden na 814, minstens 27 jaar oud.

Kinderen van Karel en Regina:

16 Drogo der Franken, geboren op 17-06-801. Drogo is overleden op 08-12-855 in Bourgogne (Fr), 54 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Saint Arnoul – Metz (Fr).
17 Hugo der Franken, geboren vóór 806. Hugo is overleden op 14-06-844 in Angoumois (Fr), minstens 38 jaar oud.

Kind van Karel en Adelindis:

18 Theodoricus der Franken, geboren omstreeks 807. Theodoricus is overleden na 818, minstens 11 jaar oud.

Kind van Karel uit onbekende relatie:

19 Crothias der Franken, geboren omstreeks 784. Crothias is overleden na 814, minstens 30 jaar oud.
II-a Alpais der Franken is geboren omstreeks 769, dochter van Karel I “De Grote” der Franken (zie I) en Himiltrudis. Alpais is overleden vóór 23-07-852, ten hoogste 83 jaar oud. Alpais trouwde met Bego I van Parijs. Bego is geboren omstreeks 780, zoon van Gerhard I van Parijs en Rotrud. Bego is overleden op 28-10-816, ongeveer 36 jaar oud.

Kinderen van Alpais en Bego:

1 Leuthard van Parijs, geboren omstreeks 806. Leuthard is overleden omstreeks 858, ongeveer 52 jaar oud.
2 Eberhard van Parijs, geboren omstreeks 806. Eberhard is overleden omstreeks 861, ongeveer 55 jaar oud.
3 Susanne van Parijs, geboren omstreeks 810. Volgt III-a.
II-b Hrotrudis der Franken is geboren omstreeks 775, dochter van Karel I “De Grote” der Franken (zie I) en Hildegard van Zwaben. Hrotrudis is overleden op 06-06-810, ongeveer 35 jaar oud. Hrotrudis begon een relatie met Rorich (Rorico) van Maine. Rorich is geboren omstreeks 775. Rorich is overleden op 01-03-839, ongeveer 64 jaar oud.
II-c Pepijn van Italië is geboren omstreeks 777 in Rome (It), zoon van Karel I “De Grote” der Franken (zie I) en Hildegard van Zwaben. Pepijn is overleden op 08-07-810 in Milaan (It), ongeveer 33 jaar oud. Hij is begraven op 11-07-810 in De Kerk San Zeno Maggiore – Verona (It).
Notitie bij Pepijn: Vergezelde zijn vader naar Italië, alwaar hij werd gedoopt door paus Hadrianus, bij welke gelegenheid zijn naam Karel werd veranderd in Pippijn. Werd te Rome op 15.4.781 tot koning gekroond. Uit zijn verbintenis (voor 796) met Chrothais, zonder twijfel nauw geparenteerd aan Adelhard van Corbië en diens halfbroer Wala, de toekomstige beschermheren van Bernard van Italië, werden zes kinderen geboren.

Pepijn begon een relatie met Crothais.

Kinderen van Pepijn en Crothais:

1 Bernard I van Italië, geboren omstreeks 797. Volgt III-b.
2 Aeda van Italië, geboren omstreeks 798. Volgt III-c.
II-d Lodewijk I “De Vrome” der Franken is geboren omstreeks 08-778 in Chasseneuil – Poitiers (Fr), zoon van Karel I “De Grote” der Franken (zie I) en Hildegard van Zwaben. Lodewijk is overleden op 20-06-840 in Ingelheim ad Rijn (Dld), ongeveer 61 jaar oud. Hij is begraven in Het Klooster van de Saint-Arnould – Metz (Fr).
Notitie bij Lodewijk: Lodewijk I, geb. bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778, door paus Hadrianus I tot koning van Aquitanië gezalfd Rome Pasen (154)-781; na de dood ,van zijn oudere broers Karel en Pippijn door zijn vader tot keizer gekroond en als mederegent aangesteld Aken 11.9.813; alleenheerser 28.1.814; doet zich door paus Stephanus IV opnieuw tot keizer kronen Reims 28.10.816; ontwerpt in Aken juli 817 een regeling van de toekomstige verdeling van zijn rijk (Ordinatio Imperii) welke hij echter in 829 wijzigt ten gunste van de uit zijn tweede huwelijk geboren zoon Karel hetgeen tot een reeks burgeroorlogen leidt; tot afstand gedwongen Çompiègne okt. 833 doch door zijn jongere zoons hersteld Saint-Denis 1.3.834; dit bevestigd door hernieuwde kroning Metz 28.2.835; overl. op een eiland in de Rijn bij Ingelheim 20.6.840, begr. Saint-Arnould bij Metz; had in ca. 793 een verhouding met een onbekende vrouw, tr. (1) 794 of 795 Irmingard, overl. 3.10.818, dr. van Ingram, graaf in de Haspengouw, en N.N.; tr. (2) Aken febr. 819 Judith (Welf), geb. ca. 800, overl. Tours 19.4.843, begr. ald. (Saint-Martin), dr. van Welf I, graaf in Beieren en Eigilwich uit Saksen. Voorts had Lodewijk tussen 851 en 853 een relatie met een onbekende vrouw.
(uit: www.kareldegrote.nl)

Lodewijk:

(1) trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 795 met Ermengarde van Haspengouw. Ermengarde is een dochter van Ingram van Haspengouw. Ermengarde is overleden op 03-10-818.
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 21-02-819 in Aken (Dld) met Judith van Beieren-Altdorf, ongeveer 19 jaar oud. Judith is geboren omstreeks 800, dochter van Welf I van Beieren en Heilwig van Saksen. Judith is overleden op 19-04-843 in Tours (Fr), ongeveer 43 jaar oud.
Kinderen van Lodewijk en Ermengarde:

1 Lotharius I der Karolingen, geboren omstreeks 795 in Aquitanië (Fr). Volgt III-d.
2 Pepijn I van Aquitanë, geboren omstreeks 797. Volgt III-e.
3 Lodewijk II (De Duitser) van Beieren, geboren omstreeks 806. Volgt III-f.

Kinderen van Lodewijk en Judith:

4 Gisela der Karolingen, geboren omstreeks 821. Volgt III-g.
5 Karel II (De Kale) van West-Francië, geboren op 13-06-823 in Frankfurt ad Main (Dld). Volgt III-h.
II-e Bertha der Franken is geboren omstreeks 780 in Aken (Dld), dochter van Karel I “De Grote” der Franken (zie I) en Hildegard van Zwaben. Bertha is overleden na 14-01-823, minstens 43 jaar oud. Bertha begon een relatie met Angilbert de Ponthieu. Angilbert is geboren in 760 in Ponthieu (Fr). Angilbert is overleden op 18-02-814, 53 of 54 jaar oud.
II-f Theodrada van Argenteuil is geboren omstreeks 785, dochter van Karel I “De Grote” der Franken (zie I) en Fastrada van Oostfranken. Theodrada is overleden omstreeks 09-01-844, ongeveer 59 jaar oud. Theodrada trouwde met Dirk I van Ruparië.

Kind van Theodrada en Dirk:

1 Gerolf I. Volgt III-i.
III-a Susanne van Parijs is geboren omstreeks 810, dochter van Bego I van Parijs en Alpais der Franken (zie II-a). Susanne trouwde met Wulfhard van Angoulême-Perigord. Wulfhard is geboren omstreeks 810.

Kind van Susanne en Wulfhard:

1 Adalhart van Angoulême-Perigord, geboren omstreeks 830. Volgt IV-a.
III-b Bernard I van Italië is geboren omstreeks 797, zoon van Pepijn van Italië (zie II-c) en Crothais. Bernard is overleden op 07-04-818 in Aken (Dld), ongeveer 21 jaar oud. Hij is begraven in De Basiliek San Ambrogio – Milaan (It).
Notitie bij Bernard: Bernard, koning der Lombarden, geb. ca. 797, overl. 17.4.818, 19 jaren oud zijnde, begr. in de basiliek van Saint-Ambroise in Milaan; komt, opgevoed in een klooster te Fulda, 812 naar Italië en wordt door zijn grootvader Karel de Grote in opvolging van zijn vader Pippijn in september 813 tot (onder)koning van Italië aangesteld; huldigt Lodewijk de Vrome als keizer 814; wanneer deze hem echter bij de z.g. ‘Ordinatio imperii’ van 817 passeert, komt hij met de groten van zijn rijk in opstand; verslagen geeft hij zich in december van dat jaar over te Châlon-sur-Saône; de rijksvergadering veroordeelt hem te Aken tot de dood; wordt echter door Lodewijk de Vrome ‘begenadigd’ tot het ‘uitsteken van zijn ogen’, welke ‘ingreep’ hij niet overleeft, zodat hij (slechts twee of drie dagen na de ingreep) aan zijn wonden 17.4.8 18 overlijdt, tr. ca. 814 Kunigunde (van overigens onbekende herkomst); overl. na 15.6.835.

Bernard trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 814 met Cunigonde van Laon.

Kind van Bernard en Cunigonde:

1 Pepijn van Vermandois, geboren omstreeks 818. Volgt IV-b.
III-c Aeda van Italië is geboren omstreeks 798, dochter van Pepijn van Italië (zie II-c) en Crothais. Aeda trouwde met XX van Billung.

Kind van Aeda en XX:

1 Oda van Billung, geboren omstreeks 816. Volgt IV-c.
III-d Lotharius I der Karolingen is geboren omstreeks 795 in Aquitanië (Fr), zoon van Lodewijk I “De Vrome” der Franken (zie II-d) en Ermengarde van Haspengouw. Lotharius is overleden op 29-09-855 in Abdij te Prüm (Dld), ongeveer 60 jaar oud. Hij is begraven in St. Saveur-Abdij, Prüm (Dld). Lotharius trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 15-11-821 in Diedenhofen met Irmingard van Tours, ongeveer 21 jaar oud. Irmingard is geboren omstreeks 800, dochter van Hugo van Tours en Bava (Ada of Ava). Irmingard is overleden op 20-03-851, ongeveer 51 jaar oud.

Kinderen van Lotharius en Irmingard:

1 Irmingard van Franken (der Karolingen). Volgt IV-d.
2 Lodewijk II (De Jonge) der Karolingen, geboren omstreeks 825. Volgt IV-e.
3 Lotharius II van Lotharingen, geboren omstreeks 835. Volgt IV-f.
III-e Pepijn I van Aquitanë is geboren omstreeks 797, zoon van Lodewijk I “De Vrome” der Franken (zie II-d) en Ermengarde van Haspengouw. Pepijn is overleden omstreeks 13-12-838 in Poitiers (Fr), ongeveer 41 jaar oud. Pepijn trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 822 met Ingeltrud van Madrie, ongeveer 21 jaar oud. Ingeltrud is geboren omstreeks 801, dochter van Thibert van Madrie. Ingeltrud is overleden omstreeks 838, ongeveer 37 jaar oud.

Kind van Pepijn en Ingeltrud:

1 Rotrude van Duitsland, geboren omstreeks 836. Volgt IV-g.
III-f Lodewijk II (De Duitser) van Beieren is geboren omstreeks 806, zoon van Lodewijk I “De Vrome” der Franken (zie II-d) en Ermengarde van Haspengouw. Lodewijk is overleden op 28-08-876 in Frankfurt ad Main (Dld), ongeveer 70 jaar oud. Hij is begraven in St. Nazaire Abdij – Lorch. Lodewijk trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 827 met Emma van Beieren, ongeveer 17 jaar oud. Emma is geboren omstreeks 810, dochter van Welf I van Beieren en Heilwig van Saksen. Emma is overleden op 31-01-876, ongeveer 66 jaar oud. Zij is begraven in St.Emerankerk – Regensburg (Dld).

Kind van Lodewijk en Emma:

1 Lodewijk III “De Jonge” van Oost – Francië, geboren omstreeks 835. Volgt IV-h.
III-g Gisela der Karolingen is geboren omstreeks 821, dochter van Lodewijk I “De Vrome” der Franken (zie II-d) en Judith van Beieren-Altdorf. Gisela is overleden na 01-07-874, minstens 53 jaar oud. Zij is begraven in Cysoing. Gisela trouwde met Everhard I van Friuli. Everhard is geboren omstreeks 805, zoon van Unruoch II li de Ternoise – van Friuli en Engeltrude van Parijs. Everhard is overleden op 16-12-866 in Italië, ongeveer 61 jaar oud. Hij is begraven in St. Calixtus Abdij – Cysoing.

Kinderen van Gisela en Everhard:

1 Judith van Friuli – Suligau, geboren omstreeks 837.
2 Ebverhard II van Friuli, geboren omstreeks 837. Ebverhard is overleden op 20-06-840, ongeveer 3 jaar oud.
3 Ingeltrud van Friuli, geboren omstreeks 838. Volgt IV-i.
4 Unroch III van Friuli – van Parijs, geboren omstreeks 839. Unroch is overleden op 01-07-874, ongeveer 35 jaar oud.
5 Hedwig van Friuli, geboren omstreeks 840.
6 Berengarius I van Friuli, geboren omstreeks 855. Volgt IV-j.
7 Adelhard van Friuli, geboren omstreeks 856.
8 Heilwich van Friuli, geboren omstreeks 858. Volgt IV-k.
9 Kunigunde van Friuli -Zwaben, geboren omstreeks 864. Volgt IV-l.
III-h Karel II (De Kale) van West-Francië is geboren op 13-06-823 in Frankfurt ad Main (Dld), zoon van Lodewijk I “De Vrome” der Franken (zie II-d) en Judith van Beieren-Altdorf. Karel is overleden op 06-10-877 in Brides-les-Mains, Avrieux(Zwit), 54 jaar oud. Hij is begraven in St. Denis (Fr).
Notitie bij Karel: Karel II, de Kale, geb. Frankfurt aan de Main 13 juni 823, overl. Maurienne 6 okt. 877, begr. klooster Nantua, later Saint-Denis. Door zijn vader tot koning gekroond en aangesteld tot hertog van Maine, Quierzy en Aquitanië 838, streed na de dood van zijn vader samen met zijn halfbroer Lodewijk de Duitser tegen hun oudste broer Lotharius I, welke zij versloegen bij Fontenoy (bij Auxerre) 25 juni 841, verkreeg West-Francië bij het verdelingsverdrag van Verdun aug. 843, gekroond tot koning van Aquitanië, Orléans 848, liet zich na de dood van zijn neef Lotharius II tot koning van Lotharingen wijden Metz 9 sept. 869, doch moest het oostelijk deel daarvan afstaan aan Lodewijk de Duitser bij het verdrag van Meerssen 8 aug. 870, liet zich na de dood van Lodewijk II door paus Johannes VIII tot keizer kronen, Rome 25 dec. 875, tr. 1e Quierzy 13 dec. 842 Ermentrudis, geb. ca. 830, overl. 6 okt. 869, dr. van graaf Odo van Orléans

Karel:

(1) trouwde, 19 jaar oud, op 13-12-842 in Quierzy-sur-Oise met Ermentrude van Orléans, ongeveer 19 jaar oud. Ermentrude is geboren omstreeks 27-09-823, dochter van Odo van Orléans en Engeltrude van Parijs. Ermentrude is overleden op 06-10-869 in St. Denis (Fr), ongeveer 46 jaar oud.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 12-10-869 in Aken (Dld) met Richilde van Metz, ongeveer 19 jaar oud. Richilde is geboren omstreeks 850, dochter van Bivinus van Metz en Richardis van Arles. Richilde is overleden omstreeks 910, ongeveer 60 jaar oud.
Kinderen van Karel en Ermentrude:

1 Judith van West-Francië, geboren omstreeks 844. Volgt IV-m.
2 Lodewijk II (De Stamelaar) van West-Francië, geboren op 01-11-846. Volgt IV-n.
3 Karel (Het Kind) van Aquitanië, geboren omstreeks 847. Karel is overleden op 29-09-866 in Buzzancias (Fr), ongeveer 19 jaar oud.
III-i Gerolf I, zoon van Dirk I van Ruparië en Theodrada van Argenteuil (zie II-f). Gerolf is overleden na 856 in Corvey, Noord-Rijnland-Westfalen (Dld).
Notitie bij Gerolf: Graaf van Westergo (8 juli 839); graaf van Hamaland (Hameland was een graafschap aan de IJsel en had Deventer tot hoofdplaats. Na 1085 komt het voor een deel hij het Sticht Utrecht en voor een ander deel bij Gelder en Zutfen) en Teisterbant, voor het eerst genoemd in 833. Hij is een vazal van koning Lodewijk ’de Vrome’. In 837 vocht de Noorse koning Horik tegen Gerolf I op het slot Voorburg en versloeg hem. In 856 werd hij monnik in Corvey.
Kind van Gerolf uit onbekende relatie:

1 Radboud IV van Friesland, geboren omstreeks 790. Volgt IV-o.
IV-a Adalhart van Angoulême-Perigord is geboren omstreeks 830, zoon van Wulfhard van Angoulême-Perigord en Susanne van Parijs (zie III-a). Adalhart is overleden na 890, minstens 60 jaar oud. Adalhart trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 860 met Alpais (Elfride) van Parijs, ongeveer 43 jaar oud. Elfride is geboren omstreeks 817. Elfride is overleden omstreeks 870, ongeveer 53 jaar oud.

Kind van Adalhart en Elfride:

1 Adelheid van Parijs, geboren omstreeks 855. Volgt V-a.
IV-b Pepijn van Vermandois is geboren omstreeks 818, zoon van Bernard I van Italië (zie III-b) en Cunigonde van Laon. Pepijn is overleden na 850, minstens 32 jaar oud.

Kinderen van Pepijn uit onbekende relatie:

1 Bernard van Laon, geboren omstreeks 845. Volgt V-b.
2 Pippijn van Senlis, geboren omstreeks 845. Pippijn is overleden op 28-01-893, ongeveer 48 jaar oud.
3 Herbert I van Vermandois, geboren omstreeks 850. Volgt V-c.
IV-c Oda van Billung is geboren omstreeks 816, dochter van XX van Billung en Aeda van Italië (zie III-c). Oda is overleden omstreeks 903, ongeveer 87 jaar oud. Oda trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 835 met Liudolf van Saksen Ludolf, minstens 29 jaar oud. Liudolf is geboren vóór 806, zoon van Bruno II van Saksen en Addida van Saksen. Liudolf is overleden op 11-03-866, minstens 60 jaar oud.
Notitie bij Liudolf: Liudolf (vóór 806 – 11 maart 866) was graaf in het hertogdom Saksen, zeker sinds 840, en hertog van de Oost-Saksen (Latijn: dux orientalis Saxonum), zeker sinds 850. Hij geldt als de stamvader van de Liudolfingen of Ottonen, omdat hij er de oudste naspeurbare vertegenwoordiger van is.
Kinderen van Oda en Liudolf:

1 Otto van Saksen Ludolf, geboren omstreeks 836. Volgt V-d.
2 Lothar I Stade, geboren omstreeks 840. Volgt V-e.
3 Liutgard van Saksen, geboren omstreeks 845. Volgt V-f.
IV-d Irmingard van Franken (der Karolingen), dochter van Lotharius I der Karolingen (zie III-d) en Irmingard van Tours. Irmingard begon een relatie met Giselbert I van de Darnau. Giselbert is geboren omstreeks 830, zoon van Giselbert van de Maasgauw en Bertswinda van Haspengouw. Giselbert is overleden omstreeks 877, ongeveer 47 jaar oud.

Kind van Irmingard en Giselbert:

1 Reinier I “Langehals” van Henegouwen. Volgt V-g.
IV-e Lodewijk II (De Jonge) der Karolingen is geboren omstreeks 825, zoon van Lotharius I der Karolingen (zie III-d) en Irmingard van Tours. Lodewijk is overleden op 12-08-875 in Brescia, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Lodewijk: In 844 werd hij door zijn vader in Italië als koning geïnstalleerd, en werd in datzelfde jaar in Rome door paus Serge II tot koning gezalfd. In 850 werd hij door zijn vader tot de keizerlijke waardigheid verheven en werd in april als zodanig gekroond door paus Léon IV te Rome. Alles wees erop dat hij zijn vader in zijn voetsporen zou volgen. Na de dood van zijn vader eiste hij een deel van Francië op. De drie broers, zoons van Lodewijk de Vrome, kwamen uiteindelijk op een accoord uit t.a.v. de verdeling van de koninkrijken.

Lodewijk trouwde met Engelberga van Parma. Engelberga is geboren omstreeks 835, dochter van [waarschijnlijk] Adelchis van Parma. Engelberga is overleden omstreeks 900, ongeveer 65 jaar oud.

Kinderen van Lodewijk en Engelberga:

1 Gisela der Karolingen, geboren omstreeks 852. Gisela is overleden op 28-04-868, ongeveer 16 jaar oud.
2 Ermengarde der Franken, geboren omstreeks 855. Volgt V-h.
IV-f Lotharius II van Lotharingen is geboren omstreeks 835, zoon van Lotharius I der Karolingen (zie III-d) en Irmingard van Tours. Lotharius is overleden op 08-08-869 in Piacenza (Italië), ongeveer 34 jaar oud. Lotharius trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 25-12-862 met Waldrada van Auxerre, ongeveer 27 jaar oud. Waldrada is geboren omstreeks 835, dochter van Walachon van Wormsgau en Oda van Wormsgau. Waldrada is overleden op 09-08-868 in Remiremont, ongeveer 33 jaar oud.

Kind van Lotharius en Waldrada:

1 Bertha van Lotharingen, geboren omstreeks 863. Volgt V-i.
IV-g Rotrude van Duitsland is geboren omstreeks 836, dochter van Pepijn I van Aquitanë (zie III-e) en Ingeltrud van Madrie. Rotrude is overleden omstreeks 882, ongeveer 46 jaar oud. Rotrude:

(1) trouwde, ongeveer 14 jaar oud, omstreeks 850 met Lambert III van Nantes, ongeveer 15 jaar oud. Lambert is geboren omstreeks 835. Lambert is overleden vóór 875, ten hoogste 40 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 868 met Otto II van Lebarten.
Kind van Rotrude en Otto:

1 Eberhard II van Lebarten, geboren omstreeks 875. Volgt V-j.
IV-h Lodewijk III “De Jonge” van Oost – Francië is geboren omstreeks 835, zoon van Lodewijk II (De Duitser) van Beieren (zie III-f) en Emma van Beieren. Lodewijk is overleden op 20-01-882, ongeveer 47 jaar oud. Lodewijk trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 29-11-874 met Liutgard van Saksen, ongeveer 29 jaar oud. Zie V-f voor persoonsgegevens van Liutgard.
IV-i Ingeltrud van Friuli is geboren omstreeks 838, dochter van Everhard I van Friuli en Gisela der Karolingen (zie III-g). Ingeltrud:

(1) trouwde met Umruoch II van Artois.
(2) trouwde met Hendrik I van Friesland-van Babenberg. Hendrik is geboren omstreeks 835. Hendrik is overleden op 28-08-886 in Parijs (Fr), ongeveer 51 jaar oud. Hij is begraven in St. Médard – Soissons.
IV-j Berengarius I van Friuli is geboren omstreeks 855, zoon van Everhard I van Friuli en Gisela der Karolingen (zie III-g). Berengarius is overleden op 16-04-924 in Verona (Italië), ongeveer 69 jaar oud. Berengarius trouwde met Bertila van Spoleto. Bertila is geboren omstreeks 860, dochter van Suppo II van Spoleto en Berta van Plaisance. Bertila is overleden vóór 12-915, ten hoogste 55 jaar oud.

Kind van Berengarius en Bertila:

1 Gisela van Friuli, geboren omstreeks 880 in Turijn (Italië). Volgt V-k.
IV-k Heilwich van Friuli is geboren omstreeks 858, dochter van Everhard I van Friuli en Gisela der Karolingen (zie III-g). Heilwich is overleden omstreeks 896, ongeveer 38 jaar oud. Heilwich trouwde met Roger I van Laon. Zie VI-c voor persoonsgegevens van Roger.
IV-l Kunigunde van Friuli -Zwaben is geboren omstreeks 864, dochter van Everhard I van Friuli en Gisela der Karolingen (zie III-g). Kunigunde is overleden omstreeks 910, ongeveer 46 jaar oud. Kunigunde trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 880 met Liutpold van Wittelsbach, ongeveer 30 jaar oud. Liutpold is geboren omstreeks 850. Liutpold is overleden op 04-07-907 in Regensburg (Dld), ongeveer 57 jaar oud.

Kind van Kunigunde en Liutpold:

1 Arnulf I (De Boze) van Beieren – Wittelsbach, geboren omstreeks 890. Volgt V-l.
IV-m Judith van West-Francië is geboren omstreeks 844, dochter van Karel II (De Kale) van West-Francië (zie III-h) en Ermentrude van Orléans. Judith is overleden in 890, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij Judith: Judith, geb. ca. 844, overl. na 870, tr. 1e Verberie 1 okt. 856 Aethelwulf, koning der West Saxen (Wessex), overl. 13 jan. of 13 juni 858, zn. van Egbert koning van Wessex en Kent en van Redburgh, tr. 2e 858 Aethelbald, koning van Wessex, overl. 860, zn. van koning Ethelwulf en diens eerste echtgenote Osburgh, tr. 3e Auxerre 13 dec. 863 Boudewijn I, met de IJzeren arm, graaf van Terwaan 866, bestuurder van de gouwen Kortrijk, Aardenburg en West Vlaanderen en mogelijk Mepiscus (tussen Gent en Kortrijk), verloor na de schaking van Judith van West Francië in 862 zijn graafschappen, maar verzoende zich met Karel de Kale en werd in 864 opnieuw aangesteld tot graaf in de gouwen Vlaanderen, Waas en Gent en na 866 in de streek Sint-Omaars (Ternois), abt van de St. Pietersabdij te Gent 870, toezichthouder en raadgever van kroonprins Lodewijk (de Stamelaar) bij het vertrek van Karel naar Italië, overl. [21 jan.] 879.

Judith:

(1) trouwde, ongeveer 12 jaar oud, op 01-10-856 in Verberie-sur-Oise (Fr) met Aethelwulf van Wessex, ongeveer 36 jaar oud. Aethelwulf is geboren omstreeks 820, zoon van Egbert III (De Grote) van Wessex en Redburga. Aethelwulf is overleden omstreeks 858, ongeveer 38 jaar oud. Hij is begraven in Kathedraal van Winchester, Hamshire (GBr). Aethelwulf trouwde voorheen omstreeks 840 met Osburga van Wight (±820-858).
Notitie bij Aethelwulf: Koning van Wessex en Engeland (839-856); hij werd vervangen door zijn zoon Aethelbald en moest zich toen vergenoegen met Essex, Sussex, Surrey en Kent.
(2) trouwde, ongeveer 14 jaar oud, in 858 in Serborne Abdij (GBr) met Aethelbald van Wessex, ongeveer 18 jaar oud. Aethelbald is geboren omstreeks 840, zoon van Aethelwulf van Wessex en Osburga van Wight. Aethelbald is overleden in 07-860, ongeveer 20 jaar oud.
(3) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 13-12-863 in Auxerre (Fr) met Boudewijn I (De Goede) van Vlaanderen, ongeveer 23 jaar oud. Boudewijn is geboren omstreeks 840 in Vlaanderen (Blg), zoon van Odokar III en NN van Vlaanderen. Boudewijn is overleden op 02-01-879 in Arras – Pas de Calais (Fr), ongeveer 39 jaar oud. Hij is begraven in St.Bertijns.
Kinderen van Judith en Boudewijn:

1 Karel van Vlaanderen.
2 Boudewijn II van Vlaanderen, geboren omstreeks 864. Volgt V-m.
3 Gunhilda van Vlaanderen, geboren omstreeks 865. Volgt V-n.
4 Rudolf van Vlaanderen, geboren omstreeks 865. Rudolf is overleden op 17-06-896, ongeveer 31 jaar oud.
IV-n Lodewijk II (De Stamelaar) van West-Francië is geboren op 01-11-846, zoon van Karel II (De Kale) van West-Francië (zie III-h) en Ermentrude van Orléans. Lodewijk is overleden op 10-04-879 in Compiègne (Fr), 32 jaar oud. Hij is begraven op 11-04-879 in Klooster de Notre Dame – Compiègne (Fr). Lodewijk:

(1) trouwde, 15 jaar oud, op 01-03-862 met Ansgard van Bourgondië, ongeveer 22 jaar oud. Ansgard is geboren omstreeks 840, dochter van Harduin van Bourgondië. Ansgard is overleden op 02-11-880, ongeveer 40 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 875 met Adelheid van Parijs, ongeveer 20 jaar oud. Zie V-a voor persoonsgegevens van Adelheid.
Kinderen van Lodewijk en Ansgard:

1 Lodewijk III van West-Franken, geboren omstreeks 864. Lodewijk is overleden op 05-08-922, ongeveer 58 jaar oud. Lodewijk bleef kinderloos.
2 Karloman van Frankrijk, geboren omstreeks 867. Volgt V-o.

Kinderen van Lodewijk en Adelheid:

3 Ermentrudis van Frankrijk, geboren omstreeks 875. Volgt VI-a.
4 Karel III (De Eenvoudige) van West-Francië, geboren op 17-09-879. Volgt VI-b.
IV-o Radboud IV van Friesland is geboren omstreeks 790, zoon van Gerolf I (zie III-i).

Kind van Radboud uit onbekende relatie:

1 Wadger II van Friesland, geboren omstreeks 820. Volgt V-p.
V-a Adelheid van Parijs is geboren omstreeks 855, dochter van Adalhart van Angoulême-Perigord (zie IV-a) en Alpais (Elfride) van Parijs. Adelheid is overleden op 10-11-901, ongeveer 46 jaar oud. Adelheid trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 875 met Lodewijk II (De Stamelaar) van West-Francië, ongeveer 29 jaar oud. Zie IV-n voor persoonsgegevens van Lodewijk.

Kinderen van Adelheid en Lodewijk: zie IV-n.
V-b Bernard van Laon is geboren omstreeks 845, zoon van Pepijn van Vermandois (zie IV-b). Bernard is overleden op 28-01-893, ongeveer 48 jaar oud.

Kind van Bernard uit onbekende relatie:

1 Roger I van Laon, geboren omstreeks 860. Volgt VI-c.
V-c Herbert I van Vermandois is geboren omstreeks 850, zoon van Pepijn van Vermandois (zie IV-b). Herbert is overleden omstreeks 06-11-902, ongeveer 52 jaar oud (oorzaak: vermoord in opdracht van Boudewijn II van Vlaanderen). Hij is begraven in St. Quentin (Fr).Herbert trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 880 met Bertha van Morvois, minstens 40 jaar oud. Bertha is geboren vóór 840, dochter van Widerich van Morvois en Ava van Parijs. Bertha is overleden omstreeks 907, minstens 67 jaar oud.

Kinderen van Herbert en Bertha:

1 Cunigonda van Vermandois, geboren omstreeks 876 in St. Quentin (Fr). Volgt VI-d.
2 Herbert II van Vermandois, geboren omstreeks 880. Volgt VI-e.
3 Beatrix Adela van Vermandois, geboren in 885. Volgt VI-f.

Notitie bij Herbert: Hij wordt graaf van Soissons; leke-abt van St. Crépin, dan ook graaf van Méaux en Madrie en tenslotte in 896 graaf van Vermandois; kiest aanvankelijk de zijde van Karel de Eenvoudige in diens strijd tegen Odo/Eudes hertog van Francië om de Franse troon, maar verlaat dan om onbekende redenen diens partij; verliest zodoende St. Quentin en Péronne aan Rudolf graaf van Cambrai, broer van Boudewijn II van Vlaanderen, die hij later laat doden; uit bloedwraak geeft Boudewijn opdracht Herbert te vermoorden.

V-d Otto van Saksen Ludolf is geboren omstreeks 836, zoon van Liudolf van Saksen Ludolf en Oda van Billung (zie IV-c). Otto is overleden op 30-11-912, ongeveer 76 jaar oud.
Notitie bij Otto: Hertog in Saksen (Duitsland)

Otto trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 869 met Hedwig van Nordmark Babenberg, ongeveer 34 jaar oud. Hedwig is geboren omstreeks 835. Hedwig is overleden op 24-12-903, ongeveer 68 jaar oud.

Kind van Otto en Hedwig:

1 Hendrik I (De Vogelaar) van Saksen Ludolf, geboren omstreeks 876. Volgt VI-g.
V-e Lothar I Stade is geboren omstreeks 840, zoon van Liudolf van Saksen Ludolf en Oda van Billung (zie IV-c). Lothar is overleden op 02-11-880 in Ebsten (Dld), ongeveer 40 jaar oud. Lothar trouwde met Enda van Saksen. Enda is geboren omstreeks 845. Enda is overleden omstreeks 875, ongeveer 30 jaar oud.

Kind van Lothar en Enda:

1 Lothar II Stade, geboren omstreeks 875. Volgt VI-h.
V-f Liutgard van Saksen is geboren omstreeks 845, dochter van Liudolf van Saksen Ludolf en Oda van Billung (zie IV-c). Liutgard is overleden op 17-11-885, ongeveer 40 jaar oud. Liutgard:

(1) trouwde met Burchard I van Zwaben. Burchard is geboren omstreeks 857, zoon van Adalbert II van de Thurgau. Burchard is overleden op 23-11-911, ongeveer 54 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 29-11-874 met Lodewijk III “De Jonge” van Oost – Francië, ongeveer 39 jaar oud. Zie IV-h voor persoonsgegevens van Lodewijk.
Kind van Liutgard en Burchard:

1 Burchard II van Zwaben, geboren omstreeks 883. Volgt VI-i.
V-g Reinier I “Langehals” van Henegouwen, zoon van Giselbert I van de Darnau en Irmingard van Franken (der Karolingen) (zie IV-d). Reinier trouwde met Alberade van Lotharingen.

Kind van Reinier en Alberade:

1 Reinier II van Henegouwen, geboren omstreeks 880. Volgt VI-j.
V-h Ermengarde der Franken is geboren omstreeks 855, dochter van Lodewijk II (De Jonge) der Karolingen (zie IV-e) en Engelberga van Parma. Ermengarde is overleden vóór 02-06-896, ten hoogste 41 jaar oud. Ermengarde trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 876 met Bosso van Provence (van Arles), ongeveer 32 jaar oud. Bosso is geboren omstreeks 844, zoon van Bivinus van Metz en Richardis van Arles. Bosso is overleden op 10-01-887 in Vienne (Fr), ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij Bosso: Bos(s)o van Provence, of van Vienne of van Bourgondië, (844 – Vienne, 10 januari 887) stichtte in 879 het koninkrijk Bourgondië en werd zo de eerste koning binnen het vroegere Frankische Rijk die niet van Karel de Grote afstamde. (Bron: Wikipedia)
Kinderen van Ermengarde en Bosso:

1 Lodewijk De Blinde van Provence (van Arles).
2 Irmgard van Neder-Bourgondië, geboren omstreeks 877. Volgt VI-k.
3 Engelberga van Provence (van Arles), geboren omstreeks 877. Volgt VI-l.
V-i Bertha van Lotharingen is geboren omstreeks 863, dochter van Lotharius II van Lotharingen (zie IV-f) en Waldrada van Auxerre. Bertha is overleden op 08-03-925, ongeveer 62 jaar oud. Bertha:

(1) trouwde met Theodebald van Arles. Theodebald is geboren omstreeks 850, zoon van Hugbert van Arles. Theodebald is overleden omstreeks 895, ongeveer 45 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 895 met Adalbert ( (De Rijke) II van Toscane, ongeveer 79 jaar oud. Adalbert is geboren omstreeks 816. Adalbert is overleden op 17-08-915, ongeveer 99 jaar oud.
Kinderen van Bertha en Theodebald:

1 Hugo van Italië, geboren omstreeks 882. Hugo is overleden op 10-04-948 in Arles, ongeveer 66 jaar oud.
2 Boso II van Arles, geboren omstreeks 885. Volgt VI-m.
3 Theutberga van Arles, geboren omstreeks 887. Theutberga is overleden op 30-09-948, ongeveer 61 jaar oud.
4 Otto van Linsenstein, geboren omstreeks 892. Volgt VI-n.

Kinderen van Bertha en Adalbert:

5 Lambert van Toscane, geboren omstreeks 897. Lambert is overleden omstreeks 958, ongeveer 61 jaar oud.
6 Umberto van Italië, geboren omstreeks 912. Umberto is overleden op 15-10-975, ongeveer 63 jaar oud.
V-j Eberhard II van Lebarten is geboren omstreeks 875, zoon van Otto II van Lebarten en Rotrude van Duitsland (zie IV-g). Eberhard is overleden omstreeks 906, ongeveer 31 jaar oud. Eberhard trouwde met Amalgard van Ringelheim. Amalgard is geboren omstreeks 868, dochter van Theodoric van Ringelheim en Ludmilla Rhagnildis.

Kinderen van Eberhard en Amalgard:

1 Adalbert van Ivrea van Italië, geboren omstreeks 880. Volgt VI-o.
2 Eberhard III van Lebarten, geboren omstreeks 898. Eberhard is overleden omstreeks 927, ongeveer 29 jaar oud.
V-k Gisela van Friuli is geboren omstreeks 880 in Turijn (Italië), dochter van Berengarius I van Friuli (zie IV-j) en Bertila van Spoleto. Gisela is overleden omstreeks 13-06-910, ongeveer 30 jaar oud. Gisela trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 900 met Adalbert van Ivrea van Italië, ongeveer 20 jaar oud. Zie VI-o voor persoonsgegevens van Adalbert.

Kinderen van Gisela en Adalbert:

1 Eberhard van Sulichgau, geboren omstreeks 865. Volgt VII-x.
2 Berengarius II van Ivrea, geboren omstreeks 900. Volgt VII-y.
V-l Arnulf I (De Boze) van Beieren – Wittelsbach is geboren omstreeks 890, zoon van Liutpold van Wittelsbach en Kunigunde van Friuli -Zwaben (zie IV-l). Arnulf is overleden op 14-07-937 in Regensburg (Dld), ongeveer 47 jaar oud. Arnulf trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 910 met Judith van Sulichgau (Friuli), ongeveer 16 jaar oud. Zie VIII-ag voor persoonsgegevens van Judith.

Kind van Arnulf en Judith:

1 Judith van Wittelsbach, geboren omstreeks 925. Volgt IX-y.
V-m Boudewijn II van Vlaanderen is geboren omstreeks 864, zoon van Boudewijn I (De Goede) van Vlaanderen en Judith van West-Francië (zie IV-m). Boudewijn is overleden op 10-09-918 in Gent (Blg), ongeveer 54 jaar oud. Hij is begraven in St. Bertijns (Blg).
Notitie bij Boudewijn: Alias: Boudewijn II ’de Kale’ /van Vlaanderen/
Naar zijn grootvader bijgenaamd “de Kale”. Graaf van Vlaanderen 879, Usurpeert na afloop van de Noormanneninvallen van de jaren 879-883 grondbezit en rechten in de hele streek tussen Schelde en Artois en geldt daarmee als grondlegger van Vlaanderen als territoriaal vorstendom , wisselt herhaaldelijk van partij in de strijd tussen de Westfrankische koningen waarbij hij zijn tegenstander aartsbisschop Fulco van Reims (17-6-900) en daarna ook graaf Heribert I van Vermandois (voor 6-11-907) doet vermoorden; richt een groot aantal burchten op ter bescherming van zijn gebied.

Boudewijn trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 884 met Aelfthryth (Elfride) van Wessex, ongeveer 19 jaar oud. Elfride is geboren omstreeks 865 in Wessex (GBr), dochter van Alfred I (De Grote) van Wessex en Ealshwith van Gainas. Elfride is overleden op 07-06-929 in Vlaanderen (Blg), ongeveer 64 jaar oud. Zij is begraven in Gent (Blg).

Kinderen van Boudewijn en Elfride:

1 Ealswid van Vlaanderen.
2 Ermentrude van Vlaanderen.
3 Albert van Vlaanderen.
4 Arnulf I “De Grote” van Vlaanderen, geboren omstreeks 885 in Vlaanderen (Blg). Volgt VI-p.
5 Adolf van Vlaanderen, geboren omstreeks 890. Volgt VI-q.
V-n Gunhilda van Vlaanderen is geboren omstreeks 865, dochter van Boudewijn I (De Goede) van Vlaanderen en Judith van West-Francië (zie IV-m). Gunhilda trouwde, ongeveer 12 jaar oud, in 877 met Wilfried I (De Harige) el Velloso. Wilfried is een zoon van Sunifried van Barcelona en Ermensinde. Wilfried is overleden in 897 in Barcelona (Spanje).
V-o Karloman van Frankrijk is geboren omstreeks 867, zoon van Lodewijk II (De Stamelaar) van West-Francië (zie IV-n) en Ansgard van Bourgondië. Karloman is overleden in 12-884 in Les Andelys (Frankrijk), ongeveer 17 jaar oud. Karloman trouwde met Engelberga van Provence (van Arles). Zie VI-l voor persoonsgegevens van Engelberga.
V-p Wadger II van Friesland is geboren omstreeks 820, zoon van Radboud IV van Friesland (zie IV-o).
Notitie bij Wadger: Graaf van Hamaland en Teisterbant en sinds 889 ook van Bodegraven, dank zij keizer Arnold.
Tezamen met Gardulf vermeld in 885, beiden als graven van Friesland en betrokken bij de moord op Godfried de Noorman (885), die door Karel ’de Vette’ tot heerser van Friesland werd gemaakt. Gerulf ontving op 4 aug 889 van koning Arnulf van Karinthië, koning van Oost-Friesland, goederen ’inter Renum et Suithardeshage’ (wellicht tussen Katwijk en Schoorl), gelegen in zijn graafschap, dat dan ook in deze streken gezocht zou moeten worden.
De naam Holland als naam van een graafschap wordt pas voor het eerst in 1101 genoemd. Voor die tijd, tot in de 11de eeuw, worden de bewoners van het huidige Holland gewoon Friezen genoemd. Sinds Karel Martel (689-741) was het Frankische gezag in dit gebied stevig gegrondvest, maar in de 9de eeuw werd het ernstig aangetast door de Noormannen. Pas in 885 kwam hieraan een einde door de moord op Godfried de Noorman. In deze moord had graaf Gerolf (Gerulf) een actief aandeel. Het grafelijk gebied van deze Gerolf moet in ieder geval ten noorden van de Rijnmond hebben gelegen en waarschijnlijk in Kennemerland. In de loop van de verdere geschiedenis van dit Grafelijk Huis werd dit gebied eerst in het zuiden en vervolgens in het oosten en noorden uitgebreid. Graaf Gerolf ontving als beloning voor zijn rol bij het verdrijven van de Noormannen van de Oostfrankische koning Arnulf op 4 augustus 889 een aantal goederen in volle eigendom. Het betrof in het ene geval een goed buiten zijn graafschap, in Teisterbant, bestaande uit een aantal hoeven en huizen in onder andere Tiel, Aalbug en Asch. Dit goed kwam na de dood van Gerolf ten goede aan zijn zoon Waldger. In het andere geval betrof het een goed binnen zijn graafschap. Dit laatste goed, bestaande uit een bos en een bouwakker, ergens gelegen tussen de monding van de Oude Rijn en (vermoedelijk) Bennebroek, kwam na zijn dood ten goede aan zijn zoon Dirk. Een gedicht uit omstreeks 1120, waarin de graven uit het Huis genoemd worden, begint met: “De eerste Dirk, broer van Waldger, was een roemrijk man ……” In een ander werk staat van deze Waldger beschreven: “Waldgarius Freso, Gerilfi filius”, hetgeen zoveel betekent als “Waldger de Fries, de zoon van Gerulf”.
Daarmee wordt Gerolf gezien als de vader van Dirk I en als de stamvader van het Hollandse Huis. Bekend is dat zoon Waldger, die in 936 overleed, ouder was dan zoon Dirk. Vreemd is echter dat Waldger zijn enige zoon Radboud noemt. Ook in die tijd zal het gebruikelijk zijn geweest dat de oudste zoon de naam krijgt van zijn grootvader van vaders zijde. Hij zou dan volgens deze traditie Gerolf genoemd moeten zijn. Ook is het vreemd dat Waldger, als oudste zoon, zijn vader Gerolf niet opvolgt in diens gebied, maar dat de tweede zoon, Dirk, dat wel doet. Daarnaast onderhield Waldger nauwe banden met de Utrechtse bisschop Radboud (900-917) die afstamt van de Friese koning Radboud die in 719 stierf. Om deze redenen oppert Dijkstra in zijn boek ’Een Stamboom in Been’ dat Gerolf niet de vader van de broers Waldger en Dirk was, maar slechts hun pleegvader. ’Filius’ zou hier dan ook de betekenis ’pleegzoon’ kunnen hebben. Afgaande op de mogelijkheid dat Waldger bij de geboorte van zijn zoon zijn werkelijke, en dus ook broer Dirks vader, zou hebben vernoemd, zou er dus naar een Radboud als hun echte vader moeten worden gezocht. De enige die daarvoor in de geschiedenis in aanmerking kan komen is een Radboud, Heer van Nederfriesland, die in 874 samen met Raginer, de hertog van Hasbain en Henegouwen, Walcheren heeft getracht te verdedigen tegen de invallende Noormannen. Radboud werd in deze strijd nagezeten tot in zijn eigen gebied en sneuvelde. In een dergelijk geval zullen de eventuele minderjarige kinderen van deze Radboud (Waldger en Dirk ?) door een familielid als pleegvader kunnen zijn opgevoed. Deze zou als voogd ook het gebied beheren dat aan de oudste zoon Waldger nagelaten werd. Dat Gerolf zijn eigen graafschap vervolgens aan de tweede zoon naliet zou verklaarbaar kunnen zijn indien Gerolf zelf kinderloos bleef. Met deze redenatie zouden een hoop zaken, die zich voorheen niet echt lieten verklaren, op hun plaats kunnen vallen.
Kind van Wadger uit onbekende relatie:

1 Radboud V van Friesland, geboren omstreeks 845. Volgt VI-r.
VI-a Ermentrudis van Frankrijk is geboren omstreeks 875, dochter van Lodewijk II (De Stamelaar) van West-Francië (zie IV-n) en Adelheid van Parijs (zie V-a). Ermentrudis is overleden omstreeks 910, ongeveer 35 jaar oud. Ermentrudis trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 890 met Reinier.

Kind van Ermentrudis en Reinier:

1 Kunegunde van Frankrijk, geboren omstreeks 890. Volgt VII-a.
Parenteel van Karel I “De Grote” der Franken

VI-b Karel III (De Eenvoudige) van West-Francië is geboren op 17-09-879, zoon van Lodewijk II (De Stamelaar) van West-Francië (zie IV-n) en Adelheid van Parijs (zie V-a). Karel is overleden op 07-10-929 in Péronne (Fr), 50 jaar oud. Hij is begraven in St. Fursy – Péronne (Fr). Karel:

(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 907 in Abdij St. Remy – Reims (Fr) met Frederuna van Hamalant, ongeveer 20 jaar oud. Frederuna is geboren omstreeks 887 in Frankrijk, dochter van Theodoric van Ringelheim en Ludmilla Rhagnildis. Frederuna is overleden op 10-02-917, ongeveer 30 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 38 jaar oud, na 10-12-917 met Eadgyfu (Hedwig) van Wessex, minstens 21 jaar oud. Hedwig is geboren omstreeks 896, dochter van Edward I (De Oudere) van Wessex en Aelfleda van Bernicia. Hedwig is overleden na 951, minstens 55 jaar oud. Hedwig is weduwe van Lodewijk van Opper-Bourgondië. Hedwig trouwde voorheen met Héribert van Vermandois (±921-±984), zie VII-k.
Notitie bij Hedwig: Zij vlucht in 923 met haar zoontje naar haar broer, koning Aethelstan van Engeland en keert in 936 terug. Zij is abdis van de Notre-Dame in Laon.
Kinderen van Karel en Hedwig:

1 Gisela. Volgt VII-b.
2 Lodewijk IV der Franken, geboren op 10-09-921 in Londen (Engeland). Volgt VII-c.
VI-c Roger I van Laon is geboren omstreeks 860, zoon van Bernard van Laon (zie V-b). Roger is overleden omstreeks 926, ongeveer 66 jaar oud. Roger trouwde met Heilwich van Friuli. Zie IV-k voor persoonsgegevens van Heilwich.
VI-d Cunigonda van Vermandois is geboren omstreeks 876 in St. Quentin (Fr), dochter van Herbert I van Vermandois (zie V-c) en Bertha van Morvois. Cunigonda is overleden na 925, minstens 49 jaar oud. Cunigonda trouwde, minstens 44 jaar oud, na 920 met Odo (Udo) I van Wetterau, minstens 38 jaar oud. Odo is geboren omstreeks 882, zoon van Gebhard von Lahngau en Ida van Ezzo. Odo is overleden op 12-12-949, ongeveer 67 jaar oud.

Kinderen van Cunigonda en Odo:

1 Judith Wetterau, geboren omstreeks 920. Volgt VII-d.
2 Konrad van Wetterau, geboren omstreeks 920. Volgt VII-e.
3 Heribert van Wetterau, geboren omstreeks 925. Volgt VII-f.
VI-e Herbert II van Vermandois is geboren omstreeks 880, zoon van Herbert I van Vermandois (zie V-c) en Bertha van Morvois. Herbert is overleden op 23-02-943 in St. Quentin – Aisne (Frankrijk), ongeveer 63 jaar oud. Hij is begraven in St. Quentin – Aisne (Frankrijk).
Notitie bij Herbert: Herbert II van Vermandois (884 – Saint-Quentin (Aisne), 23 februari 943) was graaf van de Vermandois en werd een van de machtigste edelen in het noorden en midden van Frankrijk.Herbert volgde in 902 zijn vader op als graaf van de Vermandois. In 907 trouwde hij met een dochter van Robert van Parijs en werd daardoor lekenabt van de Sint-Medardusabdij te Soissons en graaf van Meaux. In 918 werd hij ook graaf van Mézeray en de Vexin. Herbert hielp in 922 de aartsbisschop van Reims om diens vazallen te onderwerpen.In 922 steunde hij Karel de Eenvoudige nog tegen de opstand van Robert van Parijs maar in 923 vocht hij aan de kant van Robert in de slag bij Soissons. Robert sneuvelde in deze slag en zijn schoonzoon Rudolf werd tot koning gekozen. Herbert kreeg door een list Karel in handen (hij had hem naar zijn gebied gelokt met een aanbod voor onderhandelingen) en nam hem gevangen, en sloot hem op in Château-Thierry. Herbert zou Karel tot diens dood in 929 in zijn macht houden, om koning Rudolf onder druk te kunnen zetten met de dreiging Karel vrij te laten. In 924 verwierf Herbert Péronne (Somme) en bouwde daar een kasteel waarin hij Karel voor de rest van zijn leven opsloot.Vanaf 924 wist Herbert in hoog tempo zijn macht uit te breiden:
924 veroverde hij samen met Arnulf I van Vlaanderen Eu (Seine-Maritime) op de Vikingen
925 werd zijn vijfjarige zoon Hugo benoemd tot aartsbisschop van Reims
926 werd Herbert graaf van Amiens en bezette hij tegen de wil van Rudolf, Laon en bouwde daar een fort
927 sloot Herbert een bondgenootschap met de Rollo, graaf van Normandië
928 vergezelde Herbert Rudolf bij een bezoek aan Bourgondië. Ook liet hij in 928 Karel voor korte tijd vrij om Rudolf meer onder druk te zetten.
930 bezetten Herbert het kasteel van Vitry, dat eigendom was van de broer van koning RudolfVanaf 931 werd Herbert harder aangepakt door koning Rudolf en Hugo de Grote. In 931 veroverden ze Reims en benoemden een andere aartsbisschop. In de paar jaar daarna moest Herbert ook Vitry, Laon (behalve het fort), Château-Thierry en Soissons opgeven. Door bemiddeling door Hendrik de Vogelaar werd een vrede gesloten waarbij Herbert zich aan Rudolf onderwierp, en al zijn bezittingen terugkreeg behalve Reims en Laon. In de jaren daarna zou Herbert nog meer functies verwerven zoals graaf van Troyes en lekenabt van Saint-Crépin te Soissons. In 938 moest hij wel zijn fort bij Laon opgeven. In 941 kwam hij samen met Hugo de Grote en Willem I van Normandië in opstand tegen Lodewijk IV van Frankrijk. Met hun steun kon hij Reims veroveren en zijn zoon weer tot aartsbisschop maken. Het conlict werd beëindigd na bemiddeling door Otto I de Grote.Herbert werd begraven in Saint-Quentin. Na zijn dood verdeelde Hugo de Grote Herberts bezittingen onder zijn zonen, om de macht van Vermandois op te breken.
(Bron: Wikipedia)

Herbert trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vóór 907 met Adelheid van Franrkijk, ten hoogste 17 jaar oud. Adelheid is geboren omstreeks 890, dochter van Robert I van West-Francië en Aelis van Neustrië. Adelheid is overleden na 931, minstens 41 jaar oud.

Kinderen van Herbert en Adelheid:

1 Albert (De Vrome) van Vermandois. Volgt VII-g.
2 Hugo van Vermandois.
3 Robert I van Meaux, geboren omstreeks 910. Volgt VII-h.
4 Adela van Vermandois, geboren omstreeks 912. Volgt VII-i.
5 Odo van Vermandois, geboren omstreeks 915.
6 Lutgardis van Vermandois, geboren omstreeks 915. Volgt VII-j.
7 Héribert van Vermandois, geboren omstreeks 921. Volgt VII-k.
VI-f Beatrix Adela van Vermandois is geboren in 885, dochter van Herbert I van Vermandois (zie V-c) en Bertha van Morvois. Beatrix is overleden omstreeks 931, ongeveer 46 jaar oud. Beatrix trouwde, ongeveer 10 jaar oud, omstreeks 895 met Robert I van West-Francië, ongeveer 29 jaar oud. Robert is geboren op 15-08-866, zoon van Robert I van Francië en Adelheid van Tours. Robert is overleden op 15-06-923 in Soissons (Fr), 56 jaar oud. Robert trouwde voorheen omstreeks 885 met Aelis van Neustrië (±870-±920).

Kinderen van Beatrix en Robert:

1 Emma van Frankrijk, geboren omstreeks 894. Volgt VII-l.
2 Hugo “De Grote” van Frankrijk, geboren omstreeks 895 in Parijs (Fr). Volgt VII-m.
VI-g Hendrik I (De Vogelaar) van Saksen Ludolf is geboren omstreeks 876, zoon van Otto van Saksen Ludolf (zie V-d) en Hedwig van Nordmark Babenberg. Hendrik is overleden op 02-07-936, ongeveer 60 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 909 met Mathilde van Westfalen Immedinger, ongeveer 19 jaar oud. Mathilde is geboren omstreeks 890, dochter van Theodoric van Ringelheim en Ludmilla Rhagnildis. Mathilde is overleden op 14-03-968 in Quedlinburg (Dld), ongeveer 78 jaar oud.
Notitie bij Mathilde: een afstammeling van Widukind
Kinderen van Hendrik en Mathilde:

1 Otto I (De Grote) van Saksen, geboren op 23-11-912. Volgt VII-n.
2 Gerberga van Saksen Ludolf, geboren omstreeks 913 in Nordhausen (Dld). Volgt VII-o.
3 Hedwig van Saksen-Ludolf, geboren omstreeks 918. Volgt VII-p.
4 Hendrik I (De Ruziemaker) van Beieren, geboren omstreeks 921. Volgt VII-q.
VI-h Lothar II Stade is geboren omstreeks 875, zoon van Lothar I Stade (zie V-e) en Enda van Saksen. Lothar is overleden op 05-09-929 in Lenzen (Dld), ongeveer 54 jaar oud. Lothar trouwde met Swanhilde.

Kinderen van Lothar en Swanhilde:

1 Heinrich I (De Kale) Stade, geboren omstreeks 915. Volgt VII-r.
2 Siegfried I Stade, geboren omstreeks 920. Siegfried is overleden omstreeks 973, ongeveer 53 jaar oud.
VI-i Burchard II van Zwaben is geboren omstreeks 883, zoon van Burchard I van Zwaben en Liutgard van Saksen (zie V-f). Burchard is overleden op 29-04-926 in Novara (Italië), ongeveer 43 jaar oud. Burchard trouwde met Regelinda van Zürich. Regelinda is geboren omstreeks 890. Regelinda is overleden omstreeks 958 in Zürich (Zwitserland), ongeveer 68 jaar oud.

Kind van Burchard en Regelinda:

1 Bertha van Zwaben, geboren omstreeks 907. Volgt VII-s.
VI-j Reinier II van Henegouwen is geboren omstreeks 880, zoon van Reinier I “Langehals” van Henegouwen (zie V-g) en Alberade van Lotharingen. Reinier is overleden omstreeks 940, ongeveer 60 jaar oud. Reinier is de biologische vader van kinderen van Adelheid van Bourgondië.

Kinderen van Reinier en Adelheid:

1 Reinier III “Langhals” van Henegouwen. Volgt VII-t.
2 Roelof III (Rudolf) van Loon. Volgt VII-u.
VI-k Irmgard van Neder-Bourgondië is geboren omstreeks 877, dochter van Bosso van Provence (van Arles) en Ermengarde der Franken (zie V-h). Irmgard is overleden na 924, minstens 47 jaar oud. Irmgard trouwde met Manasses I van Chalon. Manasses is geboren omstreeks 870, zoon van Manasses van Dijon en Ermengarde van Chalon. Manasses is overleden na 925, minstens 55 jaar oud.

Kind van Irmgard en Manasses:

1 Giselbert van Chalon, geboren omstreeks 900. Volgt VII-v.
VI-l Engelberga van Provence (van Arles) is geboren omstreeks 877, dochter van Bosso van Provence (van Arles) en Ermengarde der Franken (zie V-h). Engelberga is overleden omstreeks 900, ongeveer 23 jaar oud. Engelberga:

(1) trouwde met Karloman van Frankrijk. Zie V-o voor persoonsgegevens van Karloman.
(2) trouwde met Willem I van Aquitanië. Willem is geboren omstreeks 875. Willem is overleden op 06-07-918 in Brioude (Frankrijk), ongeveer 43 jaar oud.
VI-m Boso II van Arles is geboren omstreeks 885, zoon van Theodebald van Arles en Bertha van Lotharingen (zie V-i). Boso is overleden omstreeks 936, ongeveer 51 jaar oud. Boso trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 912 met Willa van Opper-Bourgondië, ongeveer 27 jaar oud. Willa is geboren omstreeks 885, dochter van Rudolf van Opper-Bourgondië en Willa van Bourgondië. Willa is overleden omstreeks 936, ongeveer 51 jaar oud. Willa trouwde later in 924 met Otto van Linsenstein (geb. ±892), zie VI-n.

Kinderen van Boso en Willa:

1 Berthe van Arles, geboren omstreeks 920.
2 Willa van Arles van Toscane, geboren omstreeks 924 in Perugis (Italië). Volgt VII-w.
VI-n Otto van Linsenstein is geboren omstreeks 892, zoon van Theodebald van Arles en Bertha van Lotharingen (zie V-i). Otto trouwde, ongeveer 32 jaar oud, in 924 met Willa van Opper-Bourgondië, ongeveer 39 jaar oud. Willa is geboren omstreeks 885, dochter van Rudolf van Opper-Bourgondië en Willa van Bourgondië. Willa is overleden omstreeks 936, ongeveer 51 jaar oud. Willa trouwde voorheen omstreeks 912 met Boso II van Arles (±885-±936), zie VI-m.
VI-o Adalbert van Ivrea van Italië is geboren omstreeks 880, zoon van Eberhard II van Lebarten (zie V-j) en Amalgard van Ringelheim. Adalbert is overleden omstreeks 923 in Piedmont, ongeveer 43 jaar oud. Adalbert:

(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 900 met Gisela van Friuli, ongeveer 20 jaar oud. Zie V-k voor persoonsgegevens van Gisela.
(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 915 met Irmgard van Toscane.
Kinderen van Adalbert en Gisela: zie V-k.
VI-p Arnulf I “De Grote” van Vlaanderen is geboren omstreeks 885 in Vlaanderen (Blg), zoon van Boudewijn II van Vlaanderen (zie V-m) en Aelfthryth (Elfride) van Wessex. Arnulf is overleden op 02-03-965, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven in De Sint Pieters – Gent (Blg).
Notitie bij Arnulf: Hij werd na de dood van zijn vader graaf in het aan hem toegevallen noordelijk deel van Vlaanderen in 918; hij maakt zich echter na de dood van zijn broer Adalolf (=Aethelwulf) ook meester van diens zuidelijk deel (Boulogne) in 933 en verovert het graafschap Ponthieu. Hij bevordert in Vlaanderen de kloosterhervorming van Gerard van Brogne en doet jarenlang grote schenkingen aan de Sint-Pietersabdij te Gent. Hij treft regelingen met de Westfrankische koning Lotharius ter bescherming van zijn jeugdige kleinzoon als opvolger (962).

Arnulf trouwde, ongeveer 48 jaar oud, omstreeks 933 met Adela van Vermandois, ongeveer 21 jaar oud. Zie VII-i voor persoonsgegevens van Adela.

Kinderen van Arnulf en Adela:

1 Odo I van Vlaanderen.
2 Hildegard van Vlaanderen, geboren omstreeks 934. Volgt VIII-m.
3 Luitgard van Vlaanderen, geboren omstreeks 935. Volgt VIII-n.
4 Elfriede van Vlaanderen, geboren omstreeks 935. Volgt VIII-o.
5 Egbert van Vlaanderen, geboren omstreeks 937. Egbert is overleden op 10-07-953, ongeveer 16 jaar oud.
6 Boudewijn III van Vlaanderen, geboren omstreeks 940. Volgt VIII-p.
VI-q Adolf van Vlaanderen is geboren omstreeks 890, zoon van Boudewijn II van Vlaanderen (zie V-m) en Aelfthryth (Elfride) van Wessex. Adolf is overleden in 933, ongeveer 43 jaar oud.

Kinderen van Adolf uit onbekende relatie:

1 Arnulf van Vlaanderen.
2 Boudewijn van Vlaanderen.
VI-r Radboud V van Friesland is geboren omstreeks 845, zoon van Wadger II van Friesland (zie V-p). Radboud is overleden na 885, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Radboud: Gezant van de Vikingaanvoerder Godfried de Zeekoning, die was beleend met Walcheren, Kennemerland en de Middelnederlandse gebieden die destijds hadden behoord aan tot de lenen van de Vikingen Rorik en Harald. Gerulf was een der ontevreden edelen die in 885 Godfried vermoordden, waarna hij zelf diens plaats innam in Frisia.Kort na de vergadering van de rijksgroten in Forchheim in 889 beleende koning Arnulf hem met een groot aantal goederen in de Hollandse kuststrook.Zijn zoons Waldger en Dirk waren vrij kort daarna de verdedigers van het land tussen Maas en Vlie. Dirk – de Westfriese graaf, die vooral in de pagus Kinnem (Kennemerland) heerste – geldt als de eerste in de rij der Hollandse graven.
Kind van Radboud uit onbekende relatie:

1 Dirk I van Holland, geboren omstreeks 874 in Noordwijk (ZH-NLD). Volgt VII-z.
VII-a Kunegunde van Frankrijk is geboren omstreeks 890, dochter van Reinier en Ermentrudis van Frankrijk (zie VI-a). Kunegunde is overleden omstreeks 940, ongeveer 50 jaar oud. Kunegunde:

(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 910 met Wicherich van Lotharingen, ongeveer 30 jaar oud. Wicherich is geboren omstreeks 880. Wicherich is overleden omstreeks 919, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij Wicherich: Paltsgraaf in Aken; graaf in de Bidgau en Ardennergouw.
Hij is waarschijnlijk een zoon van Odoacar/Regnier, graaf in de Bliesgau/Thiergau en in de Ardennergau.
Hij is de stamvader van drie hertogen in Opper-Lotharingen.
(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 920 met Richwin van Luxemburg, ongeveer 30 jaar oud. Richwin is geboren omstreeks 890. Richwin is overleden omstreeks 925, ongeveer 35 jaar oud.
Kinderen van Kunegunde en Wicherich:

1 Giselbert van Lotharingen.
2 Luitgard van Lotharingen, geboren omstreeks 900. Volgt VIII-a.
3 Adalbero I van Lotharingen, geboren omstreeks 911. Adalbero is overleden op 26-04-962, ongeveer 51 jaar oud.
4 Frederik I van Lotharingen-Bar, geboren omstreeks 912. Volgt VIII-b.
5 Gozelo van Lotharingen-Ardennen, geboren omstreeks 914. Volgt VIII-c.

Kind van Kunegunde en Richwin:

6 Siegfried van Luxemburg, geboren omstreeks 922. Volgt VIII-d.
VII-b Gisela, zoon van Karel III (De Eenvoudige) van West-Francië (zie VI-b) en Eadgyfu (Hedwig) van Wessex. Gisela trouwde met Rollo. Rollo is geboren omstreeks 860, zoon van [waarschijnlijk] Rognvald Eysteinsson en Ragnhilda Hrolfsdottir. Rollo is overleden omstreeks 930, ongeveer 70 jaar oud. Rollo trouwde later omstreeks 886 met Poppa van Bayeux (±870-na 919).
VII-c Lodewijk IV der Franken is geboren op 10-09-921 in Londen (Engeland), zoon van Karel III (De Eenvoudige) van West-Francië (zie VI-b) en Eadgyfu (Hedwig) van Wessex. Lodewijk is overleden op 10-09-954 in Reims (Fr), 33 jaar oud. Hij is begraven in St. Remy – Reims (Fr). Lodewijk trouwde, 17 of 18 jaar oud, in 939 met Gerberga van Saksen Ludolf, ongeveer 26 jaar oud. Zie VII-o voor persoonsgegevens van Gerberga.

Kinderen van Lodewijk en Gerberga:

1 Lotharius IV der Franken, geboren omstreeks 941 in Laon – Reims (Fr). Volgt VIII-e.
2 Mathilde van West-Franken, geboren omstreeks 943. Volgt VIII-f.
3 Karel der Franken van Nederlotharingen, geboren omstreeks 953 in Laon – Reims (Fr). Volgt VIII-g.
VII-d Judith Wetterau is geboren omstreeks 920, dochter van Odo (Udo) I van Wetterau en Cunigonda van Vermandois (zie VI-d). Judith is overleden op 16-10-973, ongeveer 53 jaar oud. Judith trouwde met Heinrich I (De Kale) Stade. Zie VII-r voor persoonsgegevens van Heinrich.

Kinderen van Judith en Heinrich:

1 Kunigunde van Stade, geboren omstreeks 956. Volgt VIII-h.
2 Siegfried II Stade, geboren omstreeks 965. Siegfried is overleden op 01-05-1037, ongeveer 72 jaar oud.
VII-e Konrad van Wetterau is geboren omstreeks 920, zoon van Odo (Udo) I van Wetterau en Cunigonda van Vermandois (zie VI-d). Konrad is overleden omstreeks 982, ongeveer 62 jaar oud. Konrad trouwde met Judith.

Kind van Konrad en Judith:

1 Kuno van Ohningen, geboren omstreeks 935. Volgt VIII-i.
VII-f Heribert van Wetterau is geboren omstreeks 925, zoon van Odo (Udo) I van Wetterau en Cunigonda van Vermandois (zie VI-d). Heribert is overleden omstreeks 992, ongeveer 67 jaar oud. Heribert trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 950 met Irmtrud van Mezingau.

Kinderen van Heribert en Irmtrud:

1 Gerbera van Wetterau, geboren omstreeks 960. Volgt VIII-j.
2 Irmintrud van Gleiburg van Wetterau, geboren omstreeks 978 in Luxemburg. Volgt VIII-k.
VII-g Albert (De Vrome) van Vermandois, zoon van Herbert II van Vermandois (zie VI-e) en Adelheid van Franrkijk. Albert is overleden op 08-09-987. Albert trouwde omstreeks 950 met Gerberga van Lotharingen, ongeveer 15 jaar oud. Gerberga is geboren omstreeks 935.
VII-h Robert I van Meaux is geboren omstreeks 910, zoon van Herbert II van Vermandois (zie VI-e) en Adelheid van Franrkijk. Robert is overleden op 19-06-966, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Robert: Robert I van Meaux (ca. 910 – 19 juni 966) was een zoon van Herbert II van Vermandois en van Adelheid van Frankrijk. In 946 werd de erfenis van zijn vader zoveel mogelijk versnipperd door Hugo de Grote en werd Robert graaf van Meaux. Hij trouwde met Adelheid, erfdochter van Giselbert van Chalon en verwierf zo de graafschappen Chalon-sur-Saône, Troyes en Baume. Uit hun huwelijk zou het graafschap Champagne ontstaan. In 959 nam hij Dijon in en verdreef hij de bisschop van Troyes. In beide gevallen moest hij echter opgeven onder druk van respectievelijk Lotharius van Frankrijk en Bruno de Grote. (Bron: Wikipedia)

Robert trouwde met Adelheid van Chalon. Zie VIII-ad voor persoonsgegevens van Adelheid.

Kinderen van Robert en Adelheid:

1 Adelheid van Meaux, geboren omstreeks 934. Volgt VIII-l.
2 Heribert van Meaux, geboren omstreeks 950. Heribert is overleden omstreeks 995, ongeveer 45 jaar oud.
VII-i Adela van Vermandois is geboren omstreeks 912, dochter van Herbert II van Vermandois (zie VI-e) en Adelheid van Franrkijk. Adela is overleden op 10-10-960, ongeveer 48 jaar oud. Zij is begraven in Gent (Blg). Adela trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 933 met Arnulf I “De Grote” van Vlaanderen, ongeveer 48 jaar oud. Zie VI-p voor persoonsgegevens van Arnulf.

Kinderen van Adela en Arnulf: zie VI-p.
VII-j Lutgardis van Vermandois is geboren omstreeks 915, dochter van Herbert II van Vermandois (zie VI-e) en Adelheid van Franrkijk. Lutgardis is overleden op 09-02-978, ongeveer 63 jaar oud. Lutgardis:

(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 935 met Willem I (Langzwaard) van Normandië, ongeveer 28 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 907, zoon van Rollo en Poppa van Bayeux. Willem is overleden op 17-12-942 in Picquigny – Picardië (Frankrijk), ongeveer 35 jaar oud. Willem is weduwnaar van Sprota. Willem is weduwnaar van Eperlenc.
(2) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 943 met Theobald I (De Bedrieger) de Blois, ongeveer 33 jaar oud. Theobald is geboren omstreeks 910. Theobald is overleden op 16-01-975, ongeveer 65 jaar oud.
Kind van Lutgardis en Theobald:

1 Odo I van Blois, geboren omstreeks 950. Volgt VIII-q.
VII-k Héribert van Vermandois is geboren omstreeks 921, zoon van Herbert II van Vermandois (zie VI-e) en Adelheid van Franrkijk. Héribert is overleden omstreeks 984, ongeveer 63 jaar oud. Héribert trouwde met Eadgyfu (Hedwig) van Wessex. Hedwig is geboren omstreeks 896, dochter van Edward I (De Oudere) van Wessex en Aelfleda van Bernicia. Hedwig is overleden na 951, minstens 55 jaar oud. Hedwig is weduwe van Lodewijk van Opper-Bourgondië. Hedwig trouwde later na 10-12-917 met Karel III (De Eenvoudige) van West-Francië (879-929), zie VI-b.
Notitie bij Hedwig: Zij vlucht in 923 met haar zoontje naar haar broer, koning Aethelstan van Engeland en keert in 936 terug. Zij is abdis van de Notre-Dame in Laon.
VII-l Emma van Frankrijk is geboren omstreeks 894, dochter van Robert I van West-Francië en Beatrix Adela van Vermandois (zie VI-f). Emma is overleden omstreeks 934, ongeveer 40 jaar oud. Emma trouwde met Rudolf I van Bourgondië. Rudolf is geboren omstreeks 890, zoon van Richard van Bourgondië en Adelheid van Auxerre. Rudolf is overleden op 15-01-936 in Auxerre (Fr), ongeveer 46 jaar oud. Hij is begraven in Kathedraal van Saint-Denis – Parijs (Fr).
VII-m Hugo “De Grote” van Frankrijk is geboren omstreeks 895 in Parijs (Fr), zoon van Robert I van West-Francië en Beatrix Adela van Vermandois (zie VI-f). Hugo is overleden omstreeks 16-05-956 in Dourdan (Fr), ongeveer 61 jaar oud. Hij is begraven in St.Denis (Fr).
Notitie bij Hugo: Hertog van Neustrie (maar verloor dit aan zijn zwager Rudolf), (Neder-)Bourgondie (936-943) en Aquitanie; graaf van Parijs (900-956), Orleans, Vexin, Laon (vanaf 923); hertog van Francië vanaf 943; regent van Frankrijk voor koning Lodewijk IV ’de Overzeese’ van Frankrijk van 936-945 en voor koning Lotharius IV van 954-956.

Hugo:

(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 922 met Judith van Bourges-Main, ongeveer 22 jaar oud. Judith is geboren omstreeks 900. Judith is overleden omstreeks 925, ongeveer 25 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 926 met Edhilda van Wessex, ongeveer 26 jaar oud. Edhilda is geboren omstreeks 900, dochter van Edward I (De Oudere) van Wessex en Aelfleda van Bernicia. Edhilda is overleden op 14-09-937, ongeveer 37 jaar oud.
(3) trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 14-09-937 in Mainz (Dld) met Hedwig van Saksen-Ludolf, ongeveer 19 jaar oud. Zie VII-p voor persoonsgegevens van Hedwig.
Kinderen van Hugo en Hedwig:

1 Beatrix van Neustrië, geboren omstreeks 938. Volgt VIII-r.
2 Hugo I Capet, geboren omstreeks 940. Volgt VIII-s.
3 Emma Capet, geboren omstreeks 943. Volgt VIII-t.
4 Otto van Bourgondië, geboren omstreeks 944. Volgt VIII-u.
VII-n Otto I (De Grote) van Saksen is geboren op 23-11-912, zoon van Hendrik I (De Vogelaar) van Saksen Ludolf (zie VI-g) en Mathilde van Westfalen Immedinger. Otto is overleden op 07-05-973 in Memleben (Dld), 60 jaar oud. Otto trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 930 met Edith van Wessex, ongeveer 18 jaar oud. Edith is geboren omstreeks 912, dochter van Edward I (De Oudere) van Wessex en Aelfleda van Bernicia. Edith is overleden op 26-01-946, ongeveer 34 jaar oud. Zij is begraven in Maagdenburg (Dld).

Kind van Otto en Edith:

1 Richilde van Saksen-Ludolf, geboren omstreeks 935. Volgt VIII-v.
VII-o Gerberga van Saksen Ludolf is geboren omstreeks 913 in Nordhausen (Dld), dochter van Hendrik I (De Vogelaar) van Saksen Ludolf (zie VI-g) en Mathilde van Westfalen Immedinger. Gerberga is overleden op 05-05-984 in Reims (Fr), ongeveer 71 jaar oud. Zij is begraven in St. Remy – Reims (Fr).
Notitie bij Gerberga: Omstreeks het midden van de 10e eeuw was het allodium Meerssen eigendom van
Gerberga, dochter van keizer Hendrik 1 en echtgenote van Lodewijk van Overzee,
koning van Frankrijk. In 968 schonk Gerberga haar bezittingen, inclusief kapel en
daaraan verbonden kapittel aan de Benedictijner abdij van St. Remigius te Reims.

Gerberga:

(1) begon een relatie met Giselbert van Lotharingen. Giselbert is overleden vóór 939.
(2) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, in 939 met Lodewijk IV der Franken, 17 of 18 jaar oud. Zie VII-c voor persoonsgegevens van Lodewijk.
Kinderen van Gerberga en Lodewijk: zie VII-c.
VII-p Hedwig van Saksen-Ludolf is geboren omstreeks 918, dochter van Hendrik I (De Vogelaar) van Saksen Ludolf (zie VI-g) en Mathilde van Westfalen Immedinger. Hedwig is overleden op 10-03-965, ongeveer 47 jaar oud. Hedwig trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 14-09-937 in Mainz (Dld) met Hugo “De Grote” van Frankrijk, ongeveer 42 jaar oud. Zie VII-m voor persoonsgegevens van Hugo.

Kinderen van Hedwig en Hugo: zie VII-m.
VII-q Hendrik I (De Ruziemaker) van Beieren is geboren omstreeks 921, zoon van Hendrik I (De Vogelaar) van Saksen Ludolf (zie VI-g) en Mathilde van Westfalen Immedinger. Hendrik is overleden op 01-11-955, ongeveer 34 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 938 met Judith van Wittelsbach, ongeveer 13 jaar oud. Zie IX-y voor persoonsgegevens van Judith.

Kind van Hendrik en Judith:

1 Bruno I van Brunswijk. Volgt VIII-w.
VII-r Heinrich I (De Kale) Stade is geboren omstreeks 915, zoon van Lothar II Stade (zie VI-h) en Swanhilde. Heinrich is overleden op 11-05-976 in Heeringen (Dld?), ongeveer 61 jaar oud. Heinrich:

(1) trouwde met Hildegard Rheinhausen. Hildegard is geboren omstreeks 945, dochter van Elli Leinegau.
(2) trouwde met Judith Wetterau. Zie VII-d voor persoonsgegevens van Judith.
Kind van Heinrich en Hildegard:

1 Hildegard Stade, geboren omstreeks 974. Volgt VIII-x.
Kinderen van Heinrich en Judith: zie VII-d.
VII-s Bertha van Zwaben is geboren omstreeks 907, dochter van Burchard II van Zwaben (zie VI-i) en Regelinda van Zürich. Bertha is overleden na 02-01-966, minstens 59 jaar oud. Bertha trouwde met Rudolph II van Bourgondië. Rudolph is geboren omstreeks 890. Rudolph is overleden op 11-07-937, ongeveer 47 jaar oud.

Kinderen van Bertha en Rudolph:

1 Koenraad van Bourgondië, geboren omstreeks 924. Volgt VIII-y.
2 Adelais van Bourgondië, geboren omstreeks 931 in Orbe (Zwitserland). Volgt VIII-z.
VII-t Reinier III “Langhals” van Henegouwen, zoon van Reinier II van Henegouwen (zie VI-j) en Adelheid van Bourgondië. Reinier begon een relatie met Adela van Egisheim. Adela is geboren omstreeks 930, dochter van Hugo III van de Nordgau en Hildegard van Ferette. Adela is overleden omstreeks 961, ongeveer 31 jaar oud.

Kinderen van Reinier en Adela:

1 Reinier IV van Henegouwen, geboren omstreeks 950. Volgt VIII-aa.
2 Lambert I “Met de baard” van Leuven, geboren omstreeks 976. Volgt VIII-ab.
VII-u Roelof III (Rudolf) van Loon, zoon van Reinier II van Henegouwen (zie VI-j) en Adelheid van Bourgondië. Roelof trouwde met NN van Viermaal. NN is een dochter van Emmo van Viermaal.

Kind van Roelof en NN:

1 Giselbert van Loon. Volgt VIII-ac.
VII-v Giselbert van Chalon is geboren omstreeks 900, zoon van Manasses I van Chalon en Irmgard van Neder-Bourgondië (zie VI-k). Giselbert is overleden op 08-04-956 in Parijs (Frankrijk), ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Giselbert: Giselbert van Chalon (ca. 900 – Parijs, 8 april 956) was een zoon van graaf Manasses I (ca. 870 – na 925) van Dijon en Chalon, zoon van Manasses van Dijon en Ermengarde van Chalon, en van Irmgard van Neder-Bourgondië, dochter van graaf Bosso van Provence. Vanaf 936 was hij graaf van Autun, Chalon, Dijon, Troyes en Beaune, en mede-hertog van Bourgondië. In 952 volgde hij zijn zwager Hugo de Zwarte (maar misschien was die zijn schoonvader) op als hertog van Bourgondië, maar hij gebruikte die titel niet maar noemde zichzelf “eerste graaf” van Bourgondië. Giselbert probeerde buiten de machtsstrijd in West-Francië te blijven maar was gedwongen om zich in 955 bij Hugo de Grote aan te sluiten. Hij stierf zonder zoon en zijn schoonzoon Otto, getrouwd met zijn dochter Luitgarde, volgde hem op. Zijn dochter Adelheid (ca. 928 – na 987) huwde met Robert I van Meaux. (bron: Wikipedia)
Kinderen van Giselbert uit onbekende relatie:

1 Adelheid van Chalon. Volgt VIII-ad.
2 Liutgarde van Chalon. Volgt VIII-ae.
VII-w Willa van Arles van Toscane is geboren omstreeks 924 in Perugis (Italië), dochter van Boso II van Arles (zie VI-m) en Willa van Opper-Bourgondië. Willa is overleden op 07-01-978 in Bamberg (Duitsland), ongeveer 54 jaar oud. Willa trouwde met Berengarius II van Ivrea. Zie VII-y voor persoonsgegevens van Berengarius.

Kind van Willa en Berengarius:

1 Rozala van Ivrea, geboren omstreeks 945. Volgt VIII-af.
VII-x Eberhard van Sulichgau is geboren omstreeks 865, zoon van Adalbert van Ivrea van Italië (zie VI-o) en Gisela van Friuli (zie V-k).

Kind van Eberhard uit onbekende relatie:

1 Judith van Sulichgau (Friuli), geboren omstreeks 894. Volgt VIII-ag.
VII-y Berengarius II van Ivrea is geboren omstreeks 900, zoon van Adalbert van Ivrea van Italië (zie VI-o) en Gisela van Friuli (zie V-k). Berengarius is overleden op 06-08-966 in Bamberg (Duitsland), ongeveer 66 jaar oud. Berengarius trouwde met Willa van Arles van Toscane. Zie VII-w voor persoonsgegevens van Willa.

Kind van Berengarius en Willa: zie VII-w.
VII-z Dirk I van Holland is geboren omstreeks 874 in Noordwijk (ZH-NLD), zoon van Radboud V van Friesland (zie VI-r). Dirk is overleden op 05-10-939 in Andernach (Dld), ongeveer 65 jaar oud. Hij is begraven in Egmond (NH-Nld).
Notitie bij Dirk: Hij schijnt zijn vader opgevolgd te zijn in de gouw Kennemerland (= Kinheim), vermeld 916-928.
Hij kreeg op 15 juni 922 van Karel ’de Eenvoudige’ zekere goederen (de kerkelijke goederen van Egmond) in het graafschap Texel in leen.
Hij wordt beschouwd als de eerste graaf van Holland, hoewel Floris II in 1110 voor het eerst met deze titel wordt genoemd. Hij voerde de titel van markgraaf.
Deze Dirk komt in de Latijnse prozakroniek van Egmond niet voor. Ook zijn er geen akten bekend waaruit zijn aanwezigheid blijkt. In een akte, door J. Wagenaar in zijn Vaderlandsche Historie II (Amsterdam 1782) gedateerd op 922/923, zou Dirk I, na een regering van 40 jaar, in 922/923 overleden zijn. Dat zou betekenen dat hij rond 882 Gerolf zou moeten zijn opgevolgd, hetgeen veel te vroeg is. Vast staat dat Gerolf in 889 nog goed in eigendom kreeg. Hij zal in 895 of 896 overleden zijn. Ook staat vast dat Dirk II in 988 is overleden. Zou Dirk II de opvolger zijn van Dirk I, dan zou hij in dat geval niet minder dan 65 jaar hebben geregeerd, hetgeen een veel te lange periode is. Worstelend met de onmogelijkheid van deze lange regeerperiode ontstond de indruk dat men in de beschrijving over de oudste graven, die pas enkele honderden jaren na hun bewind werd opgetekend, gebeurtenissen die eigenlijk bij verschillende Dirken hadden plaatsgevonden aan een en dezelfde persoon had toegedicht.
Dit is best mogelijk, omdat men het in de tijd waarin die gebeurtenissen plaats vonden nooit over een Dirk de zoveelste had, maar gewoon over een Graaf Dirk. G. van Loon heeft in zijn Aloude Hollandsche Historie II (’s-Gravenhage, 1734) voor het eerst dit probleem trachten op te lossen door tussen Dirk I en Dirk II nog een Dirk te plaatsen. Hij plaatste Hildegard van Vlaanderen als de vrouw van de zoon van Dirk I, die na zijn sneuvelen in Andernach opnieuw huwde met een Dirk uit het Vlaamse Huis, die daarmee Dirk II werd. Dit was onjuist, omdat de slag bij Andernach in 939 geplaatst wordt en Hildegard de (2e) dochter is van Graaf Arnulf van Vlaanderen, die in 934 huwde. Dit zou dan betekenen dat Hildegard al op 4-jarige leeftijd gehuwd zou moeten zijn. Verloofd kan nog maar gehuwd niet. In 1981 kwam J.M. Van Winter met een nieuwe hypothese. Zij voegde eveneens tussen Dirk I en Dirk II een nieuwe Dirk, die zij Dirk I bis noemde. Geva zou dan met deze Dirk I bis gehuwd moeten zijn geweest en niet met Dirk I zoals aanvankelijk werd aangenomen. De naam van de bruid van Dirk I is dan onbekend. Ook B.K.S. Dijkstra volgt in 1991 deze hypothese van Van Winter. Hij voegt daar dan nog een andere hypothese aan toe, namelijk dat niet Gerolf de vader was van Dirk I, maar Radboud. Ongetwijfeld zal het laatste woord hier nog niet over zijn gezegd. Of we na al die tijd ooit nog de juiste oplossing zullen vinden is nog maar de vraag.

Dirk trouwde in Egmond aan zee – Bergen (NH-Nld) met Gerberga (Geva) van Hamalant. Geva is geboren omstreeks 910 in Vlaanderen (Blg).

Kinderen van Dirk en Geva:

1 Wichman II van Hamalant, geboren omstreeks 925. Volgt VIII-ah.
2 Dirk II van Holland, geboren omstreeks 932 in Egmond aan zee – Bergen (NH-Nld). Volgt VIII-ai.
VIII-a Luitgard van Lotharingen is geboren omstreeks 900, dochter van Wicherich van Lotharingen en Kunegunde van Frankrijk (zie VII-a). Luitgard is overleden omstreeks 975, ongeveer 75 jaar oud. Luitgard trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 920 met Eberhard van de Elzas, ongeveer 20 jaar oud. Eberhard is geboren omstreeks 900, zoon van Hugo II van Hohenburg en Hildegard van Duitsland. Eberhard is overleden op 18-12-973, ongeveer 73 jaar oud.

Kinderen van Luitgard en Eberhard:

1 Hugo III Rancus van Egisheim, geboren omstreeks 920. Volgt IX-a.
2 Hedwig van Nordgau, geboren omstreeks 922. Volgt IX-b.
3 Albrecht II van de Elzas, geboren omstreeks 950. Volgt IX-c.
4 Gerard van Metz, geboren omstreeks 955. Volgt IX-d.
VIII-b Frederik I van Lotharingen-Bar is geboren omstreeks 912, zoon van Wicherich van Lotharingen en Kunegunde van Frankrijk (zie VII-a). Frederik is overleden op 18-05-978, ongeveer 66 jaar oud. Frederik trouwde, ongeveer 43 jaar oud, omstreeks 955 met Beatrix van Neustrië, ongeveer 17 jaar oud. Zie VIII-r voor persoonsgegevens van Beatrix.

Kind van Frederik en Beatrix:

1 Diederik I van Opper-Lotharingen, geboren omstreeks 956. Volgt IX-e.
VIII-c Gozelo van Lotharingen-Ardennen is geboren omstreeks 914, zoon van Wicherich van Lotharingen en Kunegunde van Frankrijk (zie VII-a). Gozelo is overleden op 19-10-942, ongeveer 28 jaar oud. Gozelo trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 930 met Uda van Metz, ongeveer 15 jaar oud. Uda is geboren omstreeks 915, dochter van Gerard van Metz en Oda van Saksen-Billung. Uda is overleden op 10-04-963, ongeveer 48 jaar oud.
VIII-d Siegfried van Luxemburg is geboren omstreeks 922, zoon van Richwin van Luxemburg en Kunegunde van Frankrijk (zie VII-a). Siegfried is overleden op 15-08-998, ongeveer 76 jaar oud. Siegfried trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 955 met Hedwig van Nordgau, ongeveer 33 jaar oud. Zie IX-b voor persoonsgegevens van Hedwig.

Kinderen van Siegfried en Hedwig:

1 Eva van Luxemburg, geboren omstreeks 955. Volgt X-b.
2 Luitgardis van Luxemburg, geboren omstreeks 955 in Brussel (Blg). Volgt X-c.
3 Frederik I van Luxemburg, geboren omstreeks 960 in Moezelgouw. Volgt X-d.
VIII-e Lotharius IV der Franken is geboren omstreeks 941 in Laon – Reims (Fr), zoon van Lodewijk IV der Franken (zie VII-c) en Gerberga van Saksen Ludolf (zie VII-o). Lotharius is overleden op 02-03-986 in Laon – Reims (Fr), ongeveer 45 jaar oud. Hij is begraven in St. Remy – Reims (Fr). Lotharius trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 966 met Emma Catharina Geertruida van Italië, ongeveer 17 jaar oud. Zie IX-w voor persoonsgegevens van Emma.
VIII-f Mathilde van West-Franken is geboren omstreeks 943, dochter van Lodewijk IV der Franken (zie VII-c) en Gerberga van Saksen Ludolf (zie VII-o). Mathilde is overleden vóór 992, ten hoogste 49 jaar oud. Zij is begraven in Kathedraal St.Maurice – Vienne. Mathilde trouwde, ongeveer 21 jaar oud, in 964 met Koenraad van Bourgondië, ongeveer 40 jaar oud. Zie VIII-y voor persoonsgegevens van Koenraad.

Kind van Mathilde en Koenraad:

1 Bertha van Bourgondië, geboren in 976. Volgt IX-f.
VIII-g Karel der Franken van Nederlotharingen is geboren omstreeks 953 in Laon – Reims (Fr), zoon van Lodewijk IV der Franken (zie VII-c) en Gerberga van Saksen Ludolf (zie VII-o). Karel is overleden omstreeks 995 in Orléans (Fr), ongeveer 42 jaar oud. Hij is begraven in Maastricht (L-NLD). Karel trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 975 met Adelheid Agnes van Vermandois, ongeveer 30 jaar oud. Adelheid is geboren omstreeks 945. Adelheid is overleden omstreeks 993, ongeveer 48 jaar oud.

Kinderen van Karel en Adelheid:

1 Gerberga van Franken (der Karolingen). Volgt IX-g.
2 Ermengard van Lotharingen, geboren omstreeks 970. Volgt IX-h.
VIII-h Kunigunde van Stade is geboren omstreeks 956, dochter van Heinrich I (De Kale) Stade (zie VII-r) en Judith Wetterau (zie VII-d). Kunigunde is overleden op 13-07-997, ongeveer 41 jaar oud. Kunigunde trouwde met Otto I van Hammerstein.

Kind van Kunigunde en Otto:

1 Gerard van Wettergau, geboren omstreeks 994. Volgt IX-i.
VIII-i Kuno van Ohningen is geboren omstreeks 935, zoon van Konrad van Wetterau (zie VII-e) en Judith. Kuno is overleden op 20-08-997, ongeveer 62 jaar oud. Kuno trouwde met Richilde van Saksen-Ludolf. Zie VIII-v voor persoonsgegevens van Richilde.

Kind van Kuno en Richilde:

1 Lodewijk van Dagsburg, geboren omstreeks 940. Volgt IX-j.
VIII-j Gerbera van Wetterau is geboren omstreeks 960, dochter van Heribert van Wetterau (zie VII-f) en Irmtrud van Mezingau. Gerbera is overleden omstreeks 1015, ongeveer 55 jaar oud. Gerbera trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 980 met Hendrik van Schweinfurt, ongeveer 25 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 955, zoon van Berthold van Schweinfurt en Eilika van Walbeck. Hendrik is overleden op 18-09-1017, ongeveer 62 jaar oud.

Kinderen van Gerbera en Hendrik:

1 Otto III von Zwaben, geboren omstreeks 990. Volgt IX-k.
2 Eilica van Schweinfurt, geboren omstreeks 1000 in Schweinfurt, Beieren (Dld). Volgt IX-l.
VIII-k Irmintrud van Gleiburg van Wetterau is geboren omstreeks 978 in Luxemburg, dochter van Heribert van Wetterau (zie VII-f) en Irmtrud van Mezingau. Irmintrud is overleden omstreeks 1020, ongeveer 42 jaar oud. Irmintrud trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 995 met Frederik I van Luxemburg, ongeveer 35 jaar oud. Zie X-d voor persoonsgegevens van Frederik.

Kinderen van Irmintrud en Frederik:

1 Frederik II van Luxemburg, geboren omstreeks 1005. Volgt XI-f.
2 Gisela van Luxemburg, geboren omstreeks 1005. Volgt XI-g.
VIII-l Adelheid van Meaux is geboren omstreeks 934, dochter van Robert I van Meaux (zie VII-h) en Adelheid van Chalon (zie VIII-ad). Adelheid is overleden omstreeks 974, ongeveer 40 jaar oud. Adelheid trouwde met Godfried van Anjou. Godfried is geboren omstreeks 938, zoon van Fulco II van Anjou en Gergerga van Maine. Godfried is overleden op 21-07-987 in Marçon (Frankrijk), ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Godfried: Godfried I van Anjou, bijgenaamd “grauwhemd” (grisegonelle), (938 – Marçon, 21 juli 987) was een zoon van graaf Fulco II van Anjou en Gerberga van Maine.Godfried was graaf van Anjou van 958 tot 987. Hij zette de politiek van zijn familie door en richtte zich op de controle van het graafschap Nantes en uitbreiding in de richting van Poitou. Godfried organiseerde de verdediging van zijn graafschap tegen Normandië, door de bouw van kastelen waar hij burggraven benoemde. Hij nam in 962 deel aan de campagne van koning Lotharius van Frankrijk en Theobald I van Blois tegen Normandië. Deze liep echter slecht af en Normandië kreeg de controle over Nantes waarna Godfried ook een verdediging tegen Nantes moet organiseren. Ook in 962 maakte Godfried een pelgrimstocht naar Rome.In 966 verwierf Godfried het recht om de abt van Saint-Aubin van Angers te benoemen. Hij veroverde in 970 de steden Loudun en Mirebeau in de Poitou maar werd uiteindelijk verslagen door Willem IV van Aquitanië. In 978 begon hij vijandelijkheden met Odo I van Blois. Godfried werd door zijn tweede huwelijk in 979 graaf van Chalon-sur-Saône. In 981 bracht hij Conan I van Bretagne een zware nederlaag toe bij Conquereuil, na een conflict over de benoeming van de graaf van Nantes. Godfried was daarmee op het toppunt van zijn macht: hij was seneschalk van Frankrijk en zijn tante Adelheid trouwde in 983 met de kroonprins Lodewijk de Luie.Na een jaar scheidde Lodewijk alweer van Adelheid, die ongeveer 20 jaar ouder dan haar man moet zijn geweest. Voor Godfried was dit aanleiding om een van de felste tegenstanders van de koning te worden. In 984 nam hij de graaf van Nantes gevangen omdat hij Lotharius als zijn leenheer had gehuldigd. Godfried bouwde vervolgens enkele kastelen in het graafschap Nantes en liet de graaf na een jaar pas weer vrij. In 985 verbond Godfried zich met Hugo Capet, tegen de koning. Zij belegerden in 987 het kasteel van Marçon, een leengoed van Blois. Godfried werd tijdens het beleg gedood.Tijdens zijn bewind verzamelde Godfried bezittingen in het hele westen van Frankrijk, van de Vermandois tot de Auvergne. Hij steunde de invoering van de Benedictijner leefregels in kloosters. Godfried is begraven in de Saint Martin te Châteauneuf.
(bron: Wikipedia)
Kinderen van Adelheid en Godfried:

1 Godfried van Anjou. Godfried is overleden in 974.
2 Maurits van Anjou. Maurits is overleden na 994.
3 Ermengarde van Anjou, geboren omstreeks 952. Volgt IX-m.
4 Fulco III van Anjou, geboren omstreeks 972. Volgt IX-n.
VIII-m Hildegard van Vlaanderen is geboren omstreeks 934, dochter van Arnulf I “De Grote” van Vlaanderen (zie VI-p) en Adela van Vermandois (zie VII-i). Hildegard is overleden op 11-04-980, ongeveer 46 jaar oud. Zij is begraven in Egmond (NH-Nld). Hildegard trouwde met Dirk II van Holland. Zie VIII-ai voor persoonsgegevens van Dirk.

Kinderen van Hildegard en Dirk:

1 Egbert van Holland. Egbert is overleden omstreeks 993.
2 Erlindis van Holland.
3 Aarnout (Arnulf) van Holland, geboren omstreeks 951 in Gent (Blg). Volgt IX-o.
VIII-n Luitgard van Vlaanderen is geboren omstreeks 935, dochter van Arnulf I “De Grote” van Vlaanderen (zie VI-p) en Adela van Vermandois (zie VII-i). Luitgard is overleden op 18-10-962, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij Luitgard: Abdis van het klooster St. Vitusstift te Elten. Zij stierf door vergiftiging; men verdacht haar zuster Adela. (Rob Gomes – www.rootsweb.com)

Luitgard trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 955 met Wichman II van Hamalant, ongeveer 30 jaar oud. Zie VIII-ah voor persoonsgegevens van Wichman.

Kinderen van Luitgard en Wichman:

1 Wichman van Hamaland. Wichman is overleden omstreeks 967.
2 Liutgard van Hamalant.
3 Adela van Hamaland, geboren omstreeks 953. Volgt IX-p.
VIII-o Elfriede van Vlaanderen is geboren omstreeks 935, dochter van Arnulf I “De Grote” van Vlaanderen (zie VI-p) en Adela van Vermandois (zie VII-i). Elfriede is overleden in 965, ongeveer 30 jaar oud. Elfriede trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 955 met Siegfried van Guînes, ongeveer 45 jaar oud. Siegfried is geboren omstreeks 910. Siegfried is overleden omstreeks 965, ongeveer 55 jaar oud.

Kind van Elfriede en Siegfried:

1 Ardolf I van Guînes, geboren omstreeks 966. Volgt IX-q.
VIII-p Boudewijn III van Vlaanderen is geboren omstreeks 940, zoon van Arnulf I “De Grote” van Vlaanderen (zie VI-p) en Adela van Vermandois (zie VII-i). Boudewijn is overleden op 01-01-962, ongeveer 22 jaar oud. Boudewijn trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 961 met Mathilde van Saksen-Billung, ongeveer 17 jaar oud. Mathilde is geboren omstreeks 944, dochter van Herman van Saksen-Billung en Hildesuith. Mathilde is overleden op 25-04-1008, ongeveer 64 jaar oud. Mathilde trouwde later omstreeks 963 met Gottfried (De Gevangene) van Verdun (±930-±1002).

Kind van Boudewijn en Mathilde:

1 Arnulf II van Vlaanderen, geboren omstreeks 960. Volgt IX-r.
VIII-q Odo I van Blois is geboren omstreeks 950, zoon van Theobald I (De Bedrieger) de Blois en Lutgardis van Vermandois (zie VII-j). Odo is overleden op 12-03-996, ongeveer 46 jaar oud. Odo trouwde met Bertha van Bourgondië. Zie IX-f voor persoonsgegevens van Bertha.

Kind van Odo en Bertha:

1 Odo II van Blois, geboren omstreeks 983. Volgt X-f.
VIII-r Beatrix van Neustrië is geboren omstreeks 938, dochter van Hugo “De Grote” van Frankrijk (zie VII-m) en Hedwig van Saksen-Ludolf (zie VII-p). Beatrix is overleden op 23-08-987, ongeveer 49 jaar oud. Beatrix trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 955 met Frederik I van Lotharingen-Bar, ongeveer 43 jaar oud. Zie VIII-b voor persoonsgegevens van Frederik.

Kind van Beatrix en Frederik: zie VIII-b.
VIII-s Hugo I Capet is geboren omstreeks 940, zoon van Hugo “De Grote” van Frankrijk (zie VII-m) en Hedwig van Saksen-Ludolf (zie VII-p). Hugo is overleden omstreeks 996, ongeveer 56 jaar oud. Hugo trouwde met Adelaide van Aquitaniã-Poitou. Adelaide is geboren omstreeks 950. Adelaide is overleden omstreeks 1006, ongeveer 56 jaar oud.

Kind van Hugo en Adelaide:

1 Hedwig van Capet, geboren omstreeks 969. Volgt IX-s.
VIII-t Emma Capet is geboren omstreeks 943, dochter van Hugo “De Grote” van Frankrijk (zie VII-m) en Hedwig van Saksen-Ludolf (zie VII-p). Emma is overleden op 19-03-968, ongeveer 25 jaar oud. Emma trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 960 met Richard I van Normandië, ongeveer 27 jaar oud. Richard is geboren op 28-08-933, zoon van Willem I (Langzwaard) van Normandië en Sprota. Richard is overleden op 20-11-996 in Fécamp (Frankrijk), 63 jaar oud. Richard trouwde later omstreeks 970 met Gunnora van Denemarken (±950-±1031).
VIII-u Otto van Bourgondië is geboren omstreeks 944, zoon van Hugo “De Grote” van Frankrijk (zie VII-m) en Hedwig van Saksen-Ludolf (zie VII-p). Otto is overleden op 03-02-965 in Pouilli (Frankrijk), ongeveer 21 jaar oud. Otto trouwde met Liutgarde van Chalon. Zie VIII-ae voor persoonsgegevens van Liutgarde.
VIII-v Richilde van Saksen-Ludolf is geboren omstreeks 935, dochter van Otto I (De Grote) van Saksen (zie VII-n) en Edith van Wessex. Richilde is overleden omstreeks 990, ongeveer 55 jaar oud. Richilde trouwde met Kuno van Ohningen. Zie VIII-i voor persoonsgegevens van Kuno.

Kind van Richilde en Kuno: zie VIII-i.
VIII-w Bruno I van Brunswijk, zoon van Hendrik I (De Ruziemaker) van Beieren (zie VII-q) en Judith van Wittelsbach (zie IX-y). Bruno is overleden omstreeks 972. Bruno trouwde met Hildeswinde van Kroatië.

Kind van Bruno en Hildeswinde:

1 Bruno II van Brunswijk-Saksen, geboren omstreeks 970. Volgt IX-t.
VIII-x Hildegard Stade is geboren omstreeks 974, dochter van Heinrich I (De Kale) Stade (zie VII-r) en Hildegard Rheinhausen. Hildegard is overleden op 03-10-1011, ongeveer 37 jaar oud. Zij is begraven in Michaeliskloster – Lüneburg (Dld). Hildegard trouwde met Bernard I van Saksen. Bernard is geboren omstreeks 940, zoon van Herman van Saksen-Billung en Hildesuith. Bernard is overleden op 09-02-1011 in Corvey, Noord-Rijnland-Westfalen (Dld), ongeveer 71 jaar oud (oorzaak: de pest).

Kinderen van Hildegard en Bernard:

1 Othelhildis van de Noordmark (Saksen), geboren omstreeks 993. Volgt IX-u.
2 Bernard II van Saksen, geboren omstreeks 995 in Schweinfurt, Beieren (Dld). Volgt IX-v.
VIII-y Koenraad van Bourgondië is geboren omstreeks 924, zoon van Rudolph II van Bourgondië en Bertha van Zwaben (zie VII-s). Koenraad is overleden op 19-10-993 in Vienne (Fr), ongeveer 69 jaar oud. Hij is begraven in Kathedraal St.Maurice – Vienne (Fr). Koenraad trouwde, ongeveer 40 jaar oud, in 964 met Mathilde van West-Franken, ongeveer 21 jaar oud. Zie VIII-f voor persoonsgegevens van Mathilde.

Kind van Koenraad en Mathilde: zie VIII-f.
VIII-z Adelais van Bourgondië is geboren omstreeks 931 in Orbe (Zwitserland), dochter van Rudolph II van Bourgondië en Bertha van Zwaben (zie VII-s). Adelais is overleden op 16-12-999 in Seltz – Elzas (Frankrijk), ongeveer 68 jaar oud. Adelais trouwde met Lotharius van Italië. Lotharius is geboren omstreeks 926 in Turijn (Italië). Lotharius is overleden op 22-11-950, ongeveer 24 jaar oud.

Kind van Adelais en Lotharius:

1 Emma Catharina Geertruida van Italië, geboren omstreeks 949. Volgt IX-w.
VIII-aa Reinier IV van Henegouwen is geboren omstreeks 950, zoon van Reinier III “Langhals” van Henegouwen (zie VII-t) en Adela van Egisheim. Reinier is overleden omstreeks 1013, ongeveer 63 jaar oud. Reinier trouwde met Hedwig van Capet. Zie IX-s voor persoonsgegevens van Hedwig.
VIII-ab Lambert I “Met de baard” van Leuven is geboren omstreeks 976, zoon van Reinier III “Langhals” van Henegouwen (zie VII-t) en Adela van Egisheim. Lambert is overleden omstreeks 1015 in Florennes, ongeveer 39 jaar oud. Lambert trouwde, ongeveer 9 jaar oud, omstreeks 985 met Gerberga van Franken (der Karolingen). Zie IX-g voor persoonsgegevens van Gerberga.

Kind van Lambert en Gerberga:

1 Lambert II “Balderik” van Leuven, geboren omstreeks 992. Volgt X-g.
VIII-ac Giselbert van Loon, zoon van Roelof III (Rudolf) van Loon (zie VII-u) en NN van Viermaal. Giselbert:

(1) trouwde met Erlande van Geldenaken.
(2) trouwde omstreeks 1025 met Liutgard Emma van Namen.
Kind van Giselbert en Erlande:

1 Emmo van Loon, geboren na 1015. Volgt IX-x.
VIII-ad Adelheid van Chalon, dochter van Giselbert van Chalon (zie VII-v). Adelheid trouwde met Robert I van Meaux. Zie VII-h voor persoonsgegevens van Robert.

Kinderen van Adelheid en Robert: zie VII-h.
VIII-ae Liutgarde van Chalon, dochter van Giselbert van Chalon (zie VII-v). Liutgarde trouwde met Otto van Bourgondië. Zie VIII-u voor persoonsgegevens van Otto.
VIII-af Rozala van Ivrea is geboren omstreeks 945, dochter van Berengarius II van Ivrea (zie VII-y) en Willa van Arles van Toscane (zie VII-w). Rozala is overleden op 26-01-1003 in Gent (Blg), ongeveer 58 jaar oud. Rozala:

(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 968 met Arnulf II van Vlaanderen, ongeveer 8 jaar oud. Zie IX-r voor persoonsgegevens van Arnulf.
(2) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, omstreeks 988 met Robert II “De Vrome” van Capet. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 995.
Kind van Rozala en Arnulf:

1 Boudewijn IV van Vlaanderen, geboren omstreeks 980. Volgt X-s.
VIII-ag Judith van Sulichgau (Friuli) is geboren omstreeks 894, dochter van Eberhard van Sulichgau (zie VII-x). Judith is overleden omstreeks 935, ongeveer 41 jaar oud. Judith trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 910 met Arnulf I (De Boze) van Beieren – Wittelsbach, ongeveer 20 jaar oud. Zie V-l voor persoonsgegevens van Arnulf.

Kind van Judith en Arnulf: zie V-l.
VIII-ah Wichman II van Hamalant is geboren omstreeks 925, zoon van Dirk I van Holland (zie VII-z) en Gerberga (Geva) van Hamalant. Wichman is overleden omstreeks 983, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Wichman: Graaf van Hamaland (het gebied van Deventer, een deel van de zuid0oostelijke Veluwe, de huidige Graafschap, de huidige Lijmers en het gebied vandaar tot aan de Rijn bij Elten). Een groot deel van Germania was in zijn bezit (het gebied op de rechteroever van de Rijn). In de Nederlanden had hij koningsgoed op Urk, in Gooiland en Hamaland en boerderijen in de vier Friese graafschappen Hunzingo, Fivelgo, Marne en Middag.
Graaf van Gent. Volgens Winkhaus ’Ahnen zu Karl dem Grossen’ is hij een zoon van Dirk I van Holland en Gerbera van Hamalant. Zij worden echter niet bij Isenburg (Europaische Stammtafeln, Neue Folge, Band VII, Tafel 81-87 – Gent) vermeld! Bij Dek, Graven van Holland, is Wichman niet bekend.(Rob Gomes – www.rootsweb.com)

Wichman trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 955 met Luitgard van Vlaanderen, ongeveer 20 jaar oud. Zie VIII-n voor persoonsgegevens van Luitgard.

Kinderen van Wichman en Luitgard: zie VIII-n.
VIII-ai Dirk II van Holland is geboren omstreeks 932 in Egmond aan zee – Bergen (NH-Nld), zoon van Dirk I van Holland (zie VII-z) en Gerberga (Geva) van Hamalant. Dirk is overleden op 06-05-988 in Egmond aan den Hoef – Bergen (NH-Nld), ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven in Egmond (NH-Nld).
Notitie bij Dirk: Graaf van Holland en behalve in Kennemerland en Texel ook graaf in Maasland, vermeld tussen 10 juni 953 en 1 april 988. Op 25-08-985 schonk Otto III de bezittingen in Maasland, Kennemerland en Texel, die Dirk II tot nu toe in leen had. Dirk II bezit nu het gebied van Maas tot Vlie.
Vroeger nam men aan dat hij de zoon is geweest van Dirk I en Geva. Tegenwoordig is men er welhaast zeker van dat er tussen Dirk I en Dirk II nog een graaf met de naam Dirk moet hebben bestaan. Gravin Geva zou dan de echtgenote van deze Dirk I bis geweest moeten zijn. In 938 vond de verloving van de nog erg jonge Dirk II plaats met Hildegard, de dochter van graaf Arnulf I van Vlaanderen. Kort hierna, op 2 of 5 oktober 939, sneuvelde zijn vader (of grootvader) Dirk I in de slag bij Andernach. Omdat Dirk II toen nog maar ongeveer acht jaar oud was, werd hij onder bescherming van zijn aanstaande schoonouders, vermoedelijk in de St. Pieterabdij te Gent, opgevoed. Dirk II moet ergens tussen 941 en 949 meerderjarig geworden zijn (vijftien jaar). Als één der eerste zaken regelde hij de bouw van een stenen klooster te Egmond. Dit diende ter vervanging van het houten klooster dat daar door zijn vader voor nonnen was gebouwd. Dirk II bevolkte dit klooster met monniken uit de St. Pietersabdij te Gent. Toen zijn verloofde Hildegard de leeftijd van 12 jaar had bereikt (omstreeks 950) trad hij met haar in het huwelijk. Uit het huwelijk werden in ieder geval drie kinderen geboren, Arnulf, die hem later als Graaf opvolgde, Egbert, die later aartsbisschop van Trier werd, en een dochter Erlindis. Zijn zoon Arnulf werd te Gent geboren (hij werd daarom ook wel Arnulf Gandensis genoemd). Dirk II had veel invloed, ook te Vlaanderen. Na het overlijden van zijn schoonvader Arnulf, op 27 maart 965, trad hij enige tijd op als voogd voor diens opvolger, de minderjarige Arnulf II van Vlaanderen. Hij bezette van 965 tot 988 het graafschap Gent waardoor hij naast leenman van Otto I ook leenman van de Franse koning Lotharius werd. Toen Otto II met Lotharius brak koos Dirk II voor Otto. Zijn zoon en opvolger Arnulf werd in 981 met 12 ruiters met de Duitse keizer meegezonden op diens tocht naar Italië. Zijn andere zoon Egbert kreeg zijn opleiding bij de broer van de Duitse keizer, Bruno van Keulen. In 976 werd zoon Egbert kanselier van de Duise keizer en in 977 werd hij nog zeer jong aartsbisschop van Trier. Toen de Duitse keizer in 983 overleed ontbrandde er een troonstrijd. Aanvankelijk steunde Dirk de Hertog van Beieren tegen diens jonge neef Otto, maar toen die zich in 985 ten gunste van deze Otto terugtrok, erkende Dirk II deze Otto III toch. Als dank ontving Dirk II goederen en inkomsten in het Maasland (tussen Lier en IJssel), in Kennemerland en op Texel.

Dirk trouwde met Hildegard van Vlaanderen. Zie VIII-m voor persoonsgegevens van Hildegard.

Kinderen van Dirk en Hildegard: zie VIII-m.
IX-a Hugo III Rancus van Egisheim is geboren omstreeks 920, zoon van Eberhard van de Elzas en Luitgard van Lotharingen (zie VIII-a). Hugo trouwde met NN van Metz.

Kind van Hugo en NN:

1 Hugo VI van Egisheim, geboren omstreeks 970. Volgt X-a.
IX-b Hedwig van Nordgau is geboren omstreeks 922, dochter van Eberhard van de Elzas en Luitgard van Lotharingen (zie VIII-a). Hedwig is overleden op 13-12-992, ongeveer 70 jaar oud. Hedwig trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 955 met Siegfried van Luxemburg, ongeveer 33 jaar oud. Zie VIII-d voor persoonsgegevens van Siegfried.

Kinderen van Hedwig en Siegfried: zie VIII-d.
IX-c Albrecht II van de Elzas is geboren omstreeks 950, zoon van Eberhard van de Elzas en Luitgard van Lotharingen (zie VIII-a). Albrecht is overleden omstreeks 1038, ongeveer 88 jaar oud. Albrecht trouwde met Jutta van Luxemburg. Jutta is geboren omstreeks 960.
IX-d Gerard van Metz is geboren omstreeks 955, zoon van Eberhard van de Elzas en Luitgard van Lotharingen (zie VIII-a). Gerard is overleden omstreeks 1026, ongeveer 71 jaar oud. Gerard trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 970 met Eva van Luxemburg, ongeveer 15 jaar oud. Zie X-b voor persoonsgegevens van Eva.

Kind van Gerard en Eva:

1 Gisela van Metz, geboren omstreeks 970. Volgt XI-b.
IX-e Diederik I van Opper-Lotharingen is geboren omstreeks 956, zoon van Frederik I van Lotharingen-Bar (zie VIII-b) en Beatrix van Neustrië (zie VIII-r). Diederik is overleden op 02-01-1026, ongeveer 70 jaar oud. Diederik trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 985 met Richildis van Luneville-Metz, ongeveer 20 jaar oud. Richildis is geboren omstreeks 965, dochter van Volmar van Metz en Bertha van Metz. Richildis is overleden omstreeks 1000, ongeveer 35 jaar oud.

Kind van Diederik en Richildis:

1 Adele van Lotharingen, geboren omstreeks 985. Volgt X-e.
IX-f Bertha van Bourgondië is geboren in 976, dochter van Koenraad van Bourgondië (zie VIII-y) en Mathilde van West-Franken (zie VIII-f). Bertha is overleden na 1010 in Melun (Frankrijk), minstens 34 jaar oud. Bertha trouwde met Odo I van Blois. Zie VIII-q voor persoonsgegevens van Odo.

Kind van Bertha en Odo: zie VIII-q.
IX-g Gerberga van Franken (der Karolingen), dochter van Karel der Franken van Nederlotharingen (zie VIII-g) en Adelheid Agnes van Vermandois. Gerberga is overleden omstreeks 1018. Zij is begraven in Nivelles (Frankrijk). Gerberga trouwde omstreeks 985 met Lambert I “Met de baard” van Leuven, ongeveer 9 jaar oud. Zie VIII-ab voor persoonsgegevens van Lambert.

Kind van Gerberga en Lambert: zie VIII-ab.
IX-h Ermengard van Lotharingen is geboren omstreeks 970, dochter van Karel der Franken van Nederlotharingen (zie VIII-g) en Adelheid Agnes van Vermandois. Ermengard is overleden omstreeks 1049, ongeveer 79 jaar oud. Ermengard trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 990 met Albert I van Namen, ongeveer 31 jaar oud. Albert is geboren omstreeks 959, zoon van Robert I van Namen en Ermengard van Verdun. Albert is overleden vóór 1011, ten hoogste 52 jaar oud.

Kinderen van Ermengard en Albert:

1 Robert II van Namen. Robert is overleden in 1031.
2 Albert II van Namen, geboren omstreeks 997. Volgt X-h.
IX-i Gerard van Wettergau is geboren omstreeks 994, zoon van Otto I van Hammerstein en Kunigunde van Stade (zie VIII-h).

Kind van Gerard uit onbekende relatie:

1 Gerard van Mainz, geboren omstreeks 1040. Volgt X-i.
IX-j Lodewijk van Dagsburg is geboren omstreeks 940, zoon van Kuno van Ohningen (zie VIII-i) en Richilde van Saksen-Ludolf (zie VIII-v). Lodewijk is overleden omstreeks 1000, ongeveer 60 jaar oud. Lodewijk trouwde met Judith van Ohningen. Judith is geboren omstreeks 960. Judith is overleden omstreeks 1000, ongeveer 40 jaar oud.

Kind van Lodewijk en Judith:

1 Heilwig van Dagsburg, geboren omstreeks 970. Volgt X-j.
IX-k Otto III von Zwaben is geboren omstreeks 990, zoon van Hendrik van Schweinfurt en Gerbera van Wetterau (zie VIII-j). Otto is overleden op 28-09-1057, ongeveer 67 jaar oud. Otto trouwde met Ermengard van Torino en Susa. Ermengard is geboren omstreeks 1015, dochter van Oderico Manfred II van Susa en Bertha van Este. Ermengard is overleden op 21-01-1078, ongeveer 63 jaar oud.

Kind van Otto en Ermengard:

1 Judith van Schweinfurt, geboren omstreeks 1038. Volgt X-k.
IX-l Eilica van Schweinfurt is geboren omstreeks 1000 in Schweinfurt, Beieren (Dld), dochter van Hendrik van Schweinfurt en Gerbera van Wetterau (zie VIII-j). Eilica is overleden op 29-06-1059, ongeveer 59 jaar oud. Eilica trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1020 in Schweinfurt, Beieren (Dld) met Bernard II van Saksen, ongeveer 25 jaar oud. Zie IX-v voor persoonsgegevens van Bernard.

Kinderen van Eilica en Bernard:

1 Geertruid van Saksen-Billung, geboren omstreeks 1028 in Schweinfurt, Beieren (Dld). Volgt X-l.
2 Ida van Saksen-Billung, geboren omstreeks 1030. Volgt X-m.
IX-m Ermengarde van Anjou is geboren omstreeks 952, dochter van Godfried van Anjou en Adelheid van Meaux (zie VIII-l). Ermengarde is overleden omstreeks 992, ongeveer 40 jaar oud. Ermengarde trouwde met Conan I van Bretagne. Conan is geboren omstreeks 944, zoon van Judicael Berengar en Gerberga. Conan is overleden op 27-06-992 in Conquereuil – Pays de Loire (Frankrijk), ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Conan: Conan I van Bretagne (944 – Conquereuil, 27 juni 992) was een zoon van Judicael Berengar. In 958 volgde hij zijn vader op als graaf van Rennes en werd in 970 graaf Vannes, dankzij de hulp van bisschop Oscand van Vannes. In 981 versloeg hij Hoël I, graaf van Nantes en hertog van Bretagne, in de eerste slag bij Conquereuil. Daarna was Conan de feitelijke machthebber in Bretagne. Hij verwierf in 990 het graafschap Nantes en noemde zichzelf in dat jaar “Princeps Britannorum”, in een schenking aan de abdij van Mont Saint-Michel. Hij werd verslagen door zijn zwager Fulco III van Anjou in de tweede slag van Conquereuil. Zijn rechterhand werd afgeslagen waarna hij zich overgaf, maar hij stierf nog dezelfde dag. Conan is begraven in de abdij van Mont Saint-Michel. (Bron: Wikipedia)
Kinderen van Ermengarde en Conan:

1 Godfried I van Bretagne, geboren omstreeks 980. Volgt X-n.
2 Judith van Bretagne, geboren omstreeks 982. Volgt X-o.
IX-n Fulco III van Anjou is geboren omstreeks 972, zoon van Godfried van Anjou en Adelheid van Meaux (zie VIII-l). Fulco is overleden op 21-06-1040 in Metz (Frankrijk), ongeveer 68 jaar oud. Fulco:

(1) trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 990 met Elisabeth van Vendôme.
(2) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1000 met Hildegarde. Hildegarde is overleden omstreeks 1046.
Kinderen van Fulco en Hildegarde:

1 Godfried II van Anjou. Godfried is overleden omstreeks 1060.
2 Ermengarde van Anjou, geboren omstreeks 1018. Volgt X-p.
IX-o Aarnout (Arnulf) van Holland is geboren omstreeks 951 in Gent (Blg), zoon van Dirk II van Holland (zie VIII-ai) en Hildegard van Vlaanderen (zie VIII-m). Arnulf is overleden op 18-09-993, ongeveer 42 jaar oud. Hij is begraven in Abdijkerk – Egmond (NH-Nld).

Notitie bij Arnulf: Hij is gesneuveld in een veldtocht tegen de Friezen aan de Maas, Graaf in het Westfriese gebied van Maas tot Vlie (06-05-988). Hij breidde zijn gebied naar het zuiden uit.
In mei 980 huwde Arnulf met Liutgard van Luxemburg, de dochter van Siegfried, Graaf van Luxemburg en Hedwig. Haar jongere zuster Kunigunde was de echtgenote van Hendrik II van Duitsland. Uit het huwelijk met Liutgard zijn twee kinderen bekend, Dirk, die hem als Dirk III opvolgt en Sicco, die met Thietburg huwde. In 975 wordt Arnulf samen met zijn vader Dirk II in een aantal oorkondes als getuige vermeld. Op het moment dat Arnulf de graventitel kreeg, vermoedelijk bij gelegenheid van zijn huwelijk in 980, was zijn vader nog in leven. In 981 vertrok hij met 12 man naar Italië om de Duitse Otto II te begeleiden bij diens kroning tot keizer. Op 18 september 993 sneuvelt Graaf Arnulf te Winkel aan de monding van de Maas in de strijd tegen de West-Friezen. Volgens de Egmondse gravenregisters zou de strijd waarbij Arnulf het leven liet tegen woeste Friezen gevoerd zijn. In deze latere toevoeging zouden Westfriezen bedoeld worden. Melis Stoke laat deze strijd bij Winkel plaatsvinden. De twisten tussen de Hollandse graven (die toen overigens nog als Fries werden aangeduid) moesten op dat moment echter nog plaatsvinden. Daarom is het aannemelijker dat deze strijd niet bij Winkel maar aan de monding van de Oude Rijn heeft plaatsgevonden. Anderen plaatsen de strijd weer aan de monding van de Maas. Arnulf werd bijgezet in de abdij van Egmond. Om onduidelijke redenen werd hij daar later als heilige vereerd.

Arnulf trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 980 met Luitgardis van Luxemburg, ongeveer 25 jaar oud. Zie X-c voor persoonsgegevens van Luitgardis.

Kinderen van Arnulf en Luitgardis:

1 Adelbertus van Gent.
2 Dirk III van Holland, geboren omstreeks 985 in Gent (Blg). Volgt XI-c.
3 Siegfried van Holland, geboren in 985. Volgt XI-d.
4 Adelina van Holland, geboren omstreeks 990. Volgt XI-e.
IX-p Adela van Hamaland is geboren omstreeks 953, dochter van Wichman II van Hamalant (zie VIII-ah) en Luitgard van Vlaanderen (zie VIII-n). Adela is overleden in 1017 in Keulen (Dld), ongeveer 64 jaar oud. Zij is begraven in voor de Dom – Keulen (Dld).
Notitie bij Adela: Zij is berucht om haar eerzucht en wreedheid. Zij wordt in 1016 wegens moord ter dood veroordeeld, doch het vonnis wordt niet voltrokken. Zij speelde een belangrijke rol in de prefectuurstrijd die in 1018 in haar nadeel werd beslecht. Zij leefde de laatste jaren in Keulen, waar zij voor de Dom werd begraven. (Rob Gomes – www.rootsweb.com)

Adela trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 970 met Immed van Saksen, ongeveer 15 jaar oud. Immed is geboren omstreeks 955. Immed is overleden omstreeks 983, ongeveer 28 jaar oud.

Notitie bij Immed: Hij was verwant aan koningin Mathilde van Westfalen; graaf in West-Saksen. Hij zou een afstammeling kunnen zijn van Widukind (Rob Gomes – www.rootsweb.com)
Kind van Adela en Immed:

1 Glismund van Saksen, geboren omstreeks 975. Volgt X-q.
IX-q Ardolf I van Guînes is geboren omstreeks 966, zoon van Siegfried van Guînes en Elfriede van Vlaanderen (zie VIII-o). Ardolf is overleden omstreeks 996, ongeveer 30 jaar oud. Ardolf trouwde met Mathildis van Boulogne.

Kind van Ardolf en Mathildis:

1 Rudolf I van Guînes, geboren omstreeks 992. Volgt X-r.
IX-r Arnulf II van Vlaanderen is geboren omstreeks 960, zoon van Boudewijn III van Vlaanderen (zie VIII-p) en Mathilde van Saksen-Billung. Arnulf is overleden omstreeks 988 in Gent (Blg), ongeveer 28 jaar oud. Arnulf trouwde, ongeveer 8 jaar oud, omstreeks 968 met Rozala van Ivrea, ongeveer 23 jaar oud. Zie VIII-af voor persoonsgegevens van Rozala.

Kind van Arnulf en Rozala: zie VIII-af.
IX-s Hedwig van Capet is geboren omstreeks 969, dochter van Hugo I Capet (zie VIII-s) en Adelaide van Aquitaniã-Poitou. Hedwig is overleden omstreeks 1013, ongeveer 44 jaar oud. Hedwig trouwde met Reinier IV van Henegouwen. Zie VIII-aa voor persoonsgegevens van Reinier.
IX-t Bruno II van Brunswijk-Saksen is geboren omstreeks 970, zoon van Bruno I van Brunswijk (zie VIII-w) en Hildeswinde van Kroatië. Bruno is overleden omstreeks 1006, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij Bruno: Hij is mogelijk identiek met de Bruno die in 990 deelneemt aan de veldtocht om hertog Miseco van Polen tegen hertog Boleslaw te steunen.
Hij kan echter ook de zoon zijn van Liudolf van Brunswijk, maar ook zou hij een zoon van Ekbert de Eenogige (dus een Billunger) kunnen zijn.
Hij probeert (als ’pinceps’) na de dood van Otto III in 1002 Duits koning te worden, maar verliest het van hertog Hendrik van Beieren die door bisschop Bernhard van Hildesheim gesteund wordt, welke laatste hij daarop zoveel mogelijk schade berokkent.
Hij bezit grote goederen rondom Brunswijk en wordt kort na zijn door als ’graaf van Brunswijk’ aangeduid (door de Annalista Saxo van het jaar 1026).
Thietmar von Merseburg (Chronicon, boek 6, hoofdstuk 6; ed. Trillmich, pag. 359) verhaalt, schrijvend over het jaar 1014, dat Bruno enige tijd daarvoor in zijn eigen woning door een zekere Milo vermoord werd. Ook hier staat het absoluut niet vast, dat dit bericht op Bruno van Brunswijk slaat, al zou het kunnen in de chronologie van Gisela’s huwelijken goed passen.
Graaf van Brunswijk (zie Karel de Grote, 1991, blz. 330, zie ook ES NF VIII 131a; wijkt echter af van ES NF Band I.1, Tafel 11 (Billung). Het is niet zeker of de stamvader der Brunonen, graven van Brunswijk, inderdaad uit de Billunger stammen!; markgraaf van Saksen.

Bruno trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1005 met Gisela van Zwaben, ongeveer 15 jaar oud. Gisela is geboren op 11-11-990, dochter van Herman II van Zwaben. Gisela is overleden op 15-02-1043 in Goslar (Duitsland), 52 jaar oud.

Kind van Bruno en Gisela:

1 Liudolf van Brunswijk-Billung. Volgt X-t.
IX-u Othelhildis van de Noordmark (Saksen) is geboren omstreeks 993, dochter van Bernard I van Saksen en Hildegard Stade (zie VIII-x). Othelhildis is overleden op 31-03-1044 in Quedlinburg (Dld), ongeveer 51 jaar oud. Othelhildis trouwde, ten hoogste 26 jaar oud, vóór 1019 met Dirk III van Holland, ten hoogste 34 jaar oud. Zie XI-c voor persoonsgegevens van Dirk.

Kinderen van Othelhildis en Dirk:

1 Dirk IV van Holland. Dirk is overleden op 13-01-1049 in Dordrecht (ZH-NLD).
2 Betrade van Holland. Volgt XII-c.
3 Swanhilde van Holland. Volgt XII-d.
4 Floris I van Holland, geboren omstreeks 1030 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XII-e.
IX-v Bernard II van Saksen is geboren omstreeks 995 in Schweinfurt, Beieren (Dld), zoon van Bernard I van Saksen en Hildegard Stade (zie VIII-x). Bernard is overleden op 29-06-1059, ongeveer 64 jaar oud (oorzaak: de pest). Bernard trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1020 in Schweinfurt, Beieren (Dld) met Eilica van Schweinfurt, ongeveer 20 jaar oud. Zie IX-l voor persoonsgegevens van Eilica.

Kinderen van Bernard en Eilica: zie IX-l.
IX-w Emma Catharina Geertruida van Italië is geboren omstreeks 949, dochter van Lotharius van Italië en Adelais van Bourgondië (zie VIII-z). Emma is overleden na 989, minstens 40 jaar oud. Emma trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 966 met Lotharius IV der Franken, ongeveer 25 jaar oud. Zie VIII-e voor persoonsgegevens van Lotharius.
IX-x Emmo van Loon is geboren na 1015, zoon van Giselbert van Loon (zie VIII-ac) en Erlande van Geldenaken. Emmo is overleden vóór 05-02-1078, ten hoogste 63 jaar oud. Emmo trouwde met Swanhilde van Holland. Zie XII-d voor persoonsgegevens van Swanhilde.

Kind van Emmo en Swanhilde:

1 Arnold I van Loon, geboren omstreeks 1050. Volgt XIII-d.
IX-y Judith van Wittelsbach is geboren omstreeks 925, dochter van Arnulf I (De Boze) van Beieren – Wittelsbach (zie V-l) en Judith van Sulichgau (Friuli) (zie VIII-ag). Judith is overleden op 28-06-987, ongeveer 62 jaar oud. Judith trouwde, ongeveer 13 jaar oud, omstreeks 938 met Hendrik I (De Ruziemaker) van Beieren, ongeveer 17 jaar oud. Zie VII-q voor persoonsgegevens van Hendrik.

Kind van Judith en Hendrik: zie VII-q.
X-a Hugo VI van Egisheim is geboren omstreeks 970, zoon van Hugo III Rancus van Egisheim (zie IX-a) en NN van Metz. Hugo is overleden omstreeks 1049, ongeveer 79 jaar oud. Hugo trouwde met Heilwig van Dagsburg. Zie X-j voor persoonsgegevens van Heilwig.

Kind van Hugo en Heilwig:

1 Gertrud van Egisheim. Volgt XI-a.
X-b Eva van Luxemburg is geboren omstreeks 955, dochter van Siegfried van Luxemburg (zie VIII-d) en Hedwig van Nordgau (zie IX-b). Eva is overleden omstreeks 1006, ongeveer 51 jaar oud. Eva trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 970 met Gerard van Metz, ongeveer 15 jaar oud. Zie IX-d voor persoonsgegevens van Gerard.

Kind van Eva en Gerard: zie IX-d.
X-c Luitgardis van Luxemburg is geboren omstreeks 955 in Brussel (Blg), dochter van Siegfried van Luxemburg (zie VIII-d) en Hedwig van Nordgau (zie IX-b). Luitgardis is overleden na 13-05-1005, minstens 50 jaar oud. Zij is begraven in Abdijkerk – Egmond (NH-Nld). Luitgardis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 980 met Aarnout (Arnulf) van Holland, ongeveer 29 jaar oud. Zie IX-o voor persoonsgegevens van Arnulf.

Kinderen van Luitgardis en Arnulf: zie IX-o.
X-d Frederik I van Luxemburg is geboren omstreeks 960 in Moezelgouw, zoon van Siegfried van Luxemburg (zie VIII-d) en Hedwig van Nordgau (zie IX-b). Frederik is overleden op 06-10-1019, ongeveer 59 jaar oud. Frederik trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 995 met Irmintrud van Gleiburg van Wetterau, ongeveer 17 jaar oud. Zie VIII-k voor persoonsgegevens van Irmintrud.

Kinderen van Frederik en Irmintrud: zie VIII-k.
X-e Adele van Lotharingen is geboren omstreeks 985, dochter van Diederik I van Opper-Lotharingen (zie IX-e) en Richildis van Luneville-Metz. Adele is overleden omstreeks 1052, ongeveer 67 jaar oud. Adele trouwde, ongeveer 50 jaar oud, omstreeks 1035 met Walram I van Arlon, ongeveer 37 jaar oud. Walram is geboren omstreeks 998, zoon van Koenraad van Arlon. Walram is overleden omstreeks 1052, ongeveer 54 jaar oud.

Kind van Adele en Walram:

1 Walram II Udo van Arlon, geboren omstreeks 1040. Volgt XI-h.
X-f Odo II van Blois is geboren omstreeks 983, zoon van Odo I van Blois (zie VIII-q) en Bertha van Bourgondië (zie IX-f). Odo is overleden op 15-11-1037 in Commercy (Frankrijk), ongeveer 54 jaar oud. Odo trouwde met Irmgard van Auvergne. Irmgard is geboren omstreeks 990. Irmgard is overleden op 10-03-1040, ongeveer 50 jaar oud.

Kind van Odo en Irmgard:

1 Theobald III van Blois, geboren omstreeks 1012. Volgt XI-i.
X-g Lambert II “Balderik” van Leuven is geboren omstreeks 992, zoon van Lambert I “Met de baard” van Leuven (zie VIII-ab) en Gerberga van Franken (der Karolingen) (zie IX-g). Lambert is overleden op 21-09-1062 in Nijvel (België), ongeveer 70 jaar oud. Lambert trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1020 met Oda Verdun.

Kind van Lambert en Oda:

1 Hendrik II van Leuven, geboren omstreeks 1020. Volgt XI-j.
X-h Albert II van Namen is geboren omstreeks 997, zoon van Albert I van Namen en Ermengard van Lotharingen (zie IX-h). Albert is overleden vóór 07-1064, ten hoogste 67 jaar oud.
Notitie bij Albert: Albert II van Namen (1000 – tussen juli 1063 en juli 1064) was een zoon van Albert I van Namen en van Ermengarde van Lotharingen. Albert volgt zijn oudere broer Robert als graaf van Namen op. Hij sticht de collegiale kerk van Sint-Aubin te Namen in 1047, waaraan hij na het overlijden van zijn moeder zijn domein van Glons-sur-le-Geer schenkt. Hij huwt met Regelindis van Lotharingen. Hun zoon is Albert III van Namen.
(uit: Wikipedia.org)

Albert trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1035 met Regelindis van Lotharingen, ongeveer 39 jaar oud. Regelindis is geboren omstreeks 996 in Lotharingen (Fr), dochter van Gothelo I van Neder-Lotharingen en Barbara van Nassau. Regelindis is overleden na 1064, minstens 68 jaar oud.

Kinderen van Albert en Regelindis:

1 Irmgard van Namen. Volgt XI-k.
2 Albert van Namen, geboren vóór 10-08-1035 in Namen (Blg). Volgt XI-l.
X-i Gerard van Mainz is geboren omstreeks 1040, zoon van Gerard van Wettergau (zie IX-i). Gerard trouwde met Hedwig van Bleikastel. Hedwig is geboren omstreeks 1040.

Kind van Gerard en Hedwig:

1 Adelheid van Mainz, geboren omstreeks 1080. Volgt XI-m.
X-j Heilwig van Dagsburg is geboren omstreeks 970, dochter van Lodewijk van Dagsburg (zie IX-j) en Judith van Ohningen. Heilwig is overleden omstreeks 1046, ongeveer 76 jaar oud. Heilwig trouwde met Hugo VI van Egisheim. Zie X-a voor persoonsgegevens van Hugo.

Kind van Heilwig en Hugo: zie X-a.
X-k Judith van Schweinfurt is geboren omstreeks 1038, dochter van Otto III von Zwaben (zie IX-k) en Ermengard van Torino en Susa. Judith is overleden omstreeks 1104, ongeveer 66 jaar oud. Judith trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1056 met Bodo van Botenstein, ongeveer 30 jaar oud. Zie XII-n voor persoonsgegevens van Bodo.

Kind van Judith en Bodo:

1 Adelheid van Botenstein, geboren omstreeks 1056. Volgt XI-n.
X-l Geertruid van Saksen-Billung is geboren omstreeks 1028 in Schweinfurt, Beieren (Dld), dochter van Bernard II van Saksen (zie IX-v) en Eilica van Schweinfurt (zie IX-l). Geertruid is overleden op 04-08-1115, ongeveer 87 jaar oud. Zij is begraven in St.Walburgskerk – Veurne (Blg). Geertruid:

(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1050 met Floris I van Holland, ongeveer 20 jaar oud. Zie XII-e voor persoonsgegevens van Floris.
(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, in 1063 met Robrecht I de Fries.
Kinderen van Geertruid en Floris:

1 Adelheid van Holland, geboren omstreeks 1045. Volgt XIII-e.
2 Dirk V van Holland, geboren omstreeks 1052. Volgt XIII-f.
3 Bertha van Holland, geboren omstreeks 1054. Volgt XIII-g.
X-m Ida van Saksen-Billung is geboren omstreeks 1030, dochter van Bernard II van Saksen (zie IX-v) en Eilica van Schweinfurt (zie IX-l). Ida is overleden op 31-07-1102, ongeveer 72 jaar oud. Ida:

(1) trouwde met Frederik II van Luxemburg. Zie XI-f voor persoonsgegevens van Frederik.
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1066 met Albert van Namen, minstens 31 jaar oud. Zie XI-l voor persoonsgegevens van Albert.
Kind van Ida en Albert:

1 Hendrik van Namen, geboren omstreeks 1070 in La Roche en Ardenne (Lux). Volgt XII-j.
X-n Godfried I van Bretagne is geboren omstreeks 980, zoon van Conan I van Bretagne en Ermengarde van Anjou (zie IX-m). Godfried is overleden op 20-11-1008, ongeveer 28 jaar oud. Godfried trouwde met Hedwige van Normandië.
X-o Judith van Bretagne is geboren omstreeks 982, dochter van Conan I van Bretagne en Ermengarde van Anjou (zie IX-m). Judith is overleden op 16-06-1017, ongeveer 35 jaar oud. Zij is begraven in Abdij van Bernay. Judith trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1000 in Abdij van Mont Saint-Michel (Frankrijk) met Richard II van Normandië, ongeveer 35 jaar oud. Richard is geboren omstreeks 965, zoon van Richard I van Normandië en Gunnora van Denemarken. Richard is overleden op 23-08-1027 in Fécamp (Frankrijk), ongeveer 62 jaar oud.

Kinderen van Judith en Richard:

1 Willem van Normandië. Willem is overleden omstreeks 1025.
2 Mathilde van Normandië. Mathilde is overleden omstreeks 1033.
3 Richard III van Normandië, geboren omstreeks 1001. Volgt XI-o.
4 Adelheid van Normandië, geboren omstreeks 1002. Volgt XI-p.
5 Eleonora van Normandië, geboren omstreeks 1005. Volgt XI-q.
6 Robert “De Duivel” van Normandië, geboren omstreeks 1010 in Falaise – Normandië (Frankrijk). Volgt XI-r.
X-p Ermengarde van Anjou is geboren omstreeks 1018, dochter van Fulco III van Anjou (zie IX-n) en Hildegarde. Ermengarde is overleden op 10-03-1076 in Fleurey-sur-Ouche (Frankrijk), ongeveer 58 jaar oud. Ermengarde trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 1035 met Godfried II van Gâtinais.

Kind van Ermengarde en Godfried:

1 Fulco IV van Anjou, geboren omstreeks 1043 in Anjou (Frankrijk). Volgt XI-s.
X-q Glismund van Saksen is geboren omstreeks 975, dochter van Immed van Saksen en Adela van Hamaland (zie IX-p). Glismund is overleden omstreeks 1040, ongeveer 65 jaar oud. Glismund trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 998 met Reting II van Beieren, ongeveer 23 jaar oud. Reting is geboren omstreeks 975. Reting is overleden omstreeks 1040, ongeveer 65 jaar oud.

Kind van Glismund en Reting:

1 Fridunera van Dittmarschen, geboren omstreeks 1000. Volgt XI-t.
X-r Rudolf I van Guînes is geboren omstreeks 992, zoon van Ardolf I van Guînes (zie IX-q) en Mathildis van Boulogne. Rudolf is overleden op 30-05-1036, ongeveer 44 jaar oud. Rudolf trouwde met Rozella van Saint-Pol. Rozella is geboren omstreeks 995, dochter van Hugo I van Saint-Pol en Clementia.

Kind van Rudolf en Rozella:

1 Eustachius (Eustaas) van Guînes, geboren omstreeks 1016. Volgt XI-u.
X-s Boudewijn IV van Vlaanderen is geboren omstreeks 980, zoon van Arnulf II van Vlaanderen (zie IX-r) en Rozala van Ivrea (zie VIII-af). Boudewijn is overleden op 30-05-1035, ongeveer 55 jaar oud. Hij is begraven in Gent (Blg). Boudewijn:

(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1002 met Ogiva van Luxemburg, ongeveer 15 jaar oud. Ogiva is geboren omstreeks 987. Ogiva is overleden omstreeks 1030, ongeveer 43 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 51 jaar oud, omstreeks 1031 met Eleonora van Normandië, ongeveer 26 jaar oud. Zie XI-q voor persoonsgegevens van Eleonora.
Kinderen van Boudewijn en Ogiva:

1 NN van Vlaanderen. Volgt XI-v.
2 Boudewijn V van Vlaanderen, geboren omstreeks 1013. Volgt XI-w.
X-t Liudolf van Brunswijk-Billung, zoon van Bruno II van Brunswijk-Saksen (zie IX-t) en Gisela van Zwaben. Liudolf trouwde met Gertrud van Egisheim. Zie XI-a voor persoonsgegevens van Gertrud.

Kind van Liudolf en Gertrud:

1 Agatha van Hongarije, geboren omstreeks 1025. Volgt XII-a.
XI-a Gertrud van Egisheim, dochter van Hugo VI van Egisheim (zie X-a) en Heilwig van Dagsburg (zie X-j). Gertrud trouwde met Liudolf van Brunswijk-Billung. Zie X-t voor persoonsgegevens van Liudolf.

Kind van Gertrud en Liudolf: zie X-t.
XI-b Gisela van Metz is geboren omstreeks 970, dochter van Gerard van Metz (zie IX-d) en Eva van Luxemburg (zie X-b). Gisela is overleden omstreeks 1045, ongeveer 75 jaar oud. Gisela trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1000 met Gerard III van de Elzas, ongeveer 20 jaar oud. Gerard is geboren omstreeks 980. Gerard is overleden omstreeks 1046, ongeveer 66 jaar oud.

Kind van Gisela en Gerard:

1 Adalbert II van Longwy-Metz, geboren omstreeks 995. Volgt XII-b.
XI-c Dirk III van Holland is geboren omstreeks 985 in Gent (Blg), zoon van Aarnout (Arnulf) van Holland (zie IX-o) en Luitgardis van Luxemburg (zie X-c). Dirk is overleden op 27-05-1039, ongeveer 54 jaar oud. Hij is begraven in Abdijkerk – Egmond (NH-Nld).
Notitie bij Dirk: Graaf in het Westfriese gebied van Maas tot Vlie, bijgenaamd Hierosolymita, vanaf 18-09-993 tot 1039; hij regeerde eerst nog onder voogdij van zijn moeder.
Hij verloor Gent en Waas, doch verwierf vermoedelijk Rijnland en Westvlieland, stichtte de burcht te Vlaardingen en vesloeg aldaar in 1018 een rijksleger aangevoerd door de hertog van Neder-Lotharingen, waarmee hij zijn positie vestigde.
Voor 1019 huwde hij met Othilde van de Noordmark, uit welk huwelijk vier kinderen bekend zijn, twee zonen en twee dochters. Van zijn zonen volgde Dirk hem als Dirk IV op. Zoon Floris, op wie na het overlijden van Dirk IV de grafelijke titel overging, werd bekend als Floris I. Van de dochters uit het huwelijk van Dirk III huwde Betrade later Dirk van Katlenburg en Swanhilde een zekere Emmo. Dirk III was nog te jong om te regeren toen zijn vader sneuvelde. Daarom nam zijn moeder het bestuur over het graafschap voor hem waar. Gedurende zijn minderjarigheid werd Holland bedreigd door aanvallen van de Friezen. Zijn moeder Liutgarde riep de hulp in van haar zwager, de Duitse keizer Hendrik II. Deze begaf zich met een leger vanuit Utrecht per schip naar het Friese gebied en bracht deze aanvallen in 1005 tot staan. Toen Dirk III meerderjarig werd en het bestuur zelf in handen nam, was het in het noorden van zijn graafschap kennelijk toch niet veilig genoeg, want hij trok zich terug in het gebied rond Vlaardingen. Daar, in de latere Riederwaard, toen het Merwedewoud genoemd, een bosrijk en moerassig gebied in het mondingsgebied van de Maas en Waal, liet Dirk III grond in cultuur nemen door Friese kolonisten. Dit terwijl het gebied eigenlijk toebehoorde aan de bisschoppen van Utrecht, Trier en Keulen. Kooplieden uit Tiel, die handel dreven met Engeland, klaagden bovendien hun nood omdat de schippers die weigerden tol aan Dirk te betalen, door deze geplunderd werden. Bisschop Adelbold van Utrecht riep hierop de hulp in van de Duitse keizer en Dirk II kreeg in 1018 de opdracht om zijn versterking bij Vlaardingen te ruimen. Graaf Dirk III trok zich echter op zijn burcht terug. Deze burcht bevond zich op de plaats waar zich nu de kern van het huidige dorp Maasland bevindt (even ten noorden van Maassluis). De Duitse keizer Hendrik II was hierop gedwongen een leger te zenden. Dit leger, op een vloot met eenheden uit Utrecht, Keulen en Luik, kwam onder aanvoering te staan van hertog Godfried van Lotharingen. Het leger ontscheepte zich ergens halverwege de burcht van Dirk III en Vlaardingen waarna het te land optrok richting burcht. Daar liep het vast door de vele dijken en sloten waardoor Godfried gedwongen was een andere route te kiezen. Onderweg terug naar de schepen liep het leger in een hinderlaag en werd het verpletterend verslagen. Dit alles wordt door de monnik Alpertus van Metz in het Latijn beschreven. Deze Alpertus is vermoedelijk geboren in het bisdom Utrecht. Nadat hij monnik was te Metz werd keerde hij waarschijnlijk als kanunnik naar Utrecht terug.
Terwijl hij de bevolking ter plekke had beschreven als Friezen die zich verbonden hadden met rovers, vermeldt hij over de verlopen strijd: ’Toen het leger van de hertog een terugwaartse beweging moest maken, schreeuwde een schurkachtig familielid der rovers, dat een ieder op zijn leven bedacht moest zijn, dat de voorste gelederen verslagen waren en de hertog gevlucht was.’ Hij vervolgt verder dat er hierdoor in het leger van de hertog grote paniek uitbrak en men in volle wapenuitrusting de rivier in sprong om de schepen te bereiken. Anderen raakten vast in de moerasbodem. Op dat moment zouden de Friezen toegeschoten zijn en de restanten van het machtige leger in de pan gehakt hebben. Hertog Godfried werd daarbij door de mannen van Dirk III gevangen genomen. Onder de belofte bij de Keizer een goed woord voor hem toe doen werd de Hertog later vrijgelaten. Dirk III heeft waarschijnlijk een bedevaart naar Palestina gemaakt waardoor hij de bijnaam Hierosolymita kreeg. Het gelukte Dirk III tijdens zijn regeringsperiode de macht naar het oosten uit te breiden. Deze uitbreiding ging ten koste van de invloed van de Utrechtse bisschop in dat gebied. Hij nam daarbij onder meer het gebied ten zuidoosten van Alphen, tussen Zwammerdam en Bodegraven, in. Zijn oom, de Duitse keizer Hendrik II, overleed in 1024 kinderloos en Dirk III steunde Koenraad II in diens strijd om de opvolging. Na het overlijden van Dirk III, op 27 mei 1039, vertrok zijn vrouw Othilde terug naar Saksen waar zij op 31 maart 1044 overleed.

Dirk trouwde, ten hoogste 34 jaar oud, vóór 1019 met Othelhildis van de Noordmark (Saksen), ten hoogste 26 jaar oud. Zie IX-u voor persoonsgegevens van Othelhildis.

Kinderen van Dirk en Othelhildis: zie IX-u.
XI-d Siegfried van Holland is geboren in 985, zoon van Aarnout (Arnulf) van Holland (zie IX-o) en Luitgardis van Luxemburg (zie X-c). Siegfried is overleden in 1030, 44 of 45 jaar oud. Siegfried trouwde met Thetburga. Thetburga is geboren in 985.
XI-e Adelina van Holland is geboren omstreeks 990, dochter van Aarnout (Arnulf) van Holland (zie IX-o) en Luitgardis van Luxemburg (zie X-c). Adelina is overleden omstreeks 1045, ongeveer 55 jaar oud. Adelina:

(1) begon een relatie met Engelram I de Ponthieu.
(2) trouwde met Boudewijn II van Boulogne. Boudewijn is geboren omstreeks 990, zoon van Arnulf II van Boulogne. Boudewijn is overleden omstreeks 1033, ongeveer 43 jaar oud.
Kind van Adelina en Boudewijn:

1 Eustacius I van Boulogne. Volgt XII-f.
XI-f Frederik II van Luxemburg is geboren omstreeks 1005, zoon van Frederik I van Luxemburg (zie X-d) en Irmintrud van Gleiburg van Wetterau (zie VIII-k). Frederik is overleden op 28-08-1065, ongeveer 60 jaar oud. Frederik:

(1) trouwde met Ida van Saksen-Billung. Zie X-m voor persoonsgegevens van Ida.
(2) trouwde, ongeveer 60 jaar oud, omstreeks 1065 met Gerberga van Boulogne. Zie XIII-h voor persoonsgegevens van Gerberga.
Kind van Frederik en Gerberga:

1 Judith van Luxemburg, geboren omstreeks 1040. Volgt XIV-l.
XI-g Gisela van Luxemburg is geboren omstreeks 1005, dochter van Frederik I van Luxemburg (zie X-d) en Irmintrud van Gleiburg van Wetterau (zie VIII-k). Gisela is overleden na 1058, minstens 53 jaar oud. Gisela trouwde met Radulf van Gent. Radulf is geboren omstreeks 995, zoon van Radulf. Radulf is overleden omstreeks 1056, ongeveer 61 jaar oud.

Kind van Gisela en Radulf:

1 Boudewijn I van Gent, geboren omstreeks 1030. Volgt XII-g.
XI-h Walram II Udo van Arlon is geboren omstreeks 1040, zoon van Walram I van Arlon en Adele van Lotharingen (zie X-e). Walram is overleden omstreeks 1070, ongeveer 30 jaar oud. Walram trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1060 met Judith van Luxemburg, ongeveer 20 jaar oud. Zie XIV-l voor persoonsgegevens van Judith.

Kind van Walram en Judith:

1 Hendrik I van Limburg, geboren omstreeks 1060. Volgt XV-m.
XI-i Theobald III van Blois is geboren omstreeks 1012, zoon van Odo II van Blois (zie X-f) en Irmgard van Auvergne. Theobald is overleden op 30-09-1089, ongeveer 77 jaar oud. Theobald trouwde met Garsende van Maine.

Notitie bij het huwelijk van Theobald en Garsende: Garsende werd later verstoten door haar echtgenoot.

Garsende is een dochter van Herbert I van Maine. Garsende trouwde later met Albert Azzo II van Este.

Kind van Theobald en Garsende:

1 Stefanus II van Blois, geboren omstreeks 1045. Volgt XII-h.
XI-j Hendrik II van Leuven is geboren omstreeks 1020, zoon van Lambert II “Balderik” van Leuven (zie X-g) en Oda Verdun. Hendrik is overleden omstreeks 1078, ongeveer 58 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1055 met Adela van de Betuwe tot Teisterland.

Kind van Hendrik en Adela:

1 Godfried I “Met de baard” van Leuven, geboren omstreeks 1060. Volgt XII-i.
XI-k Irmgard van Namen, dochter van Albert II van Namen (zie X-h) en Regelindis van Lotharingen. Irmgard is overleden in 1106. Irmgard trouwde met [misschien] Herman van Malsen. Herman is geboren omstreeks 1030. Herman is overleden na 1080, minstens 50 jaar oud. Herman trouwde later met Ida van Boulogne (±1055-1106), zie XIV-m.
Notitie bij Herman: Het geslacht van Cuijk (ook gespeld als ’van Cuyck’, ’van Kuyk’ enzovoort) is een oud adellijk geslacht waarvan de mannelijke lijn terugvoert tot Ehrenfried van Bliesgau, die Graaf was van Bliesgau en leefde van 870-904.Geschiedenis
Oorspronkelijk komt het geslacht uit de Betuwe, de zogeheten Gouw Teisterbant, waar het bezittingen had in de buurt van Geldermalsen en Meteren. Teisterbant werd in de 13e eeuw verdeeld tussen Cuijk, Gelre en het Sticht Utrecht.Uiteindelijk komt de afstamming uit bij Herman van Malsen, die geboren werd in 1040. Deze had vier kinderen, en één daarvan is Herman van Cuijk, waarmee het geslacht begint. Dit had zijn machtsbasis in Cuijk, maar waaierde uit over geheel Oost-Brabant. Dit had onder meer te maken met het feit dat abdijen hun belangen wilden laten verdedigen door een ridder, aangezien ze zelf hier niet toe in staat waren gezien hun sterk verspreide bezittingen. Het geslacht had bezittingen in een buffergebied tussen Brabant en Gelre. In de loop der tijd werden de Hertogen steeds belangrijker, en het geslacht Van Cuijk raakte op het einde van de 14e eeuw zijn macht geleidelijk aan kwijt.Betekenis
Het geslacht heeft, behalve een aantal Heren en Vrouwen van Cuijk, Boxtel, Asten, Grave en andere heerlijkheden, ook een bisschop van Luik en een van Utrecht geleverd. Daarnaast is de moeder van Gijsbrecht van Amstel (eigenlijk: Gijsbrecht IV van Amstel), een telg uit het geslacht Van Cuijk. Leden van het geslacht hebben een rol gespeeld in de geschiedenis. Zo is Jan I van Cuijk betrokken geweest bij de ontvoering van Floris V van Holland en hij huwde met Jutta van Nassau, de dochter van een voorvader van Willem van Oranje. Verder is het geslacht Van Cuijk verbonden met een belangrijke episode uit de geschiedenis van Leuven, en wel de opstand van Pieter Couterel tegen de alleenheerschappij van de adel. (Bron: Wikipedia)
XI-l Albert van Namen is geboren vóór 10-08-1035 in Namen (Blg), zoon van Albert II van Namen (zie X-h) en Regelindis van Lotharingen. Albert is overleden op 22-06-1102 in Namen (Blg), minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Albert: Albert wordt na de dood van zijn neef hertog Godfried met de Bult (1076) aangesteld tot voogd van de abdij van Stavelot-Malmédy. In Neder-Lotharingen werd hij tot vicehertog benoemd als waarnemer voor Hendrik IV’s – dan pas tweejarige – zoontje Koenraad. Albert raakt evenwel met andere Lotharingse krijgsheren in een jarenlange strijd verwikkeld. Met Godfried van Bouillon, erfgenaam van Godfried III, twist Albert van Namen om de zekere erfrechten van zijn moeder Regelindis. Albert was gehuwd met Ida van Saksen, dochter van hertog Bernhard II van Saksen.Albert wordt onder Gregoriaanse invloed beleend als graaf van Verdun, maar weet Godfried van Bouillon niet te verdrijven uit Stenay van waaruit deze het gebied van Verdun telkens bedreigt. Albert staakt uiteindelijk de vijandelijkheden en sluit zich aan bij de Godsvrede vanLuik (1082).Na in 1085 de keizerlijke veldheer, paltsgraaf Herman II van Lotharingen te hebben gedood tijdens een dispuut omtrent het oprichten van een burcht te Dalhem, valt Albert in ongenade bij de Duitse keizer Hendrik IV. Weldra wordt hij ontheven uit zijn hertogelijke functies ten gunste van Godfried van Bouillon). Hij verwerft later nog het graafschap Château-Porcien bij het huwelijk van zijn zoon Godfried in 1087.

Albert trouwde, minstens 31 jaar oud, omstreeks 1066 met Ida van Saksen-Billung, ongeveer 36 jaar oud. Zie X-m voor persoonsgegevens van Ida.

Kind van Albert en Ida: zie X-m.
XI-m Adelheid van Mainz is geboren omstreeks 1080, dochter van Gerard van Mainz (zie X-i) en Hedwig van Bleikastel. Adelheid is overleden omstreeks 1140, ongeveer 60 jaar oud. Adelheid trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1100 met Arnold I van Loon, ongeveer 50 jaar oud. Zie XIII-d voor persoonsgegevens van Arnold.

Kind van Adelheid en Arnold:

1 Arnold II van Loon, geboren omstreeks 1085. Volgt XIV-f.
XI-n Adelheid van Botenstein is geboren omstreeks 1056, dochter van Bodo van Botenstein (zie XII-n) en Judith van Schweinfurt (zie X-k). Adelheid is overleden op 13-08-1106, ongeveer 50 jaar oud. Adelheid trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1080 met Hendrik I van Limburg, ongeveer 20 jaar oud. Zie XV-m voor persoonsgegevens van Hendrik.

Kinderen van Adelheid en Hendrik:

1 Mathilde van Limburg, geboren omstreeks 1095. Volgt XVI-n.
2 Adelheid van Limburg, geboren omstreeks 1095. Volgt XVI-o.
3 Agnes van Limburg, geboren in 1095. Volgt XVI-p.
XI-o Richard III van Normandië is geboren omstreeks 1001, zoon van Richard II van Normandië en Judith van Bretagne (zie X-o). Richard is overleden op 06-08-1027, ongeveer 26 jaar oud. Richard ging een geregistreerd partnerschap aan met Adela van Frankrijk. Adela is geboren omstreeks 1009. Adela is overleden op 08-01-1079 in Mesen (België), ongeveer 70 jaar oud. Adela is weduwe van Boudewijn V van Vlaanderen (±1013-1067), zie XI-w.
XI-p Adelheid van Normandië is geboren omstreeks 1002, dochter van Richard II van Normandië en Judith van Bretagne (zie X-o). Adelheid is overleden omstreeks 1038, ongeveer 36 jaar oud. Adelheid trouwde met Reinoud van Bourgondië. Reinoud is geboren omstreeks 986. Reinoud is overleden omstreeks 1057, ongeveer 71 jaar oud. Hij is begraven in Kathedraal van Besançon (Frankrijk).

Kinderen van Adelheid en Reinoud:

1 Guy van Bourgondië. Guy is overleden na 1069.
2 Willem I van Bourgondië, geboren omstreeks 1020. Volgt XII-k.
XI-q Eleonora van Normandië is geboren omstreeks 1005, dochter van Richard II van Normandië en Judith van Bretagne (zie X-o). Eleonora is overleden op 23-12-1035, ongeveer 30 jaar oud. Eleonora trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1031 met Boudewijn IV van Vlaanderen, ongeveer 51 jaar oud. Zie X-s voor persoonsgegevens van Boudewijn.
XI-r Robert “De Duivel” van Normandië is geboren omstreeks 1010 in Falaise – Normandië (Frankrijk), zoon van Richard II van Normandië en Judith van Bretagne (zie X-o). Robert is overleden op 22-07-1035 in Nicea (Turkije), ongeveer 25 jaar oud. Robert begon een relatie met Herleva.

Kind van Robert en Herleva:

1 Willem “De Veroveraar” van Normandië, geboren omstreeks 1027. Volgt XII-l.
XI-s Fulco IV van Anjou is geboren omstreeks 1043 in Anjou (Frankrijk), zoon van Godfried II van Gâtinais en Ermengarde van Anjou (zie X-p). Fulco is overleden op 04-04-1109 in Angers (Frankrijk), ongeveer 66 jaar oud. Fulco trouwde met Bertrada van Montfort.

Kind van Fulco en Bertrada:

1 Fulco V van Anjou, geboren omstreeks 1092. Volgt XII-m.
XI-t Fridunera van Dittmarschen is geboren omstreeks 1000, dochter van Reting II van Beieren en Glismund van Saksen (zie X-q). Fridunera is overleden omstreeks 1026, ongeveer 26 jaar oud. Fridunera trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1024 met Hartwig II van Beieren, ongeveer 24 jaar oud. Hartwig is geboren omstreeks 1000, zoon van Aribo van Botenstein en Adele van Beieren. Hartwig is overleden op 24-12-1027, ongeveer 27 jaar oud.

Kind van Fridunera en Hartwig:

1 Bodo van Botenstein, geboren omstreeks 1026. Volgt XII-n.
XI-u Eustachius (Eustaas) van Guînes is geboren omstreeks 1016, zoon van Rudolf I van Guînes (zie X-r) en Rozella van Saint-Pol. Eustaas is overleden vóór 1065, ten hoogste 49 jaar oud. Eustaas trouwde met Suzanna van Ghermines. Suzanna is geboren omstreeks 1015.

Kind van Eustaas en Suzanna:

1 Boudewijn van Guînes, geboren omstreeks 1038. Volgt XII-o.
XI-v NN van Vlaanderen, dochter van Boudewijn IV van Vlaanderen (zie X-s) en Ogiva van Luxemburg. NN trouwde met Hendrik I van Leuven. Hendrik is geboren omstreeks 990. Hendrik is overleden na 05-08-1038 in Brussel (Blg), minstens 48 jaar oud.

Kind van NN en Hendrik:

1 NN van Leuven, geboren omstreeks 1020. Volgt XII-p.
XI-w Boudewijn V van Vlaanderen is geboren omstreeks 1013, zoon van Boudewijn IV van Vlaanderen (zie X-s) en Ogiva van Luxemburg. Boudewijn is overleden op 01-09-1067 in Lille (Frankrijk), ongeveer 54 jaar oud. Boudewijn trouwde met Adela van Frankrijk. Adela is geboren omstreeks 1009. Adela is overleden op 08-01-1079 in Mesen (België), ongeveer 70 jaar oud. Adela ging later een geregistreerd partnerschap aan met Richard III van Normandië (±1001-1027), zie XI-o.

Kind van Boudewijn en Adela:

1 Mathildis van Vlaanderen, geboren omstreeks 1031. Volgt XII-q.
XII-a Agatha van Hongarije is geboren omstreeks 1025, dochter van Liudolf van Brunswijk-Billung (zie X-t) en Gertrud van Egisheim (zie XI-a). Agatha trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1045 in Hongarije met Edward van Engeland, ongeveer 29 jaar oud. Edward is geboren omstreeks 1016, zoon van Edmund II (Ironside) van Engeland en Ealdgyth van Earngrim. Edward is overleden omstreeks 1057, ongeveer 41 jaar oud.

Kinderen van Agatha en Edward:

1 Edgar Ætheling van Engeland.
2 Margaretha van Engeland, geboren omstreeks 1045. Volgt XIII-a.
XII-b Adalbert II van Longwy-Metz is geboren omstreeks 995, zoon van Gerard III van de Elzas en Gisela van Metz (zie XI-b). Adalbert is overleden omstreeks 1048, ongeveer 53 jaar oud. Adalbert trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1020 met Clementia van Foix, ten hoogste 10 jaar oud. Clementia is geboren na 1010, dochter van Bernard Rodger van Foix en Gersende van Bigorre. Clementia is overleden omstreeks 1050, ten hoogste 40 jaar oud.

Kinderen van Adalbert en Clementia:

1 Ermesinde van Lotharingen, geboren omstreeks 1025. Volgt XIII-b.
2 Stephania van Longwy-Metz, geboren omstreeks 1035. Volgt XIII-c.
XII-c Betrade van Holland, dochter van Dirk III van Holland (zie XI-c) en Othelhildis van de Noordmark (Saksen) (zie IX-u). Betrade trouwde met Dirk van Katlenburg.
XII-d Swanhilde van Holland, dochter van Dirk III van Holland (zie XI-c) en Othelhildis van de Noordmark (Saksen) (zie IX-u). Swanhilde is overleden omstreeks 1120. Swanhilde trouwde met Emmo van Loon. Zie IX-x voor persoonsgegevens van Emmo.

Kind van Swanhilde en Emmo: zie IX-x.
XII-e Floris I van Holland is geboren omstreeks 1030 in Vlaardingen (ZH-Nld), zoon van Dirk III van Holland (zie XI-c) en Othelhildis van de Noordmark (Saksen) (zie IX-u). Floris is overleden op 28-06-1061 in Nederhemert (Nld), ongeveer 31 jaar oud (oorzaak: vermoord door de graaf van Cuijk). Hij is begraven in Abdijkerk – Egmond (NH-Nld).
Notitie bij Floris: Floris I volgde op 13 jan 1049 zijn broer Dirk IV als graaf van Holland op nadat deze te Dordrecht was gesneuveld. Hij huwde omstreeks 1050 Geertruid van Saksen uit het Huis Billung. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, Dirk, die als Dirk V zijn vader opvolgde, Floris en Bertha, die later huwde met Koning Filips I van Frankrijk. Floris I ontleende zijn gezag rechtstreeks aan dat van de Duitse Keizer. Hij zou een vechtlustig en roemrijk man geweest zijn en trachtte zijn macht verder naar het oosten uit te breiden. Na een gewonnen strijd bij Hemert (nu Nederhemert) in de Bommelerwaard tegen Ecbert I van Friesland werd hij op 28-06-1061 vermoord door de Graaf van Kuik, een handlanger van bisschop Willem van Utrecht en die geassisteerd werd door enkele helpers. Naar overlevering op het moment dat hij vermoeid door de strijd onder een boom lag te rusten. Deze moord werd waarschijnlijk op aandringen van de Bisschop van Utrecht gepleegd. Door J.M. van Hemert werd in 1749 in het werk ’Korte levensbeschrijving der Hollandsche Graven’ zijn dood als volgt weergegeven: ’De zegepralende veldheer, te stout op het bevogte voordeel, en door de hitte van de dag afgeslooft, had zig te Hemert, onder ene aangename en verkwikkelijke belommeringe van het geboomte, tot de rust geschikt; en de vermoeide krijgsknegten, ook niets anders verlangende, hadden zich rondom dat beminde legerhoofd op den grond nedergelegd. De een zowel als de ander, door de betoverende en onwederstaanbare kragt van de slaap overwonnen, die ongevoelig de afgematte leden bekropen had, wierden door den Grave van Kuik verrast en merendeels verslagen. Op die wijze verdween Floris, die niet anders dan in den slaap kon overwonnen worden; en die door de reizende zon als overwinnaar begroet was, kreeg met de nederdalende de onderlaag, en ontruimde dus voor altoos den Aardbodem’. Hij was meer dan 2 meter lang.

Floris trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1050 met Geertruid van Saksen-Billung, ongeveer 22 jaar oud. Zie X-l voor persoonsgegevens van Geertruid.

Kinderen van Floris en Geertruid: zie X-l.
XII-f Eustacius I van Boulogne, zoon van Boudewijn II van Boulogne en Adelina van Holland (zie XI-e). Eustacius trouwde omstreeks 1025 met Mathilde van Leuven, ongeveer 41 jaar oud. Mathilde is geboren omstreeks 984. Mathilde is overleden omstreeks 1049, ongeveer 65 jaar oud.

Kinderen van Eustacius en Mathilde:

1 Gerberga van Boulogne. Volgt XIII-h.
2 Lambert II van Boulogne. Volgt XIII-i.
3 Eustacius II (met de snor) (Ius) van Boulogne, geboren omstreeks 1020. Volgt XIII-j.
XII-g Boudewijn I van Gent is geboren omstreeks 1030, zoon van Radulf van Gent en Gisela van Luxemburg (zie XI-g). Boudewijn is overleden omstreeks 23-04-1082, ongeveer 52 jaar oud.
Notitie bij Boudewijn: Boudewijn I van Gent (ca. 1030 – 24 april 1082) was een Vlaams edelman, de eerste die zich “heer van Aalst” noemde.Boudewijn was een zoon van Rudolf van Gent (ca. 995 – 1052/1056) en van Gisela (ca. 1005 – na 1058), dochter van Frederik van Luxemburg. Boudewijn I noemde zichzelf ook “Gandensis” omdat hij voogd was van de Sint-Pieters abdij van Gent. Hij was ook heer van Waas, Drongen en Ruiselede, bezittingen die hij als een schenking van Robrecht I de Fries, graaf van Vlaanderen, had verkregen.
Boudewijn I stierf in april 1082. Zijn broer Gilbert trok met Willem de Veroveraar mee naar Engeland en ontving voor zijn diensten de heerlijkheid Folkingham.
Boudewijn was getrouwd met Oda, die na zijn dood in het klooster trad en nog in 1096 werd vermeld als non. 
  (Bron:Wikipedia)

Boudewijn trouwde met Oda. Oda is overleden na 1096.

Kinderen van Boudewijn en Oda:

1 NN van Aalst. Volgt XIII-k.
2 Boudewijn II van Gent. Volgt XIII-l.
XII-h Stefanus II van Blois is geboren omstreeks 1045, zoon van Theobald III van Blois (zie XI-i) en Garsende van Maine. Stefanus is overleden op 19-05-1102 in Ramla (Israël), ongeveer 57 jaar oud. Stefanus trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1080 met Adela van Engeland, ongeveer 18 jaar oud. Zie XIII-o voor persoonsgegevens van Adela.

Kind van Stefanus en Adela:

1 Stefanus Etienne van Blois, geboren omstreeks 1095 in Blois (Frankrijk). Volgt XIII-m.
XII-i Godfried I “Met de baard” van Leuven is geboren omstreeks 1060, zoon van Hendrik II van Leuven (zie XI-j) en Adela van de Betuwe tot Teisterland. Godfried is overleden op 25-01-1139 in Afflighem (Blg), ongeveer 79 jaar oud.
Notitie bij Godfried: Van hem stammen de hertogen van Brabant af

Godfried trouwde, ongeveer 45 jaar oud, omstreeks 1105 met Ida van Chiny.

Kind van Godfried en Ida:

1 NN van Namen Laroche. Volgt XIII-n.
XII-j Hendrik van Namen is geboren omstreeks 1070 in La Roche en Ardenne (Lux), zoon van Albert van Namen (zie XI-l) en Ida van Saksen-Billung (zie X-m). Hendrik is overleden op 05-06-1138, ongeveer 68 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1110 met Mathilde van Limburg, ongeveer 15 jaar oud. Zie XVI-n voor persoonsgegevens van Mathilde.

Kinderen van Hendrik en Mathilde:

1 Beatrix van Namen La Roche, geboren omstreeks 1110. Volgt XVII-p.
2 Mathilde van Namen, geboren in 1133. Volgt XVII-q.
XII-k Willem I van Bourgondië is geboren omstreeks 1020, zoon van Reinoud van Bourgondië en Adelheid van Normandië (zie XI-p). Willem is overleden omstreeks 1087 in Besançon (Frankrijk), ongeveer 67 jaar oud. Willem trouwde met Stephania van Longwy-Metz. Zie XIII-c voor persoonsgegevens van Stephania.

Kind van Willem en Stephania:

1 Gisela van Bourgondië, geboren omstreeks 1075. Volgt XIV-e.
XII-l Willem “De Veroveraar” van Normandië is geboren omstreeks 1027, zoon van Robert “De Duivel” van Normandië (zie XI-r) en Herleva. Willem is overleden op 09-09-1087 in Rouen (Frankrijk), ongeveer 60 jaar oud. Willem trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1051 met Mathildis van Vlaanderen, ongeveer 20 jaar oud. Zie XII-q voor persoonsgegevens van Mathildis.

Kinderen van Willem en Mathildis:

1 Adela van Engeland, geboren omstreeks 1062 in Normandië (Frankrijk). Volgt XIII-o.
2 Hendrik I Engeland, geboren omstreeks 1068 in Selby – York (Gr-Br). Volgt XIII-p.
XII-m Fulco V van Anjou is geboren omstreeks 1092, zoon van Fulco IV van Anjou (zie XI-s) en Bertrada van Montfort. Fulco is overleden op 10-11-1143 in Jeruzalem (Isr), ongeveer 51 jaar oud. Fulco:

(1) trouwde met Ermengarde van Maine. Ermengarde is geboren omstreeks 1096. Ermengarde is overleden omstreeks 12-10-1126, ongeveer 30 jaar oud.
(2) is de biologische vader van het kind van Ermengarde van Maine. Zie relatie (1) voor persoonsgegevens van Ermengarde.
(3) trouwde, minstens 34 jaar oud, na 1126 met Melisende van Jeruzalem.
Kind van Fulco en Ermengarde (1):

1 Sybilla van Anjou, geboren omstreeks 1106. Volgt XIII-q.

Kind van Fulco en Ermengarde (2):

2 Godfried V van Anjou, geboren omstreeks 1113. Volgt XIII-r.
XII-n Bodo van Botenstein is geboren omstreeks 1026, zoon van Hartwig II van Beieren en Fridunera van Dittmarschen (zie XI-t). Bodo is overleden op 01-03-1104, ongeveer 78 jaar oud. Bodo trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1056 met Judith van Schweinfurt, ongeveer 18 jaar oud. Zie X-k voor persoonsgegevens van Judith.

Kind van Bodo en Judith: zie X-k.
XII-o Boudewijn van Guînes is geboren omstreeks 1038, zoon van Eustachius (Eustaas) van Guînes (zie XI-u) en Suzanna van Ghermines. Boudewijn is overleden omstreeks 1091, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Boudewijn: Hij volgde zijn vader in 1052/1065 op als graaf van Guînes. Boudewijn koos partij voor Robrecht I de Fries in diens strijd tegen Richildis van Henegouwen en nam aan de zijde van Robrecht ook deel aan de Slag bij Kassel (1071) tegen Arnulf III van Vlaanderen.Hij was bekend om zijn moed, wijsheid en zijn voorbeeldige levenswandel. Boudewijn deed in 1084 een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella, maar kwam ziek terug. Omdat hij zo goed verzorgd werd in de abdij van Charroux, stichtte hij als dank de abdij van Andernes, bij Guînes.

Boudewijn trouwde met Adelheid van Holland. Zie XIII-e voor persoonsgegevens van Adelheid.

Kinderen van Boudewijn en Adelheid:

1 Fulk van Guînes.
2 Gwijde van Guînes.
3 Hugo van Guînes.
4 Guisele van Guînes, geboren omstreeks 1075. Volgt XIV-g.
5 Manasses I van Guînes, geboren omstreeks 1075 in Anderne. Volgt XIV-h.
6 Adelheid van Guînes, geboren in 1080. Volgt XIV-i.
XII-p NN van Leuven is geboren omstreeks 1020, dochter van Hendrik I van Leuven en NN van Vlaanderen (zie XI-v). NN is overleden omstreeks 1080, ongeveer 60 jaar oud. NN trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1055 met Gerard II van Wassenberg, ongeveer 37 jaar oud. Gerard is geboren omstreeks 1018. Gerard is overleden omstreeks 1082, ongeveer 64 jaar oud.

Kinderen van NN en Gerard:

1 Gerard III van Wassenberg, geboren omstreeks 1030. Volgt XIII-s.
2 Goswin I van Heinsberg, geboren omstreeks 1045. Volgt XIII-t.
XII-q Mathildis van Vlaanderen is geboren omstreeks 1031, dochter van Boudewijn V van Vlaanderen (zie XI-w) en Adela van Frankrijk. Mathildis is overleden op 02-11-1083 in Caen, ongeveer 52 jaar oud. Mathildis trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1051 met Willem “De Veroveraar” van Normandië, ongeveer 24 jaar oud. Zie XII-l voor persoonsgegevens van Willem.

Kinderen van Mathildis en Willem: zie XII-l.
XIII-a Margaretha van Engeland is geboren omstreeks 1045, dochter van Edward van Engeland en Agatha van Hongarije (zie XII-a). Margaretha is overleden op 16-11-1093, ongeveer 48 jaar oud. Margaretha trouwde met Malcolm III van Schotland.

Kinderen van Margaretha en Malcolm:

1 Mathilde (Edith) van Schotland, geboren omstreeks 1080 in Dunfermline -Schotland (Gr-Br). Volgt XIV-a.
2 Maria van Schotland, geboren omstreeks 1082. Volgt XIV-b.
3 David I van Schotland, geboren omstreeks 1084. Volgt XIV-c.
XIII-b Ermesinde van Lotharingen is geboren omstreeks 1025, dochter van Adalbert II van Longwy-Metz (zie XII-b) en Clementia van Foix. Ermesinde is overleden omstreeks 1062, ongeveer 37 jaar oud. Ermesinde trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1041 met Willem V\VII Peter van Aquitaniã-Poitou.

Kind van Ermesinde en Willem:

1 Clémence de Bouzonville de Longwy, geboren omstreeks 1048 in Poitou. Volgt XIV-d.
XIII-c Stephania van Longwy-Metz is geboren omstreeks 1035, dochter van Adalbert II van Longwy-Metz (zie XII-b) en Clementia van Foix. Stephania is overleden na 1088, minstens 53 jaar oud. Stephania trouwde met Willem I van Bourgondië. Zie XII-k voor persoonsgegevens van Willem.

Kind van Stephania en Willem: zie XII-k.
XIII-d Arnold I van Loon is geboren omstreeks 1050, zoon van Emmo van Loon (zie IX-x) en Swanhilde van Holland (zie XII-d). Arnold is overleden omstreeks 1126, ongeveer 76 jaar oud. Arnold trouwde, ongeveer 50 jaar oud, omstreeks 1100 met Adelheid van Mainz, ongeveer 20 jaar oud. Zie XI-m voor persoonsgegevens van Adelheid.

Kind van Arnold en Adelheid: zie XI-m.
XIII-e Adelheid van Holland is geboren omstreeks 1045, dochter van Floris I van Holland (zie XII-e) en Geertruid van Saksen-Billung (zie X-l). Adelheid is overleden omstreeks 1085, ongeveer 40 jaar oud. Adelheid trouwde met Boudewijn van Guînes. Zie XII-o voor persoonsgegevens van Boudewijn.

Kinderen van Adelheid en Boudewijn: zie XII-o.
XIII-f Dirk V van Holland is geboren omstreeks 1052, zoon van Floris I van Holland (zie XII-e) en Geertruid van Saksen-Billung (zie X-l). Dirk is overleden op 17-06-1091 in Egmond (NH-Nld), ongeveer 39 jaar oud. Hij is begraven in Egmond (NH-Nld). Dirk trouwde, ten hoogste 31 jaar oud, vóór 26-07-1083 met Othelhildis van Saksen, ten hoogste 29 jaar oud. Othelhildis is geboren omstreeks 1054. Zij is begraven in Egmond (NH-Nld).

Kind van Dirk en Othelhildis:

1 Floris II “De Vette” van Holland, geboren omstreeks 1083. Volgt XIV-j.
XIII-g Bertha van Holland is geboren omstreeks 1054, dochter van Floris I van Holland (zie XII-e) en Geertruid van Saksen-Billung (zie X-l). Bertha is overleden op 30-07-1094 in Montreuil-sur-Mer (Fr), ongeveer 40 jaar oud. Bertha trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 1071 met Philips I van Capet, minstens 19 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1091. Philips is geboren vóór 23-05-1052, zoon van Hendrik I van Capet en Anne van Kiev. Philips is overleden op 29-01-1108 in Melun (Fr), minstens 55 jaar oud.

Kind van Bertha en Philips:

1 Lodewijk VI “De Dikke” van Capet, geboren omstreeks 1081 in Parijs (Fr). Volgt XIV-k.
XIII-h Gerberga van Boulogne, dochter van Eustacius I van Boulogne (zie XII-f) en Mathilde van Leuven. Gerberga trouwde omstreeks 1065 met Frederik II van Luxemburg, ongeveer 60 jaar oud. Zie XI-f voor persoonsgegevens van Frederik.

Kind van Gerberga en Frederik: zie XI-f.
XIII-i Lambert II van Boulogne, zoon van Eustacius I van Boulogne (zie XII-f) en Mathilde van Leuven. Lambert is overleden omstreeks 1054. Lambert trouwde met Adelheid van Normandië. Adelheid is geboren in 1029.
XIII-j Eustacius II (met de snor) (Ius) van Boulogne is geboren omstreeks 1020, zoon van Eustacius I van Boulogne (zie XII-f) en Mathilde van Leuven. Ius is overleden omstreeks 1088, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij Ius: Eustaas trouwde in 1036 met Godifu, dochter van koning Ethelred II en weduwe van Drogo van Vexin. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. Na het overlijden van Godifu, hertrouwde Eustaas met Ida van Verdun. In 1048 steunde hij de opstand van zijn schoonvader Godfried II van Lotharingen tegen Hendrik III (keizer). In 1049 verzoenden de opstandelingen zich met de keizer en Eustaas erfde in datzelfde jaar het graafschap Boulogne van zijn vader. In 1051 bezocht hij Engeland en raakte zijn gevolg in Dover in gevechten verwikkeld. In 1054 erfde Eustaas ook het graafschap Lens (Frankrijk) van zijn broer Lambert.Eustaas nam deel aan de invasie van Engeland en de slag bij Hastings in 1066. Hij was blijkbaar een grote investeerder in de expeditie want hij werd door Willem de Veroveraar beloond met grote bezittingen in Engeland, vooral in Essex. In 1067 probeerde hij het kasteel van Dover in handen te krijgen en werd door Willem bestraft met het verlies van zijn Engelse bezittingen. Na een verzoening met Willem kreeg hij het grootste deel echter weer terug. Volgens het Domesday Book had hij een persoonlijk inkomen uit zijn bezittingen van 610 ponden per jaar. Daarmee was Eustaas de op-een-na rijkste van de Engelse baronnen. In Boulogne was hij de eerste graaf die munten liet slaan. Deze macht en rijkdom zou het graafschap Boulogne nog generaties lang een factor van betekenis maken in Engeland en Frankrijk
(bron: Wikipedia)

Ius trouwde met Ida van Lotharingen. Ida is geboren omstreeks 1040, dochter van Gottfried III (Der Bärtige) Niederlothringen en Doda. Ida is overleden op 13-04-1113 in Arras – Pas de Calais (Fr), ongeveer 73 jaar oud. Zij is begraven in Abdij van Sint-Vaast -Arras (Frankrijk).

Notitie bij Ida: Ida van Neder-Lotharingen (ca. 1040 – Arras, 13 april 1113), ook genoemd Ida van Verdun of Ida van Boulogne, was een dochter van Godfried II van Neder-Lotharingen en Beatrix van Opper-Lotharingen.Zij huwde met Eustatius II van Boulogne als diens tweede vrouw. Ida barcht het slot van Bouillon als bruidsschat in. Zij stond erop haar kinderen zelf te voeden omdat ze van mening was dat de kinderen met melk van een min ook de mindere kwaliteiten van het gewone volk zouden krijgen. Ze gaf haar zoons grote bedragen om hun deelname aan de Eerste Kruistocht te financieren. Ook stichtte en steunde ze kloosters Boulogne, le Wast, Calais en Sint-Omaars. Uiteindelijk gaf ze al haar bezittingen weg en trad ze toe tot de orde van de benedictines-oblaten in een abdij in Arras. Ida is begraven in de abdij van Sint-Vaast, in 1669 overgebracht naar Parijs, en in 1808 overgebracht naar Bayeux (Frankrijk).    Ida correspondeerde met Anselmus. Ze wordt als zalige gevierd op 13 april.   (bron: Wikipedia)
Kinderen van Ius en Ida:

1 Ida van Boulogne, geboren omstreeks 1055. Volgt XIV-m.
2 Eustachius III van Boulogne, geboren omstreeks 1058 in Boulogne (Frankrijk). Volgt XIV-n.
3 Boudewijn van Boulogne, geboren omstreeks 1062. Boudewijn is overleden omstreeks 1118, ongeveer 56 jaar oud.
4 Godfried van Bouillon, geboren omstreeks 1065. Godfried is overleden omstreeks 1100, ongeveer 35 jaar oud.
XIII-k NN van Aalst, dochter van Boudewijn I van Gent (zie XII-g) en Oda. NN trouwde met Ingelbrecht IV Petegem en Cysoing. Ingelbrecht is een zoon van Ingelbrecht III van Petegem en Cysoing en Mathilde. Ingelbrecht is overleden na 1135.

Kind van NN en Ingelbrecht:

1 Jan I van Petegem en Cysoing, geboren omstreeks 1095. Volgt XIV-o.
XIII-l Boudewijn II van Gent, zoon van Boudewijn I van Gent (zie XII-g) en Oda. Boudewijn is overleden omstreeks 1097.

Notitie bij Boudewijn: Boudewijn II van Gent, bijgenaamd de Dikke, was heer van Aalst. Hij volgde in 1082 zijn overleden vader op.
Hij kwam in conflict met Amalrik, heer van Ninove. Hij plunderde Okegem maar werd gevangengenomen door Amalrik. Pas na bemiddeling van de Vlaamse graaf werd hij vrijgelaten. In 1096 trok hij samen met zijn broer Giselbert op kruistocht, maar hij sneuvelde te Nicea in 1097. Zijn echtgenote Reinewif gaf aan de St. Pietersabdij voor zijn zielenrust een mansus te Burst.
Zijn zuster Gertrude huwde met Arnold II, heer van Ardres. Zijn broer Giselbert kocht het vrije erfgoed Hof ten Berge in 1088 maar schonk het, voordat hij naar het Heilig land vertrok, aan de abdij van Affligem. Ook een gebied bij Lede, Meerhem genoemd, schonk hij aan geestelijken om er een klooster op te richten.
(bron: Wikipedia)

Boudewijn trouwde met Reinewif.

Kinderen van Boudewijn en Reinewif:

1 Boudewijn III van Gent. Volgt XIV-p.
2 Iwein van Aalst. Volgt XIV-q.
XIII-m Stefanus Etienne van Blois is geboren omstreeks 1095 in Blois (Frankrijk), zoon van Stefanus II van Blois (zie XII-h) en Adela van Engeland (zie XIII-o). Stefanus is overleden op 25-10-1154 in Dover (Engeland), ongeveer 59 jaar oud. Hij is begraven in Faversham Abbey, Kent (Engeland).
Notitie bij Stefanus: Stefanus van Blois (Engels: Stephen; Frans: Étienne) (Blois (Frankrijk), 1096 – Dover (Kent), 25 oktober 1154) was koning van Engeland van 1135 tot 1154.Stefanus werd in Frankrijk geboren als zoon van Stefanus II van Blois, graaf van Blois en Chartres, en Adela van Engeland, de dochter van Willem de Veroveraar. Hij was de laatste koning uit het Normandische Huis.Hij stond in bijzondere gunst bij zijn oom, koning Hendrik I van Engeland en trouwde in 1115 met Mathildis van Boulogne, de dochter van graaf Eustatius III van Boulogne. Stefanus werd door de Normandische baronnen als koning erkend in plaats van Mathilde, Hendriks dochter. Na Hendriks dood in 1135 had zij eigenlijk koningin moeten worden, zoals de edelen, onder wie Stefanus, hadden toegezegd. Omdat het echter hoogst ongebruikelijk was een vrouw als vorst te verkiezen, zag Stefanus bij haar afwezigheid zijn kans schoon de kroon te verwerven. Mathilde (inmiddels bekend als keizerin Maud, om naamsverwarring te voorkomen, zij was eerder getrouwd geweest met de Duitse keizer Hendrik V) betwistte zijn verkiezing hevig. Aangezien zij daarbij ook de nodige steun had, leidde dit tot een burgeroorlog (in de Engelse geschiedenis ook wel de ’Anarchie’ geheten).Maud viel Engeland binnen in 1139 en wist Stefanus in april 1141 te verslaan en in Bristol gevangen te zetten. Zij had toen de praktische macht in handen, maar noemde zich echter nooit koningin. Met hulp van Stefanus’ vrouw Mathildis werd Maud verdreven en op haar beurt belegerd bij Oxford. Zij slaagde erin te ontsnappen en Stefanus kwam in november vrij, waarna hij de touwtjes weer in handen kon nemen.Hij kon zich slechts door voortdurende strijd staande houden tegen Godfried Plantagenet, graaf van Anjou en tweede echtgenoot van Maud. Tenslotte erkende Stefanus de zoon van Maud, de latere Hendrik II, als erfgenaam. Deze was de eerste koning uit het Huis Plantagenet.In Boulogne had zijn zoon Eustachius in 1151 zijn moeder opgevolgd. Zijn zoon Willem en dochter Maria zouden later ook nog graaf en gravin van Boulogne worden.Stefanus stierf in Dover en werd begraven in Faversham Abbey.
(Bron: Wikipedia)

Stefanus trouwde met Mathildis van Boulogne. Zie XV-b voor persoonsgegevens van Mathildis.

Kind van Stefanus en Mathildis:

1 Maria van Boulogne, geboren omstreeks 1125 in Blois (Frankrijk). Volgt XVI-b.
XIII-n NN van Namen Laroche, dochter van Godfried I “Met de baard” van Leuven (zie XII-i) en Ida van Chiny. NN trouwde met Herman II van Cuijck- van Malsen. Zie XVI-q voor persoonsgegevens van Herman.

Kind van NN en Herman:

1 Hendrik II van Cuijk, geboren omstreeks 1130. Volgt XVII-s.
XIII-o Adela van Engeland is geboren omstreeks 1062 in Normandië (Frankrijk), dochter van Willem “De Veroveraar” van Normandië (zie XII-l) en Mathildis van Vlaanderen (zie XII-q). Adela is overleden op 08-03-1137 in Marcigny-sur-Loire (Frankrijk), ongeveer 75 jaar oud. Adela trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1080 met Stefanus II van Blois, ongeveer 35 jaar oud. Zie XII-h voor persoonsgegevens van Stefanus.

Kind van Adela en Stefanus: zie XII-h.
XIII-p Hendrik I Engeland is geboren omstreeks 1068 in Selby – York (Gr-Br), zoon van Willem “De Veroveraar” van Normandië (zie XII-l) en Mathildis van Vlaanderen (zie XII-q). Hendrik is overleden op 01-12-1135 in Gisors (Frankrijk), ongeveer 67 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1100 met Mathilde (Edith) van Schotland, ongeveer 20 jaar oud. Zie XIV-a voor persoonsgegevens van Mathilde.

Kind van Hendrik en Mathilde:

1 Mathildis van Engeland, geboren op 07-02-1102 in Westminster (Gr-Br). Volgt XV-a.
XIII-q Sybilla van Anjou is geboren omstreeks 1106, dochter van Fulco V van Anjou (zie XII-m) en Ermengarde van Maine. Sybilla is overleden omstreeks 1165 in Jeruzalem (Isr), ongeveer 59 jaar oud. Sybilla trouwde met Diederik van de Elzas. Diederik is geboren omstreeks 1100 in Birche. Diederik is overleden op 17-01-1168 in Watten, ongeveer 68 jaar oud.

Kind van Sybilla en Diederik:

1 Mattheus I van de Elzas, geboren omstreeks 1137. Volgt XIV-r.
XIII-r Godfried V van Anjou is geboren omstreeks 1113, zoon van Fulco V van Anjou (zie XII-m) en Ermengarde van Maine. Godfried is overleden op 07-09-1151 in Le Mans (Frankrijk), ongeveer 38 jaar oud. Godfried trouwde, ongeveer 14 jaar oud, omstreeks 1127 met Mathildis van Engeland, ongeveer 25 jaar oud. Zie XV-a voor persoonsgegevens van Mathildis.

Kind van Godfried en Mathildis:

1 Hendrik II van Engeland, geboren op 05-03-1133 in Le Mans (Frankrijk). Volgt XVI-a.
XIII-s Gerard III van Wassenberg is geboren omstreeks 1030, zoon van Gerard II van Wassenberg en NN van Leuven (zie XII-p). Gerard is overleden omstreeks 1060, ongeveer 30 jaar oud.

Kind van Gerard uit onbekende relatie:

1 Gerard I van Gelre, geboren omstreeks 1060. Volgt XIV-s.
XIII-t Goswin I van Heinsberg is geboren omstreeks 1045, zoon van Gerard II van Wassenberg en NN van Leuven (zie XII-p). Goswin is overleden omstreeks 1128, ongeveer 83 jaar oud. Goswin trouwde, ongeveer 50 jaar oud, omstreeks 1095 met Oda van Walbeck.

Kind van Goswin en Oda:

1 Gerard I van Heinsberg, geboren omstreeks 1074. Volgt XIV-t.
XIV-a Mathilde (Edith) van Schotland is geboren omstreeks 1080 in Dunfermline -Schotland (Gr-Br), dochter van Malcolm III van Schotland en Margaretha van Engeland (zie XIII-a). Mathilde is overleden op 01-05-1118 in Westminster (Gr-Br), ongeveer 38 jaar oud. Mathilde trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1100 met Hendrik I Engeland, ongeveer 32 jaar oud. Zie XIII-p voor persoonsgegevens van Hendrik.

Kind van Mathilde en Hendrik: zie XIII-p.
XIV-b Maria van Schotland is geboren omstreeks 1082, dochter van Malcolm III van Schotland en Margaretha van Engeland (zie XIII-a). Maria is overleden omstreeks 1116, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij Maria: Maria van Schotland (1082 – 1116) was de jongste dochter van koning Malcolm III van Schotland en zijn tweede vrouw Margaretha van Schotland.Maria was de jongste van acht kinderen. Haar broers waren: Edward, Edmund, Ethelred, Edgar, Alexander en David. Maria had een zuster, Edith, eerste echtgenote van Hendrik I van Engeland.Maria werd in 1086 samen met haar zuster Mathildis door hun ouders naar het klooster van Romsey gestuurd. De twee meisjes besteedden hun vroege leven in het klooster onder de hoede van hun tante, van wie zij ook hun onderwijs kregen. Mathildis ontving veel huwelijksaanzoeken, maar sloeg deze af. Mathildis verliet ten slotte het klooster in 1100 om te trouwen met Hendrik I van Engeland. Aanvankelijk was het huwelijk onaanvaardbaar, omdat Mathildis en Maria beide hun jeugd in in het klooster doorbrachten en werden beschouwd als nonnen. Hendrik kreeg echter toestemming om te trouwen.Huwelijk
Maria verliet het klooster in 1096. Op verzoek van Mathildis werd Maria door Hendrik uitgehuwelijkt aan Eustaas III van Boulogne, zoon van Eustaas II van Boulogne en Ida van Verdun. Het huwelijk duurde twintig jaar, waaruit een dochter voortkwam: Mathildis van Boulogne (1105-1152). Door haar huwelijk met Stefanus van Engeland werd zij koningin van Engeland.Maria stierf in 1116, negen jaar voordat haar echtgenoot overleed.Nalatenschap
De dochters van Maria en Mathildis, beide Mathildis genaamd, bevochten elkaar om de macht over Engeland. Uiteindelijk werd de strijd gewonnen door de dochter van Maria. Stefanus werd nogmaals koning van Engeland. Nadat Stefanus was overleden, ging de kroon naar zijn neef Hendrik II.
(bron: Wikipedia)

Maria trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1102 met Eustachius III van Boulogne, ongeveer 44 jaar oud. Zie XIV-n voor persoonsgegevens van Eustachius.

Kind van Maria en Eustachius:

1 Mathildis van Boulogne, geboren omstreeks 1103 in Boulogne (Frankrijk). Volgt XV-b.
XIV-c David I van Schotland is geboren omstreeks 1084, zoon van Malcolm III van Schotland en Margaretha van Engeland (zie XIII-a). David is overleden op 24-05-1153 in Carlisle – Cumbria (Engeland), ongeveer 69 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Dunfermline – Edinburgh (Schotland). David trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1113 met Maud van Huntingdon. Maud is een dochter van Waltheof.

Kinderen van David en Maud:

1 Claricia van Schotland. Claricia bleef ongehuwd.
2 Hendrik van Schotland, geboren omstreeks 1115. Volgt XV-c.
Parenteel van Karel I “De Grote” der Franken

XIV-d Clémence de Bouzonville de Longwy is geboren omstreeks 1048 in Poitou, dochter van Willem V\VII Peter van Aquitaniã-Poitou en Ermesinde van Lotharingen (zie XIII-b). Clémence is overleden omstreeks 1129, ongeveer 81 jaar oud.

Notitie bij Clémence: Erfgename van Longwy; vrouwe van Gleiberg; gravin van Wassenberg. Zij is aanwezig bij de stichting van het Münster te Luxemburg op 6 juli 1083 en sticht, met toestemming van haar kinderen Willem en Ermesinde, als ’gravin van Gleiberg’ het klooster Schiffenberg bij Giessen (1129) en meldt de stichting nogmaals in 1141.
Bij haar overlijden was ze bijna 90 jaar oud!

Clémence:

(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1070 met Koenraad II van Luxemburg.
(2) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1086 met Gerard I van Gelre, ongeveer 26 jaar oud. Zie XIV-s voor persoonsgegevens van Gerard.
Kind van Clémence en Gerard:

1 Judith (Jutta) van Gelre, geboren omstreeks 1087. Volgt XV-d.
XIV-e Gisela van Bourgondië is geboren omstreeks 1075, dochter van Willem I van Bourgondië (zie XII-k) en Stephania van Longwy-Metz (zie XIII-c). Gisela is overleden in 05-1135, ongeveer 60 jaar oud. Gisela:

(1) trouwde met Humbert II van Savoye. Humbert is geboren omstreeks 1070, zoon van Amadeus II van Savoye. Humbert is overleden omstreeks 1103 in Moûtiers (Frankrijk), ongeveer 33 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1105 met Rainier I van Monferrato, ongeveer 30 jaar oud. Rainier is geboren omstreeks 1075, zoon van Willem IV van Monferrato en Otta van Agliè. Rainier is overleden omstreeks 05-1135, ongeveer 60 jaar oud.
Kinderen van Gisela en Humbert:

1 Adelheid van Savoye, geboren omstreeks 1092. Volgt XV-e.
2 Amadeus III van Savoye, geboren omstreeks 1094. Amadeus is overleden omstreeks 1148 in Nicosia (Cyprus), ongeveer 54 jaar oud.
XIV-f Arnold II van Loon is geboren omstreeks 1085, zoon van Arnold I van Loon (zie XIII-d) en Adelheid van Mainz (zie XI-m). Arnold is overleden op 11-04-1139, ongeveer 54 jaar oud. Arnold trouwde met Aleida/Agnes.

Kind van Arnold en Aleida/Agnes:

1 Lodewijk I van Loon, geboren na 1107. Volgt XV-f.
XIV-g Guisele van Guînes is geboren omstreeks 1075, dochter van Boudewijn van Guînes (zie XII-o) en Adelheid van Holland (zie XIII-e). Guisele is overleden omstreeks 1140, ongeveer 65 jaar oud. Guisele trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1090 met Wenemar I van Gent, ongeveer 20 jaar oud. Wenemar is geboren omstreeks 1070. Wenemar is overleden omstreeks 1120, ongeveer 50 jaar oud. Wenemar trouwde later vóór 1101 met Luitgarde.

Kinderen van Guisele en Wenemar:

1 Zeger I van Gent, geboren omstreeks 1090. Volgt XV-g.
2 Arnoud I van Guînes, geboren omstreeks 1115 in Newington. Volgt XV-h.
XIV-h Manasses I van Guînes is geboren omstreeks 1075 in Anderne, zoon van Boudewijn van Guînes (zie XII-o) en Adelheid van Holland (zie XIII-e). Manasses is overleden op 18-12-1137, ongeveer 62 jaar oud.

Notitie bij Manasses: Hij voerde strijd tegen Arnold II van Adres, maar nadat zij verzoend waren, trokken zij samen naar het Heilige Land in 1096. Samen met zijn vrouw stichtte hij in 1017 de abdij van Sint-Leonard nabij Guînes. Op het einde van zijn leven werd hij monnik in Anderne. Na zijn dood trok zijn vrouw zich terug in de abdij van Sint-Leonard, waar zij ook stierf. Manasses was gehuwd met Emma (1080-1140), dochter van Robert van Tancarville, door de tussenkomst van Willem II van Engeland.
(Bron: Wikipedia)

Manasses trouwde met Emma van Tancarville. Emma is geboren omstreeks 1080, dochter van Robert van Tancarville. Emma is overleden omstreeks 1140, ongeveer 60 jaar oud.

Kinderen van Manasses en Emma:

1 Ada van Guînes. Volgt XV-i.
2 Sybilla van Guînes, geboren omstreeks 1110. Volgt XV-j.
XIV-i Adelheid van Guînes is geboren in 1080, dochter van Boudewijn van Guînes (zie XII-o) en Adelheid van Holland (zie XIII-e). Adelheid is overleden omstreeks 1142, ongeveer 62 jaar oud. Adelheid trouwde met Godfried II van Semur en Brionnais.
XIV-j Floris II “De Vette” van Holland is geboren omstreeks 1083, zoon van Dirk V van Holland (zie XIII-f) en Othelhildis van Saksen. Floris is overleden op 02-03-1122, ongeveer 39 jaar oud. Hij is begraven in Egmond (NH-Nld).

Notitie bij Floris: Floris II ‘de Vette’ van Holland, graaf van Holland 1091, voerde in 1101 als eerste de titel graaf van Holland als leenman van de bisschop van Utrecht, overl. [2 maart 1122], begr. Egmond, tr. omstr. 1108 Geertruida, geb. ca. 1078, stichtte het nonnenklooster te Rijnsburg (gewijd 15 sept. 1133), overl. 23 mei 1144, begr. Rijnsburg, dr. van Dirk I/II hertog van Opper-Lotharingen en Hedwig van Formbach.

Floris trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1108 met Geertruida, ongeveer 30 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1078, dochter van Dirk I/II van Opper-Lotharingen en Hedwig van Formbach. Geertruida is overleden op 23-05-1144, ongeveer 66 jaar oud. Zij is begraven in Rijnsburg (ZH-NLD).

Kinderen van Floris en Geertruida:

1 Hadewych Florisdr van Holland. Volgt XV-k.
2 Dirk VI van Holland, geboren omstreeks 1109. Volgt XV-l.
XIV-k Lodewijk VI “De Dikke” van Capet is geboren omstreeks 1081 in Parijs (Fr), zoon van Philips I van Capet en Bertha van Holland (zie XIII-g). Lodewijk is overleden op 01-08-1137 in Parijs (Fr), ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven in St.Denisbasiliek – Parijs (Fr). Lodewijk:

(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1104 met Lucienne van Rochefort. De scheiding werd uitgesproken vóór 1115.
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 01-05-1115 in Parijs (Fr) met Adelheid van Savoye, ongeveer 23 jaar oud. Zie XV-e voor persoonsgegevens van Adelheid.
Kind van Lodewijk en Adelheid:

1 Robert I van Dreux, geboren omstreeks 1123. Volgt XVI-f.
XIV-l Judith van Luxemburg is geboren omstreeks 1040, dochter van Frederik II van Luxemburg (zie XI-f) en Gerberga van Boulogne (zie XIII-h). Judith is overleden omstreeks 1070, ongeveer 30 jaar oud. Judith trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1060 met Walram II Udo van Arlon, ongeveer 20 jaar oud. Zie XI-h voor persoonsgegevens van Walram.

Kind van Judith en Walram: zie XI-h.
XIV-m Ida van Boulogne is geboren omstreeks 1055, dochter van Eustacius II (met de snor) (Ius) van Boulogne (zie XIII-j) en Ida van Lotharingen. Ida is overleden in 1106, ongeveer 51 jaar oud. Ida trouwde met Herman van Malsen. Herman is geboren omstreeks 1030. Herman is overleden na 1080, minstens 50 jaar oud. Herman is weduwnaar van [misschien] Irmgard van Namen (ovl. 1106), zie XI-k.

Notitie bij Herman: Het geslacht van Cuijk (ook gespeld als ’van Cuyck’, ’van Kuyk’ enzovoort) is een oud adellijk geslacht waarvan de mannelijke lijn terugvoert tot Ehrenfried van Bliesgau, die Graaf was van Bliesgau en leefde van 870-904.Geschiedenis
Oorspronkelijk komt het geslacht uit de Betuwe, de zogeheten Gouw Teisterbant, waar het bezittingen had in de buurt van Geldermalsen en Meteren. Teisterbant werd in de 13e eeuw verdeeld tussen Cuijk, Gelre en het Sticht Utrecht.Uiteindelijk komt de afstamming uit bij Herman van Malsen, die geboren werd in 1040. Deze had vier kinderen, en één daarvan is Herman van Cuijk, waarmee het geslacht begint. Dit had zijn machtsbasis in Cuijk, maar waaierde uit over geheel Oost-Brabant. Dit had onder meer te maken met het feit dat abdijen hun belangen wilden laten verdedigen door een ridder, aangezien ze zelf hier niet toe in staat waren gezien hun sterk verspreide bezittingen. Het geslacht had bezittingen in een buffergebied tussen Brabant en Gelre. In de loop der tijd werden de Hertogen steeds belangrijker, en het geslacht Van Cuijk raakte op het einde van de 14e eeuw zijn macht geleidelijk aan kwijt.Betekenis
Het geslacht heeft, behalve een aantal Heren en Vrouwen van Cuijk, Boxtel, Asten, Grave en andere heerlijkheden, ook een bisschop van Luik en een van Utrecht geleverd. Daarnaast is de moeder van Gijsbrecht van Amstel (eigenlijk: Gijsbrecht IV van Amstel), een telg uit het geslacht Van Cuijk. Leden van het geslacht hebben een rol gespeeld in de geschiedenis. Zo is Jan I van Cuijk betrokken geweest bij de ontvoering van Floris V van Holland en hij huwde met Jutta van Nassau, de dochter van een voorvader van Willem van Oranje. Verder is het geslacht Van Cuijk verbonden met een belangrijke episode uit de geschiedenis van Leuven, en wel de opstand van Pieter Couterel tegen de alleenheerschappij van de adel.(Uit: Wikipedia)

Kinderen van Ida en Herman:

1 Hendrik I Cuijk, geboren omstreeks 1070. Volgt XV-n.
2 Andries van Cuijk, geboren omstreeks 1070. Andries is overleden op 23-06-1139, ongeveer 69 jaar oud.
3 Godfried van Cuijk, geboren omstreeks 1070. Godfried is overleden omstreeks 1134, ongeveer 64 jaar oud.
4 Helwig van Cuijk, geboren omstreeks 1075. Helwig is overleden omstreeks 1128, ongeveer 53 jaar oud.
XIV-n Eustachius III van Boulogne is geboren omstreeks 1058 in Boulogne (Frankrijk), zoon van Eustacius II (met de snor) (Ius) van Boulogne (zie XIII-j) en Ida van Lotharingen. Eustachius is overleden omstreeks 1125 in Rumilly (Frankrijk), ongeveer 67 jaar oud.

Notitie bij Eustachius: Eustaas III van Boulogne (Boulogne, ca. 1057 – Rumilly, 1125) was een zoon van Eustaas II van Boulogne en Ida van Verdun. Hij huwde in 1102 met Maria van Schotland, de dochter van koning Malcolm III van Schotland. Hun dochter Mathildis van Boulogne, huwde met koning Stefanus van Engeland.Eustaas zou deel hebben genomen aan de Slag bij Hastings in 1066, volgens schrijver Davin Amine Howard, was hij echter toen nog maar 9 à 10 jaar oud, wat zijn rol in de slag was is nog onduidelijk gebleven. Overleveringen uit documenten vermelden dat Eustaas een bondgenoot was van Willem de Veroveraar, en mogelijk een van de moordenaars was van Harald II. Ook wordt het voormogelijk gehouden dat Eustaas zijn paard had aangeboden aan Willem, nadat deze hem was verloren bij een aanslag van Gyrth, de broer van Harold II.Hij ging met zijn broers Godfried van Bouillon en Boudewijn van Boulogne mee op de Eerste kruistocht in 1097. Nadat het Heilige Land veroverd was, keerde Eustachius als enige terug naar huis om zijn titel van graaf te pretenderen. (Volgens geschiedschrijvers was Eustachius de oudste van de drie zonen van Eustaas II, dus de rechtmatige troonopvolger), dit was hij al vanaf 1187[1]. Nadat zijn broer Boudewijn (inmiddels koning Boudewijn I van Jeruzalem) in 1118 overleed kreeg Eustatius te horen dat hij aanspraak maakte op de troon. Na enige tijd geaarzeld te hebben besloot hij toch de reis te maken naar het Heilige Land, echter moest hij halverwege vernemen (Apulia) dat een ander familielid Boudewijn du Bourg inmiddels gekroond was tot koning. Eustaas overleed in 1125 waarna zijn dochter Mathildis het domein van Boulogne erfde(bron: Wikipedia)

Eustachius trouwde, ongeveer 44 jaar oud, omstreeks 1102 met Maria van Schotland, ongeveer 20 jaar oud. Zie XIV-b voor persoonsgegevens van Maria.

Kind van Eustachius en Maria: zie XIV-b.
XIV-o Jan I van Petegem en Cysoing is geboren omstreeks 1095, zoon van Ingelbrecht IV Petegem en Cysoing en NN van Aalst (zie XIII-k). Jan is overleden vóór 1154, ten hoogste 59 jaar oud. Jan trouwde met Petronella van Avesnes. Petronella is een dochter van Walter I van Oisy en Ida van Mortagne. Petronella is overleden omstreeks 1206. Petronella trouwde later met Rogier van Landas.

Kind van Jan en Petronella:

1 Jan II van Cysoing. Volgt XV-o.
XIV-p Boudewijn III van Gent, zoon van Boudewijn II van Gent (zie XIII-l) en Reinewif. Boudewijn is overleden omstreeks 1127.

Notitie bij Boudewijn: Boudewijn III van Gent was heer van Aalst.
Hij huwde Lutgarde van Grimbergen. Hij was Pair (peer of Baro) van Vlaanderen. Hij gaf verscheidene bezittingen aan de St. Pietersabdij en de abdij van Ninove. Samen met zijn broer Iwein van Aalst gaf hij de abdij van Afflighem gronden te Erembodegem (waarop molens werden gebouwd) en 2 mansi te Afflighem (voor de poorten van de abdij). Zijn vaders eigendommen Waas, Drongen en Ruiselede verkreeg hij pas in 1120 van de graaf van Vlaanderen. Hij werd van Gent genoemd omdat hij en zijn vader advocaten waren van de Sint Pieters abdij van Gent. Toen de graaf van Henegouwen Vlaanderen binnen viel en Oudenaarde en Ninove veroverde ging Boudewijn III hem tegemoet. Hij werd gewond aan het hoofd en moest zich haastig naar Aalst terugtrekken. In 1127 overleed hij toen door het blazen op een hoorn zijn hoofdwond opende.
Beatrice was het dochtertje van Boudewijn III. Ze verkreeg de heerlijkheid van haar vader. Haar voogd Iwein van Aalst stemde in met een huwelijk met Hendrik van Bourbourg. Volgens Warlop was dit voor de Graaf van Vlaanderen een gevaarlijke situatie. Het samenvoegen van beider familiebezit zou een te grote machtsconcentratie zijn. De graaf maakte dus geen bezwaren wanneer Iwein als voogd haar bezittingen in beslag nam en zelf heer van Aalst werd. Alleen enkele bezittingen van haar moeder Aleida van Grimbergen vielen in de bruidsschat.
(Bron: Wikipedia)

Boudewijn trouwde met Luitgardis van Grimbergen.

Kind van Boudewijn en Luitgardis:

1 Beatrice van Aalst, geboren omstreeks 1115. Volgt XV-p.
XIV-q Iwein van Aalst, zoon van Boudewijn II van Gent (zie XIII-l) en Reinewif. Iwein is overleden op 08-08-1145 (oorzaak: vermoord). Iwein trouwde met Lauretta van de Elzas. Lauretta is overleden omstreeks 1175.

Kind van Iwein en Lauretta:

1 Diederik van Aalst, geboren omstreeks 1144. Diederik is overleden omstreeks 1166, ongeveer 22 jaar oud.

Notitie bij Diederik: Diederik van Aalst, bijgenaamd het kind van Aalst, was de laatste heer van Aalst.
Hij huwde Lauretta van Henegouwen, dochter van graaf Boudewijn IV. Hij overleed kinderloos in 1166. De meeste bezittingen gingen naar de Graaf van Vlaanderen Filips van de Elzas. Een nota in de huwelijksakte van zijn vader bepaalde immers dat wanneer de Graaf van Aalst geen nakomelingen meer had, de heerlijkheid in handen viel van de graaf van Vlaanderen. Hij werd het kind van Aalst genoemd, wegens zijn jeugdige leeftijd van overlijden.
(Bron: Wikipedia)
XIV-r Mattheus I van de Elzas is geboren omstreeks 1137, zoon van Diederik van de Elzas en Sybilla van Anjou (zie XIII-q). Mattheus is overleden op 25-07-1173 in Driencourt (Frankrijk), ongeveer 36 jaar oud. Mattheus:

(1) trouwde met Maria van Boulogne. Zie XVI-b voor persoonsgegevens van Maria.
(2) trouwde met Eleonora van Vermandois.
Kind van Mattheus en Maria:

1 Mathilde van Boulogne, geboren omstreeks 1162. Volgt XVII-c.
XIV-s Gerard I van Gelre is geboren omstreeks 1060, zoon van Gerard III van Wassenberg (zie XIII-s). Gerard is overleden op 08-03-1129, ongeveer 69 jaar oud. Gerard trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1086 met Clémence de Bouzonville de Longwy, ongeveer 38 jaar oud. Zie XIV-d voor persoonsgegevens van Clémence.

Kind van Gerard en Clémence: zie XIV-d.
XIV-t Gerard I van Heinsberg is geboren omstreeks 1074, zoon van Goswin I van Heinsberg (zie XIII-t) en Oda van Walbeck. Gerard is overleden omstreeks 1129, ongeveer 55 jaar oud.

Kind van Gerard uit onbekende relatie:

1 Gerard van Heinsberg, geboren omstreeks 1112. Volgt XV-q.
XV-a Mathildis van Engeland is geboren op 07-02-1102 in Westminster (Gr-Br), dochter van Hendrik I Engeland (zie XIII-p) en Mathilde (Edith) van Schotland (zie XIV-a). Mathildis is overleden op 10-09-1167 in Rouen (Frankrijk), 65 jaar oud. Mathildis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1127 met Godfried V van Anjou, ongeveer 14 jaar oud. Zie XIII-r voor persoonsgegevens van Godfried.

Kind van Mathildis en Godfried: zie XIII-r.
XV-b Mathildis van Boulogne is geboren omstreeks 1103 in Boulogne (Frankrijk), dochter van Eustachius III van Boulogne (zie XIV-n) en Maria van Schotland (zie XIV-b). Mathildis is overleden op 03-05-1151 in Hevringham Castle (Engeland), ongeveer 48 jaar oud.

Notitie bij Mathildis: Erfdochter van Boulogne; gekroond tot koningin van Engeland in de Westminster Abbey op Pasen 22 mrt 1136. Zij helpt haar gemaal op die dat moment opstandelingen in Dover belegert, door met een vloot van Boulogne de stad aan zeezijde in te sluiten. Zij brengt een verzoening tot stand met koning David I van Schotland (har oom) op 9 apr 1139. Zij bereikt na het begin van de burgeroorlog in Engeland een alliantie met de Franse koning en doet hem hun zoon Eustache met Normandië belenen (feb 1140). Zij ontzet haar zwager bisschop Hendrik uit een beleg door keizerin Mathilde; onderhandelt met haar tot vrijlating van haar gemaal (tegen Robert van Gloucester) in het najaar van 1141. Zij doet samen met hem een triomfantelijke intocht in Londen )Kerstmis 1141). Zij vertoeft in Canterbury om op de bouw van Faversham toe te zien (1148-1149).
(bron: Rob Gomes – www.rootsweb.com)

Mathildis trouwde met Stefanus Etienne van Blois. Zie XIII-m voor persoonsgegevens van Stefanus.

Kind van Mathildis en Stefanus: zie XIII-m.
XV-c Hendrik van Schotland is geboren omstreeks 1115, zoon van David I van Schotland (zie XIV-c) en Maud van Huntingdon. Hendrik is overleden op 12-06-1152, ongeveer 37 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1139 met Ada de Warenne, ongeveer 19 jaar oud. Ada is geboren omstreeks 1120, dochter van William de Warenne. Ada is overleden omstreeks 1178, ongeveer 58 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Ada:

1 Ada van Schotland. Volgt XVI-c.
2 Malcolm IV van Schotland, geboren omstreeks 1141. Malcolm is overleden op 09-12-1165 in Jedburgh, ongeveer 24 jaar oud. Malcolm bleef kinderloos.
3 Willem van Schotland, geboren in 1143. Willem is overleden in 1214, 70 of 71 jaar oud.
XV-d Judith (Jutta) van Gelre is geboren omstreeks 1087, dochter van Gerard I van Gelre (zie XIV-s) en Clémence de Bouzonville de Longwy (zie XIV-d). Jutta is overleden op 24-06-1151 in Rolduc – Kerkrade (L-Nld), ongeveer 64 jaar oud. Zij is begraven in Rolduc – Kerkrade (L-Nld). Jutta trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1110 met Walram III “Paganus” van Limburg, ongeveer 25 jaar oud. Zie XVI-m voor persoonsgegevens van Walram.

Kinderen van Jutta en Walram:

1 Hendrik II van Limburg. Volgt XVI-d.
2 Beatrix van Limburg, geboren omstreeks 1105. Volgt XVI-e.
3 Gerard van Limburg, geboren omstreeks 1115. Gerard is overleden op 04-06-1166, ongeveer 51 jaar oud.
XV-e Adelheid van Savoye is geboren omstreeks 1092, dochter van Humbert II van Savoye en Gisela van Bourgondië (zie XIV-e). Adelheid is overleden op 18-11-1154 in Montmartre -Parijs (Frankrijk), ongeveer 62 jaar oud. Adelheid trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 01-05-1115 in Parijs (Fr) met Lodewijk VI “De Dikke” van Capet, ongeveer 34 jaar oud. Zie XIV-k voor persoonsgegevens van Lodewijk.

Kind van Adelheid en Lodewijk: zie XIV-k.
XV-f Lodewijk I van Loon is geboren na 1107, zoon van Arnold II van Loon (zie XIV-f) en Aleida/Agnes. Lodewijk is overleden op 11-08-1171, ten hoogste 64 jaar oud. Hij is begraven in Borgloon (België). Lodewijk trouwde met Agnes van Metz. Agnes is geboren omstreeks 1114. Agnes is overleden omstreeks 1180, ongeveer 66 jaar oud. Zij is begraven in Borgloon (België).

Kinderen van Lodewijk en Agnes:

1 Gerard van Loon. Volgt XVI-g.
2 Lauretta van Loon. Volgt XVI-h.
XV-g Zeger I van Gent is geboren omstreeks 1090, zoon van Wenemar I van Gent en Guisele van Guînes (zie XIV-g).

Notitie bij Zeger: Vermeld 1114 -1122. Burggraaf van Gent vanaf 1120. Volgens de Kronieken van de St.Baafsabdij bestond reeds in 940 een ’castrum’, een kasteel op een eiland in de Leie, een zijstroom van de Schelde bij Gent. Het is daar waarschijnlijk gesticht om de aanvallen van de Noormannen te keren. Dit kasteel beheerste nagenoeg de gehele ’pagus Gandensis’, het gebied van Gent en wijde omgeving. Tot dat gebied behoorden het Land van Waas en de streken van Aalst en Dendermonde. Ook de Vier Ambachten met hun hoofdplaatsen Assenede, Boechoute, Axel en Hulst. Deze vruchtbare kleistreken, aangewassen tegen het Land van Waas, maakten deel uit van de ’pagus Gandensis’. De Gentse kasteelheer, kastelein of burggraaf, zoals hij in de vroegste documenten reeds genoemd wordt, had aanvankelijk veel gezag. Hij werd daarom ook wel als ’vicecomes’ (ondergraaf) omschreven. Onder zijn bevel stond de hele krijgsmacht van het Gentse gebied. Hij was ook ’opperbaljuw’, de opperste eiser in strafzaken. De tolheffing op openbare wegen en bevaarbare wateren was hem toevertrouwd. Hij legde belastingen in allerlei vorm op. Op zijn order werden door de ingezetenen ’herendiensten’ verricht, gedwongen arbeid, vaak aan wallen en torens van burchten en versterkingen. Ondermeer door de bouw van het Gravensteen te Gent ca. 1180, trachtte de toenmalige graaf van Vlaanderen, Philips van de Elzas, de macht van de Gentse burggraaf te overvleugelen. De Gentse stadswijk, omgeven door de grachten die eens het oude verdwenen kasteel omringden, heet na 1180 ’Oudenburg’.
(Bron: Homepage Fam.Wijngaard)
Kind van Zeger uit onbekende relatie:

1 Alicia van Gent, geboren omstreeks 1110. Volgt XVI-i.
XV-h Arnoud I van Guînes is geboren omstreeks 1115 in Newington, zoon van Wenemar I van Gent en Guisele van Guînes (zie XIV-g). Arnoud is overleden omstreeks 1169, ongeveer 54 jaar oud. Arnoud trouwde met Mathildis van Sint-Omaar. Mathildis is geboren omstreeks 1115, dochter van Willem II van Sint-Omaar.
XV-i Ada van Guînes, dochter van Manasses I van Guînes (zie XIV-h) en Emma van Tancarville. Ada trouwde met Peter van Maule.
XV-j Sybilla van Guînes is geboren omstreeks 1110, dochter van Manasses I van Guînes (zie XIV-h) en Emma van Tancarville. Sybilla is overleden omstreeks 1137, ongeveer 27 jaar oud. Sybilla trouwde met Hendrik van Bourbourg. Hendrik is overleden omstreeks 1127.
XV-k Hadewych Florisdr van Holland, dochter van Floris II “De Vette” van Holland (zie XIV-j) en Geertruida. Hadewych trouwde met Hugo III van Voorne. Hugo is een zoon van Hugo II van Voorne. Hugo is overleden omstreeks 1156.

Notitie bij Hugo: Heer van Voorne, leenman van Holland.
Zijn echtgenote, mogelijk N.N. Florijsdochter van Holland, geb. (buitenecht.) omstr. 1115, mogelijk identiek met Adewij van Vorensis, vermeld in een acte van 1157, begr. 11 okt. 11..?, tr. omstr. 1130, is tussen 1157-1165 vermeld als weduwe van Voorne, tezamen met haar moeder en haar zoon Floris, heer van Voorne.
Hij huwde ca. 1135, zijn echtgenote is kort > 1157 nog in leven.
Chronologisch gezien zal zijn echtgenote hoogstwaarschijnlijk een natuurlijke dochter zijn geweest van graaf Floris II, overl 2 maart 1121. Dit verklaart dan ook meteen de voornaam Floris voor de oudste (in leven gebleven) zoon van [Hugo III] van Voorne. Haar voornaam is niet bekend. Wellicht is ze door graaf Floris II vernoemd naar zijn moeder Othilde. Deze naam zien we echter niet terug in jongere generaties in tegenstelling tot de voornamen Floris en Dirk.
Kinderen van Hadewych en Hugo:

1 Hugo van Voorne. Volgt XVI-j.
2 Floris van Voorne, geboren omstreeks 1125. Floris is overleden op 20-06-1175, ongeveer 50 jaar oud.
3 Dirk I Voorne, geboren omstreeks 1135. Volgt XVI-k.
XV-l Dirk VI van Holland is geboren omstreeks 1109, zoon van Floris II “De Vette” van Holland (zie XIV-j) en Geertruida. Dirk is overleden op 05-08-1157, ongeveer 48 jaar oud. Hij is begraven in Rijnsburg (ZH-NLD).

Notitie bij Dirk: Dirk VI van Holland, graaf van Holland 1121, geb. ca. 1109, overl. 5 aug. 1157, deed samen met zijn echtgenote veel schenkingen aan Egmond en ondernam een tocht naar het Heilige Land 1139, begr. Rijnsburg, tr. ca. 1124 Sophia van Rheineck, zeer religieuze vrouw, ondernam een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela en herhaaldelijk pelgrimages naar Jeruzalem, overl. ald. (Hospitaal der Duitsers) 26 sept. 1176 en begr. ald., dr. van Otto II graaf van Rheineck, paltsgraaf en Gertrud van Northeim.

Dirk trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1124 met Sophia van Rheineck. Sophia is een dochter van Otto II van Rheineck en Gertrud van Northeim. Sophia is overleden op 26-09-1176 in Jeruzalem (Isr). Zij is begraven in Jeruzalem (Isr).

Kind van Dirk en Sophia:

1 Floris III van Holland, geboren omstreeks 1140. Volgt XVI-l.
XV-m Hendrik I van Limburg is geboren omstreeks 1060, zoon van Walram II Udo van Arlon (zie XI-h) en Judith van Luxemburg (zie XIV-l). Hendrik is overleden omstreeks 1119, ongeveer 59 jaar oud.

Notitie bij Hendrik: Graaf van Limburg (ca. 1069-1119) en Arlon; paltsgraaf bij de Rijn; hertog van Neder-Lotharingen (1101, afgezet 1106). Van hem stammen de hertogen van Limburg af.

Hendrik trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1080 met Adelheid van Botenstein, ongeveer 24 jaar oud. Zie XI-n voor persoonsgegevens van Adelheid.

Kind van Hendrik uit onbekende relatie:

1 Walram III “Paganus” van Limburg, geboren omstreeks 1085. Volgt XVI-m.
Kinderen van Hendrik en Adelheid: zie XI-n.
XV-n Hendrik I Cuijk is geboren omstreeks 1070, zoon van Herman van Malsen en Ida van Boulogne (zie XIV-m). Hendrik is overleden vóór 09-08-1108, ten hoogste 38 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1100 met Alveradis Hostaden, ongeveer 22 jaar oud. Alveradis is geboren in 01-1078, dochter van Gerhard I Hostaden en Aleijdis Wickerode (Wickrath).

Kinderen van Hendrik en Alveradis:

1 Herman II van Cuijck- van Malsen, geboren omstreeks 1100. Volgt XVI-q.
2 Godfried I van Cuijk, geboren omstreeks 1100. Volgt XVI-r.
3 Irmgard van Cuijk, geboren omstreeks 1100. Volgt XVI-s.
4 Aleidis van Cuijk, geboren omstreeks 1100. Volgt XVI-t.
XV-o Jan II van Cysoing, zoon van Jan I van Petegem en Cysoing (zie XIV-o) en Petronella van Avesnes. Jan is overleden na 1220.

Notitie bij Jan: Vermeld van 1207 tot 1220. Ridder 1182, heer van Petegem en Cysoing 1197.

Jan trouwde met Mabelia van Guinis. Mabelia is een dochter van Boudewijn van Guinis en Christina van Ardres. Mabelia is overleden na 1197.

Kind van Jan en Mabelia:

1 Jan III van Cysoing, geboren omstreeks 1190. Volgt XVI-u.
XV-p Beatrice van Aalst is geboren omstreeks 1115, dochter van Boudewijn III van Gent (zie XIV-p) en Luitgardis van Grimbergen. Beatrice is overleden omstreeks 1170, ongeveer 55 jaar oud. Beatrice:

(1) trouwde met Dirk van Beveren. Dirk is geboren omstreeks 1110. Dirk is overleden omstreeks 1170, ongeveer 60 jaar oud.
(2) trouwde met Hendrik van Bourborg.
Kind van Beatrice en Dirk:

1 Diederik II van Beveren, geboren omstreeks 1152 in België. Volgt XVI-v.
XV-q Gerard van Heinsberg is geboren omstreeks 1112, zoon van Gerard I van Heinsberg (zie XIV-t).

Kind van Gerard uit onbekende relatie:

1 Aleijt van Heijnsberch, geboren omstreeks 1148. Volgt XVI-w.
XVI-a Hendrik II van Engeland is geboren op 05-03-1133 in Le Mans (Frankrijk), zoon van Godfried V van Anjou (zie XIII-r) en Mathildis van Engeland (zie XV-a). Hendrik is overleden op 06-07-1189 in Chinon (Frankrijk), 56 jaar oud. Hendrik trouwde met Eleonora van Aquitanië. Eleonora is geboren omstreeks 1122. Eleonora is overleden op 01-04-1204 in Frankrijk, ongeveer 82 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Eleonora:

1 Mathilde Plantagenet, geboren omstreeks 1156 in Windsor Castle (Gr-Br). Volgt XVII-a.
2 Jan zonder Land, geboren op 24-12-1167 in Oxford (Engeland). Volgt XVII-b.
XVI-b Maria van Boulogne is geboren omstreeks 1125 in Blois (Frankrijk), dochter van Stefanus Etienne van Blois (zie XIII-m) en Mathildis van Boulogne (zie XV-b). Maria is overleden omstreeks 1182 in Montrieul (Frankrijk), ongeveer 57 jaar oud. Maria trouwde met Mattheus I van de Elzas. Zie XIV-r voor persoonsgegevens van Mattheus.

Kind van Maria en Mattheus: zie XIV-r.
XVI-c Ada van Schotland, dochter van Hendrik van Schotland (zie XV-c) en Ada de Warenne. Ada is overleden in 1208. Zij is begraven in Middelburg (Zld-NLD). Ada trouwde op 28-09-1162 met Floris III van Holland, ongeveer 22 jaar oud. Zie XVI-l voor persoonsgegevens van Floris.

Kind van Ada en Floris:

1 Willem I van Holland, geboren omstreeks 1167 in ’s Gravenhage (ZH-Nld). Volgt XVII-d.
XVI-d Hendrik II van Limburg, zoon van Walram III “Paganus” van Limburg (zie XVI-m) en Judith (Jutta) van Gelre (zie XV-d). Hendrik:

(1) trouwde omstreeks 1136 met Mathilde van Saffenberg, ongeveer 36 jaar oud. Mathilde is geboren omstreeks 1100, dochter van Adelbert I van Saffenberg en Mathilde NN. Mathilde is overleden op 02-01-1145, ongeveer 45 jaar oud. Zij is begraven in Rolduc – Kerkrade (L-Nld).
(2) trouwde omstreeks 1150 met Lauretta van de Elzas. De scheiding werd uitgesproken omstreeks 1152. Lauretta is een dochter van Diederik III van de Elzas en Swanhilde van de Elzas.
Kind van Hendrik en Mathilde:

1 Margaretha van Limburg, geboren omstreeks 1138. Volgt XVII-e.
XVI-e Beatrix van Limburg is geboren omstreeks 1105, dochter van Walram III “Paganus” van Limburg (zie XVI-m) en Judith (Jutta) van Gelre (zie XV-d). Beatrix is overleden na 1164, minstens 59 jaar oud. Beatrix trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 1122 met Rupert I van Laurenberg, ongeveer 20 jaar oud. Rupert is geboren omstreeks 1102, zoon van Dudo van Laurenberg en Dermudis (Irmgard) von Arnstein. Rupert is overleden vóór 13-05-1154, ten hoogste 52 jaar oud.

Kinderen van Beatrix en Rupert:

1 Arnold II van Laurenberg.
2 Ruprecht II von Laurenberg, geboren omstreeks 1125. Volgt XVII-f.
3 Gerhard von Laurenberg, geboren omstreeks 1127.
XVI-f Robert I van Dreux is geboren omstreeks 1123, zoon van Lodewijk VI “De Dikke” van Capet (zie XIV-k) en Adelheid van Savoye (zie XV-e). Robert is overleden op 11-10-1188 in Braine-sur-Vesle (Fr), ongeveer 65 jaar oud. Hij is begraven in Braine-sur-Vesle (Fr).

Notitie bij Robert: Hij verwerft van zijn vader kort voor diens dood in 1137 een apanage, nl. het kleine graafschap Dreux (dat hij als 1e graaf door achtereenvolgens drie rijke weduwen te huwen vergroot); neemt samen met zijn broer koning Lodewijk VII het kruis Vezelay op 31 mrt 1147 en vertrekt in juni vanaf Metz via de landroute naar het Heilige Land; weigert in Constantinopel als prins van den bloede zich tot leenman te verklaren van de Byzantijnse keizer Manuel Komnenos voor de in Palestina te heroveren gebieden; arriveert in Antiochië maart 1148, maar keert na het mislukte beleg van Damascus, wat tot onenigheid met zijn broer leidt, eigenmachtig
naar Frankrijk terug (1149); probeert dan met andere ontevredenen het regentschap over het koninkrijk aan abt Suger van Saint-Denis te ontrukken (wat hem echter niet gelukt), maar werkt na deze mislukte staatsgreep in later jaren trouw met de koning samen; sticht de naar hem genoemde stad Brie-Comte-Robert (ca. 1155) en geeft Dreux stadsrecht (1159); ondersteunt zijn broer die in de Languedoc tegen de Engelsen strijdt door een nevenaanval op Vexin-normand (d.w.z. de streek om Gisors) te doen; draagt het bewind over zijn gebied over aan zijn gelijknamige zoon (1184); sticht bij het Louvre een kerk, gewijd aan St.-Thomas (a Becket) van Canterbury met bijbehorende college voor de armere leerlingen van de kathedraalschool van Parijs (1188); graaf van Perche en van Braine.
Robert I is de stamvader van het huis Dreux (graven van Dreux 1132-1345/55; heren van Morainville enz), uitgestorven 02-1590. Hij is ook de stamvader van het huis Bretagne (hertogen van Bretagne sinds 1213), uitgestorven 09-09-1488.

Robert:

(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1144 met Hedwig van Evreux, ongeveer 26 jaar oud. Hedwig is geboren omstreeks 1118, dochter van Wouter van Evreux en Sybille van Chanorte. Hedwig is overleden omstreeks 1152, ongeveer 34 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1152 met Agnes van Beaudemont, ongeveer 22 jaar oud. Agnes is geboren omstreeks 1130, dochter van Guy van Beaudemont. Agnes is overleden omstreeks 1218, ongeveer 88 jaar oud.
Kind van Robert en Hedwig:

1 Adelheid van Frankrijk, geboren omstreeks 1145. Volgt XVII-g.

Kind van Robert en Agnes:

2 Robert II van Dreux, geboren omstreeks 1154. Volgt XVII-h.
XVI-g Gerard van Loon, zoon van Lodewijk I van Loon (zie XV-f) en Agnes van Metz. Gerard is overleden omstreeks 1194 in Akko (Israël). Hij is begraven in Abdij van Herkenrode – Hasselt (België). Gerard trouwde met Adelheid van Gelre. Adelheid is een dochter van Hendrik I Gelre en Agnes von Arnstein. Adelheid is overleden na 1212.

Kind van Gerard en Adelheid:

1 Hendrik van Loon. Volgt XVII-i.
XVI-h Lauretta van Loon, dochter van Lodewijk I van Loon (zie XV-f) en Agnes van Metz. Lauretta is overleden omstreeks 1190. Lauretta trouwde met Theobald I van Bar. Theobald trouwde later met Ermesinde van Brienne (±1189-±1211). Theobald trouwde later omstreeks 1197 met Ermesinde van Luxemburg (±1186-1247).
XVI-i Alicia van Gent is geboren omstreeks 1110, dochter van Zeger I van Gent (zie XV-g). Alicia is overleden vóór 1154, ten hoogste 44 jaar oud. Alicia trouwde, ten hoogste 35 jaar oud, vóór 01-08-1145 met Steppo van Viggezele, ten hoogste 35 jaar oud. Steppo is geboren omstreeks 1110, zoon van Willem en NN van Bourgondië. Steppo is overleden vóór 1154, ten hoogste 44 jaar oud.

Kinderen van Alicia en Steppo:

1 Boudewijn van Bornem.
2 Basilius van Bornem.
3 Zeger II van Gent, geboren omstreeks 1140. Volgt XVII-j.
4 Margaretha van Bornem (van Gent), geboren omstreeks 1145. Volgt XVII-k.
XVI-j Hugo van Voorne, zoon van Hugo III van Voorne en Hadewych Florisdr van Holland (zie XV-k). Hugo is overleden op 30-04-1189.

Notitie bij Hugo: Hij verdeelt met zijn broer Dirk van Voorne het bezit van hun overleden broer Floris en krijgt Putten in leen van Dirk (ca. 1174); vermeld 1167-1189. Hij is overleden op kruistocht.
Kinderen van Hugo uit onbekende relatie:

1 NN van Voorne. Volgt XVII-l.
2 Floris van Voorne.
3 Hendrik van Voorne.
XVI-k Dirk I Voorne is geboren omstreeks 1135, zoon van Hugo III van Voorne en Hadewych Florisdr van Holland (zie XV-k). Dirk is overleden op 03-10-1174, ongeveer 39 jaar oud.

Notitie bij Dirk: heer van Voorne 1156-1189 ridder, geboren circa 1135, vermeld 1175-1189, op 3 oktober 1174 wordt Dirk vermeld als getuige met zijn broer Floris, die hij als heer van Voorne opvolgde. mogelijk bouwer van de burcht bij Oostvoorne, voerde als wapen een gouden aanziende leeuw op rood, tr. N.N. van Naeldwijc (Nadelwick), Unarchsdr. (dochter van Unarch van Nadelwich, vermeld 1156), erfdochter van Naaldwijk

Dirk trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1155 in Oostvoorne (ZH-NLD) met Hadewich Unarchsdr van Naaldwijk, ongeveer 15 jaar oud. Hadewich is geboren omstreeks 1140, dochter van Unarch van Nadelwich.

Kinderen van Dirk en Hadewich:

1 NN van Voorne, geboren omstreeks 1155. Volgt XVII-m.
2 Hugo Voorne, geboren omstreeks 1169. Hugo is overleden omstreeks 1216, ongeveer 47 jaar oud.

Notitie bij Hugo: Heer van Voorne, vermeld 1189 (1198)-1213.Een ruiterzegel van heer Hugo van Voorne, d.d. 20-3-1203,berust in het archief van het Groot-seminarie te Brugge; in 1206 wordt er gesproken over de leenhoogheid, over het leen van Hugo van Ostforne en Westforne; hij komt als eerste (en als laatste) voor in de annalen van Egmond; in de Loonse oorlog (1203) koos Hugo voor de partij van Ada, het blijkt de verliezende partij. Zijn huis te Poortvliet werd door de Zeeuwen met de grond gelijk gemaakt, echter Hugo herneemt zijn gewone plaats, d.w.z. als een der voornaamsten, in het gevolg van de nieuwe graaf, Willem I; hij sterft kinderloos, een tweede zoon (broer Dirk) wordt heer van Voorne; bij de verdeling van erfgoederen worden ook de Naaldwijkse bezittingen verdeeld, maar broer Bartholomeus ontvangt ook goederen te Maarland, Zwartewaal en Westvoorne.
(bron: Rob Gomes – www.rootsweb.com)
3 Bartholomeus van Voorne tot Maerlant, geboren vóór 1170. Volgt XVII-n.
4 Dirk (Theodoricus) van Voorne, geboren omstreeks 1170. Volgt XVII-o.
XVI-l Floris III van Holland is geboren omstreeks 1140, zoon van Dirk VI van Holland (zie XV-l) en Sophia van Rheineck. Floris is overleden op 01-08-1190 in Tyrus, Antiochië, ongeveer 50 jaar oud (oorzaak: de pest). Hij is begraven in Petruskerk, Antiochië.

Notitie bij Floris: Floris III was een trouwe bondgenoot van de Duitse keizer Frederik Barbarossa. In 1158 en van 1176 tot 1178 stond hij de keizer persoonlijk terzijde bij diens strijd in Italië.De graven van Holland, Gelre en Kleef namen gezamenlijk aan de Derde Kruistocht deel. Keizer Frederik Barbarossa verdronk toen hij een rivier wilde oversteken en graaf Floris III stierf niet lang na hem, op 1 augustus 1190, van uitputting in Antiochië. Andere bronnen wijten zijn dood aan de gevolgen van de pestepidemie die in Antiochië heerste op dat moment. Hij werd begraven in de Petruskerk van Antiochië.

Floris trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 28-09-1162 met Ada van Schotland. Zie XVI-c voor persoonsgegevens van Ada.

Kind van Floris en Ada: zie XVI-c.
XVI-m Walram III “Paganus” van Limburg is geboren omstreeks 1085, zoon van Hendrik I van Limburg (zie XV-m). Walram is overleden op 16-07-1139, ongeveer 54 jaar oud.

Notitie bij Walram: Graaf van Arlon (Ardennergau); hertog van Limburg (ca. 1085-1139); hertog van Neder-Lotharingen (1128).

Walram trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1110 met Judith (Jutta) van Gelre, ongeveer 23 jaar oud. Zie XV-d voor persoonsgegevens van Jutta.

Kinderen van Walram en Jutta: zie XV-d.
XVI-n Mathilde van Limburg is geboren omstreeks 1095, dochter van Hendrik I van Limburg (zie XV-m) en Adelheid van Botenstein (zie XI-n). Mathilde is overleden omstreeks 1140, ongeveer 45 jaar oud. Mathilde trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1110 met Hendrik van Namen, ongeveer 40 jaar oud. Zie XII-j voor persoonsgegevens van Hendrik.

Kinderen van Mathilde en Hendrik: zie XII-j.
XVI-o Adelheid van Limburg is geboren omstreeks 1095, dochter van Hendrik I van Limburg (zie XV-m) en Adelheid van Botenstein (zie XI-n). Adelheid is overleden op 06-02-1146, ongeveer 51 jaar oud. Adelheid trouwde, ongeveer 15 jaar oud, in 1110 met Frederik Werl-Ansberg, ongeveer 40 jaar oud. Frederik is geboren omstreeks 1070.

Kind van Adelheid en Frederik:

1 Ida Werl-Ansberg, geboren omstreeks 1110. Volgt XVII-r.
XVI-p Agnes van Limburg is geboren in 1095, dochter van Hendrik I van Limburg (zie XV-m) en Adelheid van Botenstein (zie XI-n). Agnes is overleden op 13-06-1129, 33 of 34 jaar oud. Agnes trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1116 met Friedrich van Putelendorf, ongeveer 31 jaar oud. Friedrich is geboren omstreeks 1085.
XVI-q Herman II van Cuijck- van Malsen is geboren omstreeks 1100, zoon van Hendrik I Cuijk (zie XV-n) en Alveradis Hostaden. Herman is overleden omstreeks 1168, ongeveer 68 jaar oud.

Notitie bij Herman: Geboren ca. 1100, overleden ca. 1168. Tr. ca. 1130 met N.N. uit het huis Namen/Laroche. Zie “De heren van Kuijc 1096-1400, door dr J.A. Coldeweij, blz. 30: “Een huwelijk van Herman is in geen enkele bron terug te vinden. Om de identiteit van zijn vrouw vast te stellen, moet men, bij gebrek aan bronnen, andere wegen bewandelen. In verband met het feit dat Herman van Kuijc aan een jongere (tweede?) zoon de naam Albert gaf, heeft Hardenberg gedacht aan een huwelijk met een dochter van Albert van Chiny. Tot dusver ondernomen onderzoek laat zien dat er bloedverwantschap bestaat met leden van het geslacht van de graven van Henegouwen, die met het huis Namen verwant waren. Daar komt nog bij dat de naam Albert zowel bij de graven van Namen als bij met hen verwante geslachten zoals Laroche, Durbuy en Chiny, manifest zijn.”
(www.kareldegrote.nl)

Herman:

(1) trouwde met NN van Namen Laroche. Zie XIII-n voor persoonsgegevens van NN.
(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1130 met NN van Chiny, ongeveer 20 jaar oud. NN is geboren in 1110. NN is overleden in 1170, 59 of 60 jaar oud.
Kind van Herman en NN (1): zie XIII-n.

Kind van Herman en NN (2):

2 Albert II van Cuijck, geboren omstreeks 1140. Albert is overleden omstreeks 1200, ongeveer 60 jaar oud.
XVI-r Godfried I van Cuijk is geboren omstreeks 1100, zoon van Hendrik I Cuijk (zie XV-n) en Alveradis Hostaden. Godfried is overleden omstreeks 1167, ongeveer 67 jaar oud. Godfried trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1140 met Ida Werl-Ansberg, ongeveer 30 jaar oud. Zie XVII-r voor persoonsgegevens van Ida.

Kinderen van Godfried en Ida:

1 Hendrik van Cuijk, geboren omstreeks 1140. Volgt XVIII-ab.
2 Frederik van Cuijk, geboren omstreeks 1140. Volgt XVIII-ac.
3 Alverardis van Cuijk, geboren omstreeks 1150. Volgt XVIII-ad.
4 Adelheid van Cuijk, geboren omstreeks 1150.
XVI-s Irmgard van Cuijk is geboren omstreeks 1100, dochter van Hendrik I Cuijk (zie XV-n) en Alveradis Hostaden. Irmgard is overleden omstreeks 1134, ongeveer 34 jaar oud. Irmgard trouwde met Dirk van Horne. Dirk is geboren omstreeks 1100. Dirk is overleden omstreeks 1134, ongeveer 34 jaar oud.
XVI-t Aleidis van Cuijk is geboren omstreeks 1100, dochter van Hendrik I Cuijk (zie XV-n) en Alveradis Hostaden. Aleidis trouwde met Arnold II van Rode. Arnold is geboren omstreeks 1090.
XVI-u Jan III van Cysoing is geboren omstreeks 1190, zoon van Jan II van Cysoing (zie XV-o) en Mabelia van Guinis. Jan is overleden omstreeks 1240, ongeveer 50 jaar oud. Jan trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1214 met Maria van Bourghelles, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1190, dochter van Giselbrecht I van Bourghelles en Ermentrudis.

Kind van Jan en Maria:

1 Catharina van Peteghem van Cysoing, geboren omstreeks 1205. Volgt XVII-t.
XVI-v Diederik II van Beveren is geboren omstreeks 1152 in België, zoon van Dirk van Beveren en Beatrice van Aalst (zie XV-p). Diederik is overleden omstreeks 1194 in België, ongeveer 42 jaar oud. Diederik trouwde met Ada de Couchy. Ada is een dochter van Rudolf van Coucy en Agnes van Henegouwen.

Kind van Diederik en Ada:

1 Ada van Beveren, geboren omstreeks 1190 in België. Volgt XVII-u.
XVI-w Aleijt van Heijnsberch is geboren omstreeks 1148, dochter van Gerard van Heinsberg (zie XV-q). Aleijt is overleden omstreeks 1180, ongeveer 32 jaar oud. Aleijt trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1169 in Heinsberg met Rodolphus van Bosinchem, ongeveer 25 jaar oud. Rodolphus is geboren omstreeks 1144. Rodolphus is overleden omstreeks 1174 in Slot Buren (Gld-Nld), ongeveer 30 jaar oud.

Kind van Aleijt en Rodolphus:

1 Hubertus van Beusichem. Volgt XVII-v.
XVII-a Mathilde Plantagenet is geboren omstreeks 1156 in Windsor Castle (Gr-Br), dochter van Hendrik II van Engeland (zie XVI-a) en Eleonora van Aquitanië. Mathilde is overleden op 13-07-1189 in Brunswijk (Duitsland), ongeveer 33 jaar oud. Mathilde trouwde, ongeveer 12 jaar oud, omstreeks 1168 met Heinrich XII “De Leeuw” van Beieren, ongeveer 40 jaar oud. Heinrich is geboren omstreeks 1128 in Ravensburg (Duitsland), zoon van Hendrik X “De Trotse” van Beieren en Gertrudis van Supplingenburg. Heinrich is overleden op 06-08-1195 in Brunswijk (Duitsland), ongeveer 67 jaar oud.

Kind van Mathilde en Heinrich:

1 Otto IV von Braunschweig, geboren omstreeks 1177 in Zuid-Frankrijk. Volgt XVIII-a.
XVII-b Jan zonder Land is geboren op 24-12-1167 in Oxford (Engeland), zoon van Hendrik II van Engeland (zie XVI-a) en Eleonora van Aquitanië. Jan is overleden op 18-10-1216 in Newark-on-Trent (Engeland), 48 jaar oud. Jan trouwde met Isabella van Angoulême. Isabella is geboren omstreeks 1186. Isabella is overleden op 31-05-1246, ongeveer 60 jaar oud.
XVII-c Mathilde van Boulogne is geboren omstreeks 1162, dochter van Mattheus I van de Elzas (zie XIV-r) en Maria van Boulogne (zie XVI-b). Mathilde is overleden omstreeks 1210, ongeveer 48 jaar oud. Zij is begraven in Sint Pieterskerk – Leuven (België). Mathilde trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 1179 met Hendrik I “De Krijgshaftige” van Brabant, ongeveer 14 jaar oud. Zie XVIII-i voor persoonsgegevens van Hendrik.

Kinderen van Mathilde en Hendrik:

1 Adelheid van Brabant, geboren omstreeks 1190. Volgt XVIII-b.
2 Maria van Brabant, geboren omstreeks 1191. Volgt XVIII-c.
3 Hendrik II “De Grootmoedige” van Brabant, geboren omstreeks 1193. Volgt XVIII-d.
4 Margaretha van Brabant, geboren omstreeks 1195. Volgt XVIII-e.
5 Mathilde (Mechteld) van Brabant, geboren omstreeks 1197. Volgt XVIII-f.
6 Godfried van Leuven-Gaesbeek, geboren omstreeks 1209. Volgt XVIII-g.
XVII-d Willem I van Holland is geboren omstreeks 1167 in ’s Gravenhage (ZH-Nld), zoon van Floris III van Holland (zie XVI-l) en Ada van Schotland (zie XVI-c). Willem is overleden op 04-02-1222, ongeveer 55 jaar oud. Hij is begraven in de Abdijkerk – Rijnsburg (ZH-Nld).

Notitie bij Willem: : Graaf van Holland; graaf van Oostergo, Westergo en Stavoren.
Hij bracht zijn jeugd door in Schotland.
Willem begeleidde zijn vader op diens kruistocht naar het Heilige Land. Daar waar zijn vader overleed, keerde Willem met roem terug.
Bij de twisten met zijn broer Dirk koos hij de zijde van de Westfriezen. Uiteindelijk werd deze ruzie bijgelegd en mocht Willem zich onder andere als graaf van Friesland manifesteren. In die hoedanigheid kwam hij in conflict met Hendrik de Kraan, heer van Kuinre, leenman van de Bisschop van Utrecht, die plundertochten ondernam in het Friese gebied. Willem trok ten strijde en vernietigde de burgt van Kuinre. Zijn broer Dirk, voogd over het bisdom, liet Willem op kasteel Horst bij Rhenen door Hendrik van Kuinre gevangen nemen. Willem ontsnapte echter en vluchtte naar Gelre. Daar verloofde hij zich met de dochter van graaf Otto I van Gelre, Aleid en in 1198 huwde hij met haar te Stavoren.
Na de dood van zijn oudere broer, graaf Dirk VII in 1203, betwistte hij het recht van opvolging van diens dochter Ada, die onmiddellijk na de dood van haar vader in het huwelijk was getreden met Lodewijk van Loon. Het gevolg was de zogenaamde “Loonse oorlog”, waarbij Willem aanvankelijk de winnende partij was. Lodewijk van Loon gelukte het echter om in 1204 terug te slaan met steun van de Graaf van Vlaanderen en de Bisschoppen van Luik en Utrecht. Willem week uit naar Zeeland en van daar uit wist hij in 1205 het graafschap terug te veroveren.
In 1206 werd de vrede getekend en formeel werd het graafschap tussen Willem en Lodewijk van Loon opgedeeld. Willem kreeg Zeeland met de streek rond Geertruidenberg, Lodewijk de rest. Waarschijnlijk is echter dat Willem als Graaf van Holland gewoon door regeerde en in 1213 ontving hij het graafschap als rijksleen van de Welfische keizer Otto IV. Hierna was hij onbetwist Graaf van Holland.
Toen deze Keizer Otto IV op 27 juli 1214 in de slag bij Bouvrines verslagen werd, waarbij Willem I gevangen genomen werd, veranderde Willem van partij en sloot hij zich aan bij Keizer Frederik II.
Vervolgens nam Willem I zelfs deel aan een Franse expeditie naar Engeland tegen Jan zonder Land. Het gevolg hiervan was dat de Engelse koning het verdrag uit 1206 weer boven tafel bracht en Lodewijk van Loon als graaf van Holland erkende. Tevens bereikte hij dat Willem I door de paus in 1216 werd geëxcommuniceerd.
Mede om van deze ban ontslagen te worden, heeft Willem in 1217 aan de vijfde kruistocht deelgenomen. Op deze tocht verwierf hij veel roem, onder andere in 1217 te Portugal bij de verovering op de moren van de vesting Alcacer en in 1219 in de verovering van Damiate aan de Nijl in Egypte.
Zijn vrouw Aleid was inmiddels op 12 februari 1218 overleden en na zijn terugkeer in Holland in 1220 huwde Willem voor een tweede maal, nu met Maria van Brabant, de weduwe van keizer Otto IV. Hoewel er in het huwelijksverdrag werd bepaald dat een eventueel uit het huwelijk geboren zoon in erfrecht voor zou gaan op de kinderen uit zijn eerste huwelijk kwam het niet zo ver. Toen Willem I op 12 februari 1222 overleed was zijn tweede huwelijk nog steeds kinderloos.
In de tijd van Willem I werd de opkomst van de steden bevorderd. Hij verleende stadsrechten aan Middelburg, Dordrecht, Geertruidenberg en mogelijk ook aan Leiden. Ook werden tijdens zijn bewind een aantal belangrijke waterstaatkundige werken uitgevoerd, waaronder de bedijking van de Grote Waard en de aanleg van de Spaarndam. Hij gaf bovenden een belangrijke aanzet tot het ontstaan van de hoogheemraadschappen.

Willem:

(1) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1197 met Aleida van Gelre, ongeveer 10 jaar oud. Aleida is geboren omstreeks 1187 in Zutphen (Gld-Nld), dochter van Otto I van Gelderen en Richardis van Scheyern-Wittelsbach. Aleida is overleden op 12-12-1218, ongeveer 31 jaar oud. Zij is begraven in Rijnsburg (ZH-NLD).
(2) trouwde, ongeveer 53 jaar oud, op 19-05-1220 met Maria van Brabant, ongeveer 29 jaar oud. Zie XVIII-c voor persoonsgegevens van Maria.
Kind van Willem en Aleida:

1 Floris IV van Holland, geboren op 24-06-1210. Volgt XVIII-h.
XVII-e Margaretha van Limburg is geboren omstreeks 1138, dochter van Hendrik II van Limburg (zie XVI-d) en Mathilde van Saffenberg. Margaretha is overleden omstreeks 1172 in Leuven (Blg), ongeveer 34 jaar oud. Zij is begraven in St.Pieterskerk – Leuven (Blg). Margaretha trouwde, ongeveer 17 jaar oud, in 01-1155 met Godfried III “De Moedige” van Leuven, ongeveer 13 jaar oud. Godfried is geboren omstreeks 1142, zoon van Godfried II “De Jonge” van Leuven en Lutgardis van Sulzbach. Godfried is overleden op 21-08-1190, ongeveer 48 jaar oud. Hij is begraven in St.Pieterskerk – Leuven (Blg). Godfried is weduwnaar van Imagina van Loon.

Kind van Margaretha en Godfried:

1 Hendrik I “De Krijgshaftige” van Brabant, geboren omstreeks 1165. Volgt XVIII-i.
XVII-f Ruprecht II von Laurenberg is geboren omstreeks 1125, zoon van Rupert I van Laurenberg en Beatrix van Limburg (zie XVI-e). Ruprecht is overleden omstreeks 1159, ongeveer 34 jaar oud.

Kinderen van Ruprecht uit onbekende relatie:

1 Heinrich von Laurenberg, geboren omstreeks 1144. Heinrich is overleden in 08-1167, ongeveer 23 jaar oud.
2 Walram I von Laurenburg-Nassau, geboren omstreeks 1146. Volgt XVIII-j.
XVII-g Adelheid van Frankrijk is geboren omstreeks 1145, dochter van Robert I van Dreux (zie XVI-f) en Hedwig van Evreux. Adelheid is overleden na 1210, minstens 65 jaar oud. Adelheid trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1161 met Guido II van Chatillon, ongeveer 21 jaar oud. Guido is geboren in 04-1140. Guido is overleden omstreeks 1170, ongeveer 30 jaar oud.

Kind van Adelheid en Guido:

1 Adelheid van Chatillon, geboren omstreeks 1170. Volgt XVIII-k.
XVII-h Robert II van Dreux is geboren omstreeks 1154, zoon van Robert I van Dreux (zie XVI-f) en Agnes van Beaudemont. Robert is overleden op 28-12-1218, ongeveer 64 jaar oud.

Kind van Robert uit onbekende relatie:

1 Filippa van Dreux, geboren omstreeks 1192. Volgt XVIII-l.
XVII-i Hendrik van Loon, zoon van Gerard van Loon (zie XVI-g) en Adelheid van Gelre. Hendrik is overleden omstreeks 1218.

Kind van Hendrik uit onbekende relatie:

1 Geertruida van Loon. Volgt XVIII-m.
XVII-j Zeger II van Gent is geboren omstreeks 1140, zoon van Steppo van Viggezele en Alicia van Gent (zie XVI-i). Zeger is overleden omstreeks 1202, ongeveer 62 jaar oud. Zeger trouwde met Petronella van Kortrijk. Petronella is een dochter van Rogier van Kortrijk.
XVII-k Margaretha van Bornem (van Gent) is geboren omstreeks 1145, dochter van Steppo van Viggezele en Alicia van Gent (zie XVI-i).

Notitie bij Margaretha: Ook wel: Margaretha van Gent

Margaretha trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1170 met Boudewijn I van Altena, ongeveer 30 jaar oud. Boudewijn is geboren omstreeks 1140, zoon van Dirk I van Altena. Boudewijn is overleden op 21-08-1200, ongeveer 60 jaar oud. Boudewijn trouwde later omstreeks 1190 met Agnes von Heinsberg.

Kinderen van Margaretha en Boudewijn:

1 Margaretha van Altena, geboren omstreeks 1175. Volgt XVIII-n.
2 Dirk II van Altena, geboren vóór 1182. Volgt XVIII-o.
3 Aleydis van Altena, geboren omstreeks 1185. Volgt XVIII-p.
XVII-l NN van Voorne, dochter van Hugo van Voorne (zie XVI-j). NN trouwde met Jan Persijn. Jan is geboren omstreeks 1150, zoon van Dirk Persijn en Arnaud Spikersdr. Jan is overleden op 12-09-1224 in Abdijkerk – Egmond (NH-Nld), ongeveer 74 jaar oud. Jan is weduwnaar van NN Symonsdr van Haarlem. Jan trouwde later omstreeks 1205 met Aleydis van Altena (±1185-na 1229), zie XVIII-p.

Notitie bij Jan: Hij is begraven in de abdij van Egmond ’ binnen het paradijs’. Heer van Waterland. Hij schijnt tot de Raad van de graaf behoord te hebben. Hij komt het eerst voor op 24 juni 1204 als getuige bij het verdrag tussen Dirk, bisschop van Utrecht, en Lodewijk, graaf van Loon (met zijn broeder Arnold; Oorkondeboek I no 197).
Op 28 aug 1215 is hij in de Raadkamer van de graaf bij diens beslissing over het geschil tussen Lubbertus, abt van het klooster te Egmond, en Willem, zoon van Wouter van Egmond, over de rechten van de advocaat van de kerk aldaar (Oorkondeboek I no 247). In juli 1220 was hij met tal van edelen van de graaf tegenwoordig te Aelbrechtsberg, toen graaf Willem I aan zijn 2e echtgenote Maria van Brabant als huwelijksgift de stad Dordrecht schonk met de tol, het ambacht van Dorflith en Manlande, de Hof Falkenburgh en enige goederen in Zeeland (Oorkondeboek I no 270).
In okt 1222 is hij weer in de omgeving van graaf Floris V, toen deze aan Dirk van Wassenaar vergunde dat diens lenen zowel op de dochters als op de zonen zou mogen versterven (Oorkondeboek I no 277).
Van zijn ridderschap blijkt niets.
Volgens van Leeuwen overleed hij in 1226, maar volgens de Kroniek van Egmond, blz 274, op 20 sep 1224 ligt hij te Egmond begraven binnen ’t Paradijs.
Hij schonk aan de abdij een rente van twee pond. Vermeld op 5-12-1216, noemt zich dan Jan Putthen, naar de heerlijkheid,waarvan hij namens zijn 2e vrouw heer is. Na haar dood is hij waarschijnlijk hertrouwd met Aleida van Altena, die op 4-7-1229 weduwe is.
Zijn zoon Nicolaas van Putten (1229-1247) noemt de heer van Voorne op 23-6-1235 zijn leenheer; deze oudste zoon (Nicolaas) draagt de naam Persijn, de jongste, Hugo, is kennelijk naar zijn moeders vader vernoemd.
(bron: Rob Gomes – www.rootsweb.com)
Kind van NN en Jan:

1 Nicolaes I van Putten. Volgt XVIII-q.
XVII-m NN van Voorne is geboren omstreeks 1155, dochter van Dirk I Voorne (zie XVI-k) en Hadewich Unarchsdr van Naaldwijk. NN trouwde met Daniel I Merwede. Daniel is overleden in 1172.

Notitie bij Daniel: Heer ter Merwede, overleden 1172, leefde ca,1150, moet het Danielsambacht in Brielle bezeten hebben als Voorne’s leen.
Kinderen van NN en Daniel:

1 Daniel Danielszn Merwede. Volgt XVIII-r.
2 Godschalc Merwede. Volgt XVIII-s.
XVII-n Bartholomeus van Voorne tot Maerlant is geboren vóór 1170, zoon van Dirk I Voorne (zie XVI-k) en Hadewich Unarchsdr van Naaldwijk. Bartholomeus is overleden na 1203, minstens 33 jaar oud.

Kinderen van Bartholomeus uit onbekende relatie:

1 Hugo I van Naaldwijck, geboren omstreeks 1190. Volgt XVIII-t.
2 Bartholomeus van Naaldwijk, geboren omstreeks 1206. Bartholomeus is overleden omstreeks 1236, ongeveer 30 jaar oud.
XVII-o Dirk (Theodoricus) van Voorne is geboren omstreeks 1170, zoon van Dirk I Voorne (zie XVI-k) en Hadewich Unarchsdr van Naaldwijk. Dirk is overleden op 31-12-1228, ongeveer 58 jaar oud.

Notitie bij Dirk: Heer van Voorne burggraaf van Zeeland 1218
Ridder
Vermeld 1190-1227
Heer van Voorne na de dood van zijn broer Hugo, op 21.11.1229 schenken Dirk en zijn vrouw Alverade ca.11 gemet land in somerland aan de abdij Ter Doest,
Burggraaf van Zeeland, Heer van Voorne, zn.v. Dirk I van Voorne en een dochter uit het huis van Naaldwijk Vermeld 1198-1227. Burggraaf van Zeeland, Heer van Voorne. Heer van Voorne (Burggraaf van Zeeland 1218, vermeld 1190- 1227, volgde zijn broer Hugo op als heer van Voorne. In 1220 gaf hij de abdij ter Does zekere goederen ten geschenke omdat de monniken van deze abdij geholpen hadden zijn heerlijkheid die geheel onder gelopen was wederom te bedijken. Dirk komt in de naaste omgeving van de graven van Holland voor en had als titel ’ nobilis vir’), ovl. tussen 1227 en 1229. Dirk/ Theodoricus van Voorne – Heer van Voorne === ovl. 31-12-1228 vermeld 1198-1228 geh. (1197) Alverade van Cuijk treedt 20-2-1203 op als getuige voor de (vorige) heer van Voorne; wordt heer van Voorne door het kinderloos overlijden van oudere broer Hugo; zie bij broer Hugo i.z. verdeling van erfgoederen; 1218 burggraaf van Zeeland; in 1220 staat zijn land door overstromingen onder water, hij wordt te hulp gekomen door monniken van Ter Doest (Vlaanderen), die de dijken herstelden en de landerijen weer droog legden; als dank voor deze hulp schenkt hij de abt o.a. de polder Middelland, in de oorkonde (1220) die hiervan getuigt, vermeldt Dirk:”een oud spreekwoord zegt dat men in nood zijn ware vrienden leert kennen” Geboren omstreeks 1135, ridder, vermeld 1156 en 1189, getuige 3 okt. 1174, volgde zijn broer Floris op als heer van Voorne 1174-1189, mogelijk bouwer van de burcht bij Oostvoorne, voerde als wapen een gouden aanziende leeuw op rood, tr. N.N. van Naeldwijc (Nadelwick), Unarchsdr. (dochter van Unarch van Nadelwich, vermeld 1156), erfdochter van Naaldwijk.

Dirk trouwde, ongeveer 27 jaar oud, in 1197 met Alveradis van Cuijk, ongeveer 32 jaar oud. Zie XVIII-ag voor persoonsgegevens van Alveradis.

Kinderen van Dirk en Alveradis:

1 Hendrik van Voorne. Volgt XVIII-u.
2 Albert van Voorne, geboren omstreeks 1199 in Oostvoorne (ZH-NLD). Volgt XVIII-v.
3 Dirk van Voorne, geboren omstreeks 1201 in Oostvoorne (ZH-NLD). Volgt XVIII-w.
4 Hugo van Voorne, geboren omstreeks 1203. Volgt XVIII-x.
5 Floris van Voorne, geboren omstreeks 1207.
6 Cille van Voorne, geboren omstreeks 1209.
XVII-p Beatrix van Namen La Roche is geboren omstreeks 1110, dochter van Hendrik van Namen (zie XII-j) en Mathilde van Limburg (zie XVI-n). Beatrix is overleden omstreeks 1160, ongeveer 50 jaar oud. Beatrix trouwde met Gerard van Breda. Gerard is geboren omstreeks 1100, zoon van Hendrik van Brunesheim Tienen. Gerard is overleden omstreeks 1150, ongeveer 50 jaar oud.

Kind van Beatrix en Gerard:

1 Hendrik van Breda, geboren omstreeks 1130. Volgt XVIII-y.
XVII-q Mathilde van Namen is geboren in 1133, dochter van Hendrik van Namen (zie XII-j) en Mathilde van Limburg (zie XVI-n). Mathilde is overleden omstreeks 1170, ongeveer 37 jaar oud. Mathilde trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1149 in Avesnes – Pas de Calais (Fr) met Nicolaes van Avesnes, ongeveer 20 jaar oud. Nicolaes is geboren omstreeks 1129 in Avesnes – Pas de Calais (Fr), zoon van Walter I van Oisy en Ida van Mortagne. Nicolaes is overleden in 1191, ongeveer 62 jaar oud.

Notitie bij Nicolaes: Heer van Landrecies en Condé 1147, voogd van Doornik
Kinderen van Mathilde en Nicolaes:

1 Jacobus van Avesnes, geboren omstreeks 1150 in Avesnes – Pas de Calais (Fr). Volgt XVIII-z.
2 Ida van Avesnes, geboren omstreeks 1156 in Avesnes – Pas de Calais (Fr). Volgt XVIII-aa.
XVII-r Ida Werl-Ansberg is geboren omstreeks 1110, dochter van Frederik Werl-Ansberg en Adelheid van Limburg (zie XVI-o). Ida is overleden omstreeks 1150, ongeveer 40 jaar oud. Ida trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1140 met Godfried I van Cuijk, ongeveer 40 jaar oud. Zie XVI-r voor persoonsgegevens van Godfried.

Kinderen van Ida en Godfried: zie XVI-r.
XVII-s Hendrik II van Cuijk is geboren omstreeks 1130, zoon van Herman II van Cuijck- van Malsen (zie XVI-q) en NN van Namen Laroche (zie XIII-n). Hendrik is overleden in 1204, ongeveer 74 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1160 met Sophia Dirksdr van Rhenen, ongeveer 20 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1140, dochter van Dirk van Renen (van Herpen) en van Bierbeek. Sophia is overleden omstreeks 1191, ongeveer 51 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Sophia:

1 Albert/Albrecht van Cuijck, geboren omstreeks 1160. Volgt XVIII-ae.
2 Aleijdis Cuijck Persijn, geboren omstreeks 1163. Volgt XVIII-af.
3 Alveradis van Cuijk, geboren omstreeks 1165. Volgt XVIII-ag.
4 Luitgard van Cuijk, geboren omstreeks 1165. Volgt XVIII-ah.
XVII-t Catharina van Peteghem van Cysoing is geboren omstreeks 1205, dochter van Jan III van Cysoing (zie XVI-u) en Maria van Bourghelles. Catharina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1231 met Hendrik van Voorne. Zie XVIII-u voor persoonsgegevens van Hendrik.

Kinderen van Catharina en Hendrik:

1 Ermgard van Voorne. Ermgard is overleden op 25-02-1318.
2 Cibilie van Voorne.
3 Margaretha van Voorne, geboren omstreeks 1230. Volgt XIX-r.
4 Hildegonde van Voorne, geboren omstreeks 1232. Volgt XIX-s.
5 Albrecht (Albert) van Voorne, geboren omstreeks 1240. Volgt XIX-t.
XVII-u Ada van Beveren is geboren omstreeks 1190 in België, dochter van Diederik II van Beveren (zie XVI-v) en Ada de Couchy. Ada is overleden omstreeks 1264, ongeveer 74 jaar oud. Ada trouwde met Gobert I de Monchablon. Gobert is geboren omstreeks 1195 in België, zoon van Claremboud de Monchablon. Gobert is overleden omstreeks 1253 in België, ongeveer 58 jaar oud.

Kind van Ada en Gobert:

1 Gobert II de Monchablon, geboren omstreeks 1237 in België. Volgt XVIII-ai.
XVII-v Hubertus van Beusichem, zoon van Rodolphus van Bosinchem en Aleijt van Heijnsberch (zie XVI-w). Hubertus is overleden omstreeks 1213.

Kind van Hubertus uit onbekende relatie:

1 Steven van Beusichem. Volgt XVIII-aj.
XVIII-a Otto IV von Braunschweig is geboren omstreeks 1177 in Zuid-Frankrijk, zoon van Heinrich XII “De Leeuw” van Beieren en Mathilde Plantagenet (zie XVII-a). Otto is overleden op 19-05-1218 in Harburg (Dld), ongeveer 41 jaar oud. Hij is begraven in de Dom – Braunschweig (Dld).

Notitie bij Otto: Gekozen tot Rooms-Duits koning in 1198 en algemeen erkend vanaf 11-11-1208. In 1209 werd hij tot keizer gekroond. Op 27-07-1214 werd hij bij Bouvines verslagen en verdrongen door Frederik II in 1215.

Otto trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 19-05-1214 in Maastricht (L-NLD) met Maria van Brabant, ongeveer 23 jaar oud. Zie XVIII-c voor persoonsgegevens van Maria.

XVIII-b Adelheid van Brabant is geboren omstreeks 1190, dochter van Hendrik I “De Krijgshaftige” van Brabant (zie XVIII-i) en Mathilde van Boulogne (zie XVII-c). Adelheid is overleden omstreeks 1261, ongeveer 71 jaar oud. Adelheid:

(1) trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1206 met Arnulf van Loon, ongeveer 26 jaar oud. Arnulf is geboren omstreeks 1180.
(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 03-02-1225 met Willem IX d’Auvergne, ongeveer 25 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1200.
XVIII-c Maria van Brabant is geboren omstreeks 1191, dochter van Hendrik I “De Krijgshaftige” van Brabant (zie XVIII-i) en Mathilde van Boulogne (zie XVII-c). Maria is overleden na 09-03-1260, minstens 69 jaar oud. Zij is begraven in St.Pieterskerk – Leuven (Blg). Maria:

(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 19-05-1214 in Maastricht (L-NLD) met Otto IV von Braunschweig, ongeveer 37 jaar oud. Zie XVIII-a voor persoonsgegevens van Otto.
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 19-05-1220 met Willem I van Holland, ongeveer 53 jaar oud. Zie XVII-d voor persoonsgegevens van Willem.
XVIII-d Hendrik II “De Grootmoedige” van Brabant is geboren omstreeks 1193, zoon van Hendrik I “De Krijgshaftige” van Brabant (zie XVIII-i) en Mathilde van Boulogne (zie XVII-c). Hendrik is overleden op 01-02-1248 in Leuven (Blg), ongeveer 55 jaar oud. Hij is begraven in de Cisterciënserabdij – Villers (Blg)..

Notitie bij Hendrik: Knetsch: Das Haus Brabant, gen XII, 24 ontleende het geboortejaar 1207 aan de Annales Parchenses (annalen van de Praemonstratenserabdij Park bij Leuven, geschreven 1139 ev, pag 598-608), maar voorzag dat toch al van een vraagteken; Decker-Hauff: Das Staufische Haus, nr 90, pag 360 veronderstelt een geboorte ca. 1193/94.
Ridder (1226); vermeld als proost te Aken niv. 1233; hertog van Lotharingen en Brabant (van 05-09-1235 tot 01-02-1248); markgraaf van Antwerpen (1235). Hij komt door de voortdurende expansie van Brabant in oostelijke richting tegenover de aartsbisschop van Keulen te staan en sluit zich (wanneer deze de partij van de paus kiest) nauw bij keizer Frederik II aan en werkt samen met de burgerij van Keulen, welke strijd hem in 1244 het graafschap Saelhem oplevert, Hij heeft invloed in Gelre tijdens de minderjarigheid van zijn neef Otto II en in Holland tijdens die van zijn neef Willem II. Hij komt, kort na de dood van de Duitse tegenkonign Hendrik Raspe (16 feb 1247) naar Hessen om de aanspraken van zijn tweede gemalin en hun op dat moment pas driejarig zoontje op het landgraafschap Thüringen (waartoe ook gebieden in Hessen behoorden) te doen gelden (mei 1247), maar schuift, nadat hij zich van de keizer heeft losgemaakt, als kandidaat voor het Duits koningschap zijn dan 19-jarige neef Willem II van holland naar voren. Hij vormt een coalitie van Brabant, Holland, Gelre, Luik en Henegouwen (Avesnes) die aan de zijde van Frankrijk en de paus staat tegenover keizer Frederik II, Engeland en Vlaanderen (Dampierre).
Hij geeft bij zijn testament zijn onderdanen een aanzienlijk betere positie door afschaffing van het recht van mainmorte: het toestaan van vermogensbeschikkingen door lijfeigenen en bastaarden, beperking van de hertogelijke rechtsmacht tot halsmisdrijven en door vaststelling van beden slechts mogelijk te maken in overleg met zijn ´goede lieden´. Vandaar zijn bijnaam de Grootmoedige.

Hendrik:

(1) trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 1210 met Maria von Hohenstaufen, ongeveer 14 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1196. Maria is overleden omstreeks 1235 in Leuven (Blg), ongeveer 39 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 47 jaar oud, omstreeks 1240 met Sophia von Thüringen, ongeveer 16 jaar oud. Sophia is geboren op 20-03-1224 in Wartburg (Dld), dochter van Lodewijk IV von Thüringen en Elisabeth van Hongarije. Sophia is overleden op 29-05-1275 in Marburg ad Lahn (Dld), 51 jaar oud. Zij is begraven in Villers (Blg).

Notitie bij Sophia: Zij beschouwt zich na de dood van haar oom Hendrik Raspe, met wie het geslacht van de landgraven van Thüringen, de Ludovingen, in mannelijke lijn uitsterft, als diens ergenaam en handhaaft, weduwe geworden, persoonlijk en uiterst energiek haar rechten op de erfenis, zowel tegenover een drietal neven die ieder ook aansparken doen gelden, als tegenover de aartsbisschop van Mainz; zij noemt zich landgravin en ook ´Herrin van Thüringen, Herrin van Hessen, weduwe hertogin van Brabant´. Zij werkt aanvankelijk samen met een der neven (Hendrik van Meissen) die zij tot voogd van haar zonen benoemt, maar weigert zich neer te leggen bij het verdrag van Ottstadt (1254), waarbij deze Thüringen verkrijgt maar de rechten van haar zoontje zullen blijven rusten totdat het kind ´puer de Hassia´ volwassen zal zijn. Zij strijdt daarna jarenlang tegen Meissen en de aartsbisschop van Mainz die niet slecht militair, maar ook met excommunicatie en interdict tegen haar optreedt. Zij verkrijgt echter de lenen van Mainz in Hessen bij het verdrag van Langsdorf (10 sep 1263) en weet ook met Meissen een regeling te treffen, waarbij zij voor Hessen gebiedsuitbreiding aan de Werra verkrijgt, maar afziet van Thüringen (eind 1264). Zij draagt dan in 1264/65 het bestuur over aan haar zoon.
Dit echtpaar kreeg op 31 mrt 1245 pauselijke dispensatie voor het huwelijk.
Kinderen van Hendrik en Sophia:

1 Elisabeth van Brabant, geboren omstreeks 1243. Volgt XIX-a.
2 Hendrik I van Hessen, geboren omstreeks 1244. Volgt XIX-b.
XVIII-e Margaretha van Brabant is geboren omstreeks 1195, dochter van Hendrik I “De Krijgshaftige” van Brabant (zie XVIII-i) en Mathilde van Boulogne (zie XVII-c). Margaretha is overleden op 21-09-1231, ongeveer 36 jaar oud. Zij is begraven in de Munsterkerk – Roermond (L-Nld). Margaretha trouwde, ongeveer 11 jaar oud, omstreeks 1206 in Leuven (Blg) met Gerhard IV van Gelre-Zutphen, ongeveer 21 jaar oud. Gerhard is geboren omstreeks 1185 in Zutphen (Gld-Nld), zoon van Otto I van Gelderen en Richardis van Scheyern-Wittelsbach. Gerhard is overleden op 22-12-1229, ongeveer 44 jaar oud. Hij is begraven in de Munsterkerk – Roermond (L-Nld).

Notitie bij Gerhard: Hij volgt zijn vader op als graaf van Gelre en Zutphen (1207-22 okt 1229). Hij erkent, na de moord op Filips van Zwaben, zij het aarzelend, de Welf Otto IV als keizer, maar verlaat hem zodra Frederik II van Staufen in Duitsland arriveert en gekroond wordt (9 dec 1212), wat hem op een verwoesting van Roermond door Otto IV komt te staan (1214). Hij is aanwezig bij de herkroning van frederik II te Aken op 25 juli 1215. Hij besluit, op verlangen van zijn moeder, tot stichting van een Cisterciénserklooster vlak bij Roermond (ca. 1218; zij is opgenomen in de orde in 1220; wijding van de kloosterkerk en mogelijk van het klooster als geheel werd verricht door haar neef de aartsbisschop van Keuen op 1 okt 1220). Hij bevestigt de abdij na verdere voltooiing in de al eerder gedane schenkingen op 16 juni 1234. Hij neemt deel aan de veldtocht van Otto II van Lippe tegen Rudolf, kastelein van Coevorden, maar raakt zwaar gewond en wordt gevangen genomen in de slag bij Ane op 28 juli 1227. Hij krijgt de gelegenheid deel te nemen aan de keuze van de volgende bisschop van Utrecht, doch tegen de gelofte daarna in gevangenschap terug te keren, die hem van dat erewoord echter ontslaat. Hij geeft in 1227 en landrecht aan de Veluwe.
XVIII-f Mathilde (Mechteld) van Brabant is geboren omstreeks 1197, dochter van Hendrik I “De Krijgshaftige” van Brabant (zie XVIII-i) en Mathilde van Boulogne (zie XVII-c). Mathilde is overleden op 22-12-1267, ongeveer 70 jaar oud. Zij is begraven in Loosduinen (ZH-NLD).

Notitie bij Mathilde: Hertogin van Brabant. Zij stichtte een Cistercijnse abdij voor nonnen te Loosduinen (1230) en gaf vele gaven aan andere abdijen.

Mathilde:

(1) trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 11-1212 in Aken (Dld) met Hendrik II van de Palts, ongeveer 17 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1195. Hendrik is overleden in 04-1214, ongeveer 19 jaar oud.
(2) trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vóór 06-12-1224 in Antwerpen (Blg) met Floris IV van Holland, ten hoogste 14 jaar oud. Zie XVIII-h voor persoonsgegevens van Floris.
Kind van Mathilde en Floris:

1 Aleida van Holland, geboren omstreeks 1226 in ’s Hertogenbosch (NBr-Nld). Volgt XIX-c.
XVIII-g Godfried van Leuven-Gaesbeek is geboren omstreeks 1209, zoon van Hendrik I “De Krijgshaftige” van Brabant (zie XVIII-i) en Mathilde van Boulogne (zie XVII-c). Godfried is overleden omstreeks 1254, ongeveer 45 jaar oud.

Notitie bij Godfried: Ridder (1231); graaf van Leuven; vermeld als heer van Baucignies (1246), Leeuw (1251) en Gaesbeek (1251).
Het huwelijk is voltrokken na de vermelde datum en < 7 aug 1243

Godfried trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1240 met Maria van Oudenaerde, ongeveer 26 jaar oud. Zie XXI-ab voor persoonsgegevens van Maria.

Kinderen van Godfried en Maria:

1 Hendrik van Leuven, geboren omstreeks 1245. Volgt XIX-d.
2 Johanna van Leuven-Gaesbeek, geboren in 1245. Volgt XIX-e.
3 Arnold van Leuven-Gaesbeek, geboren omstreeks 1250. Volgt XIX-f.
XVIII-h Floris IV van Holland is geboren op 24-06-1210, zoon van Willem I van Holland (zie XVII-d) en Aleida van Gelre. Floris is overleden op 19-07-1234 in Corbie, 24 jaar oud (oorzaak: gedood tijdens steekspel). Hij is begraven in Rijnsburg (ZH-NLD).

Notitie bij Floris: Floris IV graaf van Holland, geb. 24 juni 1210, gedood tijdens een steekspel in Frankrijk 19 juli 1234, begr. Rijnsburg, tr. (verloofd Antwerpen 5 nov. 1214) 1224 Machteld van Brabant, geb. ca. 1197, overl. 22 dec. 1267, begr. Loosduinen.

Floris trouwde, ten hoogste 14 jaar oud, vóór 06-12-1224 in Antwerpen (Blg) met Mathilde (Mechteld) van Brabant, ten hoogste 27 jaar oud. Zie XVIII-f voor persoonsgegevens van Mathilde.

Kind van Floris en Mathilde: zie XVIII-f.
XVIII-i Hendrik I “De Krijgshaftige” van Brabant is geboren omstreeks 1165, zoon van Godfried III “De Moedige” van Leuven en Margaretha van Limburg (zie XVII-e). Hendrik is overleden op 09-03-1235 in Keulen (Dld), ongeveer 70 jaar oud. Hij is begraven in St.Pieterskerk – Leuven (Blg).

Notitie bij Hendrik: Hendrik I (wrsch. Leuven, 1165 – Keulen, 5 september 1235) was hertog van Brabant vanaf 1183 en hertog van Neder-Lotharingen vanaf 1190.Hij was de zoon (uit het 1e huwelijk) en erfopvolger van Godfried III. In zijn beleid streefde hij naar een uitbreiding van zijn heerschappij voor het grondgebied tussen Schelde en Rijn en de beheersing van de handelsweg van Brugge naar Keulen. Hij slaagde er niet in het hertogelijk gezag in Neder-Lotharingen te herstellen. Niettemin wist hij zich een machtspositie te veroveren door in de strijd tussen de Welfen en de Hohenstaufen voortdurend van kamp te wisselen. In 1191 slaagde hij erin om zijn broer Albert tot bisschop van Luik te laten kiezen. In 1204 ging hij over naar het kamp van de Hohenstaufen en verkreeg hij van de Duitse koning Filips van Zwaben de voogdij over Nijvel en de erkenning van de erfelijkheid van het hertogdom Brabant, ook in vrouwelijke lijn. Tevens werd hij medeheer van Maastricht.Bij een van zijn invallen in Luik leed hij bij de slag van Steps een zware nederlaag (13 oktober 1213).De graaf van Vlaanderen viel Brabant binnen en Hendrik werd ertoe verplicht aan diens zijde te strijden in de Slag bij Bouvines. Na de aldaar opgelopen nederlaag verzoende hij zich onmiddellijk met de overwinnaar, de Franse koning Filips Augustus.Hendrik I was tweemaal gehuwd: eerst (in 1179?) met Mathilde van Boulogne († 1211), daarna (op 22 april 1213) met Maria van Frankrijk, dochter van koning Filips August.

Volgens de overlevering heeft hertog Hendrik I in 1185 de stad ’s-Hertogenbosch gesticht. Zijn praalgraf is te vinden in de Leuvense Sint-Pieterskerk, alsook dat van Mathilde van Boulogne en zijn dochter Maria van Brabant.
(Bron: Wikipedia)

Hendrik:

(1) trouwde, ongeveer 14 jaar oud, omstreeks 1179 met Mathilde van Boulogne, ongeveer 17 jaar oud. Zie XVII-c voor persoonsgegevens van Mathilde.
(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 22-04-1213 in Soissons met Maria van Frankrijk, ongeveer 15 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1198. Maria is overleden op 15-08-1224, ongeveer 26 jaar oud. Zij is begraven in Afflighem (Blg).
Kinderen van Hendrik en Mathilde: zie XVII-c.
XVIII-j Walram I von Laurenburg-Nassau is geboren omstreeks 1146, zoon van Ruprecht II von Laurenberg (zie XVII-f). Walram is overleden op 01-02-1198, ongeveer 52 jaar oud. Hij is begraven in Het Klooster van Arnstein (Dld).

Notitie bij Walram: Graaf van Laurenburg (vermeld 1176-1191) en Nassau (1193). Hij nam deel aan de 3e kruistocht (1189-1192) onder keizer Frederik I ´Barbarossa´.

Walram trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1170 met Kunegunde von Ziegenhain, ongeveer 22 jaar oud. Kunegunde is geboren omstreeks 1148. Kunegunde is overleden omstreeks 1200, ongeveer 52 jaar oud.

Kinderen van Walram en Kunegunde:

1 Hendrik II “De Rijke” van Nassau, geboren omstreeks 1180. Volgt XIX-g.
2 Ruprecht IV von Nassau, geboren omstreeks 1181. Volgt XIX-h.
3 Beatrix von Nassau, geboren omstreeks 1183. Beatrix is overleden omstreeks 1225, ongeveer 42 jaar oud.

Notitie bij Beatrix: Zij is in 1222 vermeld als non in het klooster Affolderbach bij Nastede
XVIII-k Adelheid van Chatillon is geboren omstreeks 1170, dochter van Guido II van Chatillon en Adelheid van Frankrijk (zie XVII-g). Adelheid is overleden na 1216, minstens 46 jaar oud. Adelheid trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1193 met Willem V van Garlande, ongeveer 23 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1170, zoon van Willem IV van Garlande en Idonea van Trie. Willem is overleden in 1216, ongeveer 46 jaar oud.

Kind van Adelheid en Willem:

1 Maria van Garlande, geboren omstreeks 1198. Volgt XIX-i.
XVIII-l Filippa van Dreux is geboren omstreeks 1192, dochter van Robert II van Dreux (zie XVII-h). Filippa is overleden omstreeks 1242, ongeveer 50 jaar oud. Filippa trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1219 met Hendrik II van Bar, ongeveer 29 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1190, zoon van Theobald I van Bar en Ermesinde van Brienne. Hendrik is overleden op 13-11-1239 in Gaza (Palestina), ongeveer 49 jaar oud.

Kind van Filippa en Hendrik:

1 Margaretha van Bar-Mousson, geboren omstreeks 1220 in Luxemburg. Volgt XIX-j.
XVIII-m Geertruida van Loon, dochter van Hendrik van Loon (zie XVII-i). Geertruida trouwde met Jan V van Arkel. Jan is geboren omstreeks 1105, zoon van Jan IV van Arkel en Aleidis van der Aare. Jan is overleden omstreeks 1170, ongeveer 65 jaar oud. Jan is weduwnaar van Petronella NN. Jan trouwde later met Adelheid van Loon.
XVIII-n Margaretha van Altena is geboren omstreeks 1175, dochter van Boudewijn I van Altena en Margaretha van Bornem (van Gent) (zie XVII-k). Margaretha is overleden omstreeks 1207, ongeveer 32 jaar oud.

Notitie bij Margaretha: Er wordt soms ook gesproken over Heilwig van Altena. Dus het is niet helemaal duidelijk wat de juiste voornaam is. Bij Rootsweb (Rob Gomes) zou Willem ook getrouwd zijn met ene Heilwig van Heeze. Kortom het is allemaal een beetje verwarrend.

Margaretha:

(1) trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1190 met Willem I van Horne, ongeveer 20 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1170, zoon van Hendrik van Horne. Willem trouwde later omstreeks 1229 met Heilwig van Heeze.

Notitie bij Willem: Heer van Horne; heer van Altena na de dood van Dirk III van Altena (zijn zwager). Hij is getuige voor Rutger van Merum (1189) en getuige voor graaf Otto van Gelre ten behoeve van de Abdij van Werden (1191).
Hij maakte op 5 december 1264 zijn testament waaruit (in combinatie met een eerdere oorkonde) blijkt dat hij bij
Heilwig (zijn weduwe) vier kinderen had: Margareta, Willem II, Dirk en een onmondige zoon Engelbert. Margareta van Horne bleek onlangs te zijn gehuwd met Albert van Voorne. De huwelijksgift van Margareta moest nog worden betaald. Hoewel het niet uit het testament blijkt mag worden verondersteld dat het Margareta´s tweede huwelijk was. In of kort na 1256 moet ze zijn gehuwd met de Bossche ridder Willem Cnode, uit welk huwelijk een zoon Gerlach van den Bosch verwekt werd.
(Rob Gomes – www.rootsweb.com)
(2) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1198 met Otto II van Wickerode. Otto is een zoon van Otto I van Wickerode en Adela. Otto is overleden in 1245.
Kinderen van Margaretha en Willem:

1 Willem II van Horne, geboren omstreeks 1189. Volgt XIX-k.
2 Engelbrecht van Horne, geboren omstreeks 1195. Volgt XIX-l.

Kinderen van Margaretha en Otto:

3 Dirk van Wickerode.
4 Rutger van Wickerode.
5 Clementia van Wickerode.
XVIII-o Dirk II van Altena is geboren vóór 1182, zoon van Boudewijn I van Altena en Margaretha van Bornem (van Gent) (zie XVII-k). Dirk is overleden na 1242, minstens 60 jaar oud. Dirk bleef kinderloos. Dirk:

(1) trouwde, minstens 30 jaar oud, omstreeks 1212 met Maria.
(2) trouwde, minstens 38 jaar oud, omstreeks 1220 met Imaine van Leuven.
XVIII-p Aleydis van Altena is geboren omstreeks 1185, dochter van Boudewijn I van Altena en Margaretha van Bornem (van Gent) (zie XVII-k). Aleydis is overleden na 1229, minstens 44 jaar oud. Aleydis:

(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1205 met Jan Persijn, ongeveer 55 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1150, zoon van Dirk Persijn en Arnaud Spikersdr. Jan is overleden op 12-09-1224 in Abdijkerk – Egmond (NH-Nld), ongeveer 74 jaar oud. Jan is weduwnaar van NN Symonsdr van Haarlem. Jan is weduwnaar van NN van Voorne, zie XVII-l.

Notitie bij Jan: Hij is begraven in de abdij van Egmond ’ binnen het paradijs’. Heer van Waterland. Hij schijnt tot de Raad van de graaf behoord te hebben. Hij komt het eerst voor op 24 juni 1204 als getuige bij het verdrag tussen Dirk, bisschop van Utrecht, en Lodewijk, graaf van Loon (met zijn broeder Arnold; Oorkondeboek I no 197).
Op 28 aug 1215 is hij in de Raadkamer van de graaf bij diens beslissing over het geschil tussen Lubbertus, abt van het klooster te Egmond, en Willem, zoon van Wouter van Egmond, over de rechten van de advocaat van de kerk aldaar (Oorkondeboek I no 247). In juli 1220 was hij met tal van edelen van de graaf tegenwoordig te Aelbrechtsberg, toen graaf Willem I aan zijn 2e echtgenote Maria van Brabant als huwelijksgift de stad Dordrecht schonk met de tol, het ambacht van Dorflith en Manlande, de Hof Falkenburgh en enige goederen in Zeeland (Oorkondeboek I no 270).
In okt 1222 is hij weer in de omgeving van graaf Floris V, toen deze aan Dirk van Wassenaar vergunde dat diens lenen zowel op de dochters als op de zonen zou mogen versterven (Oorkondeboek I no 277).
Van zijn ridderschap blijkt niets.
Volgens van Leeuwen overleed hij in 1226, maar volgens de Kroniek van Egmond, blz 274, op 20 sep 1224 ligt hij te Egmond begraven binnen ’t Paradijs.
Hij schonk aan de abdij een rente van twee pond. Vermeld op 5-12-1216, noemt zich dan Jan Putthen, naar de heerlijkheid,waarvan hij namens zijn 2e vrouw heer is. Na haar dood is hij waarschijnlijk hertrouwd met Aleida van Altena, die op 4-7-1229 weduwe is.
Zijn zoon Nicolaas van Putten (1229-1247) noemt de heer van Voorne op 23-6-1235 zijn leenheer; deze oudste zoon (Nicolaas) draagt de naam Persijn, de jongste, Hugo, is kennelijk naar zijn moeders vader vernoemd.
(bron: Rob Gomes – www.rootsweb.com)
(2) trouwde, ten hoogste 34 jaar oud, vóór 1219 met Henri d’Argenteau.
Kind van Aleydis en Jan:

1 NN van Putten. Volgt XIX-m.
XVIII-q Nicolaes I van Putten, zoon van Jan Persijn en NN van Voorne (zie XVII-l). Nicolaes is overleden in 09-1248.

Kind van Nicolaes uit onbekende relatie:

1 Nicolaes van Putten. Volgt XIX-n.
XVIII-r Daniel Danielszn Merwede, zoon van Daniel I Merwede en NN van Voorne (zie XVII-m). Daniel trouwde met Adriaentje Heer Lijndensdr.

Kind van Daniel en Adriaentje:

1 Daniel Danielszn Merwede. Volgt XIX-o.
XVIII-s Godschalc Merwede, zoon van Daniel I Merwede en NN van Voorne (zie XVII-m). Godschalc is overleden in 1271. Godschalc trouwde met Mabelia Berghe.
XVIII-t Hugo I van Naaldwijck is geboren omstreeks 1190, zoon van Bartholomeus van Voorne tot Maerlant (zie XVII-n). Hugo is overleden na 1261, minstens 71 jaar oud.

Notitie bij Hugo: Ridder; vermeld 1220-1230.
Hij bezat goederen te Naaldwijk en Zwartewaal; vermeld bij transport te Dirksland 1220 en als getuige in 1223, 1225, 1226, 1229 en 1230. Hij droeg de titel van Erfmaarschalk van Noord-Holland.
Met hem gaat de familienaam van Voorne over in van Naaldwijk; hij heeft in 1220 ook land in Middelland (Voorne); in 1229 machtigt hij mede de akte voor zoutwinning.
(bron: Rob Gomes – www.rootsweb.com)

Hugo trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1210 met Erfdochter Heer van Velzen.

Kinderen van Hugo en Erfdochter:

1 Ermengard van Naaldwijck. Volgt XIX-p.
2 Hugo van Naaldwijk, geboren omstreeks 1215. Volgt XIX-q.
XVIII-u Hendrik van Voorne, zoon van Dirk (Theodoricus) van Voorne (zie XVII-o) en Alveradis van Cuijk (zie XVIII-ag). Hendrik is overleden vóór 13-03-1259.

Notitie bij Hendrik: Heer van Voorne burggraaf van Zeeland, vermeld 1229-1259
Beleend met de grafelijke leenheerlijkheid Voorne, in 1247-1256 koopt Hendrik de dijkzate vamn de inlaagdijk te N. en O. van het latere Rotterdam van graaf Willem III, in jan.1250 en 21.8.1257 houdt hij de staal- en vroonvisserij in Katendrecht van de graaf van Holland
Burggraaf van Zeeland

Hendrik trouwde omstreeks 1231 met Catharina van Peteghem van Cysoing, ongeveer 26 jaar oud. Zie XVII-t voor persoonsgegevens van Catharina.

Kinderen van Hendrik en Catharina: zie XVII-t.
XVIII-v Albert van Voorne is geboren omstreeks 1199 in Oostvoorne (ZH-NLD), zoon van Dirk (Theodoricus) van Voorne (zie XVII-o) en Alveradis van Cuijk (zie XVIII-ag). Albert is overleden vóór 05-12-1264, ten hoogste 65 jaar oud. Albert trouwde met Margaretha van Horne. Margaretha is geboren omstreeks 1230, dochter van Willem I van Horne en Heilwig van Heeze. Margaretha is weduwe van Willem Cnode.
XVIII-w Dirk van Voorne is geboren omstreeks 1201 in Oostvoorne (ZH-NLD), zoon van Dirk (Theodoricus) van Voorne (zie XVII-o) en Alveradis van Cuijk (zie XVIII-ag). Dirk is overleden vóór 1281, ten hoogste 80 jaar oud. Dirk trouwde met Clementina van Bierbeek.
XVIII-x Hugo van Voorne is geboren omstreeks 1203, zoon van Dirk (Theodoricus) van Voorne (zie XVII-o) en Alveradis van Cuijk (zie XVIII-ag). Hugo is overleden vóór 25-06-1277, ten hoogste 74 jaar oud.

Notitie bij Hugo: Ridder; 1e heer van Heenvliet (bevestigd op 31 dec. 1253) door zijn vader beleend. Hieruit de heren van die naam; vermeld 1228-1271.
In 1229 machtigt hij mede de akte voor zoutwinning in Oosthoek (zie bij zijn oudere broeder); Hugo, broer van de heer van Voorne, deed in 1253 afstand van zijn rechten in de heerlijkheid Voorne; hij kreeg in 1254 van zijn broer Hendrik, heer van Voorne, bevestiging van zijn belening met de hoge heerlijkheid Heenvliet, zoals hun vader, heer Dirk, heer van Voorne, hem die gegeven had.
Hugo van Voorne, heer van Heenvliet, zoon van Dirk van Voorne en Alverade, in 1271 samen met zijn broer Dirk van Voorne en zijn neven Albert, heer van Voorne, en diens broer Floris, beloven geen wraak te zullen nemen voor de dood van Hendrik van Cuijk, heer van Herpen, en de gevangschap van diens zoon Albert van Herpen. Als gemeenschappelijke
noemer van deze vier Van Voornes valt Dirk van Voorne en Alverade aan te wijzen en de verwantschap tot de heren van Herpen moet via haar tot stand zijn gebracht.
(bron: Rob Gomes – www.rootsweb.com)

Hugo trouwde, ongeveer 44 jaar oud, omstreeks 1247 met Justine van Heeze, ongeveer 37 jaar oud. Justine is geboren omstreeks 1210, dochter van Reinier (Herebertus) van Heeze.

Kinderen van Hugo en Justine:

1 Dirk van Voorne.
2 Hugo van Vornekine.
3 Elisabeth van Voorne.
XVIII-y Hendrik van Breda is geboren omstreeks 1130, zoon van Gerard van Breda en Beatrix van Namen La Roche (zie XVII-p). Hendrik is overleden omstreeks 1180, ongeveer 50 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1160 met Christina van Schoten, ongeveer 20 jaar oud. Christina is geboren omstreeks 1140. Christina is overleden omstreeks 1187, ongeveer 47 jaar oud.

Kind van Hendrik en Christina:

1 Godfried van Breda, geboren omstreeks 1160. Volgt XIX-u.
XVIII-z Jacobus van Avesnes is geboren omstreeks 1150 in Avesnes – Pas de Calais (Fr), zoon van Nicolaes van Avesnes en Mathilde van Namen (zie XVII-q). Jacobus is overleden op 07-09-1191 in Arsoef (Palestina), ongeveer 41 jaar oud.

Notitie bij Jacobus: Heer van Avesnes, Leuze, Condé en Landrecies; door zijn huwelijk ook heer van Guise (1171). Hij nam deel aan de 3e kruistocht.

Jacobus trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1180 met Adelheid van Guise, ongeveer 25 jaar oud. Adelheid is geboren omstreeks 1155 in Guise – Aisne (Fr), dochter van Burchard van Guise.

Kinderen van Jacobus en Adelheid:

1 Adelheid Avesnes, geboren omstreeks 1175. Volgt XIX-v.
2 Burchard van Avesnes, geboren omstreeks 1182 in Avesnes – Pas de Calais (Fr). Volgt XIX-w.
XVIII-aa Ida van Avesnes is geboren omstreeks 1156 in Avesnes – Pas de Calais (Fr), dochter van Nicolaes van Avesnes en Mathilde van Namen (zie XVII-q). Ida is overleden omstreeks 1205, ongeveer 49 jaar oud. Ida trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1171 met Willem IV van Saint-Omer, ongeveer 21 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1150. Willem is overleden omstreeks 1192 in Palestina, ongeveer 42 jaar oud.
XVIII-ab Hendrik van Cuijk is geboren omstreeks 1140, zoon van Godfried I van Cuijk (zie XVI-r) en Ida Werl-Ansberg (zie XVII-r). Hendrik is overleden omstreeks 1195, ongeveer 55 jaar oud. Hendrik trouwde met NN van Arnsberg.

Kinderen van Hendrik en NN:

1 Godfried van Arnsberg, geboren omstreeks 1165. Volgt XIX-x.
2 Hendrik van Cuijk, geboren omstreeks 1170. Volgt XIX-y.
XVIII-ac Frederik van Cuijk is geboren omstreeks 1140, zoon van Godfried I van Cuijk (zie XVI-r) en Ida Werl-Ansberg (zie XVII-r). Frederik is overleden omstreeks 1164, ongeveer 24 jaar oud. Frederik trouwde met NN van Arnsberg.
XVIII-ad Alverardis van Cuijk is geboren omstreeks 1150, dochter van Godfried I van Cuijk (zie XVI-r) en Ida Werl-Ansberg (zie XVII-r). Alverardis is overleden omstreeks 1205, ongeveer 55 jaar oud. Alverardis trouwde met Otto van Holland. Otto is geboren omstreeks 1135. Otto is overleden omstreeks 1208, ongeveer 73 jaar oud.
XVIII-ae Albert/Albrecht van Cuijck is geboren omstreeks 1160, zoon van Hendrik II van Cuijk (zie XVII-s) en Sophia Dirksdr van Rhenen. Albert/Albrecht is overleden omstreeks 1233, ongeveer 73 jaar oud.

Notitie bij Albert/Albrecht: Albert van Cuijk was heer van Cuijk en Herpen en burggraaf van Utrecht. Ook was hij de eerste heer van Asten waarvan schriftelijke gegevens bekend zijn. Dit betreft een document uit 1212 waarin hij het patronaatsrecht van Lierop en Asten doet toekomen aan de abdij van Floreffe, die ook de priorij van Postel heeft gesticht.
(Uit: Wikipedia.org)

Albert/Albrecht trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1195 met Hadewig van Meerheim, ongeveer 13 jaar oud. Hadewig is geboren omstreeks 1182 in Limburg, dochter van Rutger van Meerheim en Aleijdis van Horne. Hadewig is overleden omstreeks 1235, ongeveer 53 jaar oud.

Kinderen van Albert/Albrecht en Hadewig:

1 Hendrik III van Cuijk, geboren omstreeks 1200. Volgt XIX-z.
2 Willem van Cuijk, geboren omstreeks 1200. Volgt XIX-aa.
3 Dirk van Cuijck, geboren omstreeks 1205. Volgt XIX-ab.
4 Rutger van Cuijk, geboren omstreeks 1210. Volgt XIX-ac.
5 Agnes van Cuijk, geboren omstreeks 1210.
6 NN van Cuijk, geboren omstreeks 1210. Volgt XIX-ad.
XVIII-af Aleijdis Cuijck Persijn is geboren omstreeks 1163, dochter van Hendrik II van Cuijk (zie XVII-s) en Sophia Dirksdr van Rhenen. Aleijdis is overleden omstreeks 1200, ongeveer 37 jaar oud. Aleijdis trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1185 met Jan VII Robert van Heusden, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1160 in Heusden (Nbr-Nld). Jan is overleden omstreeks 1217, ongeveer 57 jaar oud.

Kind van Aleijdis en Jan:

1 Aleida van Heusden, geboren omstreeks 1200. Volgt XIX-ae.
XVIII-ag Alveradis van Cuijk is geboren omstreeks 1165, dochter van Hendrik II van Cuijk (zie XVII-s) en Sophia Dirksdr van Rhenen. Alveradis is overleden omstreeks 1230, ongeveer 65 jaar oud. Alveradis:

(1) trouwde met Hendrik van Kessel. Hendrik is geboren omstreeks 1195. Hendrik is overleden omstreeks 1232, ongeveer 37 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, in 1197 met Dirk (Theodoricus) van Voorne, ongeveer 27 jaar oud. Zie XVII-o voor persoonsgegevens van Dirk.
Kinderen van Alveradis en Dirk: zie XVII-o.
XVIII-ah Luitgard van Cuijk is geboren omstreeks 1165, dochter van Hendrik II van Cuijk (zie XVII-s) en Sophia Dirksdr van Rhenen. Luitgard is overleden omstreeks 1217, ongeveer 52 jaar oud. Luitgard trouwde met Godfried van Breda. Zie XIX-u voor persoonsgegevens van Godfried.

Kind van Luitgard en Godfried:

1 Godfried van Breda, geboren omstreeks 1185. Volgt XX-w.
XVIII-ai Gobert II de Monchablon is geboren omstreeks 1237 in België, zoon van Gobert I de Monchablon en Ada van Beveren (zie XVII-u). Gobert is overleden omstreeks 1264 in België, ongeveer 27 jaar oud. Gobert trouwde met Isabelle de Cherney.

Kind van Gobert en Isabelle:

1 Gobert III de Monchablon, geboren omstreeks 1256 in België. Volgt XIX-af.
XVIII-aj Steven van Beusichem, zoon van Hubertus van Beusichem (zie XVII-v). Steven trouwde met Ava van Zulen.

Kinderen van Steven en Ava:

1 Hubertus (“De Schenk”) van Beusichem, geboren omstreeks 1220. Volgt XIX-ag.
2 Zweder I van Beusichem en Vianen, geboren omstreeks 1225. Volgt XIX-ah.
XIX-a Elisabeth van Brabant is geboren omstreeks 1243, dochter van Hendrik II “De Grootmoedige” van Brabant (zie XVIII-d) en Sophia von Thüringen. Elisabeth is overleden omstreeks 1261, ongeveer 18 jaar oud. Elisabeth bleef kinderloos. Elisabeth trouwde, ongeveer 11 jaar oud, omstreeks 1254 met Albrecht II van Brunswijk, ongeveer 18 jaar oud. Albrecht is geboren omstreeks 1236. Albrecht is overleden omstreeks 1279, ongeveer 43 jaar oud.
XIX-b Hendrik I van Hessen is geboren omstreeks 1244, zoon van Hendrik II “De Grootmoedige” van Brabant (zie XVIII-d) en Sophia von Thüringen. Hendrik is overleden omstreeks 1308 in Marburg – Pruisen (Dld), ongeveer 64 jaar oud.

Notitie bij Hendrik: Hendrik I van Hessen (1244 – Marburg, 1308), bijg. het Kind, was de enige zoon van hertog Hendrik II van Brabant en zijn tweede echtgenote Sofia van Thüringen. Na het overlijden van de kinderloze Hendrik Raspe, slaagde Sofia van Thüringen er in om het graafschap Hessen voor haar zoon Hendrik voor te behouden, terwijl Thüringen naar Meißen ging. Hendrik ijverde er voor om zijn graafschap te consolideren en slaagde er in het uit te breiden met het gebied rond Gießen, Sooden-Allendorf, Kaufungen, Witzenhausen, Immenhausen, Grebenstein, Wanfried, Staufenberg, Trendelburg en het Reinhardwald. Zijn residentie was in Kassel. In 1292 wordt hij door Adolf van Nassau verheven tot rijksvorst.
(Bron: Wikipedia)

Hendrik trouwde met Adelheid van Brunswijk-Lüneburg. Adelheid is geboren omstreeks 1230. Adelheid is overleden omstreeks 1274, ongeveer 44 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Adelheid:

1 Otto I van Hessen, geboren omstreeks 1272 in Marburg – Pruisen (Dld). Volgt XX-a.
2 Sophie van Hessen, geboren omstreeks 1274.
XIX-c Aleida van Holland is geboren omstreeks 1226 in ’s Hertogenbosch (NBr-Nld), dochter van Floris IV van Holland (zie XVIII-h) en Mathilde (Mechteld) van Brabant (zie XVIII-f). Aleida is overleden op 09-04-1284 in Valenciennes (Fr), ongeveer 58 jaar oud.

Notitie bij Aleida: Aleida van Holland, regentes van graaf Floris V 1258-1263, overl. tussen 1 maart en 9 april 1284, begr. Valenciennes, tr. [sept. 1246] Jan I van Avesnes, geb. Houffalize april 1218, graaf van Henegouwen, overl. 24 dec. 1257, begr. Valenciennes.

Aleida trouwde met Jan I van Avesnes. Zie XX-y voor persoonsgegevens van Jan.

Kinderen van Aleida en Jan:

1 Jan II van Avernes, geboren omstreeks 1247 in Etroeungt – Nord (Fr). Volgt XX-b.
2 Guy van Avesnes, geboren omstreeks 1253 in Valenciennes (Fr). Volgt XX-c.
XIX-d Hendrik van Leuven is geboren omstreeks 1245, zoon van Godfried van Leuven-Gaesbeek (zie XVIII-g) en Maria van Oudenaerde (zie XXI-ab). Hendrik is overleden omstreeks 1285, ongeveer 40 jaar oud. Hij is begraven in Brussel (Blg). Hendrik trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1260 met Isabella van Beveren, ongeveer 20 jaar oud. Isabella is geboren omstreeks 1240, dochter van Dirk IV van Beveren en Margaretha van Brienne. Isabella is overleden omstreeks 1308, ongeveer 68 jaar oud. Zij is begraven in Brussel (Blg).

Kinderen van Hendrik en Isabella:

1 Johan Tristan van Leuven. Volgt XX-d.
2 Johanna van Leuven-Gaasbeek, geboren omstreeks 1273. Volgt XX-e.
XIX-e Johanna van Leuven-Gaesbeek is geboren in 1245, dochter van Godfried van Leuven-Gaesbeek (zie XVIII-g) en Maria van Oudenaerde (zie XXI-ab). Johanna is overleden na 02-02-1291, minstens 46 jaar oud. Johanna trouwde, minstens 8 jaar oud, na 14-04-1253 met Diederik I von Sponheim, minstens 18 jaar oud. Diederik is geboren omstreeks 1235, zoon van Hendrik van Sponheim en Agnes van Kleef Heinsberg. Diederik is overleden in 1303, ongeveer 68 jaar oud.

Kinderen van Johanna en Diederik:

1 Godfried von Sponheim, geboren in 1270. Volgt XX-f.
2 Adelheid von Heinsberg & Blankenheim, geboren omstreeks 1280. Volgt XX-g.
XIX-f Arnold van Leuven-Gaesbeek is geboren omstreeks 1250, zoon van Godfried van Leuven-Gaesbeek (zie XVIII-g) en Maria van Oudenaerde (zie XXI-ab). Arnold is overleden op 30-07-1287, ongeveer 37 jaar oud.

Notitie bij Arnold: Heer van Gaasbeek en Breda. Hij stamt uit het geslacht van de hertogen van Brabant.
Hij verkreeg in 1281 het vruchtgebruik, doch vlak voor zijn overlijden in 1287 verdeelde hij het gebied in twee nieuwe lenen. Het westelijke gedeelte, met Bergen op Zoom als centrum, kwam aan de nakomelingen van Beatrix van Breda, die gehuwd was met Arnoud van Wesemaele. Het oostelijke gedeelte, met Breda als centrum, kwam aan de nakomelingen van Sophie van Breda, die gehuwd was met Rasso van Gaveren Liedekerke. Beatrix en Sophie van Breda waren zusters van Godfried III, heer van Breda, die de grootvader was van Elisabeth van Breda.
Na de dood van Arnold van Leuven, heer van Breda, erven de naastbijzijnde erfgenamen Rasso van Gaveren Liedekerke de latere Baronie van Breda en Gerard van Wesemaele de latere Markiezaat van Bergen op Zoom. Rasso van Gaveren-Liedekerke was een zoon van Rasso van Gaveren-Liedekerke en Sophia van Breda. Gerard van Wesemale was een zoon van Arnold van Wesemaele en Beatrix van Breda. Sophia en Beatrix waren zusters en kinderen van Godfried van Breda, gehuwd met Luitgard van Cuijk (= Perk-Vilvoorde).

Arnold trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1268 met Isabella van Breda, ongeveer 18 jaar oud. Zie XXII-y voor persoonsgegevens van Isabella.

XIX-g Hendrik II “De Rijke” van Nassau is geboren omstreeks 1180, zoon van Walram I von Laurenburg-Nassau (zie XVIII-j) en Kunegunde von Ziegenhain. Hendrik is overleden vóór 12-01-1251, ten hoogste 71 jaar oud.

Notitie bij Hendrik: Hij is overleden tussen 1247 en de vermelde datum. Hij volgt zijn vader na diens overlijden op als graaf van Nassau (vermeld 1198-1247). Hij koopt Sonnenberg bij Wiesbaden (1221) en treedt herhaaldelijk op in het gevolg van keizer Frederik II en vergezelt hem op diens kruistocht (1228-1229). Hij schenkt, na terugkeer, aan de Duitse Orde, waarvan hij het werk in het Heilige Land had leren kennen, het patronaatsrecht van Herborn (1231). Hij was in 1231 op de Rijksdag te Worms en in 1232 met keizer Frederik II op die van Ravenna. Hij bouwt ca. 1240 het slot Dillenburg.

Hendrik trouwde, ongeveer 41 jaar oud, omstreeks 1221 in Dillenburg (Dld) met Mechteld van Gelre-Nassau, ongeveer 27 jaar oud. Mechteld is geboren omstreeks 1194 in Zutphen (Gld-Nld), dochter van Otto I van Gelderen en Richardis van Scheyern-Wittelsbach. Mechteld is overleden omstreeks 1247 in Nassau (Dld), ongeveer 53 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Mechteld:

1 Rupert van Nassau, geboren omstreeks 1218. Rupert is overleden op 19-09-1247, ongeveer 29 jaar oud.
2 Walram II van Nassau, geboren omstreeks 1220 in Dillenburg (Dld). Volgt XX-h.
3 Elisabeth van Nassau, geboren omstreeks 1222. Volgt XX-i.
4 Otto van Nassau, geboren omstreeks 1225. Volgt XX-j.
5 Heinrich van Nassau, geboren omstreeks 1226 in Nassau, Pruisen (Dld). Heinrich is overleden na 1274, minstens 48 jaar oud.
6 Jutte van Nassau, geboren omstreeks 1230. Volgt XX-k.
7 Gerard van Nassau, geboren omstreeks 1230. Gerard is overleden op 02-05-1311, ongeveer 81 jaar oud.
8 Jan van Nassau, geboren omstreeks 1232 in Nassau, Pruisen (Dld). Jan is overleden op 13-07-1309 in Deventer (Ov-Nld), ongeveer 77 jaar oud. Hij is begraven in Deventer (Ov-Nld).
9 Katherine van Nassau, geboren omstreeks 1236. Katherine is overleden op 27-04-1324, ongeveer 88 jaar oud.
XIX-h Ruprecht IV von Nassau is geboren omstreeks 1181, zoon van Walram I von Laurenburg-Nassau (zie XVIII-j) en Kunegunde von Ziegenhain. Ruprecht is overleden na 01-03-1239, minstens 58 jaar oud.

Notitie bij Ruprecht: Ridder in de Duitse Orde (1230). Hij is met zijn broer en zijn moeder vermeld op 20-03-1198.

Ruprecht trouwde, ten hoogste 40 jaar oud, vóór 1221 met Gertruda von Nassau. Gertruda is overleden omstreeks 1222.

XIX-i Maria van Garlande is geboren omstreeks 1198, dochter van Willem V van Garlande en Adelheid van Chatillon (zie XVIII-k). Maria is overleden na 1259, minstens 61 jaar oud. Maria trouwde, ten hoogste 19 jaar oud, vóór 04-1217 met Hendrik IV de Grandpré, ten hoogste 17 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1200.

Kind van Maria en Hendrik:

1 Hendrik V de Grandpré. Volgt XX-l.
XIX-j Margaretha van Bar-Mousson is geboren omstreeks 1220 in Luxemburg, dochter van Hendrik II van Bar en Filippa van Dreux (zie XVIII-l). Margaretha is overleden omstreeks 1275, ongeveer 55 jaar oud. Margaretha trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1240 met Hendrik V van Luxemburg, ongeveer 28 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1212 in Luxemburg, zoon van Walram III van Limburg en Ermesinde van Luxemburg. Hendrik is overleden op 24-12-1281 in Mainz (Dld), ongeveer 69 jaar oud.

Kinderen van Margaretha en Hendrik:

1 Hendrik VI (III) van Luxemburg, geboren omstreeks 1252. Volgt XX-m.
2 Philippine van Luxemburg, geboren omstreeks 1252 in Luxemburg. Volgt XX-n.
XIX-k Willem II van Horne is geboren omstreeks 1189, zoon van Willem I van Horne en Margaretha van Altena (zie XVIII-n). Willem is overleden vóór 1282, ten hoogste 93 jaar oud. Hij is begraven in Het Klooster Keyserbosch te Neer.

Notitie bij Willem: Willem II van Horne (1240 – 1304) was een edelman uit het geslacht van Horne. Hij was de zoon van Willem I van Horne.Willem II was heer van Horn en Altena, maar ook van Heeze, Venloon (Loon op Zand, en een deel van Tilburg). In 1285 droeg hij het patronaatsrecht van de kerken van Heeze en Leende op aan de Abdij van Keizerbosch.Willem II nam deel aan de Achtste kruistocht, aan de Slag bij Woeringen in 1288, en aan de Guldensporenslag in 1302. In 1304 sneuvelde hij, samen met zijn zoon Engelbert van Horne, in de Slag bij Zierikzee.
(bron: Wikipedia)

Willem trouwde met Agnes van Perwez. Agnes is overleden omstreeks 1292.

Kind van Willem en Agnes:

1 Willem III van Horne. Volgt XX-o.
XIX-l Engelbrecht van Horne is geboren omstreeks 1195, zoon van Willem I van Horne en Margaretha van Altena (zie XVIII-n). Engelbrecht is overleden vóór 1271, ten hoogste 76 jaar oud.

Notitie bij Engelbrecht: Begin dertiende eeuw bezat de edelman Dirk van Altena goederen in de omgeving van Maarheeze. Ook het gebied Hugten behoorde daartoe. In 1223 droeg Dirk van Altena zijn bezitsrechten over Hugten over aan de Munsterabdij in Roermond. Na zijn kinderloze dood in 1242 erfde Dirks neefje Engelbert van Horne de goederen. Vermoedelijk was het Engelbert die tussen Maarheeze en Soerendonk een kasteel liet bouwen. Het kasteel werd ’Cranendonck’ genoemd, naar de natuurlijke omstandigheden ter plaatse (kraan’’ van kraanvogel en ’donk’ van heuvel). Het klooster van Aken vond Engelbert, als Heer van Cranendonck, bereid voogd te zijn over haar kerkelijke goederen in Budel. Vanuit deze positie wist Engelbert steeds meer rechten in Budel te verwerven, zoals het aanstellen van schout en schepenen. Hiermee werd de basis gelegd voor de toevoeging van Budel aan Cranendonck, twee eeuwen later in 1421. Vanaf dat moment bestond de hoge heerlijkheid (later Baronie) Cranendonck uit de dorpen Maarheeze, Soerendonk en Gastel en Budel. De zoon van Engelbert van Horne, Willem, is de eerste die zich Heer van ’Cranendunc’ noemt.
(Bron: Homepage Fam. Wijngaard)

Engelbrecht:

(1) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1235 met ( Ermegard) van Mierlo, ongeveer 25 jaar oud. ( is geboren omstreeks 1210.
(2) trouwde, ongeveer 55 jaar oud, omstreeks 1250 met Catharina van Benthem, ongeveer 20 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1230, dochter van Boudewijn van Benthem en Jutta van Limburg.
Kinderen van Engelbrecht en (:

1 (Margaretha) van Cranendonck, geboren omstreeks 1235.
2 Willem I van Cranendonck, geboren omstreeks 1245 in Maarheze – Cranendonck (NBr-Nld). Volgt XX-p.
XIX-m NN van Putten, dochter van Jan Persijn en Aleydis van Altena (zie XVIII-p). NN trouwde omstreeks 1220 met [misschien] Hendrik III van Cuijk, ongeveer 20 jaar oud. Zie XIX-z voor persoonsgegevens van Hendrik.

Kind van NN en Hendrik:

1 Jan van Cuijk, geboren omstreeks 1230 in Grave (NLD). Volgt XX-q.
XIX-n Nicolaes van Putten, zoon van Nicolaes I van Putten (zie XVIII-q). Nicolaes is overleden op 19-04-1276.

Notitie bij Nicolaes: Ridder, vermeld 1219-1247.
Heer van Putten (1268-1275).

Nicolaes trouwde met Beatrix.

Kind van Nicolaes en Beatrix:

1 Nicolaas van Putten. Volgt XX-r.
XIX-o Daniel Danielszn Merwede, zoon van Daniel Danielszn Merwede (zie XVIII-r) en Adriaentje Heer Lijndensdr. Daniel trouwde met Heerwijcksdr.

Kind van Daniel en Heerwijcksdr:

1 Daniel Danielszn Merwede. Volgt XX-s.
XIX-p Ermengard van Naaldwijck, dochter van Hugo I van Naaldwijck (zie XVIII-t) en Erfdochter Heer van Velzen. Ermengard trouwde met Dirk van der Doortoge. Dirk is een zoon van Floris van Brederode. Dirk is overleden op 28-01-1306.
XIX-q Hugo van Naaldwijk is geboren omstreeks 1215, zoon van Hugo I van Naaldwijck (zie XVIII-t) en Erfdochter Heer van Velzen. Hugo is overleden na 1263, minstens 48 jaar oud.

Notitie bij Hugo: Erfmaarschalk van Holland 1248
Kinderen van Hugo uit onbekende relatie:

1 Aelbrecht van Velsen.
2 Boudijn van Naeldwijck, geboren omstreeks 1250. Volgt XX-t.
XIX-r Margaretha van Voorne is geboren omstreeks 1230, dochter van Hendrik van Voorne (zie XVIII-u) en Catharina van Peteghem van Cysoing (zie XVII-t). Margaretha is overleden omstreeks 1270, ongeveer 40 jaar oud. Margaretha trouwde met Hubertus (“De Schenk”) van Beusichem. Zie XIX-ag voor persoonsgegevens van Hubertus.
XIX-s Hildegonde van Voorne is geboren omstreeks 1232, dochter van Hendrik van Voorne (zie XVIII-u) en Catharina van Peteghem van Cysoing (zie XVII-t). Hildegonde is overleden op 05-04-1302, ongeveer 70 jaar oud. Zij is begraven in Velsen (NH-NLD). Hildegonde:

(1) trouwde met Costijn van Renesse.
(2) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1252 met Willem van Brederode, ongeveer 26 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1226 in Santpoort (Nld). Willem is overleden op 08-06-1285, ongeveer 59 jaar oud. Hij is begraven in Velsen (NH-NLD).

Notitie bij overlijden van Willem: Willem en zijn vrouw Hildegonde zijn begraven in de Brederodekapel van de Engelmunduskerk te Velsen. Op de zerk zijn beide personen afgebeeld.
Notitie bij Willem: Ridder, Heer van Brederode, Drost van Holland
Kind van Hildegonde en Willem:

1 Dirk van Brederode, geboren omstreeks 1256. Volgt XX-u.
XIX-t Albrecht (Albert) van Voorne is geboren omstreeks 1240, zoon van Hendrik van Voorne (zie XVIII-u) en Catharina van Peteghem van Cysoing (zie XVII-t). Albert is overleden op 30-12-1287 in Loosduinen (ZH-NLD), ongeveer 47 jaar oud. Hij is begraven in Abdij van Loosduinen (ZH-Nld). Albert:

(1) trouwde, minstens 15 jaar oud, na 1255 met Aleyd van Loon, minstens 15 jaar oud. Aleyd is geboren omstreeks 1240, dochter van Arnold IV van Loon en Johanna Chiny. Aleyd is overleden omstreeks 1275, ongeveer 35 jaar oud. Aleyd trouwde voorheen omstreeks 1255 met Dirk II van Valkenburg (±1220-1268).
(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, in 1281 met Catharina van Durbuy, ongeveer 26 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1255, dochter van Gerard van Luxemburg en Machteld van Kleef. Catharina is overleden op 26-09-1328, ongeveer 73 jaar oud. Catharina trouwde later omstreeks 1297 met Wolfert I van Borselen (±1250-1299).
Kind van Albert en Aleyd:

1 Mabelia van Voorne, geboren omstreeks 1270. Volgt XX-v.
XIX-u Godfried van Breda is geboren omstreeks 1160, zoon van Hendrik van Breda (zie XVIII-y) en Christina van Schoten. Godfried is overleden omstreeks 1216, ongeveer 56 jaar oud. Godfried trouwde met Luitgard van Cuijk. Zie XVIII-ah voor persoonsgegevens van Luitgard.

Kind van Godfried en Luitgard: zie XVIII-ah.
XIX-v Adelheid Avesnes is geboren omstreeks 1175, dochter van Jacobus van Avesnes (zie XVIII-z) en Adelheid van Guise. Adelheid is overleden omstreeks 1246, ongeveer 71 jaar oud. Adelheid trouwde met Rogier van Rosoy. Rogier is geboren omstreeks 1172. Rogier is overleden omstreeks 1246, ongeveer 74 jaar oud.

Kind van Adelheid en Rogier:

1 Adelheid van Rosoy, geboren omstreeks 1200. Volgt XX-x.
XIX-w Burchard van Avesnes is geboren omstreeks 1182 in Avesnes – Pas de Calais (Fr), zoon van Jacobus van Avesnes (zie XVIII-z) en Adelheid van Guise. Burchard is overleden op 07-09-1244 in Etroeungt – Nord (Fr), ongeveer 62 jaar oud. Hij is begraven in 1244 in Aisne (Fr).

Notitie bij Burchard: Burchard van Avesnes was een ridder uit het graafschap Henegouwen. Hij is vooral bekend door zijn huwelijk met Margaretha van Constantinopel, de latere gravin van Vlaanderen. Later bleek echter dat Burchard reeds een religieuze wijding had op het moment dat hij huwde met Margaretha. Door die huwelijksbeletselen van Burchard zal Margaretha’s zus Johanna bij de paus gaan klagen. Deze zal uiteindelijk het huwelijk tussen Burchard van Avesnes en Margaretha ongeldig verklaren. Aangezien Burchard en Margaretha dit huwelijksverbod aanvankelijk negeren, zal Burchard omstreeks de jaren 1220 gedurende een periode gevangen genomen worden door Johanna van Constantinopel.De nakomelingen van Margaretha en Burchard zijn bekend als het Huis van Avesnes. Margaretha en Burchard hadden 1 zoon Jan van Avesnes. De nakomelingen van Burchard zouden decennia lang strijd leveren om de erfenis van hun moeder Margaretha met de kinderen uit het tweede huwelijk van Margaretha.

Burchard trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1212 in Le Quesnoy – Henegouwen (Fr) met Margaretha van Constantinopel, 9 of 10 jaar oud. Margaretha is geboren op 02-06-1202 in Flines (Fr), dochter van Boudewijn VI van Henegouwen en Maria van Campagne. Zij is gedoopt in 08-1202 in Valenciennes (Fr). Margaretha is overleden op 10-02-1280 in Flines (Fr), 77 jaar oud. Zij is begraven in Flines (Fr).

Notitie bij Margaretha: Margaretha II van Constantinopel (juli of augustus 1202 – 10 februari 1280) was gravin van Vlaanderen van 1244 tot 1278 en gravin van Henegouwen van 1244 tot 1280. Zij was de tweede dochter van graaf Boudewijn van Vlaanderen (als Boudewijn IX) en Henegouwen (als Boudewijn VI), en van Maria van Champagne. Haar vader werd in mei 1204 ook keizer van Constantinopel. Zij stierf in de abdij van Flines (Dowaai).Na het overlijden van haar moeder (1204) en het verdwijnen van haar vader (april 1205) liet de Franse koning Filips Augustus haar met haar zuster Johanna in 1208 naar het hof in Parijs overbrengen om haar te onttrekken aan anti-Franse invloeden in Vlaanderen. Bij haar terugkeer in 1212 werd Margaretha toevertrouwd aan de Henegouwse ridder Burchard van Avesnes, met wie zij in 1215 op tienjarige leeftijd trouwde. Na een klacht van gravin Johanna verklaarde paus Innocentius III het huwelijk ongeldig (Vierde Concilie van Lateranen, 1215), dit op grond van het feit dat Burchard subdiaken was gewijd en dus tot de geestelijke stand behoorde. Maar de echtgenoten scheidden voorlopig niet. Pas in 1222 verliet Margareta haar echtgenoot en trouwde in het najaar van 1223 met Willem van Dampierre, een ridder uit de Champagnestreek.Toen Margareta haar kinderloze zuster Johanna in 1244 opvolgde als gravin van Vlaanderen en Henegouwen, brak een strijd los tussen de kinderen uit Margaretha’s beide huwelijken, de Avesnes en de Dampierres. De Franse koning, in 1246 met de arbitrage belast, wees Vlaanderen toe aan haar zoon Gwijde van Dampierre en Henegouwen aan haar zoon Jan van Avesnes, feitelijk later haar kleinzoon Jan I van Avesnes. Niettemin bleef de vete tussen de beide huizen voortwoeden, zelfs tot in de volgende eeuw. Margaretha zelf stond heel de tijd aan de zijde van de “Vlaamse” Dampierres. De “Henegouwse” Avesnes verbonden zich door het huwelijk van Jan van Avesnes met Aleid van Holland met de Hollandse graven, die ongedaan wilden maken dat zij voor Zeeland leenhulde verschuldigd waren aan Vlaanderen. Zij betwistten ook het bezit door de Dampierres van Rijks-Vlaanderen.De Franse koning maakte van deze scheidsrechterlijke uitspraak gebruik om zijn positie te versterken: – hij brak de macht van Vlaanderen-Henegouwen – hij bezorgde Vlaanderen een vijand in de flank, aangezien de Avesnes zich niet bij de uitspraak neerlegden, dit op grond van het feit dat koning Lodewijk IX (de Heilige) beslist had over gebieden waarover hij geen leenheer was (Rijks-Vlaanderen i.t.t. Kroon-Vlaanderen).Op 29 december 1278 deed Margaretha in Vlaanderen troonsafstand ten gunste van haar zoon Gwijde van Dampierre. In Henegouwen bleef zij zelf aan de macht tot aan haar dood: zij werd er opgevolgd door haar kleinzoon Jan I van Avesnes. Door het huwelijk van haar zoon Jan van Avesnes met Aleida van Holland werden Henegouwen, Holland en Zeeland in 1299 verenigd.

Margaretha II van Vlaanderen overleed te Gent op 10 februari 1280. Geheel volgens haar laatste wilsbeschikkingen werd haar lichaam bijgezet in de door haar gestichte abdij van Flines-lez-Raches.

Kinderen van Burchard en Margaretha:

1 Jan I van Avesnes, geboren in 04-1218 in Houffalize (Blg). Volgt XX-y.
2 Boudewijn van Avesnes, geboren omstreeks 09-1219 in Oizy (België). Volgt XX-z.
XIX-x Godfried van Arnsberg is geboren omstreeks 1165, zoon van Hendrik van Cuijk (zie XVIII-ab) en NN van Arnsberg. Godfried is overleden omstreeks 1236, ongeveer 71 jaar oud. Godfried trouwde met Agnes van Rudenberg. Agnes is geboren omstreeks 1170. Agnes is overleden omstreeks 1230, ongeveer 60 jaar oud.

Kind van Godfried en Agnes:

1 Sophie van Arnsberg-Rietberg (Cuyck), geboren omstreeks 1210. Volgt XX-aa.
XIX-y Hendrik van Cuijk is geboren omstreeks 1170, zoon van Hendrik van Cuijk (zie XVIII-ab) en NN van Arnsberg. Hendrik is overleden omstreeks 1217, ongeveer 47 jaar oud. Hendrik trouwde met Irmgard van Soest. Irmgard is geboren omstreeks 1170. Irmgard is overleden omstreeks 1217, ongeveer 47 jaar oud.
XIX-z Hendrik III van Cuijk is geboren omstreeks 1200, zoon van Albert/Albrecht van Cuijck (zie XVIII-ae) en Hadewig van Meerheim. Hendrik is overleden omstreeks 1251, ongeveer 51 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1220 met [misschien] NN van Putten. Zie XIX-m voor persoonsgegevens van NN.

Kind van Hendrik en NN: zie XIX-m.
XIX-aa Willem van Cuijk is geboren omstreeks 1200, zoon van Albert/Albrecht van Cuijck (zie XVIII-ae) en Hadewig van Meerheim. Willem is overleden omstreeks 1240, ongeveer 40 jaar oud. Willem trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1230 met Beatrix van Diest.

Kinderen van Willem en Beatrix:

1 Beatrix van Cuijk. Volgt XX-ab.
2 Aleidis van Cuijk.
3 Arnold van Cuijk.

Notitie bij Arnold: Arnold van Cuijk was een edelman en een van de zonen van Willem van Cuijk.Hij werd omstreeks 1282 als Heer van Asten genoemd, en wel bij een ruiltransactie waarbij de Heer van Asten de zeggenschap en de opbrengsten ten oosten van de Aa verwerft, en de abdij van Floreffe die ten westen van deze rivier.(Uit: Wikipedia)
4 Willem van Cuijk, geboren omstreeks 1230.
XIX-ab Dirk van Cuijck is geboren omstreeks 1205, zoon van Albert/Albrecht van Cuijck (zie XVIII-ae) en Hadewig van Meerheim. Dirk is overleden omstreeks 1260, ongeveer 55 jaar oud. Dirk trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1240 in Leiden (ZH-NLD) met Christina/Kerstine van Leijden (van Oegstgeest), ongeveer 20 jaar oud. Christina/Kerstine is geboren omstreeks 1220 in Leiden (ZH-NLD). Christina/Kerstine is overleden omstreeks 1254, ongeveer 34 jaar oud.

Kinderen van Dirk en Christina/Kerstine:

1 Hendrik van Cuijck, geboren omstreeks 1245 in Leiden (ZH-NLD). Volgt XX-ac.
2 Willem van Cuijk, geboren omstreeks 1260. Willem is overleden omstreeks 1313, ongeveer 53 jaar oud.
XIX-ac Rutger van Cuijk is geboren omstreeks 1210, zoon van Albert/Albrecht van Cuijck (zie XVIII-ae) en Hadewig van Meerheim. Rutger is overleden omstreeks 1264, ongeveer 54 jaar oud. Rutger trouwde met NN van Diest. NN is geboren omstreeks 1210.

Kind van Rutger en NN:

1 Albert van Cuijk, geboren omstreeks 1230. Volgt XX-ad.
XIX-ad NN van Cuijk is geboren omstreeks 1210, dochter van Albert/Albrecht van Cuijck (zie XVIII-ae) en Hadewig van Meerheim. NN is overleden omstreeks 1250, ongeveer 40 jaar oud. NN trouwde met Gijsbrecht III van Amstel. Gijsbrecht is geboren omstreeks 1200. Gijsbrecht is overleden omstreeks 1252, ongeveer 52 jaar oud.
XIX-ae Aleida van Heusden is geboren omstreeks 1200, dochter van Jan VII Robert van Heusden en Aleijdis Cuijck Persijn (zie XVIII-af). Aleida is overleden omstreeks 1260, ongeveer 60 jaar oud. Aleida trouwde met Herbaren II van Arkel van der Lede. Herbaren is geboren omstreeks 1205 in Langerak (ZH-Nld), zoon van Floris Herbaren van Lede en NN Hugo Botterdr van Schoonhoven. Herbaren is overleden vóór 1258, ten hoogste 53 jaar oud.

Kinderen van Aleida en Herbaren:

1 Otto I van Heukelom, geboren omstreeks 1225. Volgt XX-ae.
2 Jan I (De Sterke) van Arkel, geboren omstreeks 1233 in Arkel (ZH-Nld). Volgt XX-af.
3 Hugo Botter van Arkel van der Lede, geboren omstreeks 1247. Hugo is overleden omstreeks 1284, ongeveer 37 jaar oud.
XIX-af Gobert III de Monchablon is geboren omstreeks 1256 in België, zoon van Gobert II de Monchablon (zie XVIII-ai) en Isabelle de Cherney. Gobert is overleden op 18-10-1300, ongeveer 44 jaar oud. Gobert trouwde met Mathilde Ville Sur-Tours.

Kind van Gobert en Mathilde:

1 Alida Monchablon. Volgt XX-ag.
XIX-ag Hubertus (“De Schenk”) van Beusichem is geboren omstreeks 1220, zoon van Steven van Beusichem (zie XVIII-aj) en Ava van Zulen. Hubertus is overleden vóór 31-05-1271, ten hoogste 51 jaar oud. Hubertus trouwde met Margaretha van Voorne. Zie XIX-r voor persoonsgegevens van Margaretha.
XIX-ah Zweder I van Beusichem en Vianen is geboren omstreeks 1225, zoon van Steven van Beusichem (zie XVIII-aj) en Ava van Zulen. Zweder is overleden omstreeks 1286, ongeveer 61 jaar oud. Zweder trouwde met Margaretha Jacobsdr van Vlotstale. Margaretha is geboren omstreeks 1235.

Kind van Zweder en Margaretha:

1 Elisabeth van Beusecom en Vianen, geboren omstreeks 1250. Volgt XX-ah.
XX-a Otto I van Hessen is geboren omstreeks 1272 in Marburg – Pruisen (Dld), zoon van Hendrik I van Hessen (zie XIX-b) en Adelheid van Brunswijk-Lüneburg. Otto is overleden op 17-01-1328 in Kassel – Hessen (Dld), ongeveer 56 jaar oud.

Notitie bij Otto: Notitie bij Otto: Geboren als tweede zoon uit het eerste huwelijk van zijn vader. Hij verzet zich tegen de door zijn vader vastgestekde opvolgingsregeling en gaat tegen diens wil een huwelijk aan. Hij komt opnieuw in opstand in 1297, maar wordt gedwongen het land te verlaten; keert, ondersteund door koning Albrecht I van Habsburg, terug in 1302 en krijgt de erfportie van zijn, in 1298 overleden, oudere broer Hendrik toegewezen. Hij volgt na de dood van zijn vader dus op als landgraaf van Oberhessen (1308); Hij volgt, na de dood van zijn halfbroer Johan (1311), ook in Niederhessen op, zodat het land dan weer herenigd is.

Otto trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1297 met Adelheid van Ravensberg, ongeveer 22 jaar oud. Zie XXII-ab voor persoonsgegevens van Adelheid.

Kind van Otto en Adelheid:

1 Lodewijk van Hessen, geboren omstreeks 1305. Volgt XXI-a.
XX-b Jan II van Avernes is geboren omstreeks 1247 in Etroeungt – Nord (Fr), zoon van Jan I van Avesnes (zie XX-y) en Aleida van Holland (zie XIX-c). Jan is overleden op 22-08-1304 in Valenciennes (Fr), ongeveer 57 jaar oud.

Notitie bij Jan: Jan II van Avesnes (° ca. 1248 ? ? Valenciennes / Bergen? – † 11 september 1304?) was als Jan I graaf van Henegouwen van 1280 tot 1304 en als Jan II graaf van Holland en Zeeland van 1299 tot 1304.Jan was de oudste zoon van Jan van Avesnes (zoon van Margaretha van Constantinopel) en Aleid van Holland (zus van graaf Floris IV). In februari 1280 volgde hij in Henegouwen zijn grootmoeder Margaretha van Constantinopel op, die aan haar zoon uit haar tweede huwelijk, Gwijde van Dampierre, reeds in 1278 Vlaanderen had afgestaan.Jan I hervatte de strijd van de Avesnes met de Dampierres om Rijks-Vlaanderen. In 1295 zocht hij toenadering bij de Franse koning Filips IV, die zich van Gwijde van Dampierre afwendde. Ook bemiddelde hij bij de Franse koning ten voordele van zijn neef Floris V van Holland, die om het bezit van Zeeland met het graafschap Vlaanderen in conflict was.Toen op 1 augustus 1299 Wulfaard I van Borssele, de pro-Engelse regent van Holland, werd vermoord, riepen Dordrecht en de andere steden van Holland Jean d’Avesnes te hulp. Hij nam de regering in handen, en werd op 27 oktober officieel door de vijftienjarige graaf Jan I van Holland tot “ruwaard” (regent) benoemd voor de duur van vijf jaar. Twee weken later stierf de jonge graaf. Jan van Avesnes, die diens naaste mannelijke erfgenaam was, werd na diens dood in 1299 graaf van Holland. Voortaan was Holland in een personele unie met Henegouwen verenigd.In 1300/1301 wist Jan van Avesnes de Franse successen in Vlaanderen uit te buiten om zijn positie te consolideren: hij versloeg de Zeeuwse opstandelingen en maakte zijn broer Gwijde van Avesnes (gestorven in 1317) tot bisschop van Utrecht in 1301.

Na de geslaagde Vlaamse opstand van 1302 (Guldensporenslag) brak voor het huis van Avesnes een kritieke periode aan: in 1303 openden de Vlamingen het offensief in Henegouwen en in Zeeland, gesteund door de vele ontevredenen aldaar. In maart 1304 brachten zij onder Gwijde van Namen op Duiveland een nederlaag toe aan Jans zoon, Willem. Bisschop Gwijde van Utrecht werd gevangengenomen en in Utrecht volgde een anti-Hollandse reactie. Holland en Zeeland zelf vielen grotendeels in handen van Gwijde van Namen of van Jan II van Brabant, die zich bij de aanvallers had gevoegd.

Diezelfde zomer keerden de kansen: op 11 augustus werd Gwijde van Namen definitief verslagen in een zeeslag voor Zierikzee door een Hollands-Franse vloot. Toen Jan I van Avesnes overleed (1304?), was zijn gezag in Holland en Zeeland vrijwel geheel hersteld
(Uit: Wikipedia)

Jan trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1271 met Philippine van Luxemburg, ongeveer 19 jaar oud. Zie XX-n voor persoonsgegevens van Philippine.

Kind van Jan en Philippine:

1 Willem III van Holland, geboren omstreeks 1286. Volgt XXI-b.

Kind van Jan uit onbekende relatie:

2 Aleid van Henegouwen, geboren omstreeks 1293 in Avesnes – Pas de Calais (Fr). Volgt XXI-c.
XX-c Guy van Avesnes is geboren omstreeks 1253 in Valenciennes (Fr), zoon van Jan I van Avesnes (zie XX-y) en Aleida van Holland (zie XIX-c). Guy is overleden op 28-05-1317 in Utrecht (Utr-NLD), ongeveer 64 jaar oud.

Kind van Guy uit onbekende relatie:

1 Aleid van Avesnes. Volgt XXI-d.
XX-d Johan Tristan van Leuven, zoon van Hendrik van Leuven (zie XIX-d) en Isabella van Beveren. Johan is overleden omstreeks 1309. Johan trouwde omstreeks 1298 met Felicitas van Luxemburg. Zie XXI-q voor persoonsgegevens van Felicitas.
XX-e Johanna van Leuven-Gaasbeek is geboren omstreeks 1273, dochter van Hendrik van Leuven (zie XIX-d) en Isabella van Beveren. Johanna is overleden in 09-1319, ongeveer 46 jaar oud. Zij is begraven in Brussel (Blg).

Notitie bij Johanna: Komt voor 1287-1319. Erfgename van Gaasbeek, Herstal en Baucignies. Het huwelijk vond plaats met dispensatie voor verwantschap in de 4e graad, verleend op 7 juni 1302.
Johanna van Leuven overleed volgens Knetsch, Das Haus Brabant (generatie XIII, Nr. II aldaar) vóór 1308; zo ook Europaische Stammtafeln, Neue Folge, Bd. I, Tafel 96.
Gerard I van Hom ging op I9-02-1316 een tweede huwelijk aan, met Irmgard van Kleef. Volgens Wolters, Notice historique sur I’ancien comté de Hornes (…), pag. 30 zou Johanna in september 1319 gestorven ziin, en het tweede huwelijk van Gerard van 1323. Voor de door hem opgegeven datering van het overlijden van Johanna beroept Wolters zich op een handschrift van de Chambre Héraldique te Brussel, dat op pag. 184 verso het grafmonument bij de Carmelieten te Brussel beschrijft. Daar de afstammingslijn niet van deze datering afhankelijk is, wordt volstaan dit verschil te signaleren

Johanna trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1302 met Gerard I van Horne, ongeveer 32 jaar oud. Zie XXI-s voor persoonsgegevens van Gerard.

Kinderen van Johanna en Gerard:

1 Willem V van Horne en Gaesbeeck, geboren omstreeks 1297. Volgt XXI-e.
2 Margaretha van Horne, geboren omstreeks 1302.
XX-f Godfried von Sponheim is geboren in 1270, zoon van Diederik I von Sponheim en Johanna van Leuven-Gaesbeek (zie XIX-e). Godfried is overleden in 1331, 60 of 61 jaar oud. Godfried trouwde met Mathilde van Loon. Mathilde is geboren in 1282. Mathilde is overleden in 1313, 30 of 31 jaar oud.

Kind van Godfried en Mathilde:

1 Johan van Heinsberg, geboren in 1300. Volgt XXI-f.
XX-g Adelheid von Heinsberg & Blankenheim is geboren omstreeks 1280, dochter van Diederik I von Sponheim en Johanna van Leuven-Gaesbeek (zie XIX-e). Adelheid is overleden omstreeks 1343, ongeveer 63 jaar oud. Adelheid trouwde met Hendrik I van Nassau-Siegen. Zie XXI-h voor persoonsgegevens van Hendrik.

Kind van Adelheid en Hendrik:

1 Otto II van Nassau-Dillenburg, geboren omstreeks 1300. Volgt XXI-g.
XX-h Walram II van Nassau is geboren omstreeks 1220 in Dillenburg (Dld), zoon van Hendrik II “De Rijke” van Nassau (zie XIX-g) en Mechteld van Gelre-Nassau. Walram is overleden omstreeks 1280 in Dillenburg (Dld), ongeveer 60 jaar oud. Walram trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1250 in Katzenelnbogen (Dld) met Adelheid von Katzenelnbogen, ongeveer 30 jaar oud. Adelheid is geboren omstreeks 1220 in Darmstadt (Dld), dochter van Dietrich IV von Katzenelnbogen en Hildegunde Eberstein. Adelheid is overleden op 22-02-1288 in Mainz (Dld), ongeveer 68 jaar oud.
XX-i Elisabeth van Nassau is geboren omstreeks 1222, dochter van Hendrik II “De Rijke” van Nassau (zie XIX-g) en Mechteld van Gelre-Nassau. Elisabeth is overleden na 01-1295, minstens 73 jaar oud. Elisabeth trouwde met Gerhard III von Eppenstein. Gerhard is geboren omstreeks 1220. Gerhard is overleden vóór 03-1255, ten hoogste 35 jaar oud.
XX-j Otto van Nassau is geboren omstreeks 1225, zoon van Hendrik II “De Rijke” van Nassau (zie XIX-g) en Mechteld van Gelre-Nassau. Otto is overleden omstreeks 1290, ongeveer 65 jaar oud. Otto trouwde met Agnes von Leiningen-Saarbrücken. Agnes is geboren omstreeks 1240 in Landeck – Beieren (Dld), dochter van Emich IV von Leiningen-Saarbrücken. Agnes is overleden omstreeks 1300, ongeveer 60 jaar oud. Zij is begraven in Klooster Altenberg – Pruisen (Dld).

Kind van Otto en Agnes:

1 Hendrik I van Nassau-Siegen, geboren omstreeks 1270. Volgt XXI-h.
XX-k Jutte van Nassau is geboren omstreeks 1230, dochter van Hendrik II “De Rijke” van Nassau (zie XIX-g) en Mechteld van Gelre-Nassau. Jutte is overleden omstreeks 1313, ongeveer 83 jaar oud. Jutte trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1260 met Jan van Cuijk, ongeveer 30 jaar oud. Zie XX-q voor persoonsgegevens van Jan.

Kinderen van Jutte en Jan:

1 NN van Cuijk. Volgt XXI-i.
2 Willem van Cuijk, geboren omstreeks 1265. Volgt XXI-j.
3 Aleydis van Cuijk, geboren omstreeks 1270. Volgt XXI-k.
4 Agnes van Cuijk, geboren omstreeks 1270. Volgt XXI-l.
5 Jan II van Cuijk, geboren omstreeks 1270. Volgt XXI-m.
6 Otto van Cuijk, geboren omstreeks 1270. Volgt XXI-n.
7 Hendrik van Cuijk, geboren omstreeks 1270. Volgt XXI-o.
XX-l Hendrik V de Grandpré, zoon van Hendrik IV de Grandpré en Maria van Garlande (zie XIX-i). Hendrik is overleden na 07-04-1287. Hendrik trouwde vóór 05-1237 met Isabella van Brienne. Isabella is een dochter van Everhard van Brienne en Philippine de Champagne.

Kind van Hendrik en Isabella:

1 Hendrik de Grandpré, geboren omstreeks 1240. Volgt XXI-p.
XX-m Hendrik VI (III) van Luxemburg is geboren omstreeks 1252, zoon van Hendrik V van Luxemburg en Margaretha van Bar-Mousson (zie XIX-j). Hendrik is overleden op 05-06-1288, ongeveer 36 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 13 jaar oud, omstreeks 1265 met Beatrix van Avesnes, ongeveer 23 jaar oud. Zie XXI-ac voor persoonsgegevens van Beatrix.

Kind van Hendrik en Beatrix:

1 Felicitas van Luxemburg. Volgt XXI-q.
XX-n Philippine van Luxemburg is geboren omstreeks 1252 in Luxemburg, dochter van Hendrik V van Luxemburg en Margaretha van Bar-Mousson (zie XIX-j). Philippine is overleden op 06-03-1311, ongeveer 59 jaar oud.

Notitie bij Philippine: Vanaf 1304 Graaf van Holland.

Philippine trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1271 met Jan II van Avernes, ongeveer 24 jaar oud. Zie XX-b voor persoonsgegevens van Jan.

Kind van Philippine en Jan: zie XX-b.
XX-o Willem III van Horne, zoon van Willem II van Horne (zie XIX-k) en Agnes van Perwez. Willem is overleden op 04-02-1300.

Kinderen van Willem uit onbekende relatie:

1 Willem IV van Horne. Volgt XXI-r.
2 Gerard I van Horne, geboren omstreeks 1270 in Horne (L-Nld). Volgt XXI-s.
XX-p Willem I van Cranendonck is geboren omstreeks 1245 in Maarheze – Cranendonck (NBr-Nld), zoon van Engelbrecht van Horne (zie XIX-l) en ( Ermegard) van Mierlo. Willem is overleden vóór 1289, ten hoogste 44 jaar oud. Willem trouwde met Katharina van Kessel. Katharina is geboren omstreeks 1245, dochter van Willem van Kessel. Katharina is overleden na 1306, minstens 61 jaar oud.

Kinderen van Willem en Katharina:

1 Ermgard Aert Nicolaes van Cranendonck, geboren omstreeks 1265.
2 Willem II van Cranendonck, geboren omstreeks 1275 in Maarheze – Cranendonck (NBr-Nld). Volgt XXI-t.
3 van Cranendonck, geboren omstreeks 1280.
XX-q Jan van Cuijk is geboren omstreeks 1230 in Grave (NLD), zoon van Hendrik III van Cuijk (zie XIX-z) en NN van Putten (zie XIX-m). Jan is overleden op 13-07-1308, ongeveer 78 jaar oud. Hij is begraven in St. Elisabethkerk – Grave (NBr-Nld).

Notitie bij Jan: Jan I van Cuijk (Cuijk, 1230 – aldaar, 1308) was een edelman, ridder en diplomaat. Hij was de zoon van Hendrik III van Cuijk en een moeder waarvan de voornaam niet bekend is en die aangeduid wordt als nn. van Putten. Hij was Heer van Cuijk van 1254 tot 1308.Jan I was de belangrijkste Heer van Cuijk, maar ook was hij Heer van Grave en Heer van Asten. Hij verbleef meestal op zijn kasteel te Grave, maar als ridder moest hij regelmatig vechten voor Hertog Jan I van Brabant tegen de Geldersen en het Bisdom Keulen. Zo nam hij deel aan de Slag bij Woeringen in 1288, waarin gevochten werd tegen Aartsbisschop Siegfried van Keulen en Graaf Reinoud I van Gelre om de opvolgingsrechten over Limburg. Deze slag werd door Brabant gewonnen en in de Yeeste van den slag bij Woeronc wordt ze ook in een lang lofdicht bezongen.In 1296 was Jan I betrokken bij het complot van edelen dat ten doel had om Graaf Floris V van Holland naar Engeland te ontvoeren. Deze poging liep uit op moord.

Jan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1260 met Jutte van Nassau, ongeveer 30 jaar oud. Zie XX-k voor persoonsgegevens van Jutte.

Kinderen van Jan en Jutte: zie XX-k.
XX-r Nicolaas van Putten, zoon van Nicolaes van Putten (zie XIX-n) en Beatrix. Nicolaas is overleden op 27-10-1311 in Geervliet (ZH-NLD). Nicolaas trouwde met Aleidis van Strijen. Aleidis is overleden op 26-06-1316. Zij is begraven in Geervliet (ZH-NLD).

Kind van Nicolaas en Aleidis:

1 Oda van Putten en Strijen, geboren omstreeks 1295. Volgt XXI-u.
XX-s Daniel Danielszn Merwede, zoon van Daniel Danielszn Merwede (zie XIX-o) en Heerwijcksdr.

Notitie bij Daniel: Getuige van de Heer van der Leck (Daniel was toen nog geen ridder). Met zijn broeder Hendrick getuige van Jan van Heusden in 1246 (Daniel was toen ridder). Getuige van Nicolaes Heer van Putten in 1243. Getuige bij het verdrag tussen de Heer van Heusden en Dordrecht te Dordrecht. Dingsdag na Abilate 1252
Kind van Daniel uit onbekende relatie:

1 Adriaen Danielszn Clootwijck. Volgt XXI-v.
XX-t Boudijn van Naeldwijck is geboren omstreeks 1250, zoon van Hugo van Naaldwijk (zie XIX-q).

Kind van Boudijn uit onbekende relatie:

1 Sophie Boudijnsdr van Naeldwijc, geboren omstreeks 1290. Volgt XXI-w.
XX-u Dirk van Brederode is geboren omstreeks 1256, zoon van Willem van Brederode en Hildegonde van Voorne (zie XIX-s). Dirk is overleden op 16-08-1318 in Reims (Fr), ongeveer 62 jaar oud. Hij is begraven in Reims (Fr).

Notitie bij overlijden van Dirk: Hij overleed op de terugweg van een pelgrimstocht naar het Heilige Land, en werd in de Dominicanerkerk te Reims begraven.

Dirk trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1290 met Maria van der Lecke, ongeveer 18 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1272, dochter van Hendrik II van der Lecke en Jutta van Borselen. Maria is overleden op 01-04-1307, ongeveer 35 jaar oud.

Kinderen van Dirk en Maria:

1 Jutte van Brederode, geboren omstreeks 1291 in Slot Brederode te Santpoort. Volgt XXI-x.
2 Catharina van Brederode, geboren omstreeks 1297. Volgt XXI-y.
XX-v Mabelia van Voorne is geboren omstreeks 1270, dochter van Albrecht (Albert) van Voorne (zie XIX-t) en Aleyd van Loon. Mabelia is overleden op 26-02-1313, ongeveer 43 jaar oud. Mabelia trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1293 met Jan III Arkel, ongeveer 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Mabelia en Jan: Heer van Arkel, overleden op 24-12-1327, (verdronken bij Vronen), vermeld vanaf 1297, neemt deel aan de slag bij Woeringen 1288Jan III van Arkel zn.v. Jan II van Arkel (zie 4) en nn van Arkel? (zie 5), * ca 1280 , + 24 december 1324 , Jan III van Arkel is in 1298 als knaap getuige voor de graaf van Gelre, doch wordt reeds het volgende jaar als ridder vermeld. Zet de politiek van zijn vader Jan II voort en steunt ook Jan van Avesnes, die in 1299 graaf van Holland was geworden. Door deze houding ontvangt hij in 1305 van de graaf de verbeurd verklaarde goederen van de verdronken Jan II van der Leede., waarbij waarschijnlijk ook Haastrecht dat hij in 1316 in leen krijgt van het kapittel van Oud-Munster. Levert diverse diensten aan de graven van Holland en Gelre; zo dient hij met 1.300 man in het leger van graaf Willem III dat op 27.8.1315 optrekt tegen Vlaanderen. In 1319 staat hij met anderen borg voor een mogelijk op te leggen boete voor graaf Willem III als deze zich niet zal houden aan een uitspraak in een geschil met graaf Reinald van Gelre. Nadat hij in 1311, 1312 op verzoek van de graaf van Holland reeds raad was geworden van bisschop Guy van Utrecht, leidt hij na de dood van die bisschop in 1319 een Hollands leger dat de nieuwe bisschop Frederik van Zirk steunt tegen het opstandige Sticht.

Zie XXII-af voor persoonsgegevens van Jan.

Kinderen van Mabelia en Jan:

1 Jan IV van Arkel, geboren omstreeks 1300. Volgt XXI-z.
2 Margaretha Arkel, geboren omstreeks 1310. Margaretha is overleden op 23-06-1368, ongeveer 58 jaar oud.
XX-w Godfried van Breda is geboren omstreeks 1185, zoon van Godfried van Breda (zie XIX-u) en Luitgard van Cuijk (zie XVIII-ah). Godfried is overleden omstreeks 1227, ongeveer 42 jaar oud. Godfried trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1215 met Mathilde van Bethune, ongeveer 25 jaar oud. Mathilde is geboren omstreeks 1190. Mathilde is overleden op 01-11-1252, ongeveer 62 jaar oud.

Kind van Godfried en Mathilde:

1 Hendrik van Breda, geboren omstreeks 1215. Volgt XXI-aa.
XX-x Adelheid van Rosoy is geboren omstreeks 1200, dochter van Rogier van Rosoy en Adelheid Avesnes (zie XIX-v). Adelheid is overleden omstreeks 1240, ongeveer 40 jaar oud. Adelheid trouwde met Arnold van Oudenaerde. Arnold is geboren omstreeks 1190. Arnold is overleden omstreeks 1242, ongeveer 52 jaar oud.

Kind van Adelheid en Arnold:

1 Maria van Oudenaerde, geboren omstreeks 1214. Volgt XXI-ab.
XX-y Jan I van Avesnes is geboren in 04-1218 in Houffalize (Blg), zoon van Burchard van Avesnes (zie XIX-w) en Margaretha van Constantinopel. Jan is overleden op 24-12-1257 in Valenciennes (Fr), 39 jaar oud. Hij is begraven in Valenciennes (Fr).

Notitie bij Jan: Erfgenaam, later mederegent van Henegouwen, heer van Etroen1244, graaf van Henegouwen 1246. Hij slaagde er niet in ook in Vlaanderen als opvolger van zijn moeder erkend te worden. Hij werd in 1236 door de paus onwettig verklaard, als zoon van een voormalig geestelijke, werd in 1242 gewettigd door keizer Frederik III.
Uit Wikipedia het volgende:
Jan I van Avesnes (Luxemburg, 1 mei 1218 – Valenciennes 24 december 1257) was Graaf van Henegouwen van 1250 tot 1257.
Hij was de oudste zoon van Margaretha van Vlaanderen en Burchard van Avesnes. Hij was getrouwd met Aleid van Holland. Dit huwelijk moet vooral gezien worden als een politiek strategisch huwelijk. Na het ongeldigverklaarde huwelijk van zijn vader was zijn moeder opnieuw getrouwd met Willem I van Dampierre. Dit huwelijk had ook nakomelingen. Om sterker te staan tegenover Vlaanderen waar de andere kinderen van zijn moeder de macht hadden zocht hij medestanders in zijn strijd tegen Vlaanderen. Hij vond deze in de graaf van Holland.

Jan trouwde met Aleida van Holland. Zie XIX-c voor persoonsgegevens van Aleida.

Kinderen van Jan en Aleida: zie XIX-c.
XX-z Boudewijn van Avesnes is geboren omstreeks 09-1219 in Oizy (België), zoon van Burchard van Avesnes (zie XIX-w) en Margaretha van Constantinopel. Boudewijn is overleden op 10-04-1295 in Avesnes – Pas de Calais (Fr), ongeveer 75 jaar oud. Boudewijn trouwde met Felicitas can Coucy. Felicitas is geboren omstreeks 1220. Felicitas is overleden omstreeks 1307, ongeveer 87 jaar oud.

Kind van Boudewijn en Felicitas:

1 Beatrix van Avesnes, geboren omstreeks 1242. Volgt XXI-ac.
XX-aa Sophie van Arnsberg-Rietberg (Cuyck) is geboren omstreeks 1210, dochter van Godfried van Arnsberg (zie XIX-x) en Agnes van Rudenberg. Sophie is overleden na 1285, minstens 75 jaar oud. Sophie trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1225 met Bernard III van Lippe, ongeveer 30 jaar oud. Bernard is geboren omstreeks 1195. Bernard is overleden na 1265, minstens 70 jaar oud.

Kinderen van Sophie en Bernard:

1 Bernhard IV van Lippe, geboren omstreeks 1240 in Brakel (Nld). Volgt XXI-ad.
2 Hedwig van Lippe, geboren omstreeks 1245. Volgt XXI-ae.
XX-ab Beatrix van Cuijk, dochter van Willem van Cuijk (zie XIX-aa) en Beatrix van Diest. Beatrix trouwde met Willem de Roover.

Kind van Beatrix en Willem:

1 Willem van Stakenborg.
XX-ac Hendrik van Cuijck is geboren omstreeks 1245 in Leiden (ZH-NLD), zoon van Dirk van Cuijck (zie XIX-ab) en Christina/Kerstine van Leijden (van Oegstgeest). Hendrik is overleden op 12-01-1319, ongeveer 74 jaar oud.

Notitie bij Hendrik: Hendrick van Cuijck, geb. Leiden omstr. 1245, burggraaf van Leiden 1266-1319, heer van Leiderdorp en mogelijk van Oegstgeest, gaf heer Jacob van der Woude vroonland in Eslikerwoude in erfpacht 25 nov. 1284, ridder onder graaf Floris V (1285), vergezelde de Hollandse delegatie naar Engeland overzee 7 jan. 1298
(uit: www.kareldegrote.nl, reeks 135)

Hendrik trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1275 met Halewijn van Egmond, ongeveer 20 jaar oud. Halewijn is geboren omstreeks 1255 in Egmond (NH-Nld), dochter van Willem van Egmond en Ada NN. Halewijn is overleden omstreeks 1310, ongeveer 55 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Halewijn:

1 Alverardis Bertha van Cuijck, geboren omstreeks 1280 in Leiden (ZH-NLD). Volgt XXI-af.
2 Dirk van Cuijk, geboren omstreeks 1290. Volgt XXI-ag.
XX-ad Albert van Cuijk is geboren omstreeks 1230, zoon van Rutger van Cuijk (zie XIX-ac) en NN van Diest. Albert is overleden omstreeks 1288, ongeveer 58 jaar oud. Albert trouwde met NN van Herpen.

Kind van Albert en NN:

1 Albert van Cuijk, geboren omstreeks 1260. Volgt XXI-ah.
XX-ae Otto I van Heukelom is geboren omstreeks 1225, zoon van Herbaren II van Arkel van der Lede en Aleida van Heusden (zie XIX-ae). Otto is overleden omstreeks 04-1283, ongeveer 58 jaar oud. Otto trouwde met NN van Asperen. NN is geboren omstreeks 1245.

Kind van Otto en NN:

1 Jan I van Heukelom. Volgt XXI-ai.
Parenteel van Karel I “De Grote” der Franken

XX-af Jan I (De Sterke) van Arkel is geboren omstreeks 1233 in Arkel (ZH-Nld), zoon van Herbaren II van Arkel van der Lede en Aleida van Heusden (zie XIX-ae). Jan is overleden op 15-05-1272 in Gorinchem (ZH-NLD), ongeveer 39 jaar oud. Hij is begraven in Gorinchem (ZH-NLD). Jan trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 1250 met Bertha van Ochten, ongeveer 14 jaar oud. Bertha is geboren omstreeks 1236, dochter van Ricold van Ochten. Bertha is weduwe van Jan Wolf.

Kinderen van Jan en Bertha:

1 Jan II van Arkel, geboren omstreeks 1250. Volgt XXI-aj.
2 Arnoud van Arkel, geboren omstreeks 1260. Arnoud is overleden omstreeks 1307, ongeveer 47 jaar oud.
3 Margaretha van Arkel, geboren omstreeks 1265. Volgt XXI-ak.
4 Claes Oem van Arkel, geboren omstreeks 1270. Volgt XXI-al.
XX-ag Alida Monchablon, dochter van Gobert III de Monchablon (zie XIX-af) en Mathilde Ville Sur-Tours. Alida trouwde met Nicolaes Jansz Muijlwijck van der Merwede. Zie XXIII-r voor persoonsgegevens van Nicolaes.

Kind van Alida en Nicolaes:

1 Willem Nicolaesz Muijlwijck. Volgt XXIV-k.
XX-ah Elisabeth van Beusecom en Vianen is geboren omstreeks 1250, dochter van Zweder I van Beusichem en Vianen (zie XIX-ah) en Margaretha Jacobsdr van Vlotstale. Elisabeth is overleden omstreeks 1330, ongeveer 80 jaar oud. Elisabeth trouwde met Philips van Duivenvoorde. Philips is geboren omstreeks 1250, zoon van Jan van Duivenvoorde en XX Uter Lyere. Philips is overleden omstreeks 1309, ongeveer 59 jaar oud.

Kind van Elisabeth en Philips:

1 [waarschijnlijk] Jan I van Polanen, geboren omstreeks 1285 in Wassenaar (ZH-NLD). Volgt XXI-am.
XXI-a Lodewijk van Hessen is geboren omstreeks 1305, zoon van Otto I van Hessen (zie XX-a) en Adelheid van Ravensberg (zie XXII-ab). Lodewijk is overleden op 02-02-1345, ongeveer 40 jaar oud. Lodewijk trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 16-10-1340 met Elisabeth van Sponheim, ongeveer 25 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1315, dochter van Simon II van Sponheim-Kreuznach.

Kind van Lodewijk en Elisabeth:

1 Herman II van Hessen, geboren omstreeks 1344 in Marburg – Pruisen (Dld). Volgt XXII-a.
XXI-b Willem III van Holland is geboren omstreeks 1286, zoon van Jan II van Avernes (zie XX-b) en Philippine van Luxemburg (zie XX-n). Willem is overleden op 07-06-1337 in Valenciennes (Fr), ongeveer 51 jaar oud.

Notitie bij Willem: Willem de Goede (1287 – Valenciennes, 7 juni 1337) was, van 1304 tot aan zijn dood, als Willem I graaf van Henegouwen, en als Willem III graaf van Holland en Zeeland.Hij volgde zijn vader, graaf Jan II van Avesnes, op en zette de strijd met de Vlaamse erfvijanden met wisselende hevigheid voort tot de Vrede van Parijs (6 maart 1323), waarbij de graaf van Vlaanderen van alle leenheerschappij over Zeeland ten westen van de Schelde afzag. Inmiddels had hij zich weten op te werpen tot de feitelijke meester in het Sticht Utrecht, terwijl hij verder ging met zijn macht over Friesland uit te breiden.Willem was legeraanvoerder van het Franse leger tijdens de Slag bij Kassel in 1328. Het Frans leger versloeg de Vlamingen onder Nicolaas Zannekin toen zij rebelleerden tegen hun graaf Lodewijk I van Nevers.Onder de vorsten van de Nederlanden gold Willem als de meest invloedrijke bondgenoot, door huwelijksallianties of op andere wijze; zo wordt hij wel ‘de schoonvader van Europa’ genoemd. Lodewijk IV van Beieren, die zijn verkiezing tot Rooms-koning mede aan Willem te danken had, trad in 1324 in het huwelijk met diens dochter Margaretha, terwijl de jongere dochter Johanna aan de Gulikse troonopvolger werd uitgehuwelijkt. Edward III kon zich met zijn hulp van de Engelse troon meester maken en huwde zijn derde dochter, Philippa van Henegouwen.Zelf was Willem op 19 mei 1305 gehuwd met Johanna van Valois, een zuster van de Franse koning Filips VI. Dit belette hem niet als vertegenwoordiger van de Engelse vorst op te treden bij pogingen om de vorsten in de Nederlanden tot een anti-Franse coalitie over te halen. Zijn streven naar pacificatie in het binnenland bezorgde hem bij latere geschiedschrijvers zijn bijnaam. Tijdens zijn regering werden de tresorie en de kanselarij doeltreffend ingericht, terwijl de effectiviteit van de grafelijke raad toenam.

Na Willems dood trad zijn weduwe Johanna in het klooster te Fontenelle, waar zij in 1352 overleed .

Willem trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 19-05-1305 met Johanna van Valois. Johanna is overleden omstreeks 1352 in Klooster in Fontenelle.

XXI-c Aleid van Henegouwen is geboren omstreeks 1293 in Avesnes – Pas de Calais (Fr), dochter van Jan II van Avernes (zie XX-b). Aleid is overleden na 12-06-1351, minstens 58 jaar oud.

Notitie bij Aleid: Krijgt pauselijke dispensatie wegens 4e-graads verwantschap in 1312, voor het huwelijk met Wolphard II van Borselen. Ze is een dochter van Jan II van Avesnes uit een buitenechtelijke relatie, en dus een (half)zuster van graaf Willem III de Goede van Holland. Het huwelijk vond plaats om een einde te maken aan de geschillen tussen heer Wolferts familie enerzijds, graaf Willem en diens vader Jan, anderzijds.

Aleid:

(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1312 met Wolfert II van Borselen, ongeveer 32 jaar oud. Wolfert is geboren omstreeks 1280 in Veere (Zld-Nld), zoon van Wolfert I van Borselen. Wolfert is overleden vóór 06-01-1317, ten hoogste 37 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1315 in Naaldwijk (ZH-Nld) met Jan van Foreest, ongeveer 26 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1289 in Naaldwijk (ZH-Nld), zoon van Herpert Willemsz van Foreest. Jan is overleden vóór 02-01-1348, ten hoogste 59 jaar oud.
(3) trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 21-10-1317 met Otto van Buren.
Kinderen van Aleid en Wolfert:

1 Sibille van Borselen. Volgt XXII-b.
2 Wolfert III van Borselen, geboren omstreeks 1313. Volgt XXII-c.

Kind van Aleid en Jan:

3 Willem Jans van Foreest, geboren omstreeks 1319 in Maasland (ZH-Nld). Volgt XXII-d.
XXI-d Aleid van Avesnes, dochter van Guy van Avesnes (zie XX-c). Aleid trouwde op 29-11-1313 met Otto II Asperen.

Kind van Aleid en Otto:

1 Elburg van Asperen, geboren omstreeks 1340. Volgt XXII-e.
XXI-e Willem V van Horne en Gaesbeeck is geboren omstreeks 1297, zoon van Gerard I van Horne (zie XXI-s) en Johanna van Leuven-Gaasbeek (zie XX-e). Willem is overleden op 25-08-1343, ongeveer 46 jaar oud.

Notitie bij Willem: Vermeld van af 1305. Heer van Hoorne, Altena, Weert, Nederweert, Wessem, Heeze, Leende en Kortessem; ondervoogd van Thorn. Hij draagt zij allodiaal bezit Heeze en Leende in leen op aan Brabant (Brussel 12 jan 1333). Hij erft ca. 1339 Gaasbeek, Leeuw, Herstal en Montcornet van zijn nicht Beatix van leuven. Hij ondertekent als eerste Brabantse getuige het verbond tussen hertog Jan III van Brabant en graaf Lodewijk van Vlaanderen (Gent 3 dec 1339). Erfelijk opperjagermeester van het Duitse rijk. Hij testeert op 6 okt 1342.
Huwelijk: De eerste bekendmaking is op 4 mei 1305, als Gherart, heer van Hoorne en Altena oorkondt, dat hij met heer Nyclaes van Putte en Striene (Strijen) een overeenkomst heeft gesloten over een huwelijk tussen zijn oudste zoon Willem, en Oede, de dochter van heer Nyclaes. Daarbij werd bepaald, dat Willem bij het bereiken van de 12 jarige leeftijd, de beschikking zou krijgen over de heerlijkheid Altena (uit een afschrift in het Archief van de Heren van Putten, no. 142 fo. 46v en no. 144, fol. 41r-43r).
Nicolaes van Putte etc. zal dat niet meer meemaken, want hij overlijdt, en zijn weduwe Aleyd,vrouwe van Putte en van Striene, oorkondt op 21 dec.1315 nog eens over het aanstaande huwelijk tussen beide kinderen. Op dezelfde dag maken heer Gherart van Hoorne en Altena, en vrouwe Aleyd van Putte en Striene bekend en stellen borg het huwelijkscontract voor het te sluiten huwelijk van Willem van Altena en Oede van Putten (afschrift, archief heren van Putte, no. 144 fol. 40v-41r).Op 28 feb. 1316 oorkondt Gherard, heer Van Hoorne en Altena, dat hij van vrouwe Alyd de eerste betaling van de bruidsschat heeft ontvangen voor het huwelijk, dat gesloten gaat worden op ´Sinte Pieters daghe ingaende oeghst, die naest coomt´.
(Rob Gomes – www.rootsweb.com)

Willem:

(1) trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1315 met Oda van Putten en Strijen, ongeveer 20 jaar oud. Zie XXI-u voor persoonsgegevens van Oda.
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, omstreeks 1336 met Elisabeth van Kleef, ongeveer 41 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1295. Elisabeth is overleden omstreeks 1347, ongeveer 52 jaar oud.
Kinderen van Willem en Oda:

1 Johanna van Horne, geboren omstreeks 1315. Volgt XXII-f.
2 Elisabeth van Horne, geboren omstreeks 1320. Volgt XXII-g.
3 Gerard II van Horne, geboren omstreeks 1320. Gerard is overleden op 26-09-1345 in Stavoren (Frl-Nld), ongeveer 25 jaar oud (oorzaak: gesneuveldin de slag van Stavoren). Gerard bleef kinderloos.
4 Oda van Horne, geboren omstreeks 1320. Volgt XXII-h.

Kinderen van Willem en Elisabeth:

5 Willem VI van Horne, geboren omstreeks 1336.
6 Dirk Loef van Horne, geboren omstreeks 1336. Volgt XXII-i.
7 Elisabeth van Horne, geboren omstreeks 1338.
8 Arnold II van Horne, geboren omstreeks 1339. Arnold is overleden omstreeks 1389, ongeveer 50 jaar oud.
XXI-f Johan van Heinsberg is geboren in 1300, zoon van Godfried von Sponheim (zie XX-f) en Mathilde van Loon. Johan is overleden in 1337, 36 of 37 jaar oud. Johan trouwde met Catharina van Voorne.

Kind van Johan en Catharina:

1 Godfried van Loon-Heinsberg, geboren in 1325. Volgt XXII-j.
XXI-g Otto II van Nassau-Dillenburg is geboren omstreeks 1300, zoon van Hendrik I van Nassau-Siegen (zie XXI-h) en Adelheid von Heinsberg & Blankenheim (zie XX-g). Otto is overleden omstreeks 1351, ongeveer 51 jaar oud. Otto trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 23-12-1331 met Adelheid van Vianden, ongeveer 21 jaar oud. Adelheid is geboren omstreeks 1310. Adelheid is overleden op 30-09-1376, ongeveer 66 jaar oud.

Kinderen van Otto en Adelheid:

1 Hendrik van Nassau-Dillenburg. Hendrik is overleden in 1402.
2 Adelheid van Nassau-Dillenburg. Adelheid is overleden in 1381.
3 Johan I van Nassau-Dillenburg, geboren omstreeks 1339 in Dillenburg (Dld). Volgt XXII-k.
4 Otto van Nassau-Dillenburg, geboren in 1341. Otto is overleden in 1384, 42 of 43 jaar oud.
XXI-h Hendrik I van Nassau-Siegen is geboren omstreeks 1270, zoon van Otto van Nassau (zie XX-j) en Agnes von Leiningen-Saarbrücken. Hendrik is overleden omstreeks 1343, ongeveer 73 jaar oud. Hendrik trouwde met Adelheid von Heinsberg & Blankenheim. Zie XX-g voor persoonsgegevens van Adelheid.

Kind van Hendrik en Adelheid: zie XX-g.
XXI-i NN van Cuijk, dochter van Jan van Cuijk (zie XX-q) en Jutte van Nassau (zie XX-k). NN trouwde met Gijsbert van der Lecke. Gijsbert is een zoon van Hendrik II van der Lecke en Jutta van Borselen.

Kind van NN en Gijsbert:

1 NN Gijsbertsdr van der Lecke. Volgt XXII-l.
XXI-j Willem van Cuijk is geboren omstreeks 1265, zoon van Jan van Cuijk (zie XX-q) en Jutte van Nassau (zie XX-k). Willem is overleden op 12-08-1303, ongeveer 38 jaar oud. Willem trouwde met Johanna Sofia van Gymnich. Johanna is geboren omstreeks 1270. Johanna is overleden omstreeks 1302, ongeveer 32 jaar oud.

Kinderen van Willem en Johanna:

1 Jan III van Cuijk, geboren omstreeks 1295. Volgt XXII-m.
2 Wennemar van Cuijk, geboren omstreeks 1300. Volgt XXII-n.
XXI-k Aleydis van Cuijk is geboren omstreeks 1270, dochter van Jan van Cuijk (zie XX-q) en Jutte van Nassau (zie XX-k). Aleydis is overleden omstreeks 1330, ongeveer 60 jaar oud. Aleydis trouwde met Hendrik van Voorne. Hendrik is geboren omstreeks 1275. Hendrik is overleden omstreeks 1330, ongeveer 55 jaar oud.
XXI-l Agnes van Cuijk is geboren omstreeks 1270, dochter van Jan van Cuijk (zie XX-q) en Jutte van Nassau (zie XX-k). Agnes is overleden omstreeks 1345, ongeveer 75 jaar oud. Agnes trouwde met Hendrik van Sponheim.
XXI-m Jan II van Cuijk is geboren omstreeks 1270, zoon van Jan van Cuijk (zie XX-q) en Jutte van Nassau (zie XX-k). Jan is overleden omstreeks 1354, ongeveer 84 jaar oud. Jan trouwde met Catharina van Berthout. Catharina is geboren omstreeks 1280. Catharina is overleden omstreeks 1350, ongeveer 70 jaar oud.
XXI-n Otto van Cuijk is geboren omstreeks 1270, zoon van Jan van Cuijk (zie XX-q) en Jutte van Nassau (zie XX-k). Otto is overleden omstreeks 1350, ongeveer 80 jaar oud. Otto:

(1) trouwde met Aleidis van Diest. Aleidis is geboren omstreeks 1260. Aleidis is overleden omstreeks 1320, ongeveer 60 jaar oud.
(2) trouwde met Johanna van Heverlee. Johanna is geboren omstreeks 1285. Johanna is overleden omstreeks 1333, ongeveer 48 jaar oud.
(3) trouwde met Johanna van Vlaanderen. Johanna is geboren omstreeks 1290. Johanna is overleden omstreeks 1342, ongeveer 52 jaar oud.
Kind van Otto en Johanna (2):

1 Adelise van Cuijk, geboren omstreeks 1320. Adelise is overleden omstreeks 1338, ongeveer 18 jaar oud.
XXI-o Hendrik van Cuijk is geboren omstreeks 1270, zoon van Jan van Cuijk (zie XX-q) en Jutte van Nassau (zie XX-k). Hendrik is overleden omstreeks 1304, ongeveer 34 jaar oud. Hendrik trouwde met Aleidis van Diest. Aleidis is geboren omstreeks 1270.

Kind van Hendrik en Aleidis:

1 Margeretha van Cuijk, geboren omstreeks 1290. Volgt XXII-o.
XXI-p Hendrik de Grandpré is geboren omstreeks 1240, zoon van Hendrik V de Grandpré (zie XX-l) en Isabella van Brienne.

Notitie bij Hendrik: Ridder; heer van Livry (1265-1282).

Hendrik:

(1) trouwde met Laura van Montfort. Laura is overleden omstreeks 1270.
(2) trouwde, ten hoogste 33 jaar oud, vóór 12-1273 met Isabella van Luxemburg.
Kind van Hendrik en Isabella:

1 Gerard de Grandpré. Volgt XXII-p.
XXI-q Felicitas van Luxemburg, dochter van Hendrik VI (III) van Luxemburg (zie XX-m) en Beatrix van Avesnes (zie XXI-ac). Felicitas is overleden omstreeks 1336. Felicitas trouwde omstreeks 1298 met Johan Tristan van Leuven. Zie XX-d voor persoonsgegevens van Johan.
XXI-r Willem IV van Horne, zoon van Willem III van Horne (zie XX-o). Willem is overleden omstreeks 03-1301. Willem trouwde met Sophia van Heusden. Willem en Sophia bleven kinderloos.
XXI-s Gerard I van Horne is geboren omstreeks 1270 in Horne (L-Nld), zoon van Willem III van Horne (zie XX-o). Gerard is overleden op 03-05-1333, ongeveer 63 jaar oud. Hij is begraven in Brussel (Blg).

Notitie bij Gerard: Heer van Horne, Altena, Weert en Perwez (=Perwijs) en van Herlaer (1310); heer van Wassenberg. Hij wordt vermeld vanaf 1292. Hij krijgt van zijn schoonvader het recht aan de bruidsschat van zijn echtgenote alle lenen die hij van Loon hield toe te voegen, behalve het kasteel Horn (1302). Hij beschouwt zich aanvankelijk eigenmachtig als rechtsopvolger voor Woudrichem en het land van Altena, waarmee zijn vader en oudere broer beleend waren geweest, maar wordt door de graaf van Kleef als leenman erkend (7 apr 1306). Hij is een der ondertekenaars van het charter van Coudenberg van hertoh Jan II van Brabant (29 sep 1312). Hij ontvangt betaling voor het aan graaf Willem III geleverde contingent in diens strijd tegen Robert van Vlaamnderen (1ug 1315). Hij verkrijgt bij zijn tweede huwelijk de heerlijkheid Perwez (1323).
Overlijden volgens Europaische Stammtafeln, Neue folge VI, 63; Wolters (pag 33/34) citeert in extenseo het grafschrift zoals dat werd vermeld in een oud handschrift, gewijd aan de grafmonumenten van Brussel (afkomstig van de vroegere Chambre Héraldique), blijkens hetwelk (pag 184 aldaar) Johanna in sep 1319 gestorven zou zijn en Gerard op 3 mei 1333.
(Rob Gomes – www.rootsweb.com)

Gerard:

(1) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1302 met Johanna van Leuven-Gaasbeek, ongeveer 29 jaar oud. Zie XX-e voor persoonsgegevens van Johanna.
(2) trouwde, ongeveer 46 jaar oud, omstreeks 1316 met Irmgard van Kleef.
Kinderen van Gerard en Johanna: zie XX-e.

Kind van Gerard en Irmgard:

3 Dirk van Horne, geboren omstreeks 1320.
XXI-t Willem II van Cranendonck is geboren omstreeks 1275 in Maarheze – Cranendonck (NBr-Nld), zoon van Willem I van Cranendonck (zie XX-p) en Katharina van Kessel. Willem is overleden omstreeks 1320 in Maarheze (NBr-Nld), ongeveer 45 jaar oud.

Notitie bij Willem: 10 januari 1314: Willem, heer van Cranendonck, draagt aan de graaf van Gelre zijn eigendommen de hoge rechtspraak en het brouwambt van Swalmen over, die Seger Vosken van Swalmen van hem te leen hield en aan de graaf heeft verkocht.

Willem trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1298 in Elsloo (L-Nld) met Elisabeth van Steijn, ongeveer 18 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1280 in Stein (L-Nld), dochter van Arnold III van Stein en Elisabeth van Valkenbosch. Elisabeth is overleden na 1323, minstens 43 jaar oud.

Kinderen van Willem en Elisabeth:

1 Willem III van Cranendonck.
2 Arnoud van Cranendonck.
3 Diederik (Dirk) van Cranendonck, geboren omstreeks 1305. Volgt XXII-q.
XXI-u Oda van Putten en Strijen is geboren omstreeks 1295, dochter van Nicolaas van Putten (zie XX-r) en Aleidis van Strijen. Oda is overleden omstreeks 1332, ongeveer 37 jaar oud. Oda trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1315 met Willem V van Horne en Gaesbeeck, ongeveer 18 jaar oud. Zie XXI-e voor persoonsgegevens van Willem.

Kinderen van Oda en Willem: zie XXI-e.
XXI-v Adriaen Danielszn Clootwijck, zoon van Daniel Danielszn Merwede (zie XX-s).

Kind van Adriaen uit onbekende relatie:

1 Jan Adriaenszn Merwede. Volgt XXII-r.
XXI-w Sophie Boudijnsdr van Naeldwijc is geboren omstreeks 1290, dochter van Boudijn van Naeldwijck (zie XX-t). Sophie is overleden na 1333, minstens 43 jaar oud. Sophie trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 12-08-1322 met Jan Coppaerdsz van Schipliede.

Notitie bij het huwelijk van Sophie en Jan: Jonkvrouwe

Jan is een zoon van Coppaert. Jan is overleden in 1350.

Kind van Sophie en Jan:

1 Coppaerd Jansz, geboren omstreeks 1323. Volgt XXII-s.
XXI-x Jutte van Brederode is geboren omstreeks 1291 in Slot Brederode te Santpoort, dochter van Dirk van Brederode (zie XX-u) en Maria van der Lecke. Jutte is overleden op 06-06-1346, ongeveer 55 jaar oud. Jutte trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1314 met Jan III Persijn. Jan is een zoon van Nicolaas Persijn en Maria van Haarlem. Jan is overleden op 20-12-1353. Hij is begraven in Abdij van Leeuwenhorst. Jan is weduwnaar van Aleid van Naaldwijk.

Notitie bij Jan: Ridder, Heer van Waterland.
Kind van Jutte en Jan:

1 Gijsbrecht Jansz Persijn. Volgt XXII-t.
XXI-y Catharina van Brederode is geboren omstreeks 1297, dochter van Dirk van Brederode (zie XX-u) en Maria van der Lecke. Catharina is overleden op 28-06-1372, ongeveer 75 jaar oud. Zij is begraven in Monster (ZH-Nld). Catharina trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1322 met Jan I van Polanen, ongeveer 37 jaar oud. Zie XXI-am voor persoonsgegevens van Jan.

Kinderen van Catharina en Jan:

1 Philip van Polanen.
2 Dirk van Polanen, geboren omstreeks 1322. Volgt XXII-u.
3 Maria van Polanen, geboren omstreeks 1323 in Heemstede (NH-NLD). Volgt XXII-v.
4 Jan II van Polanen (Leck), geboren omstreeks 1324. Volgt XXII-w.
5 Gerard van Polanen, geboren omstreeks 1324. Gerard is overleden omstreeks 1380, ongeveer 56 jaar oud.
XXI-z Jan IV van Arkel is geboren omstreeks 1300, zoon van Jan III Arkel (zie XXII-af) en Mabelia van Voorne (zie XX-v). Jan is overleden op 28-02-1355, ongeveer 55 jaar oud.

Notitie bij Jan: heer van Arkel, ridder, baanderheer 1352, vermeld 1322-1359, lid van de grafelijke raad 1337 ev.Jan IV van Arkel zn.v. Jan III van Arkel (zie 2) en Mabelia van Voorne (zie 3), * ca 1305 , + 6 mei 1360 , Heer van Arkel Volgde zijn vader begin 1325 op. In 1322 treedt hij als gemachtigde van zijn ouders op bij de huwelijkse voorwaarden tussen Hendrik van Brederode en Isabelvan Fonteynes. In 1327 vermeld als knaap, in 1328 reeds vermeld als ridder. Net als zijn vader versterkt hij de positie van de Arkels door afwisselend steun te verlenen aan Holland, Brabant en Gelre en het bisdom Utrecht. Neemt in 1335 met 55 andere ridders deel aan een kruistocht in Pruisen met de graaf van Oostervant, de latere graaf Willem IV en is getuige en arbiter in vele belangrijke geschillen. In 1335 en 1339 leent hij geld aan en staat borg voor de schulden van hertog Reinald II van Gelre. Namens graaf Willem IV neemt hij in 1341 de voogdij over het Sticht Utrecht op zich, maar nadat zijn halfbroer Jan in 1342 bisschop van Utrecht is geworden trekt hij zich terug uit de Stichtse politiek. Steunt zijn halfbroer in 1349 nog wel in diens strijd tegen de Bronkhorsten-partij in het Oversticht, waarschijnlijk uit eigenbelang, omdat hij zijn boer voor die strijd veel geld had geleend. Het jaar daarna steunt hij hertog Reinald III van Gelre in diens strijd tegen zijn broer Eduard bij het beleg van Tiel dat op 24.8.1350 door Reinald III werd veroverd. Is tevens betrokken bij de twisten over de opvolging van graaf Willem IV van Holland en steunt daarbij de ´Verbeider´ Willem V tegens diens moeder Margaretha van Beieren en treedt in 1350 toe tot het Kabeljauwse verbond. Als lid van de Raad van Willem V wordt hij bij diens afwezigheid op 30.12.1351 ruwaard van Holland. In 1352 wordt hij als baanderheer benoemd, een eretitel slechts verleend aan vier adellijke heren. Als in 1351 graaf Willem V de goederen van zijn Hoekse tegenstanders verbeurd verklaart, wordt Jan IV van Arkel op 21.4.1351 beleend met een deel van de heerlijkheid van der Lek, die toebehoord had aan Jan II van Polanen. Toen echter in 1357 graaf Willem V krankzinnig verklaard werd en opgesloten, werd zijn broer Albrecht, zijn plaatsvervanger, ´ruwaard´. Deze laatste verzoent zich met de verbannen Hoeken en Jan IV van Arkel wordt verzocht de Polanen-goederen te retourneren, waarover Arkel in strijd raakt met Albrecht van Beieren en in 1358 de opstandige stad Delft met troepen steunt in de strijd tegen de ruwaard. Op 29.5.1359 verzoent hij zich met Albrecht en overlijdt waarschijnlijk begin mei 1360
Kind van Jan uit onbekende relatie:

1 Goedeke van Arkel. Volgt XXII-x.
XXI-aa Hendrik van Breda is geboren omstreeks 1215, zoon van Godfried van Breda (zie XX-w) en Mathilde van Bethune. Hendrik is overleden op 02-06-1254, ongeveer 39 jaar oud. Hendrik trouwde met Elisabeth Isabella van Marbais. Elisabeth is geboren omstreeks 1220. Elisabeth is overleden omstreeks 1260, ongeveer 40 jaar oud.

Kind van Hendrik en Elisabeth:

1 Isabella van Breda, geboren omstreeks 1250. Volgt XXII-y.
XXI-ab Maria van Oudenaerde is geboren omstreeks 1214, dochter van Arnold van Oudenaerde en Adelheid van Rosoy (zie XX-x). Maria is overleden na 24-08-1293, minstens 79 jaar oud. Maria trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1240 met Godfried van Leuven-Gaesbeek, ongeveer 31 jaar oud. Zie XVIII-g voor persoonsgegevens van Godfried.

Kinderen van Maria en Godfried: zie XVIII-g.
XXI-ac Beatrix van Avesnes is geboren omstreeks 1242, dochter van Boudewijn van Avesnes (zie XX-z) en Felicitas can Coucy. Beatrix is overleden omstreeks 1321, ongeveer 79 jaar oud. Beatrix trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1265 met Hendrik VI (III) van Luxemburg, ongeveer 13 jaar oud. Zie XX-m voor persoonsgegevens van Hendrik.

Kind van Beatrix en Hendrik: zie XX-m.
XXI-ad Bernhard IV van Lippe is geboren omstreeks 1240 in Brakel (Nld), zoon van Bernard III van Lippe en Sophie van Arnsberg-Rietberg (Cuyck) (zie XX-aa). Bernhard is overleden op 05-06-1325, ongeveer 85 jaar oud. Bernhard trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1265 in Rheinland – Pruisen (Duitsland) met Agnes van Kleef, ongeveer 35 jaar oud. Agnes is geboren omstreeks 1230. Agnes is overleden omstreeks 1279, ongeveer 49 jaar oud.

Kinderen van Bernhard en Agnes:

1 Simon I van Lippe. Volgt XXII-z.
2 Elisabeth van Lippe, geboren omstreeks 1270. Volgt XXII-aa.
XXI-ae Hedwig van Lippe is geboren omstreeks 1245, dochter van Bernard III van Lippe en Sophie van Arnsberg-Rietberg (Cuyck) (zie XX-aa). Hedwig is overleden omstreeks 1315, ongeveer 70 jaar oud. Hedwig trouwde met Otto III van Ravensberg.

Kind van Hedwig en Otto:

1 Adelheid van Ravensberg, geboren omstreeks 1275. Volgt XXII-ab.
XXI-af Alverardis Bertha van Cuijck is geboren omstreeks 1280 in Leiden (ZH-NLD), dochter van Hendrik van Cuijck (zie XX-ac) en Halewijn van Egmond. Alverardis is overleden omstreeks 1310, ongeveer 30 jaar oud. Alverardis trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vóór 1307 met Dirck III van Wassenaer, ten hoogste 27 jaar oud. Dirck is geboren omstreeks 1280 in Voorschoten (ZH-Nld), zoon van Philips III van Wassenaer. Dirck is overleden omstreeks 1319, ongeveer 39 jaar oud.

Notitie bij Dirck: Dirck III van Wassenaer, geb. Voorschoten omstr. 1280 (zoon van Philips III van Wassenaer, knape, zegelbewaarder en grafelijk raadgever onder Floris V en Jan I, en N.N. van de Wateringe), werd door graaf Jan II van Avesnes bevestigd in zijn lenen te Voorschoten en Wassenaar mei 1300, ambachtsheer van Voorburg 1307, zegelde met 3 wassende manen (’wassenaers’) 1311, bewoner van kasteel Ter Horst onder Voorschoten, zwoer eed van trouw aan graaf Willem III 1314, werd met 79 man opgeroepen in het leger van de graaf in Vlaanderen 1315, overl. 1319.
( uit: www.kareldegrote.nl, reeks 135)
Kind van Alverardis en Dirck:

1 Philips IV van Wassenaer, geboren vóór 1307 in Voorschoten (ZH-Nld). Volgt XXII-ac.
XXI-ag Dirk van Cuijk is geboren omstreeks 1290, zoon van Hendrik van Cuijck (zie XX-ac) en Halewijn van Egmond. Dirk is overleden omstreeks 1339, ongeveer 49 jaar oud. Dirk trouwde met Jusitina de Gouwer van Koudekerke. Jusitina is geboren omstreeks 1290. Jusitina is overleden omstreeks 1350, ongeveer 60 jaar oud.
XXI-ah Albert van Cuijk is geboren omstreeks 1260, zoon van Albert van Cuijk (zie XX-ad) en NN van Herpen. Albert trouwde met NN van Herpen. NN is geboren omstreeks 1260.

Kind van Albert en NN:

1 Marina van Cuijk, geboren omstreeks 1280. Volgt XXII-ad.
XXI-ai Jan I van Heukelom, zoon van Otto I van Heukelom (zie XX-ae) en NN van Asperen. Jan is overleden vóór 12-04-1312.

Notitie bij Jan: Heer van Heukelom (1293). De enige maal dat deze vermeld wordt was op 7 mei 1293 (Oorkondenboek van Holland, deel II blz. 388, no. 845) bij een verdrag van graaf Floris V met de bisschop van Utrecht. Hij heet daar Jan van Hoeclem cnape en was dus toen geen ridder.
Kind van Jan uit onbekende relatie:

1 Otto II van Heukelom. Volgt XXII-ae.
XXI-aj Jan II van Arkel is geboren omstreeks 1250, zoon van Jan I (De Sterke) van Arkel (zie XX-af) en Bertha van Ochten. Jan is overleden op 27-03-1297 in Vronen (Nld), ongeveer 47 jaar oud.

Kinderen van Jan uit onbekende relatie:

1 Jan III Arkel, geboren omstreeks 1270 in Arkel (ZH-Nld). Volgt XXII-af.
2 Mabelia van Arkel, geboren omstreeks 1285. Volgt XXII-ag.
3 Herbaren van Arkel, geboren omstreeks 1285. Herbaren is overleden omstreeks 1325, ongeveer 40 jaar oud.
XXI-ak Margaretha van Arkel is geboren omstreeks 1265, dochter van Jan I (De Sterke) van Arkel (zie XX-af) en Bertha van Ochten. Margaretha is overleden in 1312, ongeveer 47 jaar oud. Margaretha trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1280 met Hubert van Beusichem, ongeveer 40 jaar oud. Hubert is geboren omstreeks 1240. Hubert is overleden omstreeks 1300, ongeveer 60 jaar oud.

Kinderen van Margaretha en Hubert:

1 Johan van Beusichem, geboren omstreeks 1277 in Culemborg (Gld-Nld). Volgt XXII-ah.
2 Margaretha van Beusichem, geboren omstreeks 1279 in Culemborg (Gld-Nld). Volgt XXII-ai.
3 Jutta van Beusichem, geboren omstreeks 1280. Volgt XXII-aj.
4 Agnes van Beusichem, geboren omstreeks 1281 in Culemborg (Gld-Nld).
XXI-al Claes Oem van Arkel is geboren omstreeks 1270, zoon van Jan I (De Sterke) van Arkel (zie XX-af) en Bertha van Ochten. Claes is overleden op 26-09-1345 in Warns (Fr-Nld), ongeveer 75 jaar oud. Claes trouwde, ten hoogste 52 jaar oud, vóór 05-01-1322 met Elisabeth Hendricksdr van Emmichoven, ten hoogste 32 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1290, dochter van Hendrick van Emmichoven. Elisabeth is overleden op 06-11-1334, ongeveer 44 jaar oud.
XXI-am Jan I van Polanen is geboren omstreeks 1285 in Wassenaar (ZH-NLD), zoon van Philips van Duivenvoorde en [waarschijnlijk] Elisabeth van Beusecom en Vianen (zie XX-ah). Jan is overleden op 26-09-1342 in Wassenaar (ZH-NLD), ongeveer 57 jaar oud. Hij is begraven in Monster (ZH-Nld). Jan trouwde, ongeveer 37 jaar oud, in 1322 met Catharina van Brederode, ongeveer 25 jaar oud. Zie XXI-y voor persoonsgegevens van Catharina.

Kinderen van Jan en Catharina: zie XXI-y.
XXII-a Herman II van Hessen is geboren omstreeks 1344 in Marburg – Pruisen (Dld), zoon van Lodewijk van Hessen (zie XXI-a) en Elisabeth van Sponheim. Herman is overleden op 24-05-1413, ongeveer 69 jaar oud. Hij is begraven in Marburg – Pruisen (Dld).

Notitie bij Herman: Notitie bij Otto: Geboren als tweede zoon uit het eerste huwelijk van zijn vader. Hij verzet zich tegen de door zijn vader vastgestekde opvolgingsregeling en gaat tegen diens wil een huwelijk aan. Hij komt opnieuw in opstand in 1297, maar wordt gedwongen het land te verlaten; keert, ondersteund door koning Albrecht I van Habsburg, terug in 1302 en krijgt de erfportie van zijn, in 1298 overleden, oudere broer Hendrik toegewezen. Hij volgt na de dood van zijn vader dus op als landgraaf van Oberhessen (1308); Hij volgt, na de dood van zijn halfbroer Johan (1311), ook in Niederhessen op, zodat het land dan weer herenigd is.

Herman:

(1) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1377 met Johanna van Nassau-Weilburg. Johanna is een dochter van Johan I van Nassau-Weilburg. Johanna is overleden omstreeks 1383.
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, omstreeks 1383 met Margaretha van Hohenzollern, ongeveer 20 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1363 in Neurenberg (Duitsland), dochter van Frederik V van Neurenberg en Elisabeth van Meissen. Margaretha is overleden op 15-01-1406 in Gudensberg – Pruisen (Duitsland), ongeveer 43 jaar oud. Zij is begraven in Marburg – Pruisen (Dld).
Kinderen van Herman en Margaretha:

1 Margaretha van Hessen, geboren omstreeks 1389. Volgt XXIII-a.
2 Lodewijk I van Hessen-Marburg, geboren op 06-02-1402 in Spangenberg (Duitsland). Volgt XXIII-b.
XXII-b Sibille van Borselen, dochter van Wolfert II van Borselen en Aleid van Henegouwen (zie XXI-c). Sibille is overleden in 1352. Sibille trouwde met Filips van Maldegem.
XXII-c Wolfert III van Borselen is geboren omstreeks 1313, zoon van Wolfert II van Borselen en Aleid van Henegouwen (zie XXI-c). Wolfert is overleden vóór 06-1351 in Warns (Fr-Nld), ten hoogste 38 jaar oud. Wolfert trouwde met Hadewich Both van der Eem. Hadewich is een dochter van Gijsbrecht Both van der Eem. Zij is begraven in Domkerk, Utrecht (Nederland).

Kinderen van Wolfert en Hadewich:

1 Wolfert IV van Borselen. Volgt XXIII-c.
2 Aelbrecht van Borselen. Aelbrecht is overleden vóór 1356.
3 Hendrick I van Borselen, geboren omstreeks 1336 in Veere (Zld-Nld). Hendrick is overleden op 16-01-1401 in Veere (Zld-Nld), ongeveer 65 jaar oud. Hij is begraven in Zandenburg (Zld-Nld).
4 Aleid van Borselen, geboren vóór 1343. Aleid is overleden na 26-08-1414, minstens 71 jaar oud.
XXII-d Willem Jans van Foreest is geboren omstreeks 1319 in Maasland (ZH-Nld), zoon van Jan van Foreest en Aleid van Henegouwen (zie XXI-c). Willem is overleden omstreeks 1396, ongeveer 77 jaar oud.

Notitie bij Willem: Knaap en Leenman van de Lek en Polanen 1349; behoort tot de Hoekse edelen en raakt 1362 betrokken bij een geschil tussen de burgers en de edelen te Delft; blijkt naar aanleiding daarvan schuldig te zijn aan de dood van 3 personen en wordt hiervoor in 1364 beboet met 1500 schilden; hij is pachter van “half die Hoppe” (van de halve hopaccijns) in Delft (1364). Koopt land te Dorp 23 juni 1364; ook gegoed in Maasland 1370; zegelt te Maasland 1385;Hij ontvangt een jaargeld van zijn neef Jan van Foreest in 1396.

Willem trouwde, ongeveer 43 jaar oud, omstreeks 1362 met Cunegunda Florisdr Hodenpijl, ongeveer 39 jaar oud. Cunegunda is geboren omstreeks 1323 in Delft (ZH-Nld).

Kind van Willem en Cunegunda:

1 Margriet Willemsdr van Foreest, geboren omstreeks 1365 in Maasland (ZH-Nld). Volgt XXIII-d.
XXII-e Elburg van Asperen is geboren omstreeks 1340, dochter van Otto II Asperen en Aleid van Avesnes (zie XXI-d). Elburg is overleden omstreeks 1408, ongeveer 68 jaar oud. Elburg trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1366 met Dirk van Polanen, ongeveer 44 jaar oud. Zie XXII-u voor persoonsgegevens van Dirk.

Kind van Elburg en Dirk:

1 Otto van Polanen, geboren vóór 1382. Volgt XXIII-e.
XXII-f Johanna van Horne is geboren omstreeks 1315, dochter van Willem V van Horne en Gaesbeeck (zie XXI-e) en Oda van Putten en Strijen (zie XXI-u). Johanna is overleden op 04-07-1356, ongeveer 41 jaar oud. Johanna trouwde met Gijsbrecht III van Abcoude. Zie XXIII-y voor persoonsgegevens van Gijsbrecht.
XXII-g Elisabeth van Horne is geboren omstreeks 1320, dochter van Willem V van Horne en Gaesbeeck (zie XXI-e) en Oda van Putten en Strijen (zie XXI-u). Elisabeth is overleden op 05-08-1373, ongeveer 53 jaar oud. Elisabeth trouwde, minstens 33 jaar oud, na 20-11-1353 met Jan II van Heukelom. Zie XXIII-k voor persoonsgegevens van Jan.

Kinderen van Elisabeth en Jan:

1 Otto III van Heukelom. Volgt XXIII-f.
2 Elisabeth van Arkel van Heukelom, geboren omstreeks 1344 in Heukelom (ZH-Nld). Volgt XXIII-g.
XXII-h Oda van Horne is geboren omstreeks 1320, dochter van Willem V van Horne en Gaesbeeck (zie XXI-e) en Oda van Putten en Strijen (zie XXI-u). Oda is overleden op 01-04-1353, ongeveer 33 jaar oud. Zij is begraven in Breda (NBr-Nld). Oda trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1348 met Jan II van Polanen (Leck), ongeveer 24 jaar oud. Zie XXII-w voor persoonsgegevens van Jan.

Kinderen van Oda en Jan:

1 Jan III van Wassenaar-Polanen, geboren omstreeks 1340. Volgt XXIII-h.
2 Beatrix van Wassenaar-Polanen, geboren omstreeks 1350. Beatrix is overleden omstreeks 1400, ongeveer 50 jaar oud.
XXII-i Dirk Loef van Horne is geboren omstreeks 1336, zoon van Willem V van Horne en Gaesbeeck (zie XXI-e) en Elisabeth van Kleef. Dirk is overleden omstreeks 1390, ongeveer 54 jaar oud.

Notitie bij Dirk: Dirk Loef is vooral bekend als opdrachtgever voor de bouw van Slot Loevestein.

Dirk trouwde met Isabella van Montigny. Isabella is geboren omstreeks 1350.

XXII-j Godfried van Loon-Heinsberg is geboren in 1325, zoon van Johan van Heinsberg (zie XXI-f) en Catharina van Voorne. Godfried is overleden in 1395, 69 of 70 jaar oud. Godfried trouwde met Filippa van Gulik. Filippa is geboren in 1320, dochter van Willem VI van Gulik en Johanna van Holland. Filippa is overleden in 1390, 69 of 70 jaar oud.

Kind van Godfried en Filippa:

1 Johan van Loon-Heinsberg, geboren omstreeks 1360. Volgt XXIII-i.
XXII-k Johan I van Nassau-Dillenburg is geboren omstreeks 1339 in Dillenburg (Dld), zoon van Otto II van Nassau-Dillenburg (zie XXI-g) en Adelheid van Vianden. Johan is overleden op 04-09-1416 in Herborn, Hessen (Dld), ongeveer 77 jaar oud. Johan trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 30-11-1357 in Dillenburg (Dld) met Margaretha van der Marck, ongeveer 12 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1345. Margaretha is overleden op 29-09-1409, ongeveer 64 jaar oud.

Kind van Johan en Margaretha:

1 Engelbrecht I van Nassau, geboren omstreeks 1370 in Dillenburg, Hessen (Dld). Volgt XXIII-j.
XXII-l NN Gijsbertsdr van der Lecke, dochter van Gijsbert van der Lecke en NN van Cuijk (zie XXI-i). NN trouwde met Otto II van Heukelom. Zie XXII-ae voor persoonsgegevens van Otto.

Kind van NN en Otto:

1 Jan II van Heukelom. Volgt XXIII-k.
XXII-m Jan III van Cuijk is geboren omstreeks 1295, zoon van Willem van Cuijk (zie XXI-j) en Johanna Sofia van Gymnich. Jan is overleden omstreeks 1358, ongeveer 63 jaar oud. Jan trouwde met Catharina van Berthout Boskiel. Catharina is geboren omstreeks 1290.

Kinderen van Jan en Catharina:

1 Jan IV van Cuijk, geboren omstreeks 1320. Volgt XXIII-l.
2 Hendrik van Cuijk, geboren omstreeks 1320. Volgt XXIII-m.
3 Elisabeth van Cuijk, geboren omstreeks 1330. Volgt XXIII-n.
4 Wennemar van Cuijk, geboren omstreeks 1330. Volgt XXIII-o.
XXII-n Wennemar van Cuijk is geboren omstreeks 1300, zoon van Willem van Cuijk (zie XXI-j) en Johanna Sofia van Gymnich. Wennemar is overleden omstreeks 1379, ongeveer 79 jaar oud. Wennemar begon een relatie met Elisabeth Woutersdr Smeets. Elisabeth is geboren omstreeks 1310.
XXII-o Margeretha van Cuijk is geboren omstreeks 1290, dochter van Hendrik van Cuijk (zie XXI-o) en Aleidis van Diest. Margeretha trouwde met Jan van Heusden. Jan is geboren omstreeks 1275. Jan is overleden omstreeks 1348, ongeveer 73 jaar oud.
XXII-p Gerard de Grandpré, zoon van Hendrik de Grandpré (zie XXI-p) en Isabella van Luxemburg. Gerard is overleden vóór 21-11-1356.

Notitie bij Gerard: Ridder; heer van Houffalize (1296); heer van Roussy (1304). Vermeld 1288-1352.

Gerard:

(1) trouwde vóór 05-04-1297 met Beatrix van Luxemburg. Beatrix is een dochter van Hendrik (de Bastaard) van Luxemburg en Isabella van Houffalize.
(2) trouwde vóór 23-11-1321 met Isabella van Oudenaarde.
Kind van Gerard en Beatrix:

1 Thierry III de Grandpré. Volgt XXIII-p.
XXII-q Diederik (Dirk) van Cranendonck is geboren omstreeks 1305, zoon van Willem II van Cranendonck (zie XXI-t) en Elisabeth van Steijn. Dirk is overleden omstreeks 1343, ongeveer 38 jaar oud.

Notitie bij Dirk: Dirck, heer van Cranendonck (1340-1342), wordt vermeld op 22-07-1331 als Willem van Horne en vijf van zijn leenmannen, waaronder Dirck zelf en Emond van Emmichoven een verklaring afleggen. Dirck was mogelijk pastoor van Bindervelt, Limburg. Om het geslacht voor uitsterven te behoeden huwde hij, met dispensatie, zijn nicht Aleid van Horne. Zij bleven echter kinderloos. Dirck had waarschijnlijk wel een zoon, Roelof, bij N.N., dochter van Roelof van Emmichoven, geboren rond 1260, vermeld op 10-02-1300. Op basis van het familiewapen, twee afgewende zalmen, vermoedt men dat het geslacht Van Emmichoven uit het geslacht Van Altena stamt.
In plaats van Diederik zou ook zijn broer Willem III de vader van Roelof van Emmichoven kunnen zijn, die was echter in 1340 al overleden en is daarmee minder waarschijnlijk.
De afbeelding toont het kasteel Cranendonck in de 17e eeuw. De Fransen bezetten het huis in 1672, en bij hun aftocht in 1673 bliezen zij het kasteel op.
(Bron: Homepage fam. Wijngaard)

Dirk trouwde met NN Roelofs van Emmichoven. NN is geboren omstreeks 1305 in Maarheze – Cranendonck (NBr-Nld), dochter van Roelof van Emmichoven.

Kind van Dirk en NN:

1 Roelof Cranendonck van Emmichoven, geboren omstreeks 1330 in Dordrecht (ZH-NLD). Volgt XXIII-q.
XXII-r Jan Adriaenszn Merwede, zoon van Adriaen Danielszn Clootwijck (zie XXI-v). Jan is overleden in 1307.

Notitie bij Jan: Bezat in zijn vaders leven de goederen en gerechten van Almkerk, Zanswijck, Huppen, Uythoven en van Muylwijck, waarvan zijn e nakomelingen den toenaam aannamen, alle gelegen in ’t land van Altena, uit welken huize zijn vrouw is geweest en heeft naar alle waarschijnlijkheid deze goederen daarmede ten houwelijk gehad. Voerde door trotsheid en euvelen moed vijandschaap tegen zijn oudsten broeder Adriaen van de Merwede, die de naam Clootwijck aannam. Hij nam den naam van Muylwijck aan zijnde een Ridderhofstede in den lande van Altena. Hij leefde in 1284.
Op 25.4.1277 verklaren Willem II van Hoorne, Heer van Altena en zijn oudste zoon Willem, de grote tiende van Uppel in erfpacht te hebben gegeven aan Lodewijk de kastelein van Altena. Diens echtgenote en zonen hebben deze tiende bestemd voor Lodewijcks dochter Beatrix en haar man Jan van Merwede, Oorkondeboek Holland II p.754. Hij wordt nog vermeld in 1307
(J.D.Zuur – www.rootsweb.com)

Jan trouwde met Beatrix Lodewijksdr Altena. Beatrix is een dochter van Lodewijk Kasteleijn.

Kind van Jan en Beatrix:

1 Nicolaes Jansz Muijlwijck van der Merwede. Volgt XXIII-r.
XXII-s Coppaerd Jansz is geboren omstreeks 1323, zoon van Jan Coppaerdsz van Schipliede en Sophie Boudijnsdr van Naeldwijc (zie XXI-w). Coppaerd trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1345 met Ave. Ave is een dochter van Ghisekijn Uter Lyere. Ave is overleden vóór 20-04-1401.

Kind van Coppaerd en Ave:

1 Coppaertsdr. Volgt XXIII-s.
XXII-t Gijsbrecht Jansz Persijn, zoon van Jan III Persijn en Jutte van Brederode (zie XXI-x). Gijsbrecht is overleden omstreeks 1352.

Notitie bij Gijsbrecht: Schildknaap, 2-3-1347 beleend met 10 lb hollands per jaar, nl. 7 lb 10 sc uit de herfstschot op de Zouteveen en 50 sc uit de hofhuur in De Lier; deze belening wordt op 3-3-1347 geconfirmeerd door hertog Willem van Beieren en als Willem V graaf van Holland.

Gijsbrecht trouwde met Anna Willemsdr van Diepenburg. Anna is een dochter van Willem Diepenburg en Machteld van der Woert.

Kind van Gijsbrecht en Anna:

1 Claas Gijsbrechtsz Persijn. Volgt XXIII-t.
XXII-u Dirk van Polanen is geboren omstreeks 1322, zoon van Jan I van Polanen (zie XXI-am) en Catharina van Brederode (zie XXI-y). Dirk is overleden vóór 1412, ten hoogste 90 jaar oud. Dirk trouwde, ongeveer 44 jaar oud, omstreeks 1366 met Elburg van Asperen, ongeveer 26 jaar oud. Zie XXII-e voor persoonsgegevens van Elburg.

Kind van Dirk en Elburg: zie XXII-e.
XXII-v Maria van Polanen is geboren omstreeks 1323 in Heemstede (NH-NLD), dochter van Jan I van Polanen (zie XXI-am) en Catharina van Brederode (zie XXI-y). Maria is overleden vóór 1382, ten hoogste 59 jaar oud. Maria:

(1) trouwde met Jan I van Montfoort. Jan is overleden op 26-09-1345 in Warns (Fr-Nld) (oorzaak: slag bij Warns).

Notitie bij overlijden van Jan: De Slag bij Warns was een veldslag tussen graaf Willem IV van Holland, en de Friezen, op 26 september 1345. Voor nationalistische Friezen is de jaarlijkse herdenking van de slag belangrijk.De Hollanders, onder wie ook Willems oom, hertog Jan van Beaumont, voeren vanuit Enkhuizen met een vloot de Zuiderzee over en landden bij Stavoren en Laaxum. Ze wilden het Sint-Odulphusklooster bij Stavoren gebruiken als vesting. De Hollandse ridders droegen een harnas, maar hadden geen paarden, omdat daarvoor geen ruimte was aan boord van de schepen, die waren volgeladen met werkvolk, bouwmateriaal, en voorraden. De troepen van graaf Willem staken het verlaten Laaxum en Warns in brand, en trokken op naar Stavoren. Bij Warns werden ze aangevallen door de plaatselijke bevolking. Door hun zware harnassen waren ze geen partij voor de woedende boeren en vissers. De vluchtweg die de ridders kozen leidde naar het Rode Klif. In het moerassige landschap bij het klif werden de Hollanders verpletterend verslagen. Ook graaf Willem kwam tijdens de slag om het leven. Toen de troepen van de hertog van Beaumont in Stavoren hoorden wat er was gebeurd, vluchtten ze naar de schepen, achtervolgd door de Friezen. Slechts een kleine groep overlevenden kwam in Amsterdam aan.
De Slag bij Warns werd tot 1500 jaarlijks op 26 september herdacht. Daarna raakte dit ritueel in onbruik, maar de slag wordt tegenwoordig elk jaar herdacht op de laatste zaterdag van september. Op het Rode Klif bij Warns bevindt zich sinds 1951 een monument, een grote zwerfkei met de tekst leaver dea as slaef (liever dood dan slaaf). De weg naar Scharl wordt door de plaatselijke bevolking nog altijd de ferkearde wei genoemd (de verkeerde weg), omdat dit de weg was die de Hollandse ridders kozen, wat tot hun ondergang leidde.
(2) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 16-05-1346 met Gerrit van Heemstede, ongeveer 26 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1320. Gerrit is overleden omstreeks 1375, ongeveer 55 jaar oud.
Kind van Maria en Gerrit:

1 Machteld van Heemstede, geboren omstreeks 1342 in Heemstede (NH-NLD). Volgt XXIII-u.
XXII-w Jan II van Polanen (Leck) is geboren omstreeks 1324, zoon van Jan I van Polanen (zie XXI-am) en Catharina van Brederode (zie XXI-y). Jan is overleden op 03-11-1378 in Breda (NBr-Nld), ongeveer 54 jaar oud. Hij is begraven in de Grote of Lieve Vrouwe Kerk – Breda (Nbr-Nld).

Notitie bij Jan: Jan II van Polanen (ca. 1325 – Breda, 3 november 1378) was heer van Polanen, van de Lek en Breda.Hij was een zoon van Jan I van Polanen en Katharine van Brederode. Van Polanen volgde zijn vader op in 1342 waarna hij ook zitting nam in de grafelijke hofraad van Holland en Zeeland. Hij reisde in het najaar van 1343 met graaf Willem IV van Holland mee naar het Heilige Land. Ook nam Jan van Polanen deel aan de kruistocht naar Pruisen in 1344-1345, maar niet aan de veldtocht tegen de Westfriezen, waardoor hij de desastreuze Slag bij Warns ontliep. In 1350 eerde hij Margaretha II van Henegouwen in Henegouwen samen met zijn oom Willem van Duivenvoorde; zij steunden zo de Hoekse factie in de Hoekse en Kabeljauwse twisten.Jan kocht in 1339 de heerlijkheid Breda en bouwde samen met zijn vader een kasteel. In 1350 verkocht Jan III van Brabant het Land van Breda voor 43.000 florijnen aan Jan II van Polanen en werd het gebied tot baronie verheven. Tussen 1347 en 1350 werd Jan van Polanen tot burggraaf van Geertruidenberg benoemd. Hij raakte tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten zijn kasteel bij Polanen en de heerlijkheid van de Lek kwijt. Pas in 1358 kreeg hij als vergoeding andere lenen en goederen, maar concentreerde zich meer op uitbreidingen in Breda. Polanen nam deel an de Slag van Baesweiler in 1371, waar hij gevangengenomen werd, maar na enkele maanden werd hij vrijgekocht. Hij werd in 1375 aangesteld als stadhouder van de Grote Waard. Jan overleed in 1378 en is begraven in de Grote Kerk van Breda.Jan van Polanen huwde met Oda van Horne-Altena met wie hij twee kinderen kreeg, Jan III van Polanen en Beatrijs van Polanen.
(bron: Wikipedia)

Jan:

(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1348 met Oda van Horne, ongeveer 28 jaar oud. Zie XXII-h voor persoonsgegevens van Oda.
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, in 1353 met Machteld van Rotselaer (van Brabant), ongeveer 29 jaar oud. Machteld is geboren omstreeks 1324. Machteld is overleden omstreeks 1366, ongeveer 42 jaar oud.
(3) trouwde, ongeveer 46 jaar oud, omstreeks 1370 met Margaretha van Lippe, ongeveer 20 jaar oud. Zie XXIV-q voor persoonsgegevens van Margaretha.
Kinderen van Jan en Oda: zie XXII-h.

Kind van Jan en Machteld:

3 Dirk van der Lecke, geboren omstreeks 1355. Volgt XXIII-v.
XXII-x Goedeke van Arkel, dochter van Jan IV van Arkel (zie XXI-z).

Kind van Goedeke uit onbekende relatie:

1 Gerrit de Hoghe. Volgt XXIII-w.
XXII-y Isabella van Breda is geboren omstreeks 1250, dochter van Hendrik van Breda (zie XXI-aa) en Elisabeth Isabella van Marbais. Isabella is overleden op 10-02-1280, ongeveer 30 jaar oud. Isabella trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1268 met Arnold van Leuven-Gaesbeek, ongeveer 18 jaar oud. Zie XIX-f voor persoonsgegevens van Arnold.
XXII-z Simon I van Lippe, zoon van Bernhard IV van Lippe (zie XXI-ad) en Agnes van Kleef. Simon is overleden omstreeks 1344. Simon trouwde omstreeks 1282 met Adelheid van Waldeck. Adelheid is overleden omstreeks 1340.

Kinderen van Simon en Adelheid:

1 Herman van Lippe. Herman is overleden omstreeks 1324.
2 Hendrik van Lippe. Hendrik is overleden omstreeks 1336.
3 Diederik van Lippe. Diederik is overleden na 08-09-1326.
4 Simon van Lippe. Simon is overleden omstreeks 1332.
5 Adolf van Lippe.
6 Otto van Lippe, geboren omstreeks 1290. Volgt XXIII-x.
7 Adelheid van Lippe, geboren omstreeks 1290. Adelheid is overleden omstreeks 1350, ongeveer 60 jaar oud.
8 Heilwig van Lippe, geboren omstreeks 1300. Heilwig is overleden op 26-08-1364, ongeveer 64 jaar oud.
9 Bernard V van Lippe, geboren omstreeks 1305. Bernard is overleden omstreeks 1364, ongeveer 59 jaar oud.
10 Mechtild van Lippe, geboren omstreeks 1307. Mechtild is overleden omstreeks 1366, ongeveer 59 jaar oud.
XXII-aa Elisabeth van Lippe is geboren omstreeks 1270, dochter van Bernhard IV van Lippe (zie XXI-ad) en Agnes van Kleef. Elisabeth is overleden na 22-09-1325, minstens 55 jaar oud. Elisabeth trouwde met Heinrich IV Solms-Braunfels. Heinrich is geboren omstreeks 1301. Heinrich is overleden omstreeks 1359, ongeveer 58 jaar oud.
XXII-ab Adelheid van Ravensberg is geboren omstreeks 1275, dochter van Otto III van Ravensberg en Hedwig van Lippe (zie XXI-ae). Adelheid is overleden na 03-04-1338, minstens 63 jaar oud. Adelheid trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1297 met Otto I van Hessen, ongeveer 25 jaar oud. Zie XX-a voor persoonsgegevens van Otto.

Kind van Adelheid en Otto: zie XX-a.
XXII-ac Philips IV van Wassenaer is geboren vóór 1307 in Voorschoten (ZH-Nld), zoon van Dirck III van Wassenaer en Alverardis Bertha van Cuijck (zie XXI-af). Philips is overleden vóór 05-01-1348. Philips:

(1) trouwde, minstens 12 jaar oud, omstreeks 1319 met Goedeline van Benthem.
(2) trouwde, minstens 14 jaar oud, omstreeks 1321 met Elisabeth van der Dussen, ongeveer 16 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1305 in Dordrecht (ZH-NLD).
(3) trouwde, minstens 26 jaar oud, omstreeks 16-10-1333 met Catharina Dudinck.
XXII-ad Marina van Cuijk is geboren omstreeks 1280, dochter van Albert van Cuijk (zie XXI-ah) en NN van Herpen. Marina is overleden omstreeks 1337, ongeveer 57 jaar oud. Marina trouwde met Jan van Kleef Heinsberg. Jan is geboren omstreeks 1281. Jan is overleden omstreeks 1356, ongeveer 75 jaar oud.
XXII-ae Otto II van Heukelom, zoon van Jan I van Heukelom (zie XXI-ai). Otto is overleden omstreeks 1345.

Notitie bij Otto: Heer van Heukelom (1311-1345).
Op 14 aug. 1311 treedt deze Otte van Hoeklem, tezamen met zijn ooms Otto van Asspren en Aernt van Hoeklem, als getuige op in een oorkonde betreffende de bisschop van Utrecht. Op 21 maart 1328 werd hij schuldeiser van de bisschop van Utrecht genoemd en op 9 aug. 1330 trad de knape Otte van Hoeclem op als borg voor graaf Willem III van Holland. (Mr. Korteweg in De Nederl. Leeuw, jrg. 1952, kol. 139).
Otto heer van Hoekelum zegelt op 25 dec. 1346 de verklaring van bisschop Jan van Arckel en Robbrecht van Arckel heer van den Berghe betreffende de gift door hun broeder Jan IV heer van Arkel en hun zuster Coenegonde vroeger jonckvrouwe van Hoesdune

Otto trouwde met NN Gijsbertsdr van der Lecke. Zie XXII-l voor persoonsgegevens van NN.

Kind van Otto en NN: zie XXII-l.
XXII-af Jan III Arkel is geboren omstreeks 1270 in Arkel (ZH-Nld), zoon van Jan II van Arkel (zie XXI-aj). Jan is overleden op 24-12-1324 in Arkel (ZH-Nld), ongeveer 54 jaar oud.

Notitie bij Jan: Jan III van Arkel is in 1298 als knaap getuige voor de graaf van Gelre, doch wordt reeds het volgende jaar als ridder vermeld. Zet de politiek van zijn vader Jan II voort en steunt ook Jan van Avesnes, die in 1299 graaf van Holland was geworden. Door deze houding ontvangt hij in 1305 van de graaf de verbeurd verklaarde goederen van de verdronken Jan II van der Leede., waarbij waarschijnlijk ook Haastrecht dat hij in 1316 in leen krijgt van het kapittel van Oud-Munster. Levert diverse diensten aan de graven van Holland en Gelre; zo dient hij met 1.300 man in het leger van graaf Willem III dat op 27.8.1315 optrekt tegen Vlaanderen. In 1319 staat hij met anderen borg voor een mogelijk op te leggen boete voor graaf Willem III als deze zich niet zal houden aan een uitspraak in een geschil met graaf Reinald van Gelre. Nadat hij in 1311, 1312 op verzoek van de graaf van Holland reeds raad was geworden van bisschop Guy van Utrecht, leidt hij na de dood van die bisschop in 1319 een Hollands leger dat de nieuwe bisschop Frederik van Zirk steunt tegen het opstandige Sticht. [M.J. Waale, ´Nogmaals een bijdrage tot de genealogie van het middeleeuwse adellijke geslacht Van Arkel´, in De Nederlandsche Leeuw, 2000].

Jan:

(1) trouwde met Cunigunde Virnenburg.
(2) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1293 met Mabelia van Voorne, ongeveer 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Mabelia: Heer van Arkel, overleden op 24-12-1327, (verdronken bij Vronen), vermeld vanaf 1297, neemt deel aan de slag bij Woeringen 1288Jan III van Arkel zn.v. Jan II van Arkel (zie 4) en nn van Arkel? (zie 5), * ca 1280 , + 24 december 1324 , Jan III van Arkel is in 1298 als knaap getuige voor de graaf van Gelre, doch wordt reeds het volgende jaar als ridder vermeld. Zet de politiek van zijn vader Jan II voort en steunt ook Jan van Avesnes, die in 1299 graaf van Holland was geworden. Door deze houding ontvangt hij in 1305 van de graaf de verbeurd verklaarde goederen van de verdronken Jan II van der Leede., waarbij waarschijnlijk ook Haastrecht dat hij in 1316 in leen krijgt van het kapittel van Oud-Munster. Levert diverse diensten aan de graven van Holland en Gelre; zo dient hij met 1.300 man in het leger van graaf Willem III dat op 27.8.1315 optrekt tegen Vlaanderen. In 1319 staat hij met anderen borg voor een mogelijk op te leggen boete voor graaf Willem III als deze zich niet zal houden aan een uitspraak in een geschil met graaf Reinald van Gelre. Nadat hij in 1311, 1312 op verzoek van de graaf van Holland reeds raad was geworden van bisschop Guy van Utrecht, leidt hij na de dood van die bisschop in 1319 een Hollands leger dat de nieuwe bisschop Frederik van Zirk steunt tegen het opstandige Sticht.

Zie XX-v voor persoonsgegevens van Mabelia.

Kinderen van Jan en Mabelia: zie XX-v.
XXII-ag Mabelia van Arkel is geboren omstreeks 1285, dochter van Jan II van Arkel (zie XXI-aj). Mabelia is overleden omstreeks 1317, ongeveer 32 jaar oud. Mabelia trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1300 met Zweder II van Abcoude, ongeveer 20 jaar oud. Zweder is geboren omstreeks 1280. Zweder is overleden omstreeks 1347, ongeveer 67 jaar oud.

Kind van Mabelia en Zweder:

1 Gijsbrecht III van Abcoude. Volgt XXIII-y.
XXII-ah Johan van Beusichem is geboren omstreeks 1277 in Culemborg (Gld-Nld), zoon van Hubert van Beusichem en Margaretha van Arkel (zie XXI-ak). Johan is overleden na 23-11-1321, minstens 44 jaar oud. Johan:

(1) trouwde met Margaretha van Maurick. Margaretha is geboren omstreeks 1290 in Utrecht (Utr-NLD), dochter van Gerard van Maurick. Margaretha is overleden na 1307, minstens 17 jaar oud.
(2) trouwde met Petronella van Abcoude. Petronella is geboren omstreeks 1287 in Abcoude (Utr-Nld), dochter van Gijsbert van Abcoude en NN van Cats. Petronella is overleden vóór 1333, ten hoogste 46 jaar oud.
Kind van Johan en Margaretha:

1 Hubert van Culemborg, geboren omstreeks 1307 in Culemborg (Gld-Nld). Volgt XXIII-z.

Kinderen van Johan en Petronella:

2 Jan van Culemborg, geboren omstreeks 1308 in Culemborg (Gld-Nld). Volgt XXIII-aa.
3 Arend van Culemborg, geboren omstreeks 1310 in Culemborg (Gld-Nld).
4 Zweder van Culemborg, geboren omstreeks 1312 in Culemborg (Gld-Nld).
XXII-ai Margaretha van Beusichem is geboren omstreeks 1279 in Culemborg (Gld-Nld), dochter van Hubert van Beusichem en Margaretha van Arkel (zie XXI-ak). Margaretha trouwde met Gijsbrecht Uten Goyen. Gijsbrecht is geboren omstreeks 1275.

Kind van Margaretha en Gijsbrecht:

1 Catharina Uten Goyen, geboren omstreeks 1300 in Houten (Utr-Nld). Volgt XXIII-ab.
XXII-aj Jutta van Beusichem is geboren omstreeks 1280, dochter van Hubert van Beusichem en Margaretha van Arkel (zie XXI-ak). Jutta trouwde met Ernst van Wulven.
XXIII-a Margaretha van Hessen is geboren omstreeks 1389, dochter van Herman II van Hessen (zie XXII-a) en Margaretha van Hohenzollern. Margaretha is overleden omstreeks 1446, ongeveer 57 jaar oud. Margaretha trouwde met Hendrik II van Brunswijk-Lüneburg. Hendrik is een zoon van Magnus II van Brunswijk en Catharina von Anhalt-Bernberg. Hendrik is overleden op 03-12-1416.
XXIII-b Lodewijk I van Hessen-Marburg is geboren op 06-02-1402 in Spangenberg (Duitsland), zoon van Herman II van Hessen (zie XXII-a) en Margaretha van Hohenzollern. Lodewijk is overleden op 17-07-1458 in Spangenberg (Duitsland), 56 jaar oud.

Notitie bij Lodewijk: Hij volgt op als landgraaf in 1413, onder voogdij van zijn zwager Hendrik ’de Milde’ van Brunswijk-Lüneburg (overl 14 okt 1416) en daarna met een raad uit de Hessische ridderschap; beleend door koning Sigismund met de rijkslenen Konstanz (27 mei 1417). Hij bereikt eindelijk een definitieve vrede met Mainz door zijn overwinning bij Grossen-Englis in juli 1427, die hem de gelegenheid biedt tot pelgrimages naar Jeruzalem in 1429, Saint-Josse bij Montreuil en Wolsnack in Brandenburg (beide in 1431). Hij hernieuwd de Erbverbrüderung met het, sinds 1423 keurvorstelijk, huis Wettin onder gelijktijdige verloving. Hij krijgt bij zijn huwelijk Eschwege en Sontra terug. Hij wordt voogd van de rijksabdijen Hersfeld in 1432 en Corvey in 1434 en leenheer van Ziegenhain en Nidda in 1437, zo ook Waldeck in 1438, Pless in 1447, Lippe in 1449, Büren en Rietberg in 1456, die hij na de dood van de laatste graaf van Ziegenhain (14 feb 1450) niet opnieuw in leen uitgeeft, maar bij zijn eigen gebied voegt, waardoor Ober- en Niederhessen voortaan aan elkaar grenzen. Hij voert binnendslands een weloverwogen, centraliserend bestuur, waarin hij echter de steden betrekt, zodat een groter gevoel van saamhorigheid groeit

Lodewijk trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1436 met Anna van Saksen, ongeveer 16 jaar oud. Anna is geboren op 05-06-1420, dochter van Frederik I van Saksen. Anna is overleden op 17-09-1452, 32 jaar oud.

Kinderen van Lodewijk en Anna:

1 Lodewijk II van Hessen, geboren op 07-09-1438. Volgt XXIV-a.
2 Hendrik III van Hessen-Marburg, geboren op 14-10-1440.
XXIII-c Wolfert IV van Borselen, zoon van Wolfert III van Borselen (zie XXII-c) en Hadewich Both van der Eem. Hij is begraven in Middelburg (Zld-NLD). Wolfert:

(1) trouwde met Catharina van de Woestijne.
(2) trouwde met Margriet van Arnemuiden.
XXIII-d Margriet Willemsdr van Foreest is geboren omstreeks 1365 in Maasland (ZH-Nld), dochter van Willem Jans van Foreest (zie XXII-d) en Cunegunda Florisdr Hodenpijl. Margriet is overleden in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld). Zij is begraven in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld).

Notitie bij Margriet: Zij werden begraven in de kerk van ’t Woudt onder een nog aanwezige zerk met hun vier kwartierwapens, waarop de tekst betreffende hun kleinzoon; diens vrouw en haar vader werden daarop later aangebracht.

Margriet trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1383 met Adam Claes Toudens, ongeveer 24 jaar oud. Adam is geboren omstreeks 1359 in Wateringen (ZH-NLD), zoon van Claes Toude Aernts en Anne Heijn Allertsdr. Adam is overleden vóór 1440, ten hoogste 81 jaar oud. Hij is begraven in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld).

Kind van Margriet en Adam:

1 Heijndrick Aemsz van der Burch, geboren omstreeks 1385 in Wateringen (ZH-NLD). Volgt XXIV-b.
XXIII-e Otto van Polanen is geboren vóór 1382, zoon van Dirk van Polanen (zie XXII-u) en Elburg van Asperen (zie XXII-e). Otto is overleden in 06-1430, minstens 48 jaar oud. Otto trouwde met Johanna van Voorst. Johanna is geboren vóór 1382. Johanna is overleden na 1416, minstens 34 jaar oud.
XXIII-f Otto III van Heukelom, zoon van Jan II van Heukelom (zie XXIII-k) en Elisabeth van Horne (zie XXII-g). Otto is overleden omstreeks 1408. Otto trouwde met Elisabeth Jans van Lynden. Elisabeth is overleden vóór 11-10-1419.
XXIII-g Elisabeth van Arkel van Heukelom is geboren omstreeks 1344 in Heukelom (ZH-Nld), dochter van Jan II van Heukelom (zie XXIII-k) en Elisabeth van Horne (zie XXII-g). Elisabeth trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 22-05-1372 met Johan V van Renesse, ongeveer 24 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1348 in Utrecht (Utr-NLD), zoon van Jan (Johan) IV van Renesse en Aleid van Lichtenberch. Johan is overleden op 06-03-1415 in Utrecht (Utr-NLD), ongeveer 67 jaar oud. Hij is begraven in Utrecht (Utr-NLD).

Kinderen van Elisabeth en Johan:

1 Elisabeth Aleid van Renesse, geboren omstreeks 1373 in Utrecht (Utr-NLD). Volgt XXIV-c.
2 Jan VI van Renesse, geboren omstreeks 1374 in Utrecht (Utr-NLD). Volgt XXIV-d.
3 Jan van Renesse, geboren in 1378 in Utrecht (Utr-NLD). Jan is overleden op 14-01-1427 in Brouwershaven (Zld-Nld), 48 of 49 jaar oud.
4 Johan van Renesse, geboren in 1385 in Utrecht (Utr-NLD). Johan is overleden in 1440 in Utrecht (Utr-NLD), 54 of 55 jaar oud.
XXIII-h Jan III van Wassenaar-Polanen is geboren omstreeks 1340, zoon van Jan II van Polanen (Leck) (zie XXII-w) en Oda van Horne (zie XXII-h). Jan is overleden op 10-08-1394, ongeveer 54 jaar oud.

Notitie bij Jan: Jan III van Wassenaar van Polanen (1340—10 augustus 1394) was heer van Polanen (een heerlijkheid onder Monster, waar een wijk nog steeds de naam Polanen draagt). De Polanens waren een tak van het grafelijke geslacht Van Wassenaer.Behalve het leen Polanen bezat Jan nog zeer uitgebreide gronden. Zo kreeg zijn vader, Jan II, in 1353 de omvangrijke erfenis van Willem van Duivenvoorde. Eveneens in 1353 kocht Jan II de baronie van Breda van de hertog van Brabant.Toen uit het huwelijk van Jan III met Oda Gravin van Salm-Ravenstein (1370—1428) alleen een dochter, Johanna van Polanen, werd geboren, werd zij in 1404 uitgehuwelijkt aan Engelbrecht I van Nassau. Daarmee ging het grootgrondbezit van de Polanens over op het geslacht Nassau.In het testament van 1394 van Jan III wordt ook melding gemaakt van drie bastaardkinderen, twee jongens, waaronder Jan van der Leck, geheten Grimhuysen, en dochter Oede.
(bron: Wikipedia)

Jan trouwde, ongeveer 13 jaar oud, in 1353 met Odilia van Salm-Ardennen, ongeveer 17 jaar oud. Odilia is geboren omstreeks 1370. Odilia is overleden omstreeks 1428, ongeveer 58 jaar oud.

Kind van Jan en Odilia:

1 Johanna (Jehenne) van Polanen, geboren op 10-01-1392. Volgt XXIV-e.
XXIII-i Johan van Loon-Heinsberg is geboren omstreeks 1360, zoon van Godfried van Loon-Heinsberg (zie XXII-j) en Filippa van Gulik. Johan is overleden omstreeks 1448, ongeveer 88 jaar oud. Johan trouwde met Anne Margarethe van Solms-Braunfels. Anne is geboren omstreeks 1390, dochter van Otto I van Solms en Agnes van Falkenstein. Anne is overleden omstreeks 1433, ongeveer 43 jaar oud.

Kind van Johan en Anne:

1 Maria van Loon-Heinsberg, geboren omstreeks 1426. Volgt XXIV-f.
XXIII-j Engelbrecht I van Nassau is geboren omstreeks 1370 in Dillenburg, Hessen (Dld), zoon van Johan I van Nassau-Dillenburg (zie XXII-k) en Margaretha van der Marck. Engelbrecht is overleden op 03-05-1442 in Breda (NBr-Nld), ongeveer 72 jaar oud. Hij is begraven in Grote- of Onze-Lieve-Vrouwekerk – Breda (NBr-Nld).

Notitie bij Engelbrecht: Hij is student in Keulen in 1389. Domproost te Münster tot 1399. Hij stichtte in 1426 de Universiteit van Leuven. Hij is raadsheer van de hertog van Brabant, eerst voor Antoon van Bourgondië, later ook voor diens zoon Jan IV van Brabant.Hij speelt ook een belangrijke rol bij het tot stand komen van het huwelijk van hertog Jan IV van Brabant en Jacoba van Beieren, hetwelk uiteindelijk zal leiden tot de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Uiteindelijk treedt hij na afloop hiervan in 1430 in dienst van Filips de Goede.Engelbrecht I van Nassau trouwt op 1 augustus 1403 met Johanna van Polanen (1392 – 1445), vrouwe van Breda en de lek, in Breda. Zij bracht door dit huwelijk enorme rijkdom mee. Tot haar erfenis behoorde vele Heerlijkheden en Ridderhofsteden in Holland en Brabant, Henegouwen, Utrecht en Zeeland. Door dit huwelijk begon de opkomst van het Huis Nassau in de Nederland. Zij behoren tot de rijkste en belangrijkste adel van de Nederlanden.Engelbrecht I van Nassau is heer van Breda van 1403-1442 en woont in het Kasteel van Breda in Breda. Ook bezitten zij huizen in Brussel en Mechelen.Hij kocht in 1411 Drimmelen en erfde in 1417 (van zijn bloedverwante Elisabeth van Spanheim het graafschap Vianden. Voorts St. Vith en Bütgenbach (welke hij reeds sinds 1411 in pand had). Ook Grimbergen, Corroy, Frasnes en Londerzeel. Ook werd hij heer van Geertruidenberg, Niervaart, Zundert en Princenhage, Sprundel, Castricum, Monster, Rijswijk, Naaldwijk en andere plaatsen.

(Uit:Wikipedia)

Engelbrecht trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 01-08-1403 met Johanna (Jehenne) van Polanen, 11 jaar oud. Zie XXIV-e voor persoonsgegevens van Jehenne.

Kinderen van Engelbrecht en Jehenne:

1 Johan IV (Jan) van Nassau, geboren op 01-08-1410 in Breda (NBr-Nld). Volgt XXV-e.
2 Hendrik II van Nassau, geboren op 07-01-1414 in Dillenburg (Dld). Volgt XXV-f.
3 Margaretha van Nassau, geboren omstreeks 1415. Volgt XXV-g.
4 Willem van Nassau, geboren omstreeks 12-1416.
5 Maria van Nassau, geboren op 02-02-1418. Volgt XXV-h.
6 Filips van Nassau, geboren op 13-10-1420. Filips is overleden omstreeks 1429, ongeveer 9 jaar oud.
XXIII-k Jan II van Heukelom, zoon van Otto II van Heukelom (zie XXII-ae) en NN Gijsbertsdr van der Lecke (zie XXII-l). Jan is overleden op 05-08-1373. Jan:

(1) trouwde met Clasina van Houweningen.
(2) trouwde na 20-11-1353 met Elisabeth van Horne, minstens 33 jaar oud. Zie XXII-g voor persoonsgegevens van Elisabeth.
Kinderen van Jan en Elisabeth: zie XXII-g.
XXIII-l Jan IV van Cuijk is geboren omstreeks 1320, zoon van Jan III van Cuijk (zie XXII-m) en Catharina van Berthout Boskiel. Jan is overleden omstreeks 1363, ongeveer 43 jaar oud. Jan trouwde met Lutgardis van Voorst. Lutgardis is geboren omstreeks 1340.

Kind van Jan en Lutgardis:

1 Jan V van Cuijk, geboren omstreeks 1360. Jan is overleden omstreeks 1382, ongeveer 22 jaar oud.
XXIII-m Hendrik van Cuijk is geboren omstreeks 1320, zoon van Jan III van Cuijk (zie XXII-m) en Catharina van Berthout Boskiel. Hendrik is overleden omstreeks 1371, ongeveer 51 jaar oud. Hendrik trouwde met Gertrudis Couterel. Gertrudis is geboren omstreeks 1330. Gertrudis is overleden omstreeks 1418, ongeveer 88 jaar oud.

Kind van Hendrik en Gertrudis:

1 Jan van Cuijk, geboren omstreeks 1360. Volgt XXIV-g.
XXIII-n Elisabeth van Cuijk is geboren omstreeks 1330, dochter van Jan III van Cuijk (zie XXII-m) en Catharina van Berthout Boskiel. Elisabeth trouwde met Gerrit van Arkel. Gerrit is geboren omstreeks 1310. Gerrit is overleden omstreeks 1380, ongeveer 70 jaar oud.
XXIII-o Wennemar van Cuijk is geboren omstreeks 1330, zoon van Jan III van Cuijk (zie XXII-m) en Catharina van Berthout Boskiel. Wennemar is overleden omstreeks 1390, ongeveer 60 jaar oud. Wennemar trouwde met Aleidis de Cocq van Opijnen. Aleidis is geboren omstreeks 1330.

Kinderen van Wennemar en Aleidis:

1 Jan van Cuijk, geboren omstreeks 1360. Jan is overleden omstreeks 1394, ongeveer 34 jaar oud.
2 Johanna van Cuijk, geboren omstreeks 1360. Johanna is overleden omstreeks 1426, ongeveer 66 jaar oud.
3 Katharina van Cuijk, geboren omstreeks 1360.
4 Elisabeth van Cuijk, geboren omstreeks 1370. Volgt XXIV-h.
XXIII-p Thierry III de Grandpré, zoon van Gerard de Grandpré (zie XXII-p) en Beatrix van Luxemburg. Thierry is overleden na 24-04-1366. Thierry trouwde met Agnes van Berlaymont. Agnes is een dochter van Gilles van Berlaymont. Agnes is overleden in 1369.

Kind van Thierry en Agnes:

1 Philippa de Grandpré. Volgt XXIV-i.
XXIII-q Roelof Cranendonck van Emmichoven is geboren omstreeks 1330 in Dordrecht (ZH-NLD), zoon van Diederik (Dirk) van Cranendonck (zie XXII-q) en NN Roelofs van Emmichoven. Roelof is overleden na 1388, minstens 58 jaar oud.

Notitie bij Roelof: Pastoor van Maarheze van 1368-1388. Maarheze ligt in de heerlijkheid Cranendonck die o.a. ook Eindhoven omvat. In de heerlijkheid Cranendonck lagen grote kerkelijke bezittingen, de pastoor was dus een belangrijke partner voor de wereldlijke heer. Zegelt in 1386 als raad van de heer van Horne, Altena en Kurtersem.
Roelof zou volgens bronnen op internet een bastaardzoon zijn van een van de zonen van Willem II van Cranendonck bij een dochter uit het geslacht van Emmichoven. Zijn wapen (na hem ook door de Cranendoncks van IJsselmonde gebruikt) ondersteunt deze theorie: het is het wapen van Horne (de grootvader van Willem II was Engelbert van Horne: 3 jachthoorns) gecombineerd met het wapen van Emmichoven uit het land van Altena (2 afgewende zalmen). Gezien de sterfdatum van Willem III van Cranendonck is Diederik van Cranendonck dan de meest waarschijnlijke vader van Roelof, maar elke verbetering is welkom.
Roelof had tenminste 3 zonen, vermoedelijk bij 3 verschillende vrouwen (als pastoor was hij niet getrouwd). Zijn zoon Edmond was in 1455 commandeur van de Maltezer Orde.
Kinderen van Roelof uit onbekende relatie:

1 Willem van Gennep, geboren omstreeks 1370. Willem is overleden vóór 04-07-1411, ten hoogste 41 jaar oud.
2 Jan Roelofsz van Craendonck, geboren omstreeks 1380 in Dordrecht (ZH-NLD). Volgt XXIV-j.
3 Edmond van Emmichoven, geboren omstreeks 1385. Edmond is overleden na 1455, minstens 70 jaar oud.
XXIII-r Nicolaes Jansz Muijlwijck van der Merwede, zoon van Jan Adriaenszn Merwede (zie XXII-r) en Beatrix Lodewijksdr Altena. Nicolaes is overleden in 1322.

Notitie bij Nicolaes: Leefde in 1320 en had groote questie nevens zijne zuster Lijsbeth tegen den Heer van Altena, die actie en pretentie hadde op de voornoemde goederen en gerechten, doch alzoo hij in 1322 stierf werd die ter neer gelegd door tusschen spreken van Graaf Willem van Holland en Henegouwen in 1327 op St.Maria Magdalenendach.
Voorouders van Balen en OV 1973 blz.60/61 en 1974 blz 60 Jan Adriaens Clootwijck x Beatrix, Adriaen Daniels Clootwijck x nn van Dalem
(J.D. Zuur – www.rootweb.com)

Nicolaes trouwde met Alida Monchablon. Zie XX-ag voor persoonsgegevens van Alida.

Kind van Nicolaes en Alida: zie XX-ag.
XXIII-s Coppaertsdr, dochter van Coppaerd Jansz (zie XXII-s) en Ave. Coppaertsdr begon een relatie met Meijns.

Kind van Coppaertsdr en Meijns:

1 Coppaert Meijnensz, geboren omstreeks 1360. Volgt XXIV-l.
XXIII-t Claas Gijsbrechtsz Persijn, zoon van Gijsbrecht Jansz Persijn (zie XXII-t) en Anna Willemsdr van Diepenburg. Claas is overleden vóór 1429. Claas trouwde met Adriana Hendriksdr van Schoonhoven.

Kind van Claas en Adriana:

1 Hendrik Claasz Persijn. Volgt XXIV-m.
XXIII-u Machteld van Heemstede is geboren omstreeks 1342 in Heemstede (NH-NLD), dochter van Gerrit van Heemstede en Maria van Polanen (zie XXII-v). Machteld is overleden omstreeks 1406, ongeveer 64 jaar oud. Machteld trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1370 met Dirk van Hodenpijl, ongeveer 28 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1342 in Overschie (ZH-Nld), zoon van Jan Aernoudsz van Hodenpijl en Aleid van der Made. Dirk is overleden omstreeks 1406 in Brouwershaven (Zld-Nld), ongeveer 64 jaar oud.

Kinderen van Machteld en Dirk:

1 NN van Hodenpijl. Volgt XXIV-n.
2 Jan van Hodenpijl.
XXIII-v Dirk van der Lecke is geboren omstreeks 1355, zoon van Jan II van Polanen (Leck) (zie XXII-w) en Machteld van Rotselaer (van Brabant). Dirk trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1388 met Gillisje van Cralingen, ongeveer 23 jaar oud. Gillisje is geboren omstreeks 1365. Gillisje is overleden omstreeks 1410, ongeveer 45 jaar oud.

Kind van Dirk en Gillisje:

1 Johan van der Leck, geboren omstreeks 1390. Johan is overleden in 1472, ongeveer 82 jaar oud.
XXIII-w Gerrit de Hoghe, zoon van Goedeke van Arkel (zie XXII-x).

Notitie bij Gerrit: was vriend van Jan van Arkel in de strijdtegen de graaf van Holland 1406
Kind van Gerrit uit onbekende relatie:

1 Gerrit Gerritsz de Hoghe. Volgt XXIV-o.
XXIII-x Otto van Lippe is geboren omstreeks 1290, zoon van Simon I van Lippe (zie XXII-z) en Adelheid van Waldeck. Otto is overleden omstreeks 1360, ongeveer 70 jaar oud. Otto trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1323 met Irmgard van der Mark, ongeveer 23 jaar oud. Irmgard is geboren omstreeks 1300. Irmgard is overleden omstreeks 1360, ongeveer 60 jaar oud.

Kinderen van Otto en Irmgard:

1 Otto van Lippe. Otto is overleden omstreeks 1387.
2 Catharina van Lippe.
3 Simon III van Lippe, geboren omstreeks 1324. Volgt XXIV-p.
4 Adelheid van Lippe, geboren omstreeks 1330. Adelheid is overleden omstreeks 1394, ongeveer 64 jaar oud.
5 Margaretha van Lippe, geboren omstreeks 1350. Volgt XXIV-q.
XXIII-y Gijsbrecht III van Abcoude, zoon van Zweder II van Abcoude en Mabelia van Arkel (zie XXII-ag). Gijsbrecht is overleden omstreeks 1376. Gijsbrecht trouwde met Johanna van Horne. Zie XXII-f voor persoonsgegevens van Johanna.
XXIII-z Hubert van Culemborg is geboren omstreeks 1307 in Culemborg (Gld-Nld), zoon van Johan van Beusichem (zie XXII-ah) en Margaretha van Maurick. Hubert is overleden, ongeveer 40 jaar oud. Hij is begraven op 01-08-1347 in Culemborg (Gld-Nld). Hubert trouwde met Jutte van der Lecke. Jutte is geboren omstreeks 1308, dochter van Peter van der Lecke. Jutte is overleden, ongeveer 44 jaar oud. Zij is begraven in 1352.
XXIII-aa Jan van Culemborg is geboren omstreeks 1308 in Culemborg (Gld-Nld), zoon van Johan van Beusichem (zie XXII-ah) en Petronella van Abcoude. Jan is overleden na 29-04-1358, minstens 50 jaar oud. Jan:

(1) trouwde met Mechteld van Woudenberg. Mechteld is geboren omstreeks 1312.
(2) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 24-07-1328 met Sybelia van Borsselen, ongeveer 18 jaar oud. Sybelia is geboren omstreeks 1310 in Veere (Zld-Nld), dochter van Wolfert van Borsselen.
XXIII-ab Catharina Uten Goyen is geboren omstreeks 1300 in Houten (Utr-Nld), dochter van Gijsbrecht Uten Goyen en Margaretha van Beusichem (zie XXII-ai). Catharina is overleden vóór 01-05-1351, ten hoogste 51 jaar oud. Catharina trouwde met Hendrik van Vianen. Hendrik is geboren omstreeks 1285 in Vianen (Utr-Nld), zoon van Hubert van Vianen en Agniese van Langerak. Hendrik is overleden op 03-10-1352, ongeveer 67 jaar oud.
XXIV-a Lodewijk II van Hessen is geboren op 07-09-1438, zoon van Lodewijk I van Hessen-Marburg (zie XXIII-b) en Anna van Saksen. Lodewijk is overleden op 08-11-1471 in Lichtenau – Hessen (Duitsland), 33 jaar oud. Lodewijk trouwde, 14 jaar oud, op 12-01-1453 met Mathildis van Württemberg, ongeveer 17 jaar oud. Mathildis is geboren omstreeks 1436 in Urach, Württemberg (Dld). Mathildis is overleden omstreeks 1495, ongeveer 59 jaar oud.

Kind van Lodewijk en Mathildis:

1 Willem II “De Middelste” van Hessen, geboren op 29-04-1469. Volgt XXV-a.
XXIV-b Heijndrick Aemsz van der Burch is geboren omstreeks 1385 in Wateringen (ZH-NLD), zoon van Adam Claes Toudens en Margriet Willemsdr van Foreest (zie XXIII-d). Heijndrick is overleden vóór 10-05-1440, ten hoogste 55 jaar oud. Hij is begraven in Delft (ZH-Nld). Heijndrick trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1418 in Wateringen (ZH-NLD) met Catharina Hart van der Woert, ongeveer 29 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1389 in Delft (ZH-Nld).

Kind van Heijndrick en Catharina:

1 Aem Heijndricksz van der Burch, geboren omstreeks 1419 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXV-b.
XXIV-c Elisabeth Aleid van Renesse is geboren omstreeks 1373 in Utrecht (Utr-NLD), dochter van Johan V van Renesse en Elisabeth van Arkel van Heukelom (zie XXIII-g). Elisabeth:

(1) trouwde met Floris van Borselen. Floris is een zoon van Raes van Borselen. Floris is overleden vóór 1400.
(2) trouwde met Jan van Oyen. Jan is geboren omstreeks 1369 in Utrecht (Utr-NLD).
XXIV-d Jan VI van Renesse is geboren omstreeks 1374 in Utrecht (Utr-NLD), zoon van Johan V van Renesse en Elisabeth van Arkel van Heukelom (zie XXIII-g). Jan is overleden op 17-03-1438 in Utrecht (Utr-NLD), ongeveer 64 jaar oud.

Notitie bij Jan: Heer in Baarland, van Vinningen (1401), Rijnauwen (1417) en Lichtenberg. Ridder vermeld vanaf 19 maart 1388.
Als hoofd van de partij der Lichtenbergers, uit de stad Utrecht verbannen, verraste hij op Pinksteren 1426 met veertien in monnikspijen geklede edelen de stad en nam deze in bezit voolr de postulaat Rudolph van Diepholt.

Jan trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1405 in Utrecht (Utr-NLD) met Elisabeth van Zuylen van Nijevelt, ongeveer 18 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1387 in Hoevelaken (Utr-Nld), dochter van Jacob van Zuylen van Nijevelt en Elisabeth van Nijenrode. Elisabeth is overleden in 03-1438 in Utrecht (Utr-NLD), ongeveer 51 jaar oud.

Kinderen van Jan en Elisabeth:

1 Frederik van Renesse, geboren omstreeks 1407 in Utrecht (Utr-NLD). Volgt XXV-c.
2 Jan VII Renesse van Wulven, geboren omstreeks 1412 in Utrecht (Utr-NLD). Volgt XXV-d.
XXIV-e Johanna (Jehenne) van Polanen is geboren op 10-01-1392, dochter van Jan III van Wassenaar-Polanen (zie XXIII-h) en Odilia van Salm-Ardennen. Jehenne is overleden op 15-05-1445 in Breda (NBr-Nld), 53 jaar oud. Zij is begraven in de Grote of Lieve Vrouwe Kerk – Breda (Nbr-Nld). Jehenne trouwde, 11 jaar oud, op 01-08-1403 met Engelbrecht I van Nassau, ongeveer 33 jaar oud. Zie XXIII-j voor persoonsgegevens van Engelbrecht.

Kinderen van Jehenne en Engelbrecht: zie XXIII-j.
XXIV-f Maria van Loon-Heinsberg is geboren omstreeks 1426, dochter van Johan van Loon-Heinsberg (zie XXIII-i) en Anne Margarethe van Solms-Braunfels. Maria is overleden op 20-04-1502 in Breda (NBr-Nld), ongeveer 76 jaar oud. Zij is begraven in de Grote of Lieve Vrouwe Kerk – Breda (Nbr-Nld). Maria trouwde, ongeveer 14 jaar oud, op 07-02-1440 met Johan IV (Jan) van Nassau, 29 jaar oud. Zie XXV-e voor persoonsgegevens van Jan.

Kinderen van Maria en Jan:

1 Anna van Nassau-Dillenburg, geboren omstreeks 1441. Volgt XXVI-d.
2 Johanna van Nassau, geboren omstreeks 1444. Volgt XXVI-e.
3 Johann V van Nassau, Vianden & Dietz-Breda, geboren op 09-11-1455 in Breda (NBr-Nld). Volgt XXVI-f.
XXIV-g Jan van Cuijk is geboren omstreeks 1360, zoon van Hendrik van Cuijk (zie XXIII-m) en Gertrudis Couterel. Jan is overleden omstreeks 1442, ongeveer 82 jaar oud. Jan trouwde met Mechteld van Borselen. Mechteld is geboren omstreeks 1370. Mechteld is overleden omstreeks 1402, ongeveer 32 jaar oud.

Kind van Jan en Mechteld:

1 Jutta van Cuijk, geboren omstreeks 1390. Jutta is overleden omstreeks 1446, ongeveer 56 jaar oud.
XXIV-h Elisabeth van Cuijk is geboren omstreeks 1370, dochter van Wennemar van Cuijk (zie XXIII-o) en Aleidis de Cocq van Opijnen. Elisabeth is overleden omstreeks 1414, ongeveer 44 jaar oud. Elisabeth trouwde met Jan van Tiel van Eijl. Jan is geboren omstreeks 1370.
XXIV-i Philippa de Grandpré, dochter van Thierry III de Grandpré (zie XXIII-p) en Agnes van Berlaymont. Philippa trouwde in 1358 met Gerard I d’Argenteau. Gerard is overleden vóór 02-11-1363.

Kind van Philippa en Gerard:

1 Jean d’Argenteau. Volgt XXV-i.
XXIV-j Jan Roelofsz van Craendonck is geboren omstreeks 1380 in Dordrecht (ZH-NLD), zoon van Roelof Cranendonck van Emmichoven (zie XXIII-q). Jan is overleden omstreeks 1454 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD), ongeveer 74 jaar oud.

Notitie bij Jan: Jan Roelofsz was een bastaardzoon.
Hij was landpoorter van Dordrecht (1445-1450). Dit was een burger, die was vrijgesteld van de verplichting om in de stad te wonen. Met behoud van alle rechten en plichten van het poorterschap. Hij woonde in de Riederwaard. In de periode 1443-1453 werd hij vermeld als eigenaar van 5 morgen land in de kort tevoren bedijkte polder Nieuw-Reijerwaard, gelegen achter Slikkerveer.
Een vermelding van 1438 is interessant, waarin een Jan de Meijer ROELOFSZ een rente verkocht, staande een huys en erf tegenover de Schippersliedenkapel te Dordrecht. Een “meijer” was een vertegenwoordiger van de landheer, d.i. een schout, baljuw of rechterlijk ambtenaar. Het is heel goed mogelijk dat dit Jan Roelofs betreft, die dan blijkbaar in Dordrecht en omgeving de belangen van zijn rijke familie (o.a. in het land van Altena) behartigt.
Kinderen van Jan uit onbekende relatie:

1 Roelof Jans Cranendonck, geboren omstreeks 1410 in Ridderkerk (ZH-NLD). Volgt XXV-j.
2 Willem Jans Cranendonck, geboren omstreeks 1415 in Dordrecht (ZH-NLD). Willem is overleden na 20-03-1471 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), minstens 56 jaar oud.

Notitie bij Willem: Landpoorter van Dordrecht, Schout van Ridderkerk, Heemraad van IJsselmonde en Heemraad van de polder Dirk Smeetsland
3 Jan Jans Cranendonck, geboren in 1420 in Dordrecht (ZH-NLD). Jan is overleden na 1464, minstens 44 jaar oud.
XXIV-k Willem Nicolaesz Muijlwijck, zoon van Nicolaes Jansz Muijlwijck van der Merwede (zie XXIII-r) en Alida Monchablon (zie XX-ag). Willem begon een relatie met Rutgera Bijsanten.

Kind van Willem en Rutgera:

1 Jan Willemsz Muijlwijck. Volgt XXV-k.
XXIV-l Coppaert Meijnensz is geboren omstreeks 1360, zoon van Meijns en Coppaertsdr (zie XXIII-s). Coppaert trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1380 met Lijsbeth.

Kind van Coppaert en Lijsbeth:

1 Kerstant Coppaerts. Volgt XXV-l.
XXIV-m Hendrik Claasz Persijn, zoon van Claas Gijsbrechtsz Persijn (zie XXIII-t) en Adriana Hendriksdr van Schoonhoven. Hendrik is overleden omstreeks 1473. Hendrik trouwde met Cornelia Spronck van der Leede. Cornelia is overleden vóór 15-02-1491.

Kind van Hendrik en Cornelia:

1 Adriaan Hendriksz Persijn, geboren omstreeks 1459. Volgt XXV-m.
XXIV-n NN van Hodenpijl, dochter van Dirk van Hodenpijl en Machteld van Heemstede (zie XXIII-u). NN trouwde met Dirck Heijnricksz van den Hoorn.

Kind van NN en Dirck:

1 Machteld Dircksdr van den Hoorn. Zij is begraven na 18-04-1465.
XXIV-o Gerrit Gerritsz de Hoghe, zoon van Gerrit de Hoghe (zie XXIII-w).

Notitie bij Gerrit: leenman van Arkel 1441-1458 schepen 1441-1443
Kind van Gerrit uit onbekende relatie:

1 Gouwe Gerritsdr de Hoghe. Volgt XXV-n.
XXIV-p Simon III van Lippe is geboren omstreeks 1324, zoon van Otto van Lippe (zie XXIII-x) en Irmgard van der Mark. Simon is overleden omstreeks 1410 in Brake – Noordrijn Westfalen (Duitsland), ongeveer 86 jaar oud. Simon trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 01-09-1362 met Irmgard van Hoya. Irmgard is een dochter van Johan II van Hoya. Irmgard is overleden na 25-09-1422.

Kind van Simon en Irmgard:

1 Bernard VI van Lippe, geboren omstreeks 1366. Volgt XXV-o.
XXIV-q Margaretha van Lippe is geboren omstreeks 1350, dochter van Otto van Lippe (zie XXIII-x) en Irmgard van der Mark. Margaretha is overleden omstreeks 1387, ongeveer 37 jaar oud. Margaretha:

(1) trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1366 met Nicolaas van Sevenborn. Nicolaas is overleden omstreeks 1369.
(2) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1370 met Jan II van Polanen (Leck), ongeveer 46 jaar oud. Zie XXII-w voor persoonsgegevens van Jan.
XXV-a Willem II “De Middelste” van Hessen is geboren op 29-04-1469, zoon van Lodewijk II van Hessen (zie XXIV-a) en Mathildis van Württemberg. Willem is overleden op 11-07-1509 in Kassel – Hessen (Dld), 40 jaar oud. Willem trouwde, 31 jaar oud, op 20-10-1500 in Kassel – Hessen (Dld) met Anna van Mecklenburg-Schwerin, 15 jaar oud. Anna is geboren op 14-09-1485 in Plau am See (Dld), dochter van Magnus II van Mecklenburg-Güstrow en Sophie van Pommeren-Wolgast. Anna is overleden omstreeks 12-05-1525 in Rödelheim (Dld), ongeveer 39 jaar oud. Zij is begraven in Marburg – Pruisen (Dld). Anna trouwde later op 07-09-1519 met Otto van Solms-Braunfels (±1495-±1522).

Kinderen van Willem en Anna:

1 Elisabeth van Hessen, geboren op 04-03-1502 in Marburg – Pruisen (Dld). Elisabeth is overleden op 06-12-1557 in Schmalkalden (Dld), 55 jaar oud.
2 Magdalena van Hessen, geboren op 18-07-1503 in Rheinfels (Dld). Magdalena is overleden omstreeks 09-1504 in Marburg – Pruisen (Dld), ongeveer 1 jaar oud.
3 Philip I “De Grootmoedige” van Hessen, geboren op 13-11-1504 in Marburg – Pruisen (Dld). Volgt XXVI-a.
XXV-b Aem Heijndricksz van der Burch is geboren omstreeks 1419 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld), zoon van Heijndrick Aemsz van der Burch (zie XXIV-b) en Catharina Hart van der Woert. Aem is overleden op 03-04-1505 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld), ongeveer 86 jaar oud.

Notitie bij Aem: Schout van Hof van Delft en Vrijenban vóór 1490, leenman Wateringen 1440 en 1468, Lek en Polanen 1440, Hontshol 1462, grafelijk leenman 1473. Stichtte in 1481 met zijn broer Arent Tou Heijndricksz. een vicarie in de Oude Kerk te Delft op het altaar van St. Crispijn en St. Crispiaan (wilsbeschikking van hun moeder Catharina), onder verband van land te Zouteveen en Ketel. Aems nakomelingen nemen de naam van den Burch aan en het wapen met de gewelfde rechter schuinbalk. Tekst bij een prent in Kok’s vaderlands woordenboek: ,,Aem van der Burch een rijk landman van ’t dorp Woudt, vader van 12 volwassen zoonen, biedt dezelve den grave van Holland aan”. Deze graaf zou volgens de overlevering Philips van Bourgondië geweest zijn, van wie Aem het begevingsrecht (om pastoors te mogen benoemen) voor ’t Woud zou hebben ontvangen. Later zou Aem paarden gehouden hebben ten dienste van de koning (wellicht Philips de Schone).

Aem trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1441 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld) met Maria Heerman van Oegstgeest, ongeveer 13 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1428 in Wateringen (ZH-NLD).

Kind van Aem en Maria:

1 Heijndrick Aemsz van der Burch, geboren vóór 11-02-1462 in Hof van Delft-Delft (ZH-NLD). Volgt XXVI-b.
XXV-c Frederik van Renesse is geboren omstreeks 1407 in Utrecht (Utr-NLD), zoon van Jan VI van Renesse (zie XXIV-d) en Elisabeth van Zuylen van Nijevelt. Frederik is overleden op 20-09-1452 in Kasteel Hellenburg – Baarland (Zld-Nld), ongeveer 45 jaar oud. Frederik trouwde, ongeveer 29 jaar oud, in 1436 met Elisabeth van Cruijningen, ongeveer 21 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1415 in Kruiningen (Zld-Nld), dochter van Arnoud (Arent) van Cruijningen en Henriëtte van Kralingen. Elisabeth is overleden op 05-04-1467, ongeveer 52 jaar oud. Zij is begraven in Baarland (Zld-Nld).
XXV-d Jan VII Renesse van Wulven is geboren omstreeks 1412 in Utrecht (Utr-NLD), zoon van Jan VI van Renesse (zie XXIV-d) en Elisabeth van Zuylen van Nijevelt. Jan is overleden op 20-02-1492, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven in Kerk van de Minderbroeders – Utrecht (Utr-Nld).

Notitie bij Jan: Heer van Wulven; op 1 aug. 1438 beleend met 20 gemeten en 60 roeden tienden te Baarland en Hoedekenskerke (geërfd van zijn vader).
Ridder; heer van Rijnouwen, Lichtenberg, Hellenburg, Bakendorp, etc. Hij was een broer van Frederik I van Renesse van Rijnouwen en Johan van Renesse en werd samen met van Renesse van Gaasbeek in 1449 gevangen gehouden door Bisschop Rudolf en verbannen uit Utrecht met o.m. Frederik van Renesse, heer van Rijnauwen, zijn oudere broer.
Jan VII, heer Janszoon van Renesse zegelde in 1436 en 1439 met de Ridderschap van Utrecht. Hij was Maarschalk van het Oversticht (1440, 1459); schepen en burgemeester van Utrecht 1459, 1460; schout van Utrecht 1477; gezant van Hertog Philips in 1456; in de Raad van Justitie van bisschop David van Bourgondië 1474-1479. Zegelde met de Ridderschap in 1478; in 1481 vluchtte de stad uit.

Jan:

(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1441 met Luitgarda van Buren, ongeveer 21 jaar oud. Luitgarda is geboren omstreeks 1420 in Bunnik (Utr-NLD), dochter van Balthazar van Buren en Clementia van Wulven. Luitgarda is overleden in 06-1451, ongeveer 31 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1444 met Margaretha van Culemborg. Margaretha is een dochter van Gerrit van Culemborg en Margriet Taets van Amerongen. Margaretha is overleden omstreeks 1505.
Kinderen van Jan en Luitgarda:

1 Mabelia Renesse van Wulven. Volgt XXVI-c.
2 Jan Renesse van Wulven. Jan is overleden vóór 10-03-1493.
XXV-e Johan IV (Jan) van Nassau is geboren op 01-08-1410 in Breda (NBr-Nld), zoon van Engelbrecht I van Nassau (zie XXIII-j) en Johanna (Jehenne) van Polanen (zie XXIV-e). Jan is overleden op 03-02-1475 in Dillenburg (Dld), 64 jaar oud. Hij is begraven in de Grote of Lieve Vrouwe Kerk – Breda (Nbr-Nld). Jan trouwde, 29 jaar oud, op 07-02-1440 met Maria van Loon-Heinsberg, ongeveer 14 jaar oud. Zie XXIV-f voor persoonsgegevens van Maria.

Kinderen van Jan en Maria: zie XXIV-f.
XXV-f Hendrik II van Nassau is geboren op 07-01-1414 in Dillenburg (Dld), zoon van Engelbrecht I van Nassau (zie XXIII-j) en Johanna (Jehenne) van Polanen (zie XXIV-e). Hendrik is overleden op 08-06-1450 in Onderweg naar Rome, 36 jaar oud. Hendrik:

(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1435 met Genoveva van Virneburg. Genoveva is overleden op 18-04-1437 in Breda (NBr-Nld).
(2) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1442 met Irmgard von Schleiden. Irmgard is overleden na 1450.
Kind van Hendrik en Genoveva:

1 Odilia van Nassau, geboren in 04-1437. Volgt XXVI-g.
XXV-g Margaretha van Nassau is geboren omstreeks 1415, dochter van Engelbrecht I van Nassau (zie XXIII-j) en Johanna (Jehenne) van Polanen (zie XXIV-e). Margaretha is overleden vóór 24-05-1467, ten hoogste 52 jaar oud. Margaretha trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 27-11-1435 met Diederik van Sayn, ongeveer 20 jaar oud. Diederik is geboren op 07-08-1415. Diederik is overleden op 24-11-1452, 37 jaar oud.
XXV-h Maria van Nassau is geboren op 02-02-1418, dochter van Engelbrecht I van Nassau (zie XXIII-j) en Johanna (Jehenne) van Polanen (zie XXIV-e). Maria is overleden op 11-10-1472, 54 jaar oud. Maria trouwde, 19 jaar oud, op 17-06-1437 in Breda (NBr-Nld) met Johan van Nassau-Wiesbaden, ongeveer 18 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1419. Johan is overleden op 09-05-1480, ongeveer 61 jaar oud.
XXV-i Jean d’Argenteau, zoon van Gerard I d’Argenteau en Philippa de Grandpré (zie XXIV-i). Jean trouwde met Jeanet van Horion. Jeanet is een dochter van Willem van Horion en Agnes van Keulen.

Kind van Jean en Jeanet:

1 Wilhelm d’Argenteau, geboren omstreeks 1400. Volgt XXVI-h.
XXV-j Roelof Jans Cranendonck is geboren omstreeks 1410 in Ridderkerk (ZH-NLD), zoon van Jan Roelofsz van Craendonck (zie XXIV-j). Roelof is overleden omstreeks 1483 in Ridderkerk (ZH-NLD), ongeveer 73 jaar oud.

Notitie bij Roelof: Landpoorter van Dordrecht (1445-50) wonende in de Riederwaard, heemraad (1454) en schout (1459-60) van Ridderkerk, waarsman (1460, 1467-70) van Oud-Reijerwaard.
Vermoedelijk was hij in functie van schout of heemraad toen hij tesamen met Mr. Dames in 1467 namens de gemeneland ging presenteren voor het Hof te Den Haag bij Karel de Stoute, de nieuwe hertog van Bourgondië.
Hij bezat land in de polder Reijerwaard, dat valt te verdelen in vier partijen. Het oudste bezit was het land in Jan Roelofssoen, die men heet Jan Cranendonck V 1/2 mergen, en Jan Cranendonck VI margen achter Slikkerveer. Het tweede samenhangende complex landerijen lag in drie belendende weren, genaamd Roeland Cranendonck IIII mergen, Floerissoen IIII mergen en was eigendom van Claes Loijnck (van der Giessen). Nadat Roel Cranendonck in het eerste weer 3/16 deel had verworven en het gehele tweede weer, kwamen beide weren in hun geheel aan zijn zoon Gerrit Roelofsz, vermoedelijk het erfgoed van zijn onbekende echtgenoot. Het vierde deel land lag in Jan Eggert VI mergen (het lijkt erop dat in de Nieuw-Reijerwaard de namen van de oorspronkelijke eigenaren (bedijkers) meer dan anderhalve eeuw in gebruik bleven).
Voorts ter nagedachtenis aan Roelof Jans Cranendonck een mis gelezen uit de opbrengst van een stuk land groot 2 morgen 60 roeden (vermeld vanaf 1497-1561). Hij was ook bedijker van het nieuwe land van Ridderkerk.
(Bron: Homepage Fam. Wijngaard)

Roelof trouwde met Loijnck van der Giessen. Loijnck is geboren omstreeks 1415.

Kinderen van Roelof en Loijnck:

1 Gerrit Roelofs Cranendonck, geboren omstreeks 1435 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Volgt XXVI-i.
2 Jacob Roelofsz Cranendonck, geboren omstreeks 1440. Jacob is overleden vóór 04-08-1506 in Ridderkerk (ZH-NLD), ten hoogste 66 jaar oud. Hij is begraven op 04-08-1506 in Ridderkerk (ZH-NLD).
3 Cornelis Roelofsz Cranendonck, geboren omstreeks 1440. Volgt XXVI-j.
4 Jan Roelofs Cranendonck, geboren omstreeks 1450. Volgt XXVI-k.
5 Pieter Roelofsz Cranendonck, geboren in 1450. Volgt XXVI-l.
6 Heijn Roelofsz Cranendonck, geboren vóór 1483. Heijn is overleden vóór 1486.
XXV-k Jan Willemsz Muijlwijck, zoon van Willem Nicolaesz Muijlwijck (zie XXIV-k) en Rutgera Bijsanten. Jan is overleden in 1423. Jan begon een relatie met Catharina Sasbout.

Kind van Jan en Catharina:

1 Gerrit Jansz Muijlwijck. Volgt XXVI-m.
XXV-l Kerstant Coppaerts, zoon van Coppaert Meijnensz (zie XXIV-l) en Lijsbeth. Kerstant is overleden omstreeks 1424.

Kind van Kerstant uit onbekende relatie:

1 Jan Kerstants. Volgt XXVI-n.
XXV-m Adriaan Hendriksz Persijn is geboren omstreeks 1459, zoon van Hendrik Claasz Persijn (zie XXIV-m) en Cornelia Spronck van der Leede. Adriaan is overleden op 18-04-1545, ongeveer 86 jaar oud. Adriaan begon een relatie met Geertruida Engelbrechts van der Meer. Geertruida is een dochter van Engelbrecht Huibrechtsz van der Meer en Maria van Dorp. Geertruida is overleden omstreeks 1558.

Kind van Adriaan en Geertruida:

1 Cornelis Adriaansz Persijn, geboren omstreeks 1499. Volgt XXVI-o.
XXV-n Gouwe Gerritsdr de Hoghe, dochter van Gerrit Gerritsz de Hoghe (zie XXIV-o). Gouwe begon een relatie met Floris Holl. Floris is overleden vóór 1495.

Notitie bij Floris: Schepen van Gorinchem
Kind van Gouwe en Floris:

1 Lijscken Florisdr Holl, geboren in Gorinchem (ZH-NLD). Volgt XXVI-p.
XXV-o Bernard VI van Lippe is geboren omstreeks 1366, zoon van Simon III van Lippe (zie XXIV-p) en Irmgard van Hoya. Bernard is overleden op 19-01-1415 in Detmold – Noord Rijnland Westfalen (Dld), ongeveer 49 jaar oud. Bernard trouwde, ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1403 met Elisabeth van Moers. Elisabeth is een dochter van Frederik II van Moers. Elisabeth is overleden op 02-02-1415.

Kind van Bernard en Elisabeth:

1 Simon IV van Lippe, geboren omstreeks 1404. Volgt XXVI-q.
XXVI-a Philip I “De Grootmoedige” van Hessen is geboren op 13-11-1504 in Marburg – Pruisen (Dld), zoon van Willem II “De Middelste” van Hessen (zie XXV-a) en Anna van Mecklenburg-Schwerin. Philip is overleden op 31-03-1567, 62 jaar oud.

Notitie bij Philip: Filips I de Grootmoedige (Marburg, 13 november 1504 – Kassel, 31 maart 1567) was een zoon van landgraaf Willem II van Hessen en Anna van Mecklenburg-Schwerin. In 1509, op 5-jarige leeftijd, volgt hij zijn vader op als landgraaf van Hessen. Zijn moeder oefent tot 1518 het regentschap voor hem uit. In 1524 bekeert hij zich tot het protestantisme na een ontmoeting met Philip Melanchton. Hij sluit zich niet aan bij de anti-lutherse liga van hertog George van Saksen. Tijdens de Rijksdag van Spiers van 1526, ageerde Filips tegen de aanduiding van Ferdinand van Habsburg als keizer en steunde hij openlijk het protestantisme. In Hessen introduceerde Filips een luthers geïnspireerde kerkelijke organisatie. Kloosters en religieuze stichtingen werden ontbonden en hun eigendommen gingen naar liefdadigheids- en opvoedingsinitiatieven. In 1527 werd de universiteit van Marburg gesticht, om zoals de Martin-Luther Universiteit, te dienen als leerschool voor protestantse theologen. Om gewapend te zijn tegen bedreigingen van rooms-katholieke vorsten, werd in 1528 te Weimar onder impuls van Filips, besloten tot de oprichting van een liga van protestantse vorsten. Op de Rijksdag van Spiers van 1529 werd hij door de keizer publiekelijk genegeerd en nog hetzelfde jaar sloot hij een geheim akkoord af tussen Saksen, Hessen, Neurenberg, Straatsburg en Ulm. In 1531 tenslotte werd het Schmalkaldisch Verbond afgesloten, een vereniging van Duitse, protestantse vorsten die ijverde voor de erkenning van het protestantisme. Filips werd leider van dit verbond. Nadat er tweedracht binnen het Verbond begon te ontstaan, besloot de keizer het godsdienstvraagstuk met geweld op te lossen en voerde van 1546 tot 1547, verbonden met de paus, en enkele protestantische vorsten de Schmalkaldische oorlog, die het Verbond verloor. Filips onderwierp zich aan de keizer, maar werd voor 5 jaar in de Nederlanden gevangengezet. Na zijn terugkeer in Hessen, hield Filips zich verder bezig met het bestuur van Hessen, en voerde onder meer een drankbelasting in om de schulden terug te betalen, die ontstaan waren door de kosten van de krijgsverrichtingen. Hij organiseerde het godsdienstonderricht en de armenhulp in Hessen.
(Bron:Wikipedia)

Philip:

(1) trouwde, 19 jaar oud, op 11-12-1523 in Dresden – Saksen (Dld) met Christina van Saksen, 17 jaar oud. Christina is geboren op 25-12-1505 in Dresden – Saksen (Dld), dochter van George van Saksen. Christina is overleden op 15-04-1549 in Kassel – Hessen (Dld), 43 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1540 met Anna van Saale, ongeveer 18 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Philip en Anna: Dit was een morganitisch huwelijk. Het leverde Philip ook de beschuldiging van bigamie op.

Anna is geboren omstreeks 1522. Anna is overleden omstreeks 1566, ongeveer 44 jaar oud.

Kind van Philip en Christina:

1 George I “De Trotse” van Hessen-Darmstadt, geboren op 10-09-1547 in Kassel – Hessen (Dld). Volgt XXVII-a.
XXVI-b Heijndrick Aemsz van der Burch is geboren vóór 11-02-1462 in Hof van Delft-Delft (ZH-NLD), zoon van Aem Heijndricksz van der Burch (zie XXV-b) en Maria Heerman van Oegstgeest. Heijndrick is overleden op 05-11-1531 in Delft (ZH-Nld), minstens 69 jaar oud. Hij is begraven in Delft (ZH-Nld).

Notitie bij Heijndrick: Leenman van de Hofstad van der Wateringe te Wateringen, leenman van Lek en Polanen te De Lier, beleend 1506. Bezat een huis te Delft in het Zuideinde (aan de Oude Delft, ten zuiden van de Oude Kerk), woonde vermoedelijk aan de Oude Delft westzijde. Had een eigen graf in de Oude Kerk van Delft.

Heijndrick trouwde, minstens 17 jaar oud, omstreeks 1479 met Geertruijd Beuckelsdr van Santen, ongeveer 25 jaar oud. Geertruijd is geboren omstreeks 1454 in Hof van Delft-Delft (ZH-NLD). Geertruijd is overleden op 27-04-1528 in Delft (ZH-Nld), ongeveer 74 jaar oud.

Kinderen van Heijndrick en Geertruijd:

1 Adam Heijndricksz van der Burch, geboren omstreeks 1480 in Hof van Delft-Delft (ZH-NLD). Adam is overleden op 24-08-1557, ongeveer 77 jaar oud.
2 Jan Heynricxz Aems van der Burch, geboren omstreeks 1490. Volgt XXVII-b.
XXVI-c Mabelia Renesse van Wulven, dochter van Jan VII Renesse van Wulven (zie XXV-d) en Luitgarda van Buren.

Notitie bij Mabelia: Booth schrijft over haar: “Joffr. … van renesse van Wulven, sich tegens haer broeders raed uijtgehulickt hebben aan NN, namen haer nacomelingen de naem aan Van Wulven, sijnde haren sonen:…”.

Mabelia trouwde met Geerlof NN.

Kinderen van Mabelia en Geerlof:

1 Arnout van Wulven. Volgt XXVII-c.
2 Jan van Wulven.
XXVI-d Anna van Nassau-Dillenburg is geboren omstreeks 1441, dochter van Johan IV (Jan) van Nassau (zie XXV-e) en Maria van Loon-Heinsberg (zie XXIV-f). Anna is overleden op 08-04-1514 in Celle – Pruisen (Dld), ongeveer 73 jaar oud. Anna:

(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1467 met Otto II van Brunswijk-Lüneburg. Otto is overleden op 08-01-1471.
(2) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 24-01-1474 met Filips van Katzenelnbogen, ongeveer 72 jaar oud. Filips is geboren omstreeks 1402. Filips is overleden omstreeks 1479, ongeveer 77 jaar oud.
Kind van Anna en Otto:

1 Hendrik VII van Brunswijk-Lüneburg, geboren omstreeks 1468. Hendrik is overleden omstreeks 1532, ongeveer 64 jaar oud.
XXVI-e Johanna van Nassau is geboren omstreeks 1444, dochter van Johan IV (Jan) van Nassau (zie XXV-e) en Maria van Loon-Heinsberg (zie XXIV-f). Johanna is overleden omstreeks 1468, ongeveer 24 jaar oud. Johanna trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 14-10-1464 met Philipp van Waldeck Wilddungen.
XXVI-f Johann V van Nassau, Vianden & Dietz-Breda is geboren op 09-11-1455 in Breda (NBr-Nld), zoon van Johan IV (Jan) van Nassau (zie XXV-e) en Maria van Loon-Heinsberg (zie XXIV-f). Johann is overleden op 30-07-1516 in Dillenburg (Dld), 60 jaar oud. Johann trouwde, 26 jaar oud, op 11-02-1482 in Marburg – Pruisen (Dld) met Elizabeth van Hessen-Marburg, 16 jaar oud. Elizabeth is geboren op 01-01-1466 in Marburg – Pruisen (Dld). Elizabeth is overleden op 17-01-1523 in Keulen (Dld), 57 jaar oud. Zij is begraven in Siegen – Nordrhein-Westfalen (Dld).

Kind van Johann en Elizabeth:

1 Willem (de Rijke) van Nassau-Katzenelbogen, geboren op 10-04-1487 in Dillenburg (Dld). Volgt XXVII-d.
XXVI-g Odilia van Nassau is geboren in 04-1437, dochter van Hendrik II van Nassau (zie XXV-f) en Genoveva van Virneburg. Odilia is overleden in 07-1495, 58 jaar oud. Odilia:

(1) trouwde, ongeveer 12 jaar oud, omstreeks 1449 met Filips van Katzenelnbogen, ongeveer 22 jaar oud. Filips is geboren omstreeks 1427. Filips is overleden op 27-02-1453, ongeveer 26 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 03-06-1475 met Oswald van Tierstein, ongeveer 55 jaar oud. Oswald is geboren omstreeks 1420. Oswald is overleden vóór 1488, ten hoogste 68 jaar oud.
XXVI-h Wilhelm d’Argenteau is geboren omstreeks 1400, zoon van Jean d’Argenteau (zie XXV-i) en Jeanet van Horion. Wilhelm is overleden omstreeks 1459, ongeveer 59 jaar oud. Wilhelm trouwde met Margarethe van Rochefort. Margarethe is geboren omstreeks 1415, dochter van Jean III van Rochefort en Marguerite von Elter.

Kind van Wilhelm en Margarethe:

1 Jacob I d’Argenteau, geboren omstreeks 1435. Volgt XXVII-e.
XXVI-i Gerrit Roelofs Cranendonck is geboren omstreeks 1435 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), zoon van Roelof Jans Cranendonck (zie XXV-j) en Loijnck van der Giessen. Gerrit is overleden omstreeks 1514 in Ridderkerk (ZH-NLD), ongeveer 79 jaar oud. Hij is begraven in Ridderkerk (ZH-NLD). Gerrit trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1460 in Ridderkerk (ZH-NLD) met Beatrijs NN, ongeveer 25 jaar oud. Beatrijs is geboren omstreeks 1435 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Beatrijs is overleden na 1514 in Ridderkerk (ZH-NLD), minstens 79 jaar oud.

Kinderen van Gerrit en Beatrijs:

1 Gerrit Gerritszn Cranendonck, geboren omstreeks 1460 in Ridderkerk (ZH-NLD). Volgt XXVII-f.
2 Cornelis Gerritsz Cranendonck, geboren omstreeks 1460. Cornelis is overleden omstreeks 1480, ongeveer 20 jaar oud.
3 Jan Gerritszn Cranendonck, geboren vóór 1465 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Volgt XXVII-g.
4 Willem Gerritsz Cranendonck, geboren omstreeks 1470 in Oost-IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Volgt XXVII-h.
5 Cornelis Gerritsz Cranendonck, geboren omstreeks 1480 in Ridderkerk (ZH-NLD). Volgt XXVII-i.
XXVI-j Cornelis Roelofsz Cranendonck is geboren omstreeks 1440, zoon van Roelof Jans Cranendonck (zie XXV-j) en Loijnck van der Giessen. Cornelis is overleden in 1520, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven op 23-04-1520 in Ridderkerk (ZH-NLD). Cornelis trouwde met Cornelia Gerritsdr.
XXVI-k Jan Roelofs Cranendonck is geboren omstreeks 1450, zoon van Roelof Jans Cranendonck (zie XXV-j) en Loijnck van der Giessen. Jan is overleden in 1514 in Dordrecht (ZH-NLD), ongeveer 64 jaar oud. Hij is begraven op 12-09-1514. Jan:

(1) trouwde met Luijtgart Will.
(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1485 met Delyantge Mon Huijgensdr.
XXVI-l Pieter Roelofsz Cranendonck is geboren in 1450, zoon van Roelof Jans Cranendonck (zie XXV-j) en Loijnck van der Giessen. Pieter is overleden vóór 1502 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD), ten hoogste 52 jaar oud. Pieter trouwde met Janneke Lodewijks van Ghiessen.
XXVI-m Gerrit Jansz Muijlwijck, zoon van Jan Willemsz Muijlwijck (zie XXV-k) en Catharina Sasbout. Gerrit is overleden vóór 07-01-1454.

Notitie bij Gerrit: Schepen van dordrecht 1409,1410,1416,1437
Rentmeester van Zuid-holland
Burgermeester van Dordrecht 1428
lid Raad van Dordrecht 1417,1426
stichte op 4-4-1443 een vicarie op het door hem geschonken altaar ter ere van ST. Hieronymus en ST helena en tot waardigheid van het Heilige graf in de grote kerk van Dordrecht

Gerrit begon een relatie met Ida Groote Heere Borchardsdr. Ida is een dochter van Borchgaert Dirkszn die Groote.

Kind van Gerrit en Ida:

1 Rutger Gerritszn van Muijlwijck, geboren in Dordrecht (ZH-NLD). Volgt XXVII-j.
XXVI-n Jan Kerstants, zoon van Kerstant Coppaerts (zie XXV-l). Jan is overleden op 24-03-1425. Jan begon een relatie met Katrijn. Katrijn is overleden na 24-03-1425.

Kind van Jan en Katrijn:

1 Kerstant Jansz, geboren omstreeks 1425. Volgt XXVII-k.
XXVI-o Cornelis Adriaansz Persijn is geboren omstreeks 1499, zoon van Adriaan Hendriksz Persijn (zie XXV-m) en Geertruida Engelbrechts van der Meer. Cornelis is overleden op 27-05-1571 in Zandambacht -’s Gravenzande (ZH-Nld), ongeveer 72 jaar oud.

Notitie bij Cornelis: Dijkgraaf polder ’Het Nieuwland’ 1561-1571; welgeboren man Zandambacht 1554; schepen ald. 1551-1552, 1556-1557. 1561-1563; ambachtsbewaarder `s-Gravenzande; ambachtsbewaarder Zandambacht; kerkmeester ald.; Heilige Geestmeester ald.

Cornelis:

(1) trouwde met Machteld Willemsdr Coppier van Ouwendijk.
(2) trouwde met Maartje Florisdr.
Kind van Cornelis en Machteld:

1 Willem Corneliszn (Persijn) van Ouwendijk, geboren omstreeks 1550. Volgt XXVII-l.
XXVI-p Lijscken Florisdr Holl is geboren in Gorinchem (ZH-NLD), dochter van Floris Holl en Gouwe Gerritsdr de Hoghe (zie XXV-n). Lijscken is overleden vóór 1530. Lijscken begon een relatie met Jan Petersz van Muijlwijck. Zie XXX-x voor persoonsgegevens van Jan.

Kind van Lijscken en Jan:

1 Marijke Jansdr van Muijlwijck. Volgt XXXI-u.
XXVI-q Simon IV van Lippe is geboren omstreeks 1404, zoon van Bernard VI van Lippe (zie XXV-o) en Elisabeth van Moers. Simon is overleden op 11-08-1429, ongeveer 25 jaar oud. Simon trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1426 met Margaretha van Brunswijk-Grübenhagen, ongeveer 15 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1411. Margaretha is overleden na 31-10-1456, minstens 45 jaar oud.

Kind van Simon en Margaretha:

1 Bernhard VII van Lippe, geboren omstreeks 1429. Volgt XXVII-m.
XXVII-a George I “De Trotse” van Hessen-Darmstadt is geboren op 10-09-1547 in Kassel – Hessen (Dld), zoon van Philip I “De Grootmoedige” van Hessen (zie XXVI-a) en Christina van Saksen. George is overleden op 07-02-1596, 48 jaar oud. George trouwde, 24 jaar oud, op 17-02-1572 in Kassel – Hessen (Dld) met Magdalena van Lippe, 19 jaar oud. Zie XXX-ad voor persoonsgegevens van Magdalena.

Kinderen van George en Magdalena:

1 Lodewijk V van Hessen-Darmstadt, geboren op 24-09-1577. Volgt XXVIII-a.
2 Elisabeth van Hessen-Darmstadt, geboren op 29-11-1579 in Darmstadt (Dld). Volgt XXVIII-b.
Parenteel van Karel I “De Grote” der Franken

XXVII-b Jan Heynricxz Aems van der Burch is geboren omstreeks 1490, zoon van Heijndrick Aemsz van der Burch (zie XXVI-b) en Geertruijd Beuckelsdr van Santen. Jan is overleden op 21-05-1544, ongeveer 54 jaar oud. Hij is begraven in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld).

Kind van Jan uit onbekende relatie:

1 Maritgen Jansdr van der Burch, geboren omstreeks 1530. Volgt XXVIII-c.
XXVII-c Arnout van Wulven, zoon van Geerlof NN en Mabelia Renesse van Wulven (zie XXVI-c). Arnout is overleden omstreeks 1546.

Notitie bij Arnout: Burgemeester van Utrecht (1527). Hij is vermeld als neef van Jan van Renesse heer Janszn

Arnout trouwde met Geertruida Jans van den Heuvel. Geertruida is een dochter van Jan van den Heuvel. Geertruida is overleden omstreeks 1571. Zij is begraven in IJsselstein (Utr-Nld).

Kinderen van Arnout en Geertruida:

1 Geerlof van Wulven.
2 Frederik van Wulven.
3 Lutgard van Wulven, geboren omstreeks 1500. Volgt XXVIII-d.
XXVII-d Willem (de Rijke) van Nassau-Katzenelbogen is geboren op 10-04-1487 in Dillenburg (Dld), zoon van Johann V van Nassau, Vianden & Dietz-Breda (zie XXVI-f) en Elizabeth van Hessen-Marburg. Willem is overleden op 06-10-1559 in Dillenburg (Dld), 72 jaar oud. Willem:

(1) trouwde, 19 jaar oud, op 29-10-1506 in Koblenz (Dld) met Walburgis van Egmond, ongeveer 16 jaar oud. Walburgis is geboren omstreeks 1490. Walburgis is overleden omstreeks 1529, ongeveer 39 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 20-09-1531 in Siegen – Nordrhein-Westfalen (Dld) met Juliana van Stolberg-Wernigerode, 25 jaar oud. Juliana is geboren op 15-02-1506 in Stolberg (Dld). Juliana is overleden op 18-06-1580 in Dillenburg (Dld), 74 jaar oud.
Kinderen van Willem en Juliana:

1 Willem van Oranje-Nassau, geboren op 24-04-1533 in Dillenburg (Dld). Volgt XXVIII-e.
2 Jan VI van Nassau-Dillenburg, geboren op 22-11-1536 in Dillenburg (Dld). Volgt XXVIII-f.
XXVII-e Jacob I d’Argenteau is geboren omstreeks 1435, zoon van Wilhelm d’Argenteau (zie XXVI-h) en Margarethe van Rochefort. Jacob is overleden omstreeks 1506, ongeveer 71 jaar oud. Hij is begraven in De Kerk van Hermalle.

Notitie bij Jacob: Ridder; heer van Argenteau (1459), een heerlijkheid tussen Maastricht en Luik. Hij testeert op 3 jan 1498.

Jacob trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 26-11-1458 in Tongeren (Blg) met Elisabeth van Schoonhoven, ongeveer 11 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1447, dochter van Johann van Aerschot-Schoonhoven en Elisabeth van Corswarem. Elisabeth is overleden omstreeks 1479, ongeveer 32 jaar oud.

Kind van Jacob en Elisabeth:

1 Elisabeth Erckenthiel, geboren omstreeks 1450. Volgt XXVIII-g.
XXVII-f Gerrit Gerritszn Cranendonck is geboren omstreeks 1460 in Ridderkerk (ZH-NLD), zoon van Gerrit Roelofs Cranendonck (zie XXVI-i) en Beatrijs NN. Gerrit is overleden omstreeks 1528 in Ridderkerk (ZH-NLD), ongeveer 68 jaar oud. Gerrit trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1498 met Adriana Cleijsdr, ongeveer 18 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1480 in Ridderkerk (ZH-NLD). Adriana is overleden omstreeks 1557 in Ridderkerk (ZH-NLD), ongeveer 77 jaar oud.

Kinderen van Gerrit en Adriana:

1 Lenert Gerritsz Cranendonck, geboren omstreeks 1505 in Ridderkerk (ZH-NLD). Volgt XXVIII-h.
2 Gerrit Gerritszn Cranendonck, geboren omstreeks 1510 in Ridderkerk (ZH-NLD). Gerrit is overleden omstreeks 1557 in Sint Anthoniepolder (ZH-Nld), ongeveer 47 jaar oud.
XXVII-g Jan Gerritszn Cranendonck is geboren vóór 1465 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), zoon van Gerrit Roelofs Cranendonck (zie XXVI-i) en Beatrijs NN. Jan is overleden vóór 1527 in Dordrecht (ZH-NLD). Jan trouwde met Marigjen Loijkens.
XXVII-h Willem Gerritsz Cranendonck is geboren omstreeks 1470 in Oost-IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), zoon van Gerrit Roelofs Cranendonck (zie XXVI-i) en Beatrijs NN. Willem is overleden op 25-06-1543, ongeveer 73 jaar oud. Hij is begraven op 25-06-1543 in Nieuw-Riederswaard (ZH-Nld). Willem trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1500 met Beatrijs NN.

Kind van Willem en Beatrijs:

1 Pieter Willemsz Cranendonck Bootser, geboren omstreeks 1510. Volgt XXVIII-i.
XXVII-i Cornelis Gerritsz Cranendonck is geboren omstreeks 1480 in Ridderkerk (ZH-NLD), zoon van Gerrit Roelofs Cranendonck (zie XXVI-i) en Beatrijs NN. Cornelis is overleden omstreeks 1556 in Sandelingen-Ambacht (ZH-Nld), ongeveer 76 jaar oud.

Notitie bij Cornelis: Cornelis was de stamvader van het geslacht Cranendonck in Sandelingen-Ambacht.
Hij had vermoedelijk een dochter Beatrijs, die trouwde met Pauwels Adriaensz.

Cornelis trouwde met Mariken Lambrechts Willemsdr.

XXVII-j Rutger Gerritszn van Muijlwijck is geboren in Dordrecht (ZH-NLD), zoon van Gerrit Jansz Muijlwijck (zie XXVI-m) en Ida Groote Heere Borchardsdr. Rutger is overleden vóór 11-11-1476.

Notitie bij Rutger: Schepen tot Gorinchem 1463, 1469

Rutger begon een relatie met Beata van Amerongen. Beata is een dochter van Meus Noydezn van Amerongen en Elizabeth Oem.

Kinderen van Rutger en Beata:

1 Pieter Rutgersz van Muijlwijck. Volgt XXVIII-j.
2 Matthijs van Muijlwijck, geboren omstreeks 1385. Volgt XXVIII-k.
XXVII-k Kerstant Jansz is geboren omstreeks 1425, zoon van Jan Kerstants (zie XXVI-n) en Katrijn.

Kind van Kerstant uit onbekende relatie:

1 Jacob Kerstant van der Vliet, geboren omstreeks 1445. Volgt XXVIII-l.
XXVII-l Willem Corneliszn (Persijn) van Ouwendijk is geboren omstreeks 1550, zoon van Cornelis Adriaansz Persijn (zie XXVI-o) en Machteld Willemsdr Coppier van Ouwendijk. Willem is overleden op 09-01-1588 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), ongeveer 38 jaar oud. Willem trouwde met Maartje Jorisdr van der Houve. Maartje is een dochter van Joris Jorisz van der Houve en Anna Florisdr Spronck van der Leede. Maartje is overleden vóór 01-12-1615 in ’s Gravenzande (ZH-Nld).

Kind van Willem en Maartje:

1 Anna Willemsdr (Persijn) van Ouwendijk, geboren in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Volgt XXVIII-m.
XXVII-m Bernhard VII van Lippe is geboren omstreeks 1429, zoon van Simon IV van Lippe (zie XXVI-q) en Margaretha van Brunswijk-Grübenhagen. Bernhard is overleden op 02-04-1511, ongeveer 82 jaar oud. Bernhard trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 27-07-1452 met Anna van Holstein-Schauenburg, ongeveer 17 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1435, dochter van Otto van Holstein-Schauenburg. Anna is overleden op 23-09-1495, ongeveer 60 jaar oud.

Kind van Bernhard en Anna:

1 Simon V van Lippe, geboren omstreeks 1471. Volgt XXVIII-n.
XXVIII-a Lodewijk V van Hessen-Darmstadt is geboren op 24-09-1577, zoon van George I “De Trotse” van Hessen-Darmstadt (zie XXVII-a) en Magdalena van Lippe (zie XXX-ad). Lodewijk is overleden op 27-07-1626, 48 jaar oud. Lodewijk trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1598 met Magdalena van Brandenburg, ongeveer 16 jaar oud. Magdalena is geboren op 07-01-1582 in Brandenburg (Dld), dochter van Johan George van Brandenburg en Elisabeth van Anhalt-Zerbst. Magdalena is overleden op 04-05-1616 in Darmstadt (Dld), 34 jaar oud.

Kind van Lodewijk en Magdalena:

1 Anna Eleonore van Hessen-Darmstadt, geboren op 30-07-1601 in Darmstadt (Dld). Volgt XXIX-a.
XXVIII-b Elisabeth van Hessen-Darmstadt is geboren op 29-11-1579 in Darmstadt (Dld), dochter van George I “De Trotse” van Hessen-Darmstadt (zie XXVII-a) en Magdalena van Lippe (zie XXX-ad). Elisabeth is overleden op 17-07-1655 in Wehen (Dld), 75 jaar oud. Zij is begraven op 02-09-1655 in Weilburg (Dld). Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op 10-05-1601 met Johann Casimir van Nassau-Weilburg-Saarbrücken, 23 of 24 jaar oud. Johann is geboren in 1577. Johann is overleden in 1602, 24 of 25 jaar oud.
XXVIII-c Maritgen Jansdr van der Burch is geboren omstreeks 1530, dochter van Jan Heynricxz Aems van der Burch (zie XXVII-b). Maritgen trouwde met Jan Jansz Cors den Ouden. Jan is geboren omstreeks 1530 in Woudharnasch – Delft (ZH-Nld), zoon van Jan Cors den Ouden. Jan is overleden vóór 18-05-1591, ten hoogste 61 jaar oud.

Kind van Maritgen en Jan:

1 Marijtje Jansdr den Ouden, geboren omstreeks 1550. Volgt XXIX-b.
XXVIII-d Lutgard van Wulven is geboren omstreeks 1500, dochter van Arnout van Wulven (zie XXVII-c) en Geertruida Jans van den Heuvel. Lutgard is overleden omstreeks 1550, ongeveer 50 jaar oud.

Notitie bij Lutgard: Leenopvolging voor een halve hoeve in Lakerveld: 18.08.1546: Lutgard van Wulven bij overdracht door Arnout van Wulven, haar vader, 15.12.1554: Lijftocht van Jan van den Bongaard, bastaard, gemaakt door Pieter Simonsz. voor Lutgard, dochter van Arnout van Wulven, “zijn vrouw” (zal vermoedelijk moeten zijn: “zijn moeder”, d.w.z. Jan´s moeder, of ze is de vrouw van Pieter Simonsz), op de helft. 19.04.1555: Geerlof van Wulven Arnoutsz. bij dode van Lutgard, zijn zuster, 15.06.1555: Jan van den Bongaard bij overdracht door Geerlof van Wulven.

Lutgard begon een relatie met Bernhard van den Bongard. Zie XXIX-g voor persoonsgegevens van Bernhard.

Kind van Lutgard en Bernhard:

1 Jan van den Bongard, geboren in 1526. Volgt XXIX-c.
XXVIII-e Willem van Oranje-Nassau is geboren op 24-04-1533 in Dillenburg (Dld), zoon van Willem (de Rijke) van Nassau-Katzenelbogen (zie XXVII-d) en Juliana van Stolberg-Wernigerode. Hij is gedoopt op 04-05-1533 in Dillenburg (Dld). Willem is overleden op 08-07-1584 in Delft (ZH-Nld), 51 jaar oud. Willem:

(1) trouwde, 18 jaar oud, op 08-07-1551 in Buren (Gld-Nld) met Anna van Egmond, 17 of 18 jaar oud. Anna is geboren in 1533. Anna is overleden in 1558, 24 of 25 jaar oud.
(2) begon een relatie, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1558 met Eva Elinx, ongeveer 23 jaar oud. Eva is geboren in 1535. Eva is overleden in 1590, 54 of 55 jaar oud.
(3) trouwde, 28 jaar oud, op 24-08-1561 in Leipzig (Dld) met Anna van Saksen-Meissen, 16 of 17 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1571. Anna is geboren in 1544. Anna is overleden in 1577, 32 of 33 jaar oud.
(4) trouwde, 42 jaar oud, op 12-07-1575 in Brielle (ZH-NLD) met Charlotte de Bourbon-Montpessier, 28 of 29 jaar oud. Charlotte is geboren in 1546. Charlotte is overleden in 1582, 35 of 36 jaar oud.
(5) trouwde, 50 jaar oud, op 24-04-1583 in Antwerpen (Blg) met Louise de Coligny, 27 jaar oud. Louise is geboren op 23-09-1555 in Chantillon sur Loire (Fr). Louise is overleden op 13-11-1620 in Fontainebleau (Frankrijk), 65 jaar oud.
Kind van Willem en Louise:

1 Frederik Hendrik van Oranje-Nassau, geboren op 29-01-1584 in Delft (ZH-Nld). Volgt XXIX-d.
XXVIII-f Jan VI van Nassau-Dillenburg is geboren op 22-11-1536 in Dillenburg (Dld), zoon van Willem (de Rijke) van Nassau-Katzenelbogen (zie XXVII-d) en Juliana van Stolberg-Wernigerode. Jan is overleden op 08-10-1606 in Slot Dillenburg (Duitsland), 69 jaar oud. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 16-06-1559 met Elisabeth van Leuchtenburg, 22 jaar oud. Elisabeth is geboren in 03-1537. Elisabeth is overleden op 06-07-1579 in Dillenburg (Dld), 42 jaar oud.

Kind van Jan en Elisabeth:

1 George van Nassau-Dillenburg, geboren op 01-09-1562 in Dillenburg (Dld). Volgt XXIX-e.
XXVIII-g Elisabeth Erckenthiel is geboren omstreeks 1450, dochter van Jacob I d’Argenteau (zie XXVII-e) en Elisabeth van Schoonhoven. Elisabeth is overleden in 1528, ongeveer 78 jaar oud. Elisabeth trouwde, ongeveer 34 jaar oud, in 1484 met Joannes von dem Bongart, ongeveer 44 jaar oud. Joannes is geboren omstreeks 1440, zoon van Godefridus (Goedert) von dem Bongard en Kunigunde von Bourscheidt. Joannes is overleden omstreeks 1520, ongeveer 80 jaar oud.

Kinderen van Elisabeth en Joannes:

1 Arnold von dem Bongard, geboren omstreeks 1475. Volgt XXIX-f.
2 Bernhard van den Bongard, geboren omstreeks 1500 in Bocholtz (L-Nld). Volgt XXIX-g.
XXVIII-h Lenert Gerritsz Cranendonck is geboren omstreeks 1505 in Ridderkerk (ZH-NLD), zoon van Gerrit Gerritszn Cranendonck (zie XXVII-f) en Adriana Cleijsdr. Lenert is overleden na 01-06-1581 in Ridderkerk (ZH-NLD), minstens 76 jaar oud.

Notitie bij Lenert: Was meer dan 20 jaar heemraad van Ridderkerk 1553/73, 1577. Bezat land in Oud-Reijerwaard. Hij verkoopt 20.04.1547 een rente op 3 1/2 morgen land met huis, berg, boomgaard en teling in het Oudeland van Ridderkerk. Zijn afstamming van Gerrit Roelofsz wordt o.a. aannemelijk door een vermelding (1550/68) in de kerkrekeningen van Ridderkerk van een betaling van Lenert Gerritsz vanwege “Gherit Gheritsz testament”.

Lenert trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1525 in Ridderkerk (ZH-NLD) met Mariken Woutersdr, ongeveer 27 jaar oud. Mariken is geboren omstreeks 1498.

Kinderen van Lenert en Mariken:

1 Grietge Lenertsdr Cranendonck, geboren omstreeks 1525 in Barendrecht (ZH-NLD). Volgt XXIX-h.
2 Sijken Lenertsdr Cranendonck, geboren omstreeks 1554 in Ridderkerk (ZH-NLD). Volgt XXIX-i.
XXVIII-i Pieter Willemsz Cranendonck Bootser is geboren omstreeks 1510, zoon van Willem Gerritsz Cranendonck (zie XXVII-h) en Beatrijs NN. Pieter is overleden na 02-06-1557 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), minstens 47 jaar oud. Pieter trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1544 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld) met NN NN, ongeveer 24 jaar oud. NN is geboren omstreeks 1520 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). NN is overleden na 08-01-1598, minstens 78 jaar oud.

Kinderen van Pieter en NN:

1 Pieter Pietersz Cranendonck, geboren omstreeks 1530 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Volgt XXIX-j.
2 Gerrit Pietersz Cranendonck, geboren omstreeks 1530. Volgt XXIX-k.
3 Niesje Pietersdr Cranendonck, geboren omstreeks 1535 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Volgt XXIX-l.
4 Willem Pietersz Cranendonck, geboren omstreeks 1540 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Volgt XXIX-m.
5 Huijg Pietersz Cranendonck, geboren omstreeks 1545 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Volgt XXIX-n.
6 Cornelis Pietersz Cranendonck, geboren omstreeks 1545 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Cornelis is overleden omstreeks 1603 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), ongeveer 58 jaar oud.
XXVIII-j Pieter Rutgersz van Muijlwijck, zoon van Rutger Gerritszn van Muijlwijck (zie XXVII-j) en Beata van Amerongen. Pieter is overleden in 1490. Pieter trouwde met Adriana Muijlwijck. Adriana is overleden op 09-11-1504.
XXVIII-k Matthijs van Muijlwijck is geboren omstreeks 1385, zoon van Rutger Gerritszn van Muijlwijck (zie XXVII-j) en Beata van Amerongen. Matthijs is overleden vóór 18-03-1463, ten hoogste 78 jaar oud. Matthijs begon een relatie met Bely.

Kind van Matthijs en Bely:

1 Peter Matthijszn van Muijlwijck. Volgt XXIX-o.
XXVIII-l Jacob Kerstant van der Vliet is geboren omstreeks 1445, zoon van Kerstant Jansz (zie XXVII-k). Jacob is overleden omstreeks 1482, ongeveer 37 jaar oud.

Notitie bij Jacob: Heilige Geestmeester te Naaldwijk 21-1-1470 en Kerkmeester te naaldwijk 15-2-1477 Heeft een jaartijde gesticht te Naaldwijk.

Jacob trouwde in Naaldwijk (ZH-Nld) met Machteld. Machteld is geboren in Naaldwijk (ZH-Nld). Machteld is overleden in Naaldwijk (ZH-Nld).

Kind van Jacob en Machteld:

1 Kerstant Jacobsz (Cors) van der Vliet van der Woerd, geboren omstreeks 1465. Volgt XXIX-p.
XXVIII-m Anna Willemsdr (Persijn) van Ouwendijk is geboren in ’s Gravenzande (ZH-Nld), dochter van Willem Corneliszn (Persijn) van Ouwendijk (zie XXVII-l) en Maartje Jorisdr van der Houve. Anna is overleden vóór 01-12-1615 in Monster (ZH-Nld). Anna trouwde met Dirk Leendertsz Bogaart. Dirk is geboren omstreeks 1570. Dirk is overleden vóór 17-10-1640 in Monster (ZH-Nld), ten hoogste 70 jaar oud. Dirk trouwde later met Claartje Pietersdr. Dirk trouwde later omstreeks 1618 met Pietertje Cornelisdr Molenwerf (±1593-vóór 1677).

Kind van Anna en Dirk:

1 Willem Dirksz Boogaart, geboren omstreeks 1613 in Monster (ZH-Nld). Volgt XXIX-q.
XXVIII-n Simon V van Lippe is geboren omstreeks 1471, zoon van Bernhard VII van Lippe (zie XXVII-m) en Anna van Holstein-Schauenburg. Simon is overleden op 17-09-1536 in Detmold – Noord Rijnland Westfalen (Dld), ongeveer 65 jaar oud. Simon trouwde, ongeveer 53 jaar oud, op 16-03-1524 in Detmold – Noord Rijnland Westfalen (Dld) met Magalena van Mansfeld. Magalena is een dochter van Gerard VII van Mansfeld-Mittelort. Magalena is overleden op 23-01-1540.

Kind van Simon en Magalena:

1 Bernard VII van Lippe, geboren op 06-12-1527 in Detmold – Noord Rijnland Westfalen (Dld). Volgt XXIX-r.
XXIX-a Anna Eleonore van Hessen-Darmstadt is geboren op 30-07-1601 in Darmstadt (Dld), dochter van Lodewijk V van Hessen-Darmstadt (zie XXVIII-a) en Magdalena van Brandenburg. Anna is overleden op 06-05-1659 in Herzberg – Nedersaksen (Dld), 57 jaar oud. Anna trouwde met George van Brunswijk-Kalenberg. George is geboren op 17-02-1582 in Celle – Pruisen (Dld). George is overleden op 02-04-1641 in Hildesheim (Dld), 59 jaar oud.
XXIX-b Marijtje Jansdr den Ouden is geboren omstreeks 1550, dochter van Jan Jansz Cors den Ouden en Maritgen Jansdr van der Burch (zie XXVIII-c). Marijtje is overleden vóór 12-06-1636, ten hoogste 86 jaar oud. Marijtje trouwde, ten hoogste 41 jaar oud, vóór 18-05-1591 met Cornelis Lenaerts van Dorp, ten hoogste 39 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1552, zoon van Lenaert Gijsbrechtsz en Maritgen Jorisdr.

Kind van Marijtje en Cornelis:

1 Leentje Cornelisdr Perveen (van Dorp), geboren omstreeks 1570. Volgt XXX-a.
XXIX-c Jan van den Bongard is geboren in 1526, zoon van Bernhard van den Bongard (zie XXIX-g) en Lutgard van Wulven (zie XXVIII-d). Jan is overleden vóór 29-02-1588, ten hoogste 62 jaar oud.

Notitie bij Jan: Natuurlijke zoon van ridder Bernard van den Bongart. Schout van Nijenrode 1547, schout van Breukelen-St.Pietersgerecht 1568, opnieuw aangesteld als schout van Breukelen 1579. Leenman van de heer van Vianen te Lakerveld, lijftocht 15.12.1554, beleend 15.06.1555, overgedragen 27.08.1566. Aangesteld door zijn halfbroer Jhr. Johan van den Bongard om gelden en pacht in de stad Utrecht en in het Sticht te innen 31.01.1578. Bezit een huis aan de Oostzijde van de Oude Gracht bij de St. Jacobsbrug te Utrecht (huidige nr. 44) sedert 20.11.1570. Wapen: ,,een keper” met als helmteken een aanziend gesteld bekleed mansborstbeeld op de borst beladen met een keper. [Zijn halfbroer Johan behoorde tot de edelen, die in 1566 het smeekschrift aan landvoogdes Margaretha aanboden].

Jan trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1560 met Cunera Cornelisdr Lichtenberch, ongeveer 25 jaar oud. Cunera is geboren omstreeks 1535, dochter van Cornelis Lichtenberg. Cunera is overleden na 29-02-1588, minstens 53 jaar oud.

Kind van Jan en Cunera:

1 Cornelis Jansz van den Bongaert, geboren omstreeks 1570. Volgt XXX-b.
XXIX-d Frederik Hendrik van Oranje-Nassau is geboren op 29-01-1584 in Delft (ZH-Nld), zoon van Willem van Oranje-Nassau (zie XXVIII-e) en Louise de Coligny. Frederik is overleden op 14-03-1647 in ’s Gravenhage (ZH-Nld), 63 jaar oud. Hij is begraven op 10-05-1647 in Nieuwe Kerk – Delft (ZH-NLD).

Notitie bij Frederik: Frederik Hendrik liet tal van paleizen en verblijven bouwen of verbouwen: in Den Haag het Paleis Noordeinde en het Huis ten Bosch, in Rijswijk het Huis ter Nieuburch (dat niet meer bestaat), in Honselersdijk (in het Westland) een buitenverblijf en in de Betuwe het kasteel van Buren.

Frederik:

(1) begon een relatie met Margaretha Catharina Bruijns. Margaretha is geboren omstreeks 1595. Margaretha is overleden omstreeks 1624, ongeveer 29 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 04-04-1625 in ’s Gravenhage (ZH-Nld) met Amalia van Solms-Braunfels, 22 jaar oud. Amalia is geboren op 31-08-1602 in Braunfels – Pruisen (Dld), dochter van Johann Albrecht I van Solms-Braunfels en Agnes Sayn-Wittgenstein. Amalia is overleden op 08-09-1675 in ’s Gravenhage (ZH-Nld), 73 jaar oud. Zij is begraven op 21-12-1675 in Nieuwe Kerk – Delft (ZH-NLD).
Kind van Frederik en Margaretha:

1 Frederik van Nassau-Zuylestein, geboren omstreeks 1624. Volgt XXX-c.

Kinderen van Frederik en Amalia:

2 Willem II van Oranje, geboren op 27-05-1626 in ’s Gravenhage (ZH-Nld). Volgt XXX-d.
3 Louise Henriëtte van Nassau, geboren op 07-12-1627 in ’s Gravenhage (ZH-Nld). Volgt XXX-e.
4 Henriëtte Amalia van Nassau, geboren op 26-10-1628. Henriëtte is overleden in 12-1628, 2 maanden oud. Zij is begraven in Nieuwe Kerk – Delft (ZH-NLD).
5 Elisabeth van Nassau, geboren op 04-08-1630 in ’s Gravenhage (ZH-Nld). Elisabeth is overleden op 04-08-1630 in ’s Gravenhage (ZH-Nld), geen dag oud. Zij is begraven op 18-08-1630 in Nieuwe Kerk – Delft (ZH-NLD).
6 Isabelle Charlotte van Nassau, geboren op 28-04-1632 in ’s Gravenhage (ZH-Nld). Isabelle is overleden in 04-1642 in ’s Gravenhage (ZH-Nld), 9 of 10 jaar oud. Zij is begraven in Nieuwe Kerk – Delft (ZH-NLD).
7 Albertine Agnes van Nassau, geboren op 09-04-1634 in ’s Gravenhage (ZH-Nld). Volgt XXX-f.
8 Henriette Catharina van Nassau, geboren op 10-02-1637 in ’s Gravenhage (ZH-Nld). Volgt XXX-g.
9 Hendrik Lodewijk van Nassau, geboren op 30-11-1639 in ’s Gravenhage (ZH-Nld). Hendrik is overleden op 29-12-1639 in ’s Gravenhage (ZH-Nld), 29 dagen oud. Hij is begraven in Nieuwe Kerk – Delft (ZH-NLD).
10 Maria van Nassau, geboren op 05-09-1642 in ’s Gravenhage (ZH-Nld). Volgt XXX-h.
XXIX-e George van Nassau-Dillenburg is geboren op 01-09-1562 in Dillenburg (Dld), zoon van Jan VI van Nassau-Dillenburg (zie XXVIII-f) en Elisabeth van Leuchtenburg. George is overleden op 09-08-1623 in Dillenburg (Dld), 60 jaar oud. George trouwde, 13 of 14 jaar oud, in 1548 met Anna Amalia van Nassau-Saarbrücken, 16 of 17 jaar oud. Anna is geboren in 1565. Anna is overleden in 1605, 39 of 40 jaar oud.

Kind van George en Anna:

1 Lodewijk Hendrik Nassau-Dillenburg, geboren op 09-05-1594 in Saarbrücken (Duitsland). Volgt XXX-i.
XXIX-f Arnold von dem Bongard is geboren omstreeks 1475, zoon van Joannes von dem Bongart en Elisabeth Erckenthiel (zie XXVIII-g). Arnold is overleden omstreeks 1545, ongeveer 70 jaar oud. Arnold trouwde, ongeveer 53 jaar oud, omstreeks 1528 met Anna von Elter (Elderen), ongeveer 27 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1501, dochter van Johann von Elter zu Autel en Katharina von Palandt zu Laurenzberg. Anna is overleden omstreeks 1553, ongeveer 52 jaar oud.
XXIX-g Bernhard van den Bongard is geboren omstreeks 1500 in Bocholtz (L-Nld), zoon van Joannes von dem Bongart en Elisabeth Erckenthiel (zie XXVIII-g). Bernhard is overleden vóór 06-06-1543, ten hoogste 43 jaar oud.

Notitie bij Bernhard: Vermoedelijk overleden aan de wonden opgelopen bij het springen van een kanon. Huwde met Elisabeth To.rck, erfvrouwe van Nijenrode, ovl. 1577. Had een buitenechtelijke relatie, zeer waarschijnlijk met Lutgard van Wulven, waaruit bastaardzoon Jan van den Bongaert.

Bernhard:

(1) trouwde met Elisabeth Torck. Elisabeth is geboren omstreeks 1505.
(2) begon een relatie met Lutgard van Wulven. Zie XXVIII-d voor persoonsgegevens van Lutgard.
Kinderen van Bernhard en Elisabeth:

1 Floris van den Bongard. Volgt XXX-j.
2 Johann van den Bongard.
Kind van Bernhard en Lutgard: zie XXVIII-d.
XXIX-h Grietge Lenertsdr Cranendonck is geboren omstreeks 1525 in Barendrecht (ZH-NLD), dochter van Lenert Gerritsz Cranendonck (zie XXVIII-h) en Mariken Woutersdr. Grietge is overleden vóór 1575 in Ridderkerk (ZH-NLD), ten hoogste 50 jaar oud. Grietge:

(1) trouwde met Roelof van Vreeswijk. Roelof is geboren in Deventer (Ov-Nld). Roelof trouwde later op 12-04-1592 in Ridderkerk (ZH-NLD) met Magdalena Aertsdr (±1550-na 1613).
(2) trouwde, ten hoogste 40 jaar oud, vóór 1565 in Ridderkerk (ZH-NLD) met Fop Claes van Driel, ten hoogste 42 jaar oud. Fop is geboren omstreeks 1523 in Barendrecht (ZH-NLD), zoon van Claes Dircks van Driel en Nelleke Schouten. Fop is overleden vóór 04-1590 in Heinenoord (ZH-NLD), ten hoogste 67 jaar oud. Fop trouwde later op 20-04-1581 in Ridderkerk (ZH-NLD) met Magdalena Aertsdr (±1550-na 1613).

Notitie bij Fop: Heemraad (1559-60) en schout (1560-87) van Ridderkerk. Tijdens zijn ambtstermijn vond de overgang naar de reformatie plaats. Hij had echter als vertegenwoordiger van het “oude regime” geen moeite, zijn positie vast te houden, integendeel: hij wist meer functies te verwerven: Dijkgraaf van de polders Oud- en Nieuw Reijerwaard 1572/87. Rentmeester van de Heerlijkheden Ridderkerk en IJsselmonde 1580/81. Fop had uitgebreide landerijen en kan zonder meer “herenboer” worden genoemd.
Kinderen van Grietge en Fop:

1 Claes Foppen van Driel, geboren omstreeks 1560. Volgt XXX-k.
2 Dirck van Driel, geboren omstreeks 1562 in Ridderkerk (ZH-NLD).
3 Leneart Foppen van Driel, geboren omstreeks 1563 in Ridderkerk (ZH-NLD). Volgt XXX-l.
4 Daniel Foppen van Driel, geboren omstreeks 1568 in Barendrecht (ZH-NLD). Volgt XXX-m.
XXIX-i Sijken Lenertsdr Cranendonck is geboren omstreeks 1554 in Ridderkerk (ZH-NLD), dochter van Lenert Gerritsz Cranendonck (zie XXVIII-h) en Mariken Woutersdr. Sijken is overleden na 1598, minstens 44 jaar oud. Sijken trouwde met Jan Damen van der Linden. Jan is geboren omstreeks 1545 in Ridderkerk (ZH-NLD).
XXIX-j Pieter Pietersz Cranendonck is geboren omstreeks 1530 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), zoon van Pieter Willemsz Cranendonck Bootser (zie XXVIII-i) en NN NN. Pieter is overleden omstreeks 1600 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), ongeveer 70 jaar oud. Pieter trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1560 in Barendrecht (ZH-NLD) met Ariaentge Gerritsdr, ongeveer 20 jaar oud. Ariaentge is geboren omstreeks 1540 in Barendrecht (ZH-NLD), dochter van Gerrit Damasz. Ariaentge is overleden omstreeks 1609 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), ongeveer 69 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Ariaentge:

1 Fijtgen Pietersdr van Cranendonck, geboren omstreeks 1560 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Volgt XXX-n.
2 Bastiaan Pieters Cranendonck, geboren omstreeks 1561 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Volgt XXX-o.
3 Gerrit Pieterse Cranendonck, geboren omstreeks 1565 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Volgt XXX-p.
4 Anthonis Pieters Cranendonck, geboren omstreeks 1567 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Volgt XXX-q.
XXIX-k Gerrit Pietersz Cranendonck is geboren omstreeks 1530, zoon van Pieter Willemsz Cranendonck Bootser (zie XXVIII-i) en NN NN. Gerrit is overleden in 1575 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), ongeveer 45 jaar oud. Gerrit trouwde, ten hoogste 31 jaar oud, vóór 1561 met Marijchen Andriesdr.
XXIX-l Niesje Pietersdr Cranendonck is geboren omstreeks 1535 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), dochter van Pieter Willemsz Cranendonck Bootser (zie XXVIII-i) en NN NN. Niesje is overleden vóór 1577, ten hoogste 42 jaar oud. Niesje trouwde met Johan Jansz in ’t Velt (de Oude).
XXIX-m Willem Pietersz Cranendonck is geboren omstreeks 1540 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), zoon van Pieter Willemsz Cranendonck Bootser (zie XXVIII-i) en NN NN. Willem is overleden vóór 08-06-1598 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), ten hoogste 58 jaar oud. Willem trouwde, ten hoogste 42 jaar oud, vóór 22-04-1582 met Adriaentje Adriaensdr.

Kind van Willem en Adriaentje:

1 Pietertgen Willemsdr Cranendonck, geboren omstreeks 1570. Volgt XXX-r.
XXIX-n Huijg Pietersz Cranendonck is geboren omstreeks 1545 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), zoon van Pieter Willemsz Cranendonck Bootser (zie XXVIII-i) en NN NN. Huijg is overleden op 28-08-1615 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), ongeveer 70 jaar oud. Huijg trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1575 met Grietgen Gerritsdr, ongeveer 26 jaar oud. Grietgen is geboren omstreeks 1549, dochter van Gerrit Damasz. Grietgen is overleden op 12-08-1626 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), ongeveer 77 jaar oud.

Notitie bij Grietgen: Ook wel genoemd Margrieta Gerritsdr
Kinderen van Huijg en Grietgen:

1 Gerrit Huijgensz Cranendonck, geboren omstreeks 1575 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Volgt XXX-s.
2 Pieter Huijgen Cranendonck, geboren omstreeks 1577 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Volgt XXX-t.
3 Maerijke Huijgsdr Cranendonck, geboren omstreeks 1580 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Maerijke is overleden vóór 20-03-1637, ten hoogste 57 jaar oud.
4 Neeltge Huijgsdr Cranendonck, geboren omstreeks 1580 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Volgt XXX-u.
5 Niesken Huijgen Cranendonck, geboren omstreeks 1584 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Volgt XXX-v.
6 Maritgen Huijgens (Maertge) Cranendonck, geboren omstreeks 1586 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Volgt XXX-w.
7 Willemtge Huijgen Cranendonck, geboren omstreeks 1588 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Willemtge is overleden vóór 05-06-1660 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), ten hoogste 72 jaar oud.
XXIX-o Peter Matthijszn van Muijlwijck, zoon van Matthijs van Muijlwijck (zie XXVIII-k) en Bely. Peter is overleden in 1485. Hij is begraven in Hoog Blokland (NH-Nld). Peter begon een relatie met Adriaentgen Hermansdr. Adriaentgen is overleden op 09-11-1504. Zij is begraven in Gorinchem (ZH-NLD).

Kind van Peter en Adriaentgen:

1 Jan Petersz van Muijlwijck, geboren omstreeks 1466. Volgt XXX-x.
XXIX-p Kerstant Jacobsz (Cors) van der Vliet van der Woerd is geboren omstreeks 1465, zoon van Jacob Kerstant van der Vliet (zie XXVIII-l) en Machteld. Cors is overleden op 02-07-1515 in Naaldwijk (ZH-Nld), ongeveer 50 jaar oud.

Notitie bij Cors: Heilige geestmeester van Naaldwijk 14-7-1497 Woonde op de hofstede Hoge Werf Deze boerderij was gelegen aan de Zuidweg in Naaldwijk, waarvan nu alleen nog het koetshuis staat en waar mensen in wonen.

Cors trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1497 met Machteld Bartholomeusdr van Dorp, ongeveer 22 jaar oud. Machteld is geboren omstreeks 1475 in Naaldwijk (ZH-Nld), dochter van Bartholomeus Hendricksz van Dorp en Baartje. Machteld is overleden op 11-10-1524 in Naaldwijk (ZH-Nld), ongeveer 49 jaar oud.

Notitie bij Machteld: Tav de vrouw van Kerstant, Machtelt: zij is een zus van Martinus Dorpius, de bekende en beroemde Naaldwijker. Hij was professor aan de universiteit van Leuven en had kontakt met Erasmus met wie hij overigens een tijdlang “ruzie” had. Haar vader was rentmeester van het klooster van Egmond betreffende haar goederen in Delfland en ze woonden aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk.
Kinderen van Cors en Machteld:

1 Jacob Corsen van der Vliet van der Woerd.
2 Heijdrick Corsen van der Vliet van der Woerd.
3 Alijt Corsen van Vliet van der Woerd, geboren omstreeks 1500. Volgt XXX-y.
4 Willem Corsz van der Vliet, geboren omstreeks 1505. Volgt XXX-z.
5 Willem van der Woerd, geboren in 1505. Volgt XXX-aa.
6 Baertgen Corsendr van der Vliet van der Woerd, geboren in 1512. Volgt XXX-ab.
XXIX-q Willem Dirksz Boogaart is geboren omstreeks 1613 in Monster (ZH-Nld), zoon van Dirk Leendertsz Bogaart en Anna Willemsdr (Persijn) van Ouwendijk (zie XXVIII-m). Willem is overleden op 29-01-1676 in Monster (ZH-Nld), ongeveer 63 jaar oud. Willem:

(1) trouwde met Maartje Pleunen Proot.
(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 22-11-1648 in Maassluis (ZH-Nld) met Martje Clasen Overschie. Martje is geboren in Maassluis (ZH-Nld), dochter van Claas Arendsz Overschie. Martje is overleden vóór 16-02-1654.
(3) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 03-12-1656 in Monster (ZH-Nld) met Maartje Maartensdr.
Kind van Willem en Martje:

1 Ariaantje Willemsdr Boogaart, geboren in Monster (ZH-Nld). Volgt XXX-ac.
XXIX-r Bernard VII van Lippe is geboren op 06-12-1527 in Detmold – Noord Rijnland Westfalen (Dld), zoon van Simon V van Lippe (zie XXVIII-n) en Magalena van Mansfeld. Bernard is overleden op 15-04-1563 in Detmold – Noord Rijnland Westfalen (Dld), 35 jaar oud. Bernard trouwde met Catharina van Waldeck-Eisenberg.

Kind van Bernard en Catharina:

1 Magdalena van Lippe, geboren op 24-02-1552 in Detmold – Noord Rijnland Westfalen (Dld). Volgt XXX-ad.
XXX-a Leentje Cornelisdr Perveen (van Dorp) is geboren omstreeks 1570, dochter van Cornelis Lenaerts van Dorp en Marijtje Jansdr den Ouden (zie XXIX-b). Leentje is overleden op 24-03-1638 in Vlaardingen (ZH-Nld), ongeveer 68 jaar oud. Leentje:

(1) trouwde met Jan Willemsz van der Meer. Jan is geboren vóór 1555. Jan is overleden na 1638, minstens 83 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 16 jaar oud, op 22-01-1586 in De Lier (ZH-Nld) met Adriaan Willems Couwenhoven, ongeveer 31 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1555, zoon van Willem Adriansz van Coudenhoven en Brechtgen Huijbrechtsdr van der Meer. Adriaan is overleden vóór 12-1596, ten hoogste 41 jaar oud.
Kinderen van Leentje en Adriaan:

1 Meijnsgen Ariaensdr Couwenhoven. Volgt XXXI-a.
2 Adriaentgen Adriaensdr Holy, geboren in 03-1596 in Zouteveen-Schipluiden (ZH-NLD). Volgt XXXI-b.
XXX-b Cornelis Jansz van den Bongaert is geboren omstreeks 1570, zoon van Jan van den Bongard (zie XXIX-c) en Cunera Cornelisdr Lichtenberch. Cornelis is overleden in 1619, ongeveer 49 jaar oud. Hij is begraven op 27-07-1619 in de Domkerk – Utrecht (Utr-Nld).

Notitie bij Cornelis: Lutenist (luitspeler), woont te Utrecht in de Donckerstraat. Op 02.09.1600 verklaren Cornelis en Sophia schuldig te zijn aan Frans Wtenbogaert, brouwer te Utrecht, 200 carolusguldens gevestigd op hun huis aan de Donkerstraat. Hij bezat een huis met “kameren” aan de noordzijde van de Kerckstraet, achter de Buurkerk. Cornelis valt wat zijn beroep betreft in de familie wat uit de toon, zijn 2 broers zijn resp. rentmeester en schout van Nijenrode, zijn zuster trouwt eveneens een schout.

Cornelis:

(1) trouwde met Catherine Aneries van der Hagen. Catherine is geboren omstreeks 1555.
(2) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1595 met Sophia Cornelisdr, ongeveer 20 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1575. Sophia is overleden in 1640, ongeveer 65 jaar oud. Zij is begraven op 28-04-1640 in St.Catharijnekerk – Utrecht (Utr-Nld).
Kind van Cornelis en Catherine:

1 Jan van den Bongaert, geboren omstreeks 1590.

Kind van Cornelis en Sophia:

2 Catharina Cornelisdr (Trijntje) van den Bongaert, geboren omstreeks 1598 in Utrecht (Utr-NLD). Volgt XXXI-c.
XXX-c Frederik van Nassau-Zuylestein is geboren omstreeks 1624, zoon van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (zie XXIX-d) en Margaretha Catharina Bruijns. Frederik is overleden op 12-10-1672 in ’s Gravesloot (ZH-Nld), ongeveer 48 jaar oud.

Notitie bij Frederik: Frederik van Nassau-Zuylestein is de voorvader van de in Engeland woonachtige Pamela, Janet en Julie Nassau, de enige nog in leven zijnde afstammelingen in mannelijke lijn van Willem van Oranje die de achternaam Nassau dragen

Frederik trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 18-10-1648 in ’s Gravenhage (ZH-Nld) met Mary Killigrew, ongeveer 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Frederik en Mary: Op 18 oktober 1648 huwde Mary in Den Haag met Frederik van Nassau-Zuylestein, de onwettige zoon van stadhouder Frederik Hendrik, en werd een hofdame van prinses Maria, de vrouw van haar halfbroer, stadhouder Willem II. Door haar toedoen werd haar man betrokken in de Buat-affaire, maar zij werd hierdoor, in tegenstelling tot haar man, nauwelijks geschaad. Het is onbekend wanneer zij overleed.

Mary is geboren omstreeks 1627 in Cornwall (Gr-Br), dochter van William Killigrew en Hill van Honilay.

Kinderen van Frederik en Mary:

1 Willem Hendrik van Nassau-Zuylestein, gedoopt op 07-10-1649 in ’s Gravenhage (ZH-Nld). Volgt XXXI-d.
2 Hendrik van Nassau-Zuylestein, geboren omstreeks 1650. Hendrik is overleden op 13-11-1713, ongeveer 63 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Hendrik: Gesneuveld bij het beleg van Bonn toen de troepen van de Republiek, onder leiding van Willem III, Bonn veroverden, waardoor de Franse aanvoerlijnen naar troepen in de Republiek afgesneden werden.
XXX-d Willem II van Oranje is geboren op 27-05-1626 in ’s Gravenhage (ZH-Nld), zoon van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (zie XXIX-d) en Amalia van Solms-Braunfels. Willem is overleden op 06-11-1650 in ’s Gravenhage (ZH-Nld), 24 jaar oud. Willem trouwde, ongeveer 14 jaar oud, omstreeks 1640 met Maria Henriëtte Stuart, ongeveer 9 jaar oud. Maria is geboren op 04-11-1631 in Londen (Engeland). Maria is overleden op 24-12-1660 in Londen (Engeland), 29 jaar oud.
XXX-e Louise Henriëtte van Nassau is geboren op 07-12-1627 in ’s Gravenhage (ZH-Nld), dochter van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (zie XXIX-d) en Amalia van Solms-Braunfels. Louise is overleden op 18-06-1667 in Berlijn (DLd), 39 jaar oud. Louise trouwde, 19 jaar oud, op 07-12-1646 in ’s Gravenhage (ZH-Nld) met Frederik Willem I van Brandenburg, ongeveer 26 jaar oud. Frederik is geboren omstreeks 1620. Frederik is overleden omstreeks 1688, ongeveer 68 jaar oud.

Kind van Louise en Frederik:

1 Friedrich III van Brandenburg-Pruisen, geboren op 11-07-1657 in Koningsbergen (= Kaliningrad) (Rusland). Volgt XXXI-e.
XXX-f Albertine Agnes van Nassau is geboren op 09-04-1634 in ’s Gravenhage (ZH-Nld), dochter van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (zie XXIX-d) en Amalia van Solms-Braunfels. Albertine is overleden op 24-05-1696 in Oranjewoud (Frl-Nld), 62 jaar oud. Albertine trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1652 met Willem Frederik van Nassau-Dietz, ongeveer 39 jaar oud. Willem is geboren op 07-08-1613 in Arnhem (Gld-Nld), zoon van Erns Casimir van Nassau-Dietz en Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel. Willem is overleden op 31-10-1664 in Leeuwarden (Frl-Nld), 51 jaar oud.

Notitie bij Willem: Willem Frederik is de stamvader van het huidige koninklijk huis in Nederland.
Kinderen van Albertine en Willem:

1 Amalia van Nassau-Dietz, geboren omstreeks 1655. Volgt XXXI-f.
2 Hendrik-Casimir II van Nassau-Dietz, geboren op 18-01-1657 in ’s Gravenhage (ZH-Nld). Volgt XXXI-g.
XXX-g Henriette Catharina van Nassau is geboren op 10-02-1637 in ’s Gravenhage (ZH-Nld), dochter van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (zie XXIX-d) en Amalia van Solms-Braunfels. Henriette is overleden op 03-11-1708 in Desssau (Dld), 71 jaar oud. Henriette trouwde, 22 jaar oud, op 09-07-1659 in Groningen (Gr-Nld) met Johann George von Anhalt-Dessau, 31 jaar oud. Johann is geboren op 07-11-1627 in Dessau (Dld). Johann is overleden op 17-08-1693 in Berlijn (DLd), 65 jaar oud.

Kinderen van Henriette en Johann:

1 Henriëtte Amalia von Anhalt-Dessau, geboren omstreeks 1666. Volgt XXXI-h.
2 Johanna Charlotta von Anhalt-Dessau, geboren op 06-04-1682 in Dessau (Dld). Volgt XXXI-i.
XXX-h Maria van Nassau is geboren op 05-09-1642 in ’s Gravenhage (ZH-Nld), dochter van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (zie XXIX-d) en Amalia van Solms-Braunfels. Maria is overleden op 20-03-1688 in Kreuznach – Rijnland Palts (Dld), 45 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 23-09-1666 in Kleef (Dld) met Maurits van Simmern, 25 jaar oud. Maurits is geboren op 11-10-1640, zoon van Lodewijk Filips van de Palts en Maria Eleonore van Brandenburg. Maurits is overleden op 03-01-1674, 33 jaar oud. Maria en Maurits bleven kinderloos.
XXX-i Lodewijk Hendrik Nassau-Dillenburg is geboren op 09-05-1594 in Saarbrücken (Duitsland), zoon van George van Nassau-Dillenburg (zie XXIX-e) en Anna Amalia van Nassau-Saarbrücken. Lodewijk is overleden op 12-07-1662 in Dillenburg (Dld), 68 jaar oud. Lodewijk trouwde met Catharina van Sayn-Wittgenstein. Catharina is geboren in 1588. Catharina is overleden in 1651, 62 of 63 jaar oud.

Kind van Lodewijk en Catharina:

1 George Lodewijk van Nassau-Dillenburg, geboren op 04-03-1618. Volgt XXXI-j.
XXX-j Floris van den Bongard, zoon van Bernhard van den Bongard (zie XXIX-g) en Elisabeth Torck. Floris is overleden omstreeks 1602.

Notitie bij Floris: Heer van Nijenrode

Floris trouwde omstreeks 1565 met Agnes van Aeswijn. Agnes is overleden omstreeks 1608.

XXX-k Claes Foppen van Driel is geboren omstreeks 1560, zoon van Fop Claes van Driel en Grietge Lenertsdr Cranendonck (zie XXIX-h). Claes is overleden omstreeks 1627 in Ridderkerk (ZH-NLD), ongeveer 67 jaar oud.

Notitie bij Claes: Boer te Ridderkerk. Claes heeft als oudste zoon het grootste deel van het Ridderkerkse bezit van de familie overgenomen, terwijl zijn broers het zwaartepunt van hun activiteiten naar elders verlegden (Waspik, Rijsoord, Barendrecht, Heinenoord). Hij was in 1602 nog steeds in het bezit van het “Cornelis landeken” dat van zijn grootvader Claes Dircksz van Driel afkomstig was. Claes werd in 1590 benoemd tot voogd over de minderjarige kinderen van zijn zojuist gestorven vader.

Claes trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 20-10-1585 in Ridderkerk (ZH-NLD) met Neeltje Sebastiaensdr. Neeltje is een dochter van Sebastiaen Louwensz en Ariaentie Leenderts. Neeltje is overleden omstreeks 1648 in Ridderkerk (ZH-NLD).

Kind van Claes en Neeltje:

1 Fop Cleijsse van Driel, geboren omstreeks 1593. Volgt XXXI-k.
XXX-l Leneart Foppen van Driel is geboren omstreeks 1563 in Ridderkerk (ZH-NLD), zoon van Fop Claes van Driel en Grietge Lenertsdr Cranendonck (zie XXIX-h). Leneart is overleden op 01-02-1635 in Ridderkerk (ZH-NLD), ongeveer 72 jaar oud.

Notitie bij Leneart: Schout van Rijsoord en Strevelshoek

Leneart trouwde met Marijken Cornelisdr Sijbrants. Marijken is geboren omstreeks 1570 in Ridderkerk (ZH-NLD).

Kind van Leneart en Marijken:

1 Heijltje Lenerts van Driel. Volgt XXXI-l.
XXX-m Daniel Foppen van Driel is geboren omstreeks 1568 in Barendrecht (ZH-NLD), zoon van Fop Claes van Driel en Grietge Lenertsdr Cranendonck (zie XXIX-h). Daniel is overleden vóór 25-05-1648, ten hoogste 80 jaar oud. Daniel:

(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 17-03-1591 in Ridderkerk (ZH-NLD) met Aeltge Cornelisdr Romeijn, ongeveer 23 jaar oud. Aeltge is geboren omstreeks 1568 in Ridderkerk (ZH-NLD), dochter van Cornelis Willem Goossens Romeijn en Marijke Cornelisdr Steuij. Aeltge is overleden vóór 24-03-1624 in Ridderkerk (ZH-NLD), ten hoogste 56 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 56 jaar oud, op 15-12-1624 in Barendrecht (ZH-NLD) met Jorisje Pieters Dijck, ongeveer 38 jaar oud. Jorisje is geboren omstreeks 1586. Jorisje is overleden op 15-10-1650, ongeveer 64 jaar oud.
Kinderen van Daniel en Aeltge:

1 Fop Daniels van Driel, geboren omstreeks 1593 in Barendrecht (ZH-NLD). Volgt XXXI-n.
2 Cornelis Danielsz van Driel, gedoopt op 06-12-1601 in Ridderkerk (ZH-NLD). Volgt XXXI-o.

Kind van Daniel en Jorisje:

3 Grietgen Daniels van Driel. Volgt XXXI-m.
XXX-n Fijtgen Pietersdr van Cranendonck is geboren omstreeks 1560 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), dochter van Pieter Pietersz Cranendonck (zie XXIX-j) en Ariaentge Gerritsdr. Fijtgen trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 05-02-1589 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld) met Willem Pietersz Besemer, ongeveer 29 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1560 in Ridderkerk (ZH-NLD), zoon van Pieter Jacobszn Besemer en Annetje Willemsdr Jongkint alias Romeijn. Willem is overleden in 1606 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD), ongeveer 46 jaar oud.

Kind van Fijtgen en Willem:

1 Pieter Willemsz Besemer, geboren in 1595 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Volgt XXXI-p.
XXX-o Bastiaan Pieters Cranendonck is geboren omstreeks 1561 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), zoon van Pieter Pietersz Cranendonck (zie XXIX-j) en Ariaentge Gerritsdr. Bastiaan is overleden omstreeks 1641 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven omstreeks 1641 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Bastiaan trouwde, ongeveer 47 jaar oud, omstreeks 1608 in Barendrecht (ZH-NLD) met Maartje Adriaansdr Hordijk, ongeveer 24 jaar oud. Maartje is geboren omstreeks 1584 in Barendrecht (ZH-NLD), dochter van Adriaen Jacobs Hordijk en Margrieta Japhetsdr. Maartje is overleden in Oost-IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld).
XXX-p Gerrit Pieterse Cranendonck is geboren omstreeks 1565 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), zoon van Pieter Pietersz Cranendonck (zie XXIX-j) en Ariaentge Gerritsdr. Gerrit is overleden op 10-01-1596 in Portugaal (ZH-Nld), ongeveer 31 jaar oud. Gerrit trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 16-04-1589 in Ridderkerk (ZH-NLD) met Roockgen Goossen Schilperoord, nadat zij op 02-04-1589 in Ridderkerk (ZH-NLD) in ondertrouw zijn gegaan. Roockgen is geboren in Ridderkerk (ZH-NLD), dochter van Goossen Adriaenszn. Roockgen is overleden omstreeks 1603 in Ridderkerk (ZH-NLD). Roockgen trouwde voorheen met Adriaen Pouwels den Ouden Dijckgraeff (±1567-1646).

Kind van Gerrit en Roockgen:

1 Hendrik Gerritsz Cranendonck. Volgt XXXI-q.
XXX-q Anthonis Pieters Cranendonck is geboren omstreeks 1567 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), zoon van Pieter Pietersz Cranendonck (zie XXIX-j) en Ariaentge Gerritsdr. Anthonis is overleden na 29-07-1641, minstens 74 jaar oud. Anthonis trouwde met Soetje Simonsdr. Soetje is geboren omstreeks 1571 in Ridderkerk (ZH-NLD).
XXX-r Pietertgen Willemsdr Cranendonck is geboren omstreeks 1570, dochter van Willem Pietersz Cranendonck (zie XXIX-m) en Adriaentje Adriaensdr. Pietertgen is overleden, ongeveer 79 jaar oud. Zij is begraven op 08-09-1649 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD).

Notitie bij overlijden van Pietertgen: Pietertgen is begraven in het hoogkoor van de hervormde kerk te Charlois.

Pietertgen trouwde met Aert Eewoutsz Verschoor. Aert is geboren omstreeks 1555 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Aert is overleden, ongeveer 67 jaar oud. Hij is begraven in 1622 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD).

Notitie bij overlijden van Aert: Aert is begraven in het hoogkoor van de hervormde kerk te Charlois.
Kind van Pietertgen en Aert:

1 Dirck Aertsz Verschoor, geboren omstreeks 1603. Volgt XXXI-r.
XXX-s Gerrit Huijgensz Cranendonck is geboren omstreeks 1575 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), zoon van Huijg Pietersz Cranendonck (zie XXIX-n) en Grietgen Gerritsdr. Gerrit is overleden vóór 11-04-1626 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), ten hoogste 51 jaar oud. Gerrit:

(1) trouwde met Machtilt Bastiaene.
(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 07-04-1619 met Janetje Aersdr Spruijt, ongeveer 24 jaar oud. Janetje is geboren omstreeks 1595.
XXX-t Pieter Huijgen Cranendonck is geboren omstreeks 1577 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), zoon van Huijg Pietersz Cranendonck (zie XXIX-n) en Grietgen Gerritsdr. Pieter is overleden omstreeks 1633 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), ongeveer 56 jaar oud. Pieter trouwde, ten hoogste 33 jaar oud, vóór 07-02-1610 met Lijsbeth Pleunen Verschoor, ten hoogste 35 jaar oud. Lijsbeth is geboren omstreeks 1575 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), dochter van Applonius Dircksz (Pleun) Verschoor. Lijsbeth is overleden na 1625 in Ridderkerk (ZH-NLD), minstens 50 jaar oud.
XXX-u Neeltge Huijgsdr Cranendonck is geboren omstreeks 1580 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), dochter van Huijg Pietersz Cranendonck (zie XXIX-n) en Grietgen Gerritsdr. Neeltge is overleden op 18-04-1635 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), ongeveer 55 jaar oud. Neeltge:

(1) trouwde met Aert Bastiaensz.
(2) trouwde met Pieter Dircksz de With.
(3) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 21-05-1628 in Barendrecht (ZH-NLD) met Pieter Meeusz Palsrock, ongeveer 33 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1595 in Barendrecht (ZH-NLD), zoon van Meeus Adriansz Palsrock en Mariken Feijsen. Pieter is overleden op 30-11-1637 in Barendrecht (ZH-NLD), ongeveer 42 jaar oud. Pieter is weduwnaar van Leentje Bastiaense Bisdom (±1599-1628), met wie hij trouwde op 01-04-1618 in Barendrecht (ZH-NLD).
XXX-v Niesken Huijgen Cranendonck is geboren omstreeks 1584 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), dochter van Huijg Pietersz Cranendonck (zie XXIX-n) en Grietgen Gerritsdr. Niesken is overleden op 09-05-1662 in Barendrecht (ZH-NLD), ongeveer 78 jaar oud. Niesken trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 11-03-1607 in Barendrecht (ZH-NLD) met Adriaen Hendriksz Willemsz Steedehouwer, ongeveer 27 jaar oud. Adriaen is geboren omstreeks 1580 in Barendrecht (ZH-NLD), zoon van Hendrick Willemsz Dijckgraeff. Adriaen is overleden na 16-07-1665, minstens 85 jaar oud.

Kind van Niesken en Adriaen:

1 Pieter Arienszn, gedoopt op 11-10-1626 in Barendrecht (ZH-NLD). Volgt XXXI-s.
XXX-w Maritgen Huijgens (Maertge) Cranendonck is geboren omstreeks 1586 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), dochter van Huijg Pietersz Cranendonck (zie XXIX-n) en Grietgen Gerritsdr. Maertge is overleden vóór 15-06-1670, ten hoogste 84 jaar oud. Maertge:

(1) trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1604 in Oost-IJsselmonde (ZH-Nld) met Jan Johansz in’t Velt, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1579 in Oost-IJsselmonde (ZH-Nld).
(2) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 17-12-1609 in Barendrecht (ZH-NLD) met Dirck Hendrick Willems Dijckgraeff, ongeveer 24 jaar oud. Dirck is geboren omstreeks 1585 in Barendrecht (ZH-NLD), zoon van Hendrick Willemsz Dijckgraeff. Dirck is overleden omstreeks 1644, ongeveer 59 jaar oud.
Kind van Maertge en Dirck:

1 Willem Dircksz Jongedijkgraef, gedoopt omstreeks 24-04-1626 in Barendrecht (ZH-NLD). Volgt XXXI-t.
XXX-x Jan Petersz van Muijlwijck is geboren omstreeks 1466, zoon van Peter Matthijszn van Muijlwijck (zie XXIX-o) en Adriaentgen Hermansdr. Jan is overleden na 1534, minstens 68 jaar oud. Jan begon een relatie met Lijscken Florisdr Holl. Zie XXVI-p voor persoonsgegevens van Lijscken.

Kind van Jan en Lijscken: zie XXVI-p.
XXX-y Alijt Corsen van Vliet van der Woerd is geboren omstreeks 1500, dochter van Kerstant Jacobsz (Cors) van der Vliet van der Woerd (zie XXIX-p) en Machteld Bartholomeusdr van Dorp. Alijt is overleden vóór 08-07-1560, ten hoogste 60 jaar oud. Alijt trouwde, ten hoogste 28 jaar oud, vóór 02-05-1528 met Anthonis Dirkxs van Dijck, ten hoogste 28 jaar oud. Anthonis is geboren omstreeks 1500, zoon van Dirk Jacobsz van Dijck en Margriete. Anthonis is overleden op 10-12-1554, ongeveer 54 jaar oud.

Kind van Alijt en Anthonis:

1 Dirck Anthonisz van Dijck, geboren omstreeks 1520. Volgt XXXI-v.
XXX-z Willem Corsz van der Vliet is geboren omstreeks 1505, zoon van Kerstant Jacobsz (Cors) van der Vliet van der Woerd (zie XXIX-p) en Machteld Bartholomeusdr van Dorp. Willem is overleden op 22-01-1567 in Naaldwijk (ZH-Nld), ongeveer 62 jaar oud. Willem trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1530 met Pietertje Amendr, ongeveer 25 jaar oud. Pietertje is geboren omstreeks 1505. Pietertje is overleden op 18-01-1578 in Naaldwijk (ZH-Nld), ongeveer 73 jaar oud.

Kind van Willem en Pietertje:

1 Neeltje Willem Corsz van der Vliet. Volgt XXXI-w.
XXX-aa Willem van der Woerd is geboren in 1505, zoon van Kerstant Jacobsz (Cors) van der Vliet van der Woerd (zie XXIX-p) en Machteld Bartholomeusdr van Dorp. Willem is overleden op 22-01-1567, 61 of 62 jaar oud.

Notitie bij Willem: Was rond 1560 eigenaar van de Vlietwoning aan de Vlietweg in Naaldwijk , was verwant aan het geslacht van der Woerd. Schonk met zijn vrouw de grond vvor de bouw van een raadhuis aan het Wilhelminaplein

Willem trouwde met Pietergen Aman Aemendr. Pietergen is geboren omstreeks 1505. Pietergen is overleden na 18-01-1578 in Naaldwijk (ZH-Nld), minstens 73 jaar oud.

XXX-ab Baertgen Corsendr van der Vliet van der Woerd is geboren in 1512, dochter van Kerstant Jacobsz (Cors) van der Vliet van der Woerd (zie XXIX-p) en Machteld Bartholomeusdr van Dorp. Baertgen is overleden in 1575, 62 of 63 jaar oud. Baertgen trouwde met Adriaan Claes van Adrichem. Adriaan is geboren in 1503. Adriaan is overleden in 1560, 56 of 57 jaar oud.
XXX-ac Ariaantje Willemsdr Boogaart is geboren in Monster (ZH-Nld), dochter van Willem Dirksz Boogaart (zie XXIX-q) en Martje Clasen Overschie. Zij is begraven op 21-05-1694 in Monster (ZH-Nld). Ariaantje trouwde omstreeks 1675 met Dirk Joosten Zijtregtop, ongeveer 24 jaar oud. Dirk is een zoon van Joost Jansz Zijtregtop en Annetje Dirksdr Brincx. Hij is gedoopt op 15-01-1651 in Monster (ZH-Nld). Dirk is overleden na 15-05-1733, minstens 82 jaar oud.

Kinderen van Ariaantje en Dirk:

1 Anna Dirksdr Zijtregtop, gedoopt op 30-07-1678 in Monster (ZH-Nld). Volgt XXXI-x.
2 Dirk Dirksz Zijtregtop, geboren omstreeks 1688 in Monster (ZH-Nld). Volgt XXXI-y.
XXX-ad Magdalena van Lippe is geboren op 24-02-1552 in Detmold – Noord Rijnland Westfalen (Dld), dochter van Bernard VII van Lippe (zie XXIX-r) en Catharina van Waldeck-Eisenberg. Magdalena is overleden op 26-02-1587 in Darmstadt (Dld), 35 jaar oud. Magdalena trouwde, 19 jaar oud, op 17-02-1572 in Kassel – Hessen (Dld) met George I “De Trotse” van Hessen-Darmstadt, 24 jaar oud. Zie XXVII-a voor persoonsgegevens van George.

Kinderen van Magdalena en George: zie XXVII-a.
XXXI-a Meijnsgen Ariaensdr Couwenhoven, dochter van Adriaan Willems Couwenhoven en Leentje Cornelisdr Perveen (van Dorp) (zie XXX-a). Meijnsgen trouwde met Dirck Cornelisz Goutappel. Dirck is een zoon van Cornelis Philips Goutappel en Maertje Adriaensdr. Dirck is overleden op 25-08-1636 in Schipluiden (ZH-Nld).

Kinderen van Meijnsgen en Dirck:

1 Trijntje Dirksdr Goutappel, geboren omstreeks 1613 in Hodenpijl-Schipluiden(ZH-Nld). Volgt XXXII-a.
2 Greetge Dirksdr (Grietje) Goutappel, gedoopt op 14-02-1631 in Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXII-b.
XXXI-b Adriaentgen Adriaensdr Holy is geboren in 03-1596 in Zouteveen-Schipluiden (ZH-NLD), dochter van Adriaan Willems Couwenhoven en Leentje Cornelisdr Perveen (van Dorp) (zie XXX-a). Adriaentgen trouwde met Adriaen Joppen Hodenpijl.
XXXI-c Catharina Cornelisdr (Trijntje) van den Bongaert is geboren omstreeks 1598 in Utrecht (Utr-NLD), dochter van Cornelis Jansz van den Bongaert (zie XXX-b) en Sophia Cornelisdr. Trijntje is overleden na 04-08-1641 in Heerjansdam (ZH-NLD), minstens 43 jaar oud. Trijntje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 28-06-1618 in Utrecht (Utr-NLD) met Mels Jansz van Cronenburch, ongeveer 23 jaar oud. Mels is geboren omstreeks 1595 in Heerjansdam (ZH-NLD), zoon van Jan Melchiorszn van Cronenborch en Cornelia Jacobsdr. Mels is overleden na 03-1662, minstens 67 jaar oud. Mels trouwde later op 05-11-1651 in Zwijndrecht (ZH-Nld) met Neeltje Dirck Pieter Stiermansdr (ovl. vóór 1658). Mels trouwde later op 26-12-1658 in Heerjansdam (ZH-NLD) met Neeltien Ariensdr.

Notitie bij Mels: Beroep: Schipper, sluiswachter
Kinderen van Trijntje en Mels:

1 Maijke Melsen van Cronenburch. Volgt XXXII-c.
2 Sophia Melsen (Sijgie) van Cronenburch.
3 Steven Melsen van Cronenburch.
4 Cornelis Melsen van Cronenburch.
5 Cornelia Melsen Croonenburgh, geboren omstreeks 1620. Volgt XXXII-d.
6 Jan Melsen Croonenburg, geboren vóór 1636 in Heerjansdam (ZH-NLD). Volgt XXXII-e.
XXXI-d Willem Hendrik van Nassau-Zuylestein, zoon van Frederik van Nassau-Zuylestein (zie XXX-c) en Mary Killigrew. Hij is gedoopt op 07-10-1649 in ’s Gravenhage (ZH-Nld). Willem is overleden op 12-07-1709 in Kasteel Zuylestein – Leersum (Utr-Nld), 59 jaar oud. Willem trouwde, 31 jaar oud, op 02-03-1681 in Leersum (Utr-Nld) met Jane Wroth van Durrant, 21 jaar oud. Jane is geboren op 29-03-1659 in Enfield – Middlesex (Gr-Br). Jane is overleden op 23-04-1703 in Kasteel Zuylestein – Leersum (Utr-Nld), 44 jaar oud.

Kind van Willem en Jane:

1 Maria van Nassau-Zuylestein, geboren op 20-02-1687 in Leersum (Utr-Nld). Volgt XXXII-f.
XXXI-e Friedrich III van Brandenburg-Pruisen is geboren op 11-07-1657 in Koningsbergen (= Kaliningrad) (Rusland), zoon van Frederik Willem I van Brandenburg en Louise Henriëtte van Nassau (zie XXX-e). Friedrich is overleden op 25-02-1713 in Berlijn (DLd), 55 jaar oud. Friedrich:

(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1684 met Sophie Charlotte van Hannover, ongeveer 16 jaar oud. Sophie is geboren op 30-10-1668 in Bad Iburg (Dld). Sophie is overleden op 01-02-1705 in Hannover (Duitsland), 36 jaar oud.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 13-08-1697 in Potsdam – Brandenburg (Dld) met Elisabeth Henriëtte van Hessen-Kassel, 35 jaar oud. Elisabeth is geboren op 08-11-1661 in Kassel – Hessen (Dld). Elisabeth is overleden op 27-07-1683 in Cölln (Dld), 21 jaar oud.
Kind van Friedrich en Sophie:

1 Frederik Willem van Brandenburg-Pruisen, geboren op 14-08-1688 in Berlijn (DLd). Volgt XXXII-g.
XXXI-f Amalia van Nassau-Dietz is geboren omstreeks 1655, dochter van Willem Frederik van Nassau-Dietz en Albertine Agnes van Nassau (zie XXX-f). Amalia is overleden omstreeks 1695, ongeveer 40 jaar oud. Amalia trouwde met Johan Willem van Saksen-Eisenach. Johan is geboren omstreeks 1666, zoon van Johan George I van Saksen-Eisenach en Johanna van Sayn-Wittgenstein. Johan is overleden omstreeks 1729, ongeveer 63 jaar oud.
XXXI-g Hendrik-Casimir II van Nassau-Dietz is geboren op 18-01-1657 in ’s Gravenhage (ZH-Nld), zoon van Willem Frederik van Nassau-Dietz en Albertine Agnes van Nassau (zie XXX-f). Hendrik-Casimir is overleden op 25-03-1696 in Leeuwarden (Frl-Nld), 39 jaar oud. Hendrik-Casimir trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1683 met Henriëtte Amalia von Anhalt-Dessau, ongeveer 17 jaar oud. Zie XXXI-h voor persoonsgegevens van Henriëtte.

Kinderen van Hendrik-Casimir en Henriëtte:

1 Willem George Friso van Nassau-Dietz, geboren op 24-06-1685 in Leeuwarden (Frl-Nld). Willem is overleden op 25-06-1685 in Leeuwarden (Frl-Nld), 1 dag oud.
2 Henriëtte Albertine van Nassau-Dietz, geboren op 24-07-1686 in Leeuwarden (Frl-Nld). Henriëtte is overleden op 21-01-1754 in Slot Oranienstein – Diez (Dld), 67 jaar oud.
3 Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, geboren op 04-08-1687 in Dessau (Dld). Volgt XXXII-h.
4 Maria Amalia van Nassau-Dietz, geboren op 29-01-1689 in ’s Gravenhage (ZH-Nld). Maria is overleden op 27-01-1771 in Slot Oranienstein – Diez (Dld), 81 jaar oud.
5 Sophia Hedwig van Nassau-Dietz, geboren op 08-03-1690 in Leeuwarden (Frl-Nld). Volgt XXXII-i.
6 Isabelle Charlotte van Nassau-Dietz, geboren omstreeks 1692. Volgt XXXII-j.
7 Johanna Agnes van Nassau-Dietz, geboren omstreeks 1693. Johanna is overleden omstreeks 1765, ongeveer 72 jaar oud.
8 Louise Leopoldina van Nassau-Dietz, geboren omstreeks 1695. Louise is overleden omstreeks 1758, ongeveer 63 jaar oud.
9 Henriëtte Casimira van Nassau-Dietz, geboren omstreeks 1696. Henriëtte is overleden omstreeks 1738, ongeveer 42 jaar oud.
XXXI-h Henriëtte Amalia von Anhalt-Dessau is geboren omstreeks 1666, dochter van Johann George von Anhalt-Dessau en Henriette Catharina van Nassau (zie XXX-g). Henriëtte is overleden omstreeks 1726, ongeveer 60 jaar oud. Henriëtte trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 1683 met Hendrik-Casimir II van Nassau-Dietz, ongeveer 26 jaar oud. Zie XXXI-g voor persoonsgegevens van Hendrik-Casimir.

Kinderen van Henriëtte en Hendrik-Casimir: zie XXXI-g.
XXXI-i Johanna Charlotta von Anhalt-Dessau is geboren op 06-04-1682 in Dessau (Dld), dochter van Johann George von Anhalt-Dessau en Henriette Catharina van Nassau (zie XXX-g). Johanna is overleden op 31-03-1750 in Herford (Gr-Br), 67 jaar oud. Johanna trouwde, 16 jaar oud, op 15-01-1699 in Oranienbaum (Dld) met Phillipp Wilhelm von Brandenburg-Schwedt, 29 jaar oud. Phillipp is geboren op 09-05-1669 in Koningsbergen. Phillipp is overleden op 19-12-1711 in Schwedt, 42 jaar oud.

Kind van Johanna en Phillipp:

1 Friedrich Wilhelm von Brandenburg-Schwedt, geboren op 27-12-1700 in Oranienbaum (Dld). Volgt XXXII-k.
XXXI-j George Lodewijk van Nassau-Dillenburg is geboren op 04-03-1618, zoon van Lodewijk Hendrik Nassau-Dillenburg (zie XXX-i) en Catharina van Sayn-Wittgenstein. George is overleden op 19-05-1656, 38 jaar oud. Hij is begraven op 20-08-1656 in Dillenburg (Dld). George trouwde, 19 jaar oud, op 19-02-1638 in Coppenbrügge (Duitsland) met Anna Augusta Brunswijk-Wolfenbüttel, 25 of 26 jaar oud. Anna is geboren in 1612. Anna is overleden in 1673, 60 of 61 jaar oud.

Kind van George en Anna:

1 Hendrik van Nassau-Dillenburg, geboren op 28-08-1641 in Dillenburg (Dld). Volgt XXXII-l.
XXXI-k Fop Cleijsse van Driel is geboren omstreeks 1593, zoon van Claes Foppen van Driel (zie XXX-k) en Neeltje Sebastiaensdr. Hij is gedoopt op 09-09-1593 in Ridderkerk (ZH-NLD). Fop is overleden in 1654 in Heinenoord (ZH-NLD), ongeveer 61 jaar oud. Fop trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 05-03-1623 in Heinenoord (ZH-NLD) met Maritge Bastiaansdr Bisdom. Maritge is overleden vóór 1633 in Heinenoord (ZH-NLD).

Kind van Fop en Maritge:

1 Leendert Foppe van Driel, geboren omstreeks 1629. Volgt XXXII-m.
XXXI-l Heijltje Lenerts van Driel, dochter van Leneart Foppen van Driel (zie XXX-l) en Marijken Cornelisdr Sijbrants. Heijltje trouwde met Arien Gleijnen Droogendijk.

Kinderen van Heijltje en Arien:

1 Hendriksje Ariens Droogendijk, gedoopt op 29-05-1622 in Rijsoord – Ridderkerk (ZH-Nld). Volgt XXXII-n.
2 Maaike Ariens Droogendijk, geboren omstreeks 1630 in Rijsoord – Ridderkerk (ZH-Nld). Volgt XXXII-o.
3 Lijntje Ariensdr Droogendijk, geboren omstreeks 1632. Volgt XXXII-p.
XXXI-m Grietgen Daniels van Driel, dochter van Daniel Foppen van Driel (zie XXX-m) en Jorisje Pieters Dijck. Grietgen trouwde omstreeks 07-1624 in Ridderkerk (ZH-NLD) met Adriaen Crijnen Huijsers.
XXXI-n Fop Daniels van Driel is geboren omstreeks 1593 in Barendrecht (ZH-NLD), zoon van Daniel Foppen van Driel (zie XXX-m) en Aeltge Cornelisdr Romeijn. Hij is gedoopt op 14-03-1593 in Ridderkerk (ZH-NLD). Fop is overleden vóór 10-07-1663, ten hoogste 70 jaar oud. Hij is begraven in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld). Fop trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 23-04-1617 in Barendrecht (ZH-NLD) met Adriaentje Adriaens Hordijk, ongeveer 22 jaar oud. Adriaentje is geboren omstreeks 1595 in Oost-Barendrecht (ZH-Nld), dochter van Adriaen Jacobs Hordijk en Margrieta Japhetsdr. Adriaentje is overleden op 20-05-1618, ongeveer 23 jaar oud.
XXXI-o Cornelis Danielsz van Driel, zoon van Daniel Foppen van Driel (zie XXX-m) en Aeltge Cornelisdr Romeijn. Hij is gedoopt op 06-12-1601 in Ridderkerk (ZH-NLD). Cornelis is overleden vóór 19-03-1647, ten hoogste 45 jaar oud. Cornelis trouwde, 31 jaar oud, op 19-06-1633 in Barendrecht (ZH-NLD) met Hadewij Jaephetsdr Westduel.
XXXI-p Pieter Willemsz Besemer is geboren in 1595 in IJsselmonde – Rotterdam (ZH-Nld), zoon van Willem Pietersz Besemer en Fijtgen Pietersdr van Cranendonck (zie XXX-n). Pieter trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1626 in Blankenburg (ZH-NLD) met Maartje.

Kind van Pieter en Maartje:

1 Teunis Pietersz Besemer. Volgt XXXII-q.
XXXI-q Hendrik Gerritsz Cranendonck, zoon van Gerrit Pieterse Cranendonck (zie XXX-p) en Roockgen Goossen Schilperoord. Hendrik is overleden na 20-09-1618 in Katendrecht-Rotterdam (ZH-Nld). Hendrik:

(1) trouwde vóór 1595 met Anna Dircksdr.
(2) trouwde op 10-04-1611 in Ridderkerk (ZH-NLD) met Hilletje Teunisdr, nadat zij op 20-03-1611 in Ridderkerk (ZH-NLD) in ondertrouw zijn gegaan.
XXXI-r Dirck Aertsz Verschoor is geboren omstreeks 1603, zoon van Aert Eewoutsz Verschoor en Pietertgen Willemsdr Cranendonck (zie XXX-r). Dirck is overleden, ongeveer 83 jaar oud. Hij is begraven op 07-09-1686 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD).

Notitie bij Dirck: Hoogheemraad van de polders Charlois, Robbenoord en de Plompert. Landbouwer en Ouderling. Schepen tussen1654 en 1656

Dirck trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1631 met Pleuntje Clementsdr Pors, ongeveer 26 jaar oud. Pleuntje is geboren omstreeks 1605. Pleuntje is overleden, ongeveer 78 jaar oud. Zij is begraven op 28-04-1683 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD).

Kind van Dirck en Pleuntje:

1 Aert Dircksz Verschoor, geboren omstreeks 1633. Volgt XXXII-r.
XXXI-s Pieter Arienszn, zoon van Adriaen Hendriksz Willemsz Steedehouwer en Niesken Huijgen Cranendonck (zie XXX-v). Hij is gedoopt op 11-10-1626 in Barendrecht (ZH-NLD). Pieter is overleden vóór 29-05-1680, ten hoogste 53 jaar oud. Pieter ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 29-11-1653 in Barendrecht (ZH-NLD) met Heijltje Arijaens, 24 jaar oud. Zij is gedoopt op 10-06-1629 in Barendrecht (ZH-NLD). Heijltje is overleden vóór 29-05-1680, ten hoogste 50 jaar oud.

Kind van Pieter en Heijltje:

1 Lijsbeth Pieters Steedehouder, gedoopt op 18-06-1656 in Barendrecht (ZH-NLD). Volgt XXXII-s.
XXXI-t Willem Dircksz Jongedijkgraef, zoon van Dirck Hendrick Willems Dijckgraeff en Maritgen Huijgens (Maertge) Cranendonck (zie XXX-w). Hij is gedoopt omstreeks 24-04-1626 in Barendrecht (ZH-NLD). Willem is overleden omstreeks 1687, ongeveer 61 jaar oud. Willem ging in ondertrouw, ongeveer 25 jaar oud, op 16-03-1652 in Barendrecht (ZH-NLD) met Maaiken Ariensdr Smitshouck. Maaiken is een dochter van Arie Leenderts Smitshouck en Leijtge Woutersdr (Lea) Verduijn. Zij is begraven op 02-07-1671 in Barendrecht (ZH-NLD).

Kind van Willem en Maaiken:

1 Lijntje Willems Jongedijkgraaf, gedoopt op 27-12-1665 in Barendrecht (ZH-NLD). Volgt XXXII-t.
XXXI-u Marijke Jansdr van Muijlwijck, dochter van Jan Petersz van Muijlwijck (zie XXX-x) en Lijscken Florisdr Holl (zie XXVI-p). Marijke is overleden vóór 23-05-1580. Marijke begon een relatie met Frederick Dirckzn Dirckzn. Frederick is geboren omstreeks 1505. Frederick is overleden vóór 23-06-1580, ten hoogste 75 jaar oud.

Kind van Marijke en Frederick:

1 Thoentge Frederic Dirckzn. Volgt XXXII-u.
XXXI-v Dirck Anthonisz van Dijck is geboren omstreeks 1520, zoon van Anthonis Dirkxs van Dijck en Alijt Corsen van Vliet van der Woerd (zie XXX-y). Dirck is overleden in 1587, ongeveer 67 jaar oud. Dirck trouwde met Trijntje Jacobsdr. Trijntje is een dochter van Jacob Heijmansz Boudijnsz en Aelke Dirksdr. Trijntje trouwde later met Gerrit (ovl. vóór 1559).

Kind van Dirck en Trijntje:

1 Jacob Dirksz van Dijk. Volgt XXXII-v.
XXXI-w Neeltje Willem Corsz van der Vliet, dochter van Willem Corsz van der Vliet (zie XXX-z) en Pietertje Amendr. Neeltje is overleden op 15-09-1606 in De Lier (ZH-Nld). Zij is begraven in de Domkerk – De Lier (ZH-Nld). Neeltje trouwde omstreeks 1560 in De Lier (ZH-Nld) met Jan Arentsz Tou Tou van der Burch, ongeveer 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Jan: Dit echtpaar woonde op de boerderij Zwethburgh in het Groeneveld. Beiden waren van welgeboren afkomst. Zij was geboortig van de Vlietwoning, thans (2009) schaatsmuseum, in Naaldwijk
Hun namen staan op één van de 6 grafzerken die zijn overgebleven na de laatste restauratie van de Liers Domkerk . Zij liggen alle in het koor gerangschikt, en dus niet op hun oorspronkelijke plaats).
(bron: De geschiedenis van de Lierse Dom)

Jan is geboren omstreeks 1539 in Swethwoning – Westland (ZH-Nld), zoon van Arent Tou Jansz van der Burch en Leentje Pietersdr de Backer. Jan is overleden op 08-08-1595 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld), ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven in de Domkerk – De Lier (ZH-Nld).

Kinderen van Neeltje en Jan:

1 Pietertje Jansdr Tou van der Burch, geboren in Naaldwijk (ZH-Nld). Volgt XXXII-w.
2 Willem Jansz Tou van der Burch. Volgt XXXII-x.
3 Jannitgen Jansdr Tou van der Burch, geboren omstreeks 1565. Volgt XXXII-y.
XXXI-x Anna Dirksdr Zijtregtop, dochter van Dirk Joosten Zijtregtop en Ariaantje Willemsdr Boogaart (zie XXX-ac). Zij is gedoopt op 30-07-1678 in Monster (ZH-Nld). Anna is overleden op 11-05-1759 in Monster (ZH-Nld), 80 jaar oud. Anna trouwde, 23 jaar oud, op 03-06-1702 in Monster (ZH-Nld) met Cornelis van Heiningen, 26 jaar oud. Cornelis is een zoon van Jan Maartensz van Heiningen en Cornelia Leendertsdr (Neeltje) van der Touw. Hij is gedoopt op 10-11-1675 in Monster (ZH-Nld). Cornelis is overleden vóór 26-08-1757 in Monster (ZH-Nld), ten hoogste 81 jaar oud.

Kind van Anna en Cornelis:

1 Ariaantje van Heiningen, gedoopt op 11-12-1712 in Monster (ZH-Nld). Volgt XXXII-z.
XXXI-y Dirk Dirksz Zijtregtop is geboren omstreeks 1688 in Monster (ZH-Nld), zoon van Dirk Joosten Zijtregtop en Ariaantje Willemsdr Boogaart (zie XXX-ac). Dirk:

(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 17-05-1716 in Monster (ZH-Nld) met Maria Rodenburgh. Maria is overleden vóór 1721.
(2) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 18-05-1721 in ’s Gravenzande (ZH-Nld) met Annetie Dijcxhoorn, 21 jaar oud. Annetie is een dochter van Jacob Arijense Dijcxhoorn en Leentje Gerritsdr van der Struis. Zij is gedoopt op 07-02-1700 in ’s Gravenzande (ZH-Nld).
XXXII-a Trijntje Dirksdr Goutappel is geboren omstreeks 1613 in Hodenpijl-Schipluiden(ZH-Nld), dochter van Dirck Cornelisz Goutappel en Meijnsgen Ariaensdr Couwenhoven (zie XXXI-a). Trijntje is overleden, ongeveer 84 jaar oud. Zij is begraven op 16-12-1697 in Delft (ZH-Nld). Trijntje trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1645 met Pieter Corneliszn van Capelle, ongeveer 40 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1605, zoon van Cornelis Pieter en Lijsbeth Ariens. Pieter is overleden omstreeks 1670 in Delfgauw (ZH-NLD), ongeveer 65 jaar oud.

Kind van Trijntje en Pieter:

1 Meijntie Pietersdr van Capelle, geboren omstreeks 1623. Volgt XXXIII-a.
XXXII-b Greetge Dirksdr (Grietje) Goutappel, dochter van Dirck Cornelisz Goutappel en Meijnsgen Ariaensdr Couwenhoven (zie XXXI-a). Zij is gedoopt op 14-02-1631 in Schipluiden (ZH-Nld). Grietje is overleden op 13-06-1697 in Schipluiden (ZH-Nld), 66 jaar oud. Grietje trouwde, ten hoogste 29 jaar oud, vóór 1660 met Claes Abrahamsz Corpershouck. Claes is geboren vóór 1630 in Schipluiden (ZH-Nld), zoon van Abraham Jacobszn Corpershouck en Annechien Jansdr Schaep. Claes is overleden op 16-07-1677 in Schipluiden (ZH-Nld), minstens 47 jaar oud.

Kinderen van Grietje en Claes:

1 Dirk Claasz Corpershoek, geboren in 02-1660. Volgt XXXIII-b.
2 Meijnsje Claes Corpershoek, geboren op 01-01-1662 in Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXIII-c.
3 Sara Claassen Korpershoek, gedoopt op 05-03-1662 in Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXIII-d.
4 Hester Claasdr Corpershoek, geboren op 25-05-1669 in Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXIII-e.
XXXII-c Maijke Melsen van Cronenburch, dochter van Mels Jansz van Cronenburch en Catharina Cornelisdr (Trijntje) van den Bongaert (zie XXXI-c). Maijke is overleden omstreeks 1709. Maijke trouwde op 08-10-1651 in Heerjansdam (ZH-NLD) met Jan Dircksz van Driel, ongeveer 46 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1605, zoon van Dirck Jansz en Aeryaentien Cornelisdr. Jan is overleden omstreeks 1673 in Kleine Lindt/Heerjansdam (ZH-Nld), ongeveer 68 jaar oud. Jan begon eerder een relatie met Geertgen Gerritsdr.

Kind van Maijke en Jan:

1 Mels Jansz van Driel, gedoopt op 08-11-1665 in Heerjansdam (ZH-NLD). Volgt XXXIII-f.
XXXII-d Cornelia Melsen Croonenburgh is geboren omstreeks 1620, dochter van Mels Jansz van Cronenburch en Catharina Cornelisdr (Trijntje) van den Bongaert (zie XXXI-c). Cornelia is overleden omstreeks 1663, ongeveer 43 jaar oud. Cornelia trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1643 met Cornelis Leendertsz (Boer) in’t Velt, ongeveer 25 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1618, zoon van Leendert Jan Jorisz en Pleuntge Cornelisdr. Cornelis is overleden na 01-06-1679, minstens 61 jaar oud.

Kinderen van Cornelia en Cornelis:

1 Pleuntie in’t Velt. Zij is gedoopt in 10-1616 in Heerjansdam (ZH-NLD).
2 Jan in’t Velt. Hij is gedoopt in 10-1646 in Heerjansdam (ZH-NLD).
3 Joris in’t Velt. Hij is gedoopt op 27-02-1649 in Heerjansdam (ZH-NLD).
4 Maijke Gijsbertsdr in’t Velt. Zij is gedoopt op 27-02-1649 in Heerjansdam (ZH-NLD).
5 Trijntje Cornelisdr in ’t Veld, gedoopt op 02-09-1651 in Heerjansdam (ZH-NLD). Volgt XXXIII-g.
6 Leendert in’t Velt. Hij is gedoopt op 06-05-1654 in Heerjansdam (ZH-NLD).
7 Adriaen in’t Velt. Hij is gedoopt op 15-11-1659 in Heerjansdam (ZH-NLD).
XXXII-e Jan Melsen Croonenburg is geboren vóór 1636 in Heerjansdam (ZH-NLD), zoon van Mels Jansz van Cronenburch en Catharina Cornelisdr (Trijntje) van den Bongaert (zie XXXI-c).

Notitie bij Jan: Woont in 1687 te Heerjansdam, waar hij schipper is op Dordrecht.Jan stamt uit een houtkopersfamilie te Dordrecht, die oorspronkelijk uit Keulen afkomstig is en waarschijnlijk de naam ontleent aan het huis Cronenborch aan de Nieuwe Brug te Dordrecht. Hij is patroon van de “prebende Gregorii” (1687). Deze St. Gregoriusprebende in de Pancraskerk te Leiden werd gesticht in 1367 door de heer Claes Jacobs van Bleyswijck, en het patronaatschap kwam via de priester Steven Jansz in het midden der 16e eeuw in de familie Croonenburg. Jan’s zoon Leendert nam van zijn vader het patronaatschap van de prebende Gregorii over, waarmee deze in de familie Croonenburg bleef

Jan trouwde, minstens 14 jaar oud, omstreeks 1650 met Heiltje Leendertse, ongeveer 20 jaar oud. Heiltje is geboren omstreeks 1630 in Heerjansdam (ZH-NLD).

Kinderen van Jan en Heiltje:

1 Leendert Croonenburg. Hij is gedoopt op 21-12-1653 in Heerjansdam (ZH-NLD).
2 Leendert Croonenburg. Hij is gedoopt in 1655 in Heerjansdam (ZH-NLD). Leendert is overleden vóór 19-12-1711, ten hoogste 56 jaar oud.
3 Figien Croonenburg, geboren op 24-06-1657 in Heerjansdam (ZH-NLD).
4 Kornelis Croonenburg. Hij is gedoopt op 19-10-1659 in Heerjansdam (ZH-NLD).
5 Trijntje Jans Croonenburg, geboren omstreeks 1662. Volgt XXXIII-h.
6 Lidewij Croonenburg. Zij is gedoopt op 20-04-1664 in Heerjansdam (ZH-NLD).
7 Mels Kroonenburg. Hij is gedoopt op 11-12-1667 in Heerjansdam (ZH-NLD).
8 Gijsbert Kroonenburg. Hij is gedoopt op 26-10-1669 in Heerjansdam (ZH-NLD).
9 Sijgje Croonenburg. Zij is gedoopt op 18-04-1672 in Heerjansdam (ZH-NLD).
XXXII-f Maria van Nassau-Zuylestein is geboren op 20-02-1687 in Leersum (Utr-Nld), dochter van Willem Hendrik van Nassau-Zuylestein (zie XXXI-d) en Jane Wroth van Durrant. Maria is overleden op 18-06-1765 in Arnhem (Gld-Nld), 78 jaar oud. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 18-08-1708 in Leersum (Utr-Nld) met Godard Adriaan van Reede van Amerongen, 33 jaar oud. Godard is geboren op 11-10-1674 in ’s Gravenhage (ZH-Nld). Godard is overleden op 02-05-1730 in Arnhem (Gld-Nld), 55 jaar oud.
XXXII-g Frederik Willem van Brandenburg-Pruisen is geboren op 14-08-1688 in Berlijn (DLd), zoon van Friedrich III van Brandenburg-Pruisen (zie XXXI-e) en Sophie Charlotte van Hannover. Frederik is overleden op 31-05-1740 in Potsdam – Brandenburg (Dld), 51 jaar oud. Frederik trouwde, 18 jaar oud, op 28-11-1706 met Sophia Dorothea van Hannover, 19 jaar oud. Sophia is geboren op 16-03-1687 in Hannover (Duitsland). Sophia is overleden op 28-06-1757 in Berlijn (DLd), 70 jaar oud.

Kind van Frederik en Sophia:

1 August Willem van Pruisen, geboren op 09-08-1722 in Berlijn (DLd). Volgt XXXIII-i.
XXXII-h Johan Willem Friso van Nassau-Dietz is geboren op 04-08-1687 in Dessau (Dld), zoon van Hendrik-Casimir II van Nassau-Dietz (zie XXXI-g) en Henriëtte Amalia von Anhalt-Dessau (zie XXXI-h). Johan is overleden op 14-07-1711 in Strijensas – Strijen (ZH-Nld), 23 jaar oud. Johan trouwde, 21 jaar oud, op 26-04-1709 in Kassel – Hessen (Dld) met Maria Louise van Hessen-Kassel, 21 jaar oud. Maria is geboren op 07-02-1688 in Kassel – Hessen (Dld). Maria is overleden op 09-04-1765 in Leeuwarden (Frl-Nld), 77 jaar oud.

Kinderen van Johan en Maria:

1 Anna Charlotte Amelie (Amalia) van Nassau-Dietz, geboren omstreeks 23-10-1710 in Leeuwarden (Frl-Nld). Amalia is overleden op 18-09-1777 in Durlach (Dld), ongeveer 66 jaar oud.
2 Willem Karel Hendrik Friso (Willem IV) van Oranje-Nassau, geboren op 01-09-1711 in Leeuwarden (Frl-Nld). Volgt XXXIII-j.
XXXII-i Sophia Hedwig van Nassau-Dietz is geboren op 08-03-1690 in Leeuwarden (Frl-Nld), dochter van Hendrik-Casimir II van Nassau-Dietz (zie XXXI-g) en Henriëtte Amalia von Anhalt-Dessau (zie XXXI-h). Sophia is overleden op 01-03-1734 in Slot Oranienstein – Diez (Dld), 43 jaar oud. Sophia bleef kinderloos. Sophia trouwde, 18 jaar oud, op 27-05-1708 in Leeuwarden (Frl-Nld) met Karel Leopold van Mecklenburg-Schwerin, 29 jaar oud. Karel is geboren op 26-11-1678 in Grabow – Mecklenburg (Dld). Karel is overleden op 28-11-1747 in Dömitz -Mecklenburg (Dld), 69 jaar oud.
XXXII-j Isabelle Charlotte van Nassau-Dietz is geboren omstreeks 1692, dochter van Hendrik-Casimir II van Nassau-Dietz (zie XXXI-g) en Henriëtte Amalia von Anhalt-Dessau (zie XXXI-h). Isabelle is overleden omstreeks 1757, ongeveer 65 jaar oud. Isabelle trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 15-04-1725 in Oranienstein – Hessen (Duitsland) met Christiaan van Nassau-Dillenburg, 36 jaar oud. Zie XXXIII-l voor persoonsgegevens van Christiaan.
XXXII-k Friedrich Wilhelm von Brandenburg-Schwedt is geboren op 27-12-1700 in Oranienbaum (Dld), zoon van Phillipp Wilhelm von Brandenburg-Schwedt en Johanna Charlotta von Anhalt-Dessau (zie XXXI-i). Friedrich is overleden op 04-03-1771 in Wildenburch, 70 jaar oud. Friedrich trouwde, 33 jaar oud, op 10-11-1734 in Potsdam – Brandenburg (Dld) met Sophia Dorothea Maria van Pruisen, 15 jaar oud. Sophia is geboren op 25-01-1719 in Berlijn (DLd). Sophia is overleden op 13-11-1765 in Schwedt, 46 jaar oud.

Kind van Friedrich en Sophia:

1 Frederika Dorothea Sophie (Frederike) von Brandenburg-Schwedt, geboren op 18-12-1736 in Schwedt -Brandenburg (Dld). Volgt XXXIII-k.
XXXII-l Hendrik van Nassau-Dillenburg is geboren op 28-08-1641 in Dillenburg (Dld), zoon van George Lodewijk van Nassau-Dillenburg (zie XXXI-j) en Anna Augusta Brunswijk-Wolfenbüttel. Hendrik is overleden op 18-04-1707 in Slot Ludwigsbrunn, 65 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1663 met Dorothea Elisabeth van Silezië-Liegnitz-Brieg, ongeveer 17 jaar oud. Dorothea is geboren op 17-12-1646 in Wroclaw – Breslau (Polen). Dorothea is overleden op 09-06-1691 in Dillenburg (Dld), 44 jaar oud.

Kind van Hendrik en Dorothea:

1 Christiaan van Nassau-Dillenburg, geboren op 12-08-1688 in Dillenburg (Dld). Volgt XXXIII-l.
XXXII-m Leendert Foppe van Driel is geboren omstreeks 1629, zoon van Fop Cleijsse van Driel (zie XXXI-k) en Maritge Bastiaansdr Bisdom. Hij is gedoopt op 28-10-1629 in Heinenoord (ZH-NLD).

Notitie bij Leendert: Schepen van Wieldrecht in 1671. Landbouwer te Wieldrecht in 1678, op de van IJsselstee aldaar in 1675. In 1678 verkoopt hij vlas en is getuige bij de huur van land van Cornelis van Issel. Gebruikt in 1686 land in het Oudeland van Strijen. Verkoopt 1654 met zijn broer Bastiaan een boerderij met land te Heinenoord uit de nalatenschap van zijn vader Fop Cleijsse van Driel.
Kind van Leendert uit onbekende relatie:

1 Gerrit Leendertsz van Driel. Volgt XXXIII-m.
XXXII-n Hendriksje Ariens Droogendijk, dochter van Arien Gleijnen Droogendijk en Heijltje Lenerts van Driel (zie XXXI-l). Zij is gedoopt op 29-05-1622 in Rijsoord – Ridderkerk (ZH-Nld). Hendriksje is overleden vóór 07-1689 in Willemstad (NBr-Nld), ten hoogste 67 jaar oud. Hendriksje trouwde, 26 jaar oud, op 01-12-1648 in Hendrik-Ido-Ambacht (ZH-NLD) met Arijen Abrahams Jiskoot, ongeveer 28 jaar oud. Arijen is geboren omstreeks 1620 in Kijfhoek – Zwijndrecht (ZH-Nld), zoon van Abraham Adriaenszn Jiskoot en Eva Pietersdr van Dalem. Arijen trouwde later op 15-07-1689 in Willemstad (NBr-Nld) met Cornelia Hendriks.
XXXII-o Maaike Ariens Droogendijk is geboren omstreeks 1630 in Rijsoord – Ridderkerk (ZH-Nld), dochter van Arien Gleijnen Droogendijk en Heijltje Lenerts van Driel (zie XXXI-l). Maaike is overleden vóór 15-11-1700 in Hendrik-Ido-Ambacht (ZH-NLD), ten hoogste 70 jaar oud. Maaike trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 25-07-1654 in Hendrik-Ido-Ambacht (ZH-NLD) met Isaack Abrahams Jiskoot, ongeveer 27 jaar oud. Isaack is geboren omstreeks 1627 in Kijfhoek – Zwijndrecht (ZH-Nld), zoon van Abraham Adriaenszn Jiskoot en Eva Pietersdr van Dalem. Isaack is overleden op 09-10-1661 in Kijfhoek – Zwijndrecht (ZH-Nld), ongeveer 34 jaar oud. Hij is begraven in Kijfhoek – Zwijndrecht (ZH-Nld).
XXXII-p Lijntje Ariensdr Droogendijk is geboren omstreeks 1632, dochter van Arien Gleijnen Droogendijk en Heijltje Lenerts van Driel (zie XXXI-l). Lijntje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1653 met Jacob Willemsz Leenheer, ongeveer 25 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1628 in Sandelingen-Ambacht (ZH-Nld), zoon van Willem Corneliszn Leenheer en Claerten Bastiaens.
XXXII-q Teunis Pietersz Besemer, zoon van Pieter Willemsz Besemer (zie XXXI-p) en Maartje. Teunis begon een relatie met Annetge Cornelisdr.

Kind van Teunis en Annetge:

1 Cornelis Teunisse Besemer, gedoopt op 02-10-1661 in Rozenburg (ZH-NLD). Volgt XXXIII-n.
XXXII-r Aert Dircksz Verschoor is geboren omstreeks 1633, zoon van Dirck Aertsz Verschoor (zie XXXI-r) en Pleuntje Clementsdr Pors. Aert is overleden omstreeks 1676, ongeveer 43 jaar oud. Aert trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vóór 1660 met Teuntje Bastiaansdr Hoosje, ten hoogste 26 jaar oud. Teuntje is geboren na 1634, dochter van Bastiaen Adriaensz Hoosje en Pleuntje Simonsdr. Teuntje is overleden vóór 07-12-1700, ten hoogste 66 jaar oud.

Kinderen van Aert en Teuntje:

1 Bastiaan Aertsz Verschoor, geboren vóór 1660. Volgt XXXIII-o.
2 Willem Aertsz Verschoor. Hij is gedoopt op 08-01-1662 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Willem is overleden, 28 jaar oud. Hij is begraven op 26-09-1690 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD).
3 Sijmon Aertsz Verschoor. Hij is gedoopt op 09-11-1664 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD).
4 Pleuntje Aertsdr Verschoor, gedoopt op 27-06-1667 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Volgt XXXIII-p.
5 Pietertje Verschoor. Zij is gedoopt op 30-05-1669 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD).
6 Cornelis Aertsz Verschoor. Hij is gedoopt op 05-04-1671 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD).
7 Arien Aertsz Verschoor. Hij is gedoopt op 16-01-1676 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Arien is overleden, 21 jaar oud. Hij is begraven op 18-01-1697 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD).
XXXII-s Lijsbeth Pieters Steedehouder, dochter van Pieter Arienszn (zie XXXI-s) en Heijltje Arijaens. Zij is gedoopt op 18-06-1656 in Barendrecht (ZH-NLD). Lijsbeth is overleden na 08-05-1688, minstens 31 jaar oud. Lijsbeth trouwde, 22 jaar oud, op 16-04-1679 in Ridderkerk (ZH-NLD) met Arien Herbertsz van der Wilt, 33 jaar oud, nadat zij op 26-03-1679 in Ridderkerk (ZH-NLD) in ondertrouw zijn gegaan. Arien is een zoon van Herbert Cornelisz (Herman) Truijen en Cleijsje Jans Baes. Hij is gedoopt op 03-09-1645 in Hendrik-Ido-Ambacht (ZH-NLD). Arien is overleden na 08-05-1688, minstens 42 jaar oud. Arien is weduwnaar van Lijsbeth Jans Block, met wie hij trouwde op 17-02-1669 in Ridderkerk (ZH-NLD).

Kind van Lijsbeth en Arien:

1 Heijltien Ariens van der Wilt, gedoopt op 29-05-1680 in Ridderkerk (ZH-NLD). Volgt XXXIII-q.
XXXII-t Lijntje Willems Jongedijkgraaf, dochter van Willem Dircksz Jongedijkgraef (zie XXXI-t) en Maaiken Ariensdr Smitshouck. Zij is gedoopt op 27-12-1665 in Barendrecht (ZH-NLD). Lijntje is overleden op 14-09-1714 in Strijen (ZH-Nld), 48 jaar oud. Lijntje:

(1) trouwde, 34 jaar oud, op 07-11-1700 in Barendrecht (ZH-NLD) met Bastiaan Gijsberts Weeda, 32 jaar oud. Bastiaan is een zoon van Gijsbert Bastiaansz Weeda en Beatrix Isax Jonghste. Hij is gedoopt op 07-12-1667 in Strijen (ZH-Nld). Bastiaan is overleden op 07-12-1707 in Strijen (ZH-Nld), 40 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 09-11-1708 in Strijen (ZH-Nld) met Claes Ariens Suyderent, 51 jaar oud. Claes is een zoon van Arij Corneliszn Suijderent en Aaltje van der Marel. Hij is gedoopt op 21-03-1657 in Maasland (ZH-Nld). Claes is overleden op 17-02-1713 in Strijen (ZH-Nld), 55 jaar oud. Claes is weduwnaar van Grietje Huijgen van der Pols (1660-vóór 1708), met wie hij trouwde op 09-10-1689 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD).
Kind van Lijntje en Bastiaan:

1 Beatrix Bastiaans Weeda, gedoopt op 04-09-1701 in Strijen (ZH-Nld). Volgt XXXIII-r.

Kinderen van Lijntje en Claes:

2 Bastiaan Zuiderent. Hij is gedoopt op 05-01-1710 in Strijen (ZH-Nld). Bastiaan is overleden op 10-03-1710 in Strijen (ZH-Nld), 2 maanden oud.
3 Bastiaan Zuiderent. Hij is gedoopt op 10-04-1712 in Strijen (ZH-Nld).
XXXII-u Thoentge Frederic Dirckzn, dochter van Frederick Dirckzn Dirckzn en Marijke Jansdr van Muijlwijck (zie XXXI-u). Thoentge begon een relatie met Jan Gerritszn.

Kind van Thoentge en Jan:

1 Dirck Jansz. Volgt XXXIII-s.
XXXII-v Jacob Dirksz van Dijk, zoon van Dirck Anthonisz van Dijck (zie XXXI-v) en Trijntje Jacobsdr. Jacob is overleden vóór 16-09-1580. Jacob begon een relatie met Dirkje Dirksdr.

Kind van Jacob en Dirkje:

1 Trijntje Jacobs van Dijk. Volgt XXXIII-t.
XXXII-w Pietertje Jansdr Tou van der Burch is geboren in Naaldwijk (ZH-Nld), dochter van Jan Arentsz Tou Tou van der Burch en Neeltje Willem Corsz van der Vliet (zie XXXI-w). Pietertje is overleden na 12-10-1645. Pietertje trouwde op 31-05-1609 in Naaldwijk (ZH-Nld) met Jacob Riddersz Dockum, ongeveer 26 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1583 in Naaldwijk (ZH-Nld), zoon van Ridder Heijndricksz Dockum en Dieuwertje Vredericksdr. Jacob is overleden.

Kinderen van Pietertje en Jacob:

1 Leentge Jacobsdr Dockum. Volgt XXXIII-u.
2 Maertge Jacobsdr Dockum. Volgt XXXIII-v.
3 Jan Jacobsz Dockum, geboren omstreeks 1621 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXIII-w.
XXXII-x Willem Jansz Tou van der Burch, zoon van Jan Arentsz Tou Tou van der Burch en Neeltje Willem Corsz van der Vliet (zie XXXI-w). Willem is overleden omstreeks 1638. Willem:

(1) trouwde op 23-03-1606 in Delft (ZH-Nld) met Annetje Gerritsdr Brouck.
(2) trouwde op 18-01-1626 met Lijsbeth Cornelisdr de Graeff.
Kind van Willem en Annetje:

1 Neeltje Willemsdr van den Burg, gedoopt op 12-11-1673 in Maasland (ZH-Nld). Volgt XXXIII-x.
XXXII-y Jannitgen Jansdr Tou van der Burch is geboren omstreeks 1565, dochter van Jan Arentsz Tou Tou van der Burch en Neeltje Willem Corsz van der Vliet (zie XXXI-w). Jannitgen is overleden op 03-10-1638 in Naaldwijk (ZH-Nld), ongeveer 73 jaar oud. Jannitgen trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 07-05-1588 in De Lier (ZH-Nld) met Pouwel Adriaensz van Dijck – van Adrichem, ongeveer 20 jaar oud. Pouwel is geboren omstreeks 1568 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld), zoon van Adriaen Corsz van Dijck – van Adrichem en Hilleken Jacobsdr NN. Pouwel is overleden op 10-11-1630 in Naaldwijk (ZH-Nld), ongeveer 62 jaar oud.

Kinderen van Jannitgen en Pouwel:

1 Soetgen Pouwelsdr van Dijk. Volgt XXXIII-y.
2 Hlletje Pouwelse van Dijck van Adrichem, geboren omstreeks 1595. Volgt XXXIII-z.
3 Neeltje Pouwelsdr van Dijck, gedoopt op 24-02-1608 in Naaldwijk (ZH-Nld). Volgt XXXIII-aa.
4 Maartje Pouwels van Adrichem, gedoopt op 14-07-1613 in Naaldwijk (ZH-Nld). Volgt XXXIII-ab.
XXXII-z Ariaantje van Heiningen, dochter van Cornelis van Heiningen en Anna Dirksdr Zijtregtop (zie XXXI-x). Zij is gedoopt op 11-12-1712 in Monster (ZH-Nld). Ariaantje is overleden op 18-01-1755 in Monster (ZH-Nld), 42 jaar oud. Ariaantje trouwde, 19 jaar oud, op 01-06-1732 in Monster (ZH-Nld) met Maarten van der Hidde (of van der Ridder), 29 jaar oud. Maarten is een zoon van Arij Willemsz van der Hidde (of van der Ridder) en Lijsbeth Maartensdr Verheul. Hij is gedoopt op 08-07-1702 in Monster (ZH-Nld). Maarten is overleden op 07-01-1779 in Monster (ZH-Nld), 76 jaar oud.

Kind van Ariaantje en Maarten:

1 Johanna van der Ridder (van der Hidde), gedoopt op 25-09-1749 in Monster (ZH-Nld). Volgt XXXIII-ac.
XXXIII-a Meijntie Pietersdr van Capelle is geboren omstreeks 1623, dochter van Pieter Corneliszn van Capelle en Trijntje Dirksdr Goutappel (zie XXXII-a). Meijntie is overleden na 1693, minstens 70 jaar oud. Meijntie:

(1) trouwde, ongeveer 53 jaar oud, omstreeks 1676 met Jan Willemszn Moerman, ongeveer 53 jaar oud. Jan is geboren in 12-1623 in Zwartewaal (ZH-NLD), zoon van Willem Pietersz Moerman en Neeltje Jansdr Block. Jan is overleden omstreeks 1691 in Blankenburg (ZH-NLD), ongeveer 68 jaar oud. Jan is weduwnaar van Willempje Pauwelsdr Hoogendijck (ovl. ±1662), met wie hij trouwde omstreeks 1651. Jan trouwde voorheen in 1666 met Elisabeth Ariensdr Meeldijk (±1643-vóór 1686).
(2) trouwde, ongeveer 70 jaar oud, op 26-04-1693 in Rozenburg (ZH-NLD) met Jacob Joppeszn Berckel.
Kinderen van Meijntie en Jan:

1 Pieter Jansz Moerman. Hij is gedoopt op 15-08-1677 in Rozenburg (ZH-NLD). Pieter is overleden vóór 1679 in Rozenburg (ZH-NLD), ten hoogste 2 jaar oud.
2 Pieter Jansz Moerman. Hij is gedoopt op 07-01-1679 in Rozenburg (ZH-NLD). Pieter is overleden vóór 1680 in Rozenburg (ZH-NLD), ten hoogste 1 jaar oud.
3 Pieter Jansz Moerman, gedoopt op 29-06-1680 in Rozenburg (ZH-NLD). Volgt XXXIV-a.
4 Gerrit Moerman. Hij is gedoopt op 13-02-1684 in Rozenburg (ZH-NLD). Gerrit is overleden omstreeks 1691 in Rozenburg (ZH-NLD), ongeveer 7 jaar oud.
XXXIII-b Dirk Claasz Corpershoek is geboren in 02-1660, zoon van Claes Abrahamsz Corpershouck en Greetge Dirksdr (Grietje) Goutappel (zie XXXII-b). Dirk:

(1) trouwde met Neeltje Ariens van der Polder. Neeltje is geboren vóór 1665, dochter van Arent Pietersz van der Polder en Maertje Mostert. Neeltje is overleden vóór 1675.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 27-03-1695 in Schipluiden (ZH-Nld) met Jaapje Dammesdr Bijl.
Kind van Dirk en Neeltje:

1 Jannetje Korpershoek, gedoopt op 15-03-1693 in Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXIV-b.
XXXIII-c Meijnsje Claes Corpershoek is geboren op 01-01-1662 in Schipluiden (ZH-Nld), dochter van Claes Abrahamsz Corpershouck en Greetge Dirksdr (Grietje) Goutappel (zie XXXII-b). Meijnsje trouwde, 19 jaar oud, op 01-06-1681 in Monster (ZH-Nld) met Cornelis Arijsz Hoogwerf, ongeveer 19 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1662, zoon van Arij Blasen Hoogwerf en Maartje Cornelisdr van Maerlevliet.

Kind van Meijnsje en Cornelis:

1 Annetje Cornelisdr Hoogwerf, gedoopt op 12-12-1683 in Monster (ZH-Nld). Volgt XXXIV-c.
XXXIII-d Sara Claassen Korpershoek, dochter van Claes Abrahamsz Corpershouck en Greetge Dirksdr (Grietje) Goutappel (zie XXXII-b). Zij is gedoopt op 05-03-1662 in Schipluiden (ZH-Nld). Sara:

(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1685 in Schipluiden (ZH-Nld) met Pieter Cornelisse Spruijt, minstens 32 jaar oud. Pieter is geboren vóór 1653 in Zevenhuizen (ZH-Nld), zoon van Cornelis Jansz van der Spruit en Pleuntje Gerritsdr Vrancken.
(2) trouwde, minstens 38 jaar oud, na 1700 met Pieter Huijbrechtsz Poot, minstens 50 jaar oud. Pieter is een zoon van Huijbrechts Pietersz Poot en Neeltje Harmensdr Koekoeck. Hij is gedoopt op 06-02-1650 in Kethel (ZH-NLD). Pieter is overleden omstreeks 1731, ongeveer 81 jaar oud. Pieter trouwde voorheen op 21-04-1674 in Vlaardingen (ZH-Nld) met Dieuwertje Pietersdr Hauwerts (±1652-na 1725).
Kinderen van Sara en Pieter (1):

1 Meinse Pietersdr Spruijt, geboren op 29-10-1690 in Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXIV-d.
2 Grietje Spruijt, gedoopt op 10-05-1693 in Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXIV-e.
XXXIII-e Hester Claasdr Corpershoek is geboren op 25-05-1669 in Schipluiden (ZH-Nld), dochter van Claes Abrahamsz Corpershouck en Greetge Dirksdr (Grietje) Goutappel (zie XXXII-b). Hester is overleden vóór 05-1713 in Papsouw-Delft (ZH-Nld), ten hoogste 44 jaar oud. Hester trouwde, 25 jaar oud, op 25-02-1695 in Delft (ZH-Nld) met Arij Jacobszn van der Kooij, 30 jaar oud. Arij is geboren in 07-1664 in Delft (ZH-Nld), zoon van Jacob Gabriëlszn van der Kooij en Annetgen Arentsdr Dijcxhoorn. Arij is overleden op 10-06-1753 in Papsouw-Delft (ZH-Nld), 88 jaar oud. Arij is weduwnaar van Neeltje Jans van Berckel (ovl. vóór 1695), met wie hij trouwde op 01-04-1690 in Pijnacker (ZH-NLD). Arij trouwde later op 27-05-1713 in Delft (ZH-Nld) met Cornelia Louwesdr van Staalduijnen (1685-1750).

Kind van Hester en Arij:

1 Jacob Ariensz van der Kooij, gedoopt op 20-02-1701 in Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXIV-f.
XXXIII-f Mels Jansz van Driel, zoon van Jan Dircksz van Driel en Maijke Melsen van Cronenburch (zie XXXII-c). Hij is gedoopt op 08-11-1665 in Heerjansdam (ZH-NLD). Mels is overleden na 26-03-1712, minstens 46 jaar oud. Mels begon een relatie met Ariaentien Arienssr Salij. Ariaentien is een dochter van Arien Arijens Salij en Aagje Joosten. Zij is gedoopt op 14-04-1659 in Heerjansdam (ZH-NLD). Ariaentien is overleden na 12-10-1698, minstens 39 jaar oud.
XXXIII-g Trijntje Cornelisdr in ’t Veld, dochter van Cornelis Leendertsz (Boer) in’t Velt en Cornelia Melsen Croonenburgh (zie XXXII-d). Zij is gedoopt op 02-09-1651 in Heerjansdam (ZH-NLD). Trijntje is overleden op 02-08-1756 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld), 104 jaar oud. Trijntje trouwde, 47 jaar oud, op 07-06-1699 in Heerjansdam (ZH-NLD) met Willem Jansz Verhoeven, 23 jaar oud. Willem is een zoon van Jan Hendriksz Verhoeven en Annigje Ariensdr. Hij is gedoopt op 08-12-1675 in Heerjansdam (ZH-NLD). Willem is overleden op 30-04-1730 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld), 54 jaar oud.

Kind van Trijntje en Willem:

1 Mayke Willems Verhoeven, geboren omstreeks 1700 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld). Volgt XXXIV-g.
XXXIII-h Trijntje Jans Croonenburg is geboren omstreeks 1662, dochter van Jan Melsen Croonenburg (zie XXXII-e) en Heiltje Leendertse. Zij is gedoopt op 21-05-1662 in Heerjansdam (ZH-NLD). Trijntje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 25-04-1688 in Barendrecht (ZH-NLD) met Jan Aartse Visser, 21 jaar oud. Jan is geboren op 14-04-1667 in Heerjansdam (ZH-NLD). Hij is gedoopt op 30-04-1667 in Heerjansdam (ZH-NLD).
XXXIII-i August Willem van Pruisen is geboren op 09-08-1722 in Berlijn (DLd), zoon van Frederik Willem van Brandenburg-Pruisen (zie XXXII-g) en Sophia Dorothea van Hannover. August is overleden op 12-06-1758 in Oranienburg – Brandenburg (Dld), 35 jaar oud. August trouwde, 19 jaar oud, op 06-01-1742 met Louise Amalia van Brunswijk-Wolfenbüttel, 19 jaar oud. Louise is geboren op 29-01-1722 in Bevern – Nedersaksen (Dld). Louise is overleden op 23-01-1780 in Berlijn (DLd), 57 jaar oud.

Kind van August en Louise:

1 Wilhelmina van Pruisen, geboren op 07-08-1751 in Berlijn (DLd). Volgt XXXIV-h.
XXXIII-j Willem Karel Hendrik Friso (Willem IV) van Oranje-Nassau is geboren op 01-09-1711 in Leeuwarden (Frl-Nld), zoon van Johan Willem Friso van Nassau-Dietz (zie XXXII-h) en Maria Louise van Hessen-Kassel. Willem IV is overleden op 22-10-1751 in Paleis Huis Ten Bosch – ’s Gravenhage (ZH-Nld), 40 jaar oud. Willem IV trouwde, ongeveer 10 jaar oud, omstreeks 1721 met Anna van Hannover.

Kind van Willem IV en Anna:

1 Willem Batavus (Willem V) van Oranje-Nassau, geboren op 08-03-1748 in ´s Gravenhage (ZH-Nld). Volgt XXXIV-i.
XXXIII-k Frederika Dorothea Sophie (Frederike) von Brandenburg-Schwedt is geboren op 18-12-1736 in Schwedt -Brandenburg (Dld), dochter van Friedrich Wilhelm von Brandenburg-Schwedt (zie XXXII-k) en Sophia Dorothea Maria van Pruisen. Frederike is overleden op 09-03-1798 in Stuttgart (Dld), 61 jaar oud. Frederike trouwde met Frederik Eugenius van Württemberg. Frederik is geboren op 21-01-1732 in Stuttgart (Dld). Frederik is overleden op 23-12-1797 in Hohenheim (Dld), 65 jaar oud.

Kind van Frederike en Frederik:

1 Sophia Dorothea Augusta Louisa (Maria Fjodorovna) van Württemberg, geboren op 29-10-1759 in Szczecin (Polen). Volgt XXXIV-j.
XXXIII-l Christiaan van Nassau-Dillenburg is geboren op 12-08-1688 in Dillenburg (Dld), zoon van Hendrik van Nassau-Dillenburg (zie XXXII-l) en Dorothea Elisabeth van Silezië-Liegnitz-Brieg. Christiaan is overleden op 28-08-1739 in Strassebersbach (Dld), 51 jaar oud. Christiaan trouwde, 36 jaar oud, op 15-04-1725 in Oranienstein – Hessen (Duitsland) met Isabelle Charlotte van Nassau-Dietz, ongeveer 33 jaar oud. Zie XXXII-j voor persoonsgegevens van Isabelle.
XXXIII-m Gerrit Leendertsz van Driel, zoon van Leendert Foppe van Driel (zie XXXII-m). Gerrit trouwde op 20-02-1678 in Numansdorp (ZH-Nld) met Neeltje Teunis Dwarswaert, ongeveer 23 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1655, dochter van Thonis Willems Dwarswaert en Pleuntje Hendriks.

Kind van Gerrit en Neeltje:

1 Cornelia van Driel, geboren omstreeks 1689. Volgt XXXIV-k.
XXXIII-n Cornelis Teunisse Besemer, zoon van Teunis Pietersz Besemer (zie XXXII-q) en Annetge Cornelisdr. Hij is gedoopt op 02-10-1661 in Rozenburg (ZH-NLD). Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 07-11-1688 in De Lier (ZH-Nld) met Annetje Ariens Bruijnswijck, 23 jaar oud. Annetje is een dochter van Adriaen Leendertsz Bruijnswijck en Geertje Dirx. Zij is gedoopt op 16-08-1665 in De Lier (ZH-Nld). Annetje is overleden in De Lier (ZH-Nld), 71 jaar oud. Zij is begraven op 09-04-1737 in De Lier (ZH-Nld).

Kind van Cornelis en Annetje:

1 Maartje Cornelisse Besemer, gedoopt op 28-11-1706 in De Lier (ZH-Nld). Volgt XXXIV-l.
XXXIII-o Bastiaan Aertsz Verschoor is geboren vóór 1660, zoon van Aert Dircksz Verschoor (zie XXXII-r) en Teuntje Bastiaansdr Hoosje. Bastiaan is overleden na 11-04-1721, minstens 61 jaar oud. Bastiaan:

(1) trouwde met Marijtje Jans.
(2) trouwde, minstens 34 jaar oud, op 07-11-1694 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD) met Sijtje Clementsdr van Luijck, 36 jaar oud, nadat zij op 15-10-1694 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD) in ondertrouw zijn gegaan. Sijtje is een dochter van Clements Willemsz Luijck en Ariaentje Leendertsdr. Zij is gedoopt op 04-04-1658 in Rozenburg (ZH-NLD). Sijtje is overleden na 20-09-1712, minstens 54 jaar oud. Sijtje is weduwe van Leendert Bastiaansz Snoo (geb. 1659), met wie zij trouwde op 12-08-1691 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD).
Kinderen van Bastiaan en Sijtje:

1 Pietertje Bastiaansdr Verschoor, gedoopt op 23-04-1696 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Volgt XXXIV-m.
2 Ariaantje Bastiaansdr Verschoor, gedoopt op 20-04-1698 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Volgt XXXIV-n.
3 Aert Bastiaansz Verschoor, gedoopt op 17-04-1701 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Volgt XXXIV-o.
XXXIII-p Pleuntje Aertsdr Verschoor, dochter van Aert Dircksz Verschoor (zie XXXII-r) en Teuntje Bastiaansdr Hoosje. Zij is gedoopt op 27-06-1667 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Pleuntje trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-1694 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD) met Arij Corneliszn Takkebos.
XXXIII-q Heijltien Ariens van der Wilt, dochter van Arien Herbertsz van der Wilt en Lijsbeth Pieters Steedehouder (zie XXXII-s). Zij is gedoopt op 29-05-1680 in Ridderkerk (ZH-NLD). Heijltien is overleden op 22-09-1742 in West-Barendrecht (ZH-NLD), 62 jaar oud. Heijltien trouwde, 18 jaar oud, op 24-05-1699 in Ridderkerk (ZH-NLD) met Leendert Hendricksz Lagerstee, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 03-05-1699 in Barendrecht (ZH-NLD) in ondertrouw zijn gegaan. Leendert is geboren omstreeks 1674, zoon van Hendrik Leendertszn Lagerstee en Maike Ariensdr NN. Leendert is overleden op 24-10-1738 in Barendrecht (ZH-NLD), ongeveer 64 jaar oud. Hij is begraven.

Kinderen van Heijltien en Leendert:

1 Hendrick Leendertsz Legerstee, gedoopt op 29-11-1699 in Barendrecht (ZH-NLD). Volgt XXXIV-p.
2 Maeijke Leendersdr Lagerstee. Zij is gedoopt op 05-12-1700 in Barendrecht (ZH-NLD). Maeijke is overleden op 10-02-1769 in Rhoon (ZH-NLD), 68 jaar oud.
3 Lijsbeth Leendersdr Lagerstee. Zij is gedoopt op 21-05-1702 in Barendrecht (ZH-NLD). Lijsbeth is overleden op 02-04-1779 in Barendrecht (ZH-NLD), 76 jaar oud.
4 Arij Leendertsz Lagerstee. Hij is gedoopt op 25-11-1703 in Barendrecht (ZH-NLD). Arij is overleden op 29-04-1713 in Barendrecht (ZH-NLD), 9 jaar oud.
5 Bastiaentie Leendertsdr Lagerstee. Zij is gedoopt op 13-11-1704 in Barendrecht (ZH-NLD). Bastiaentie is overleden op 21-12-1707 in Barendrecht (ZH-NLD), 3 jaar oud.
6 Ariaentje Leendertsdr Lagerstee. Zij is gedoopt op 05-04-1705 in Barendrecht (ZH-NLD). Ariaentje is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op 18-01-1773 in Pernis (ZH-NLD).
7 Bastiaentie Leendertsdr Lagerstee. Zij is gedoopt op 14-11-1706 in Barendrecht (ZH-NLD). Bastiaentie is overleden op 20-12-1706 in Barendrecht (ZH-NLD), 1 maand oud.
8 Herbert Leendertsz Lagerstee. Hij is gedoopt op 28-10-1708 in Barendrecht (ZH-NLD). Herbert is overleden vóór 10-04-1712, ten hoogste 3 jaar oud.
9 Aechie Leendertsdr Lagerstee. Zij is gedoopt op 27-10-1709 in Barendrecht (ZH-NLD). Aechie is overleden op 24-02-1780 in Barendrecht (ZH-NLD), 70 jaar oud.
10 Herbert Leendertsz Lagerstee. Hij is gedoopt op 10-04-1712 in Barendrecht (ZH-NLD). Herbert is overleden vóór 31-01-1717, ten hoogste 4 jaar oud.
11 Arij Leendertsz Lagerstee. Hij is gedoopt op 07-05-1713 in Barendrecht (ZH-NLD). Arij is overleden vóór 12-05-1715, ten hoogste 2 jaar oud.
12 Arij Leendertsz Lagerstee. Hij is gedoopt op 12-05-1715 in Barendrecht (ZH-NLD). Arij is overleden vóór 07-05-1743, ten hoogste 27 jaar oud.
13 Herbert Leendertsz Lagerstee, gedoopt op 31-01-1717 in Barendrecht (ZH-NLD). Volgt XXXIV-q.
14 Bastiaentge Leendertsdr Lagerstee. Zij is gedoopt op 03-09-1719 in Barendrecht (ZH-NLD). Bastiaentge is overleden na 07-02-1743, minstens 23 jaar oud.
15 Pietertje Leendertsdr Lagerstee, gedoopt op 14-06-1722 in Barendrecht (ZH-NLD). Volgt XXXIV-r.
XXXIII-r Beatrix Bastiaans Weeda, dochter van Bastiaan Gijsberts Weeda en Lijntje Willems Jongedijkgraaf (zie XXXII-t). Zij is gedoopt op 04-09-1701 in Strijen (ZH-Nld). Beatrix is overleden op 16-02-1768 in Strijen (ZH-Nld), 66 jaar oud. Beatrix trouwde, 18 jaar oud, op 05-04-1720 in Strijen (ZH-Nld) met Ary Claasz Suijderent, 29 jaar oud. Ary is een zoon van Claes Ariens Suyderent en Grietje Huijgen van der Pols. Hij is gedoopt op 23-07-1690 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Ary is overleden op 17-03-1739 in Strijen (ZH-Nld), 48 jaar oud.

Notitie bij Ary: Smid te Strijen. Arij Klaese Suijderendt en Bijateris Basteijanse Weeda maken in 1721 een testament, waarin ze elkaar tot universeel erfgenaam benoemen. Bij overlijden van één van hen is de legitieme portie voor de kinderen 50 Gulden. Zijn er geen kinderen zo is de portie voor de wederzijdse vrienden 3 zilveren ducatons. De smederij van de Zuiderents in Strijen bevond zich in het huidige pand Kerkstraat 45, reeds bewoond door Bastiaan Weeda in 1700. Deze in 1439 gestichte oude smederij is sinds begin 2001 omgebouwd tot museum van de historische vereniging “het land van Strijen”.
Kinderen van Beatrix en Ary:

1 Klaas Zuiderent. Hij is gedoopt op 21-06-1722 in Strijen (ZH-Nld). Klaas is overleden in 1722, geen jaar oud.
2 Klaas Zuiderent. Hij is gedoopt op 04-07-1723 in Strijen (ZH-Nld). Klaas is overleden op 21-07-1725 in Strijen (ZH-Nld), 2 jaar oud.
3 Bastiaan Zuiderendt, gedoopt op 03-12-1724 in Strijen (ZH-Nld). Volgt XXXIV-s.
4 Margrieta Zuiderent. Zij is gedoopt op 30-03-1726 in Strijen (ZH-Nld).
5 Lijntje Zuiderent. Zij is gedoopt op 02-11-1727 in Strijen (ZH-Nld). Lijntje is overleden op 08-07-1728 in Strijen (ZH-Nld), 8 maanden oud.
6 Lijntje Zuiderent. Zij is gedoopt op 06-03-1729 in Strijen (ZH-Nld). Lijntje is overleden op 19-06-1729 in Strijen (ZH-Nld), 3 maanden oud.
7 Klaas Zuiderent. Hij is gedoopt op 19-03-1730 in Strijen (ZH-Nld). Klaas is overleden op 22-07-1730 in Strijen (ZH-Nld), 4 maanden oud.
8 Klazina Zuiderent. Zij is gedoopt op 14-06-1733 in Strijen (ZH-Nld). Klazina is overleden op 18-07-1733 in Strijen (ZH-Nld), 1 maand oud.
9 Adriana Zuiderent, gedoopt op 08-05-1737 in Strijen (ZH-Nld). Volgt XXXIV-t.
10 Klaas Zuiderent. Hij is gedoopt op 12-11-1738 in Strijen (ZH-Nld).
11 Leentje Suijderent, geboren omstreeks 1740 in Strijen (ZH-Nld). Volgt XXXIV-u.
XXXIII-s Dirck Jansz, zoon van Jan Gerritszn en Thoentge Frederic Dirckzn (zie XXXII-u). Hij is begraven op 22-11-1638 in Hoornaar (ZH-Nld). Dirck trouwde op 22-12-1619 in Hoornaar (ZH-Nld) met Catalina Gerritsdr van Beusekom. Catalina is een dochter van Gerrit Gijsbertsz van Beusekom en Cunera. Zij is begraven op 27-10-1638 in Hoornaar (ZH-Nld).

Kind van Dirck en Catalina:

1 Teunis Dircksz, gedoopt op 04-09-1625 in Hoornaar (ZH-Nld). Volgt XXXIV-v.
XXXIII-t Trijntje Jacobs van Dijk, dochter van Jacob Dirksz van Dijk (zie XXXII-v) en Dirkje Dirksdr. Zij is begraven op 18-03-1629 in De Lier (ZH-Nld). Trijntje trouwde op 16-04-1589 in De Lier (ZH-Nld) met Adam Cornelisz van Dijck, ongeveer 24 jaar oud. Adam is geboren omstreeks 10-1564. Adam is overleden, ongeveer 57 jaar oud. Hij is begraven op 15-07-1622 in De Lier (ZH-Nld).

Kind van Trijntje en Adam:

1 Teunis Adamsz van Dijk. Volgt XXXIV-w.
XXXIII-u Leentge Jacobsdr Dockum, zoon van Jacob Riddersz Dockum en Pietertje Jansdr Tou van der Burch (zie XXXII-w). Leentge:

(1) trouwde op 11-11-1640 in Vlaardingen (ZH-Nld) met Joost Corneliszn Vlieger.
(2) trouwde op 29-12-1656 in Vlaardingen (ZH-Nld) met Jan Arentsz Mooijman.
XXXIII-v Maertge Jacobsdr Dockum, dochter van Jacob Riddersz Dockum en Pietertje Jansdr Tou van der Burch (zie XXXII-w). Maertge is overleden vóór 1638. Maertge trouwde op 07-10-1635 in Vlaardingen (ZH-Nld) met Abraham Jansz Suytmaeslant. Abraham is overleden vóór 1659.
XXXIII-w Jan Jacobsz Dockum is geboren omstreeks 1621 in Vlaardingen (ZH-Nld), zoon van Jacob Riddersz Dockum en Pietertje Jansdr Tou van der Burch (zie XXXII-w). Jan is overleden op 03-12-1650, ongeveer 29 jaar oud. Jan trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 31-07-1640 in Hillegersberg -Rotterdam (ZH-NLD) met Neeltje Arentsdr van Vliet, ongeveer 15 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1625 in Hillegersberg -Rotterdam (ZH-NLD), dochter van Arij Leendertsz van Vliet en Martgen Pietersdr. Neeltje trouwde later op 28-05-1653 in Vlaardingen (ZH-Nld) met Pieter Pietersz (de Jonge) Romeijn (Maarlevelt).

Kinderen van Jan en Neeltje:

1 Jacob Jansz Dockum, geboren omstreeks 1641. Volgt XXXIV-x.
2 Maartje Jansdr Dockum, geboren omstreeks 1643. Volgt XXXIV-y.
3 Arij Jansz Dockum, geboren in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXIV-z.
4 Neeltje Jansdr Dockum, geboren in 10-1646 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXIV-aa.
5 Ridder Jansz Dockum, geboren omstreeks 1648 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXIV-ab.
6 Leendert Jansz Dockum, geboren omstreeks 1649.
XXXIII-x Neeltje Willemsdr van den Burg, dochter van Willem Jansz Tou van der Burch (zie XXXII-x) en Annetje Gerritsdr Brouck. Zij is gedoopt op 12-11-1673 in Maasland (ZH-Nld). Neeltje is overleden omstreeks 1744, ongeveer 71 jaar oud. Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op 17-04-1697 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld) met Arij Gerritsz van den Berg, 21 jaar oud. Arij is een zoon van Gerrit Rembrantsz van den Berg en Leentje Mostert. Hij is gedoopt op 16-04-1676 in Schipluiden (ZH-Nld). Arij is overleden op 17-05-1768, 92 jaar oud.

Kinderen van Neeltje en Arij:

1 Gerrit Arijszn van den Berg, gedoopt op 29-11-1697 in Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXIV-ac.
2 Leendert van den Berg, gedoopt op 17-11-1704 in Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXIV-ad.
3 Leentje van den Berg, gedoopt op 24-01-1717 in Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXIV-ae.
XXXIII-y Soetgen Pouwelsdr van Dijk, dochter van Pouwel Adriaensz van Dijck – van Adrichem en Jannitgen Jansdr Tou van der Burch (zie XXXII-y). Soetgen trouwde met Cornelis Jorisz van der Meer. Cornelis is een zoon van Joris Cornelisz van der Meer en Rusgen Dircksdr. Hij is gedoopt op 26-09-1593 in Naaldwijk (ZH-Nld).

Kind van Soetgen en Cornelis:

1 Hilletje Cornelisdr van der Meer. Volgt XXXIV-af.
XXXIII-z Hlletje Pouwelse van Dijck van Adrichem is geboren omstreeks 1595, dochter van Pouwel Adriaensz van Dijck – van Adrichem en Jannitgen Jansdr Tou van der Burch (zie XXXII-y). Hlletje is overleden op 24-01-1627 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), ongeveer 32 jaar oud. Hlletje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 31-05-1615 in Naaldwijk (ZH-Nld) met Cornelis Claesz van Geest, 30 jaar oud. Cornelis is geboren op 31-07-1584 in Naaldwijk (ZH-Nld), zoon van Claes Adriaensz van Geest en Maritgen Pietersdr. Cornelis is overleden op 31-07-1658 in Naaldwijk (ZH-Nld), 74 jaar oud. Cornelis is weduwnaar van Ariaantje Ariens (ovl. vóór 1615), met wie hij trouwde op 23-04-1606. Cornelis trouwde later na 1627 met Belitgen Vrancksdr van der Houff (±1590-1634). Cornelis trouwde later na 1634 met Erntge Tonis Touw.
XXXIII-aa Neeltje Pouwelsdr van Dijck, dochter van Pouwel Adriaensz van Dijck – van Adrichem en Jannitgen Jansdr Tou van der Burch (zie XXXII-y). Zij is gedoopt op 24-02-1608 in Naaldwijk (ZH-Nld). Neeltje is overleden, 89 jaar oud. Zij is begraven op 15-11-1697 in Naaldwijk (ZH-Nld). Neeltje trouwde, 27 jaar oud, op 04-08-1635 in Delft (ZH-Nld) met Jan Verspeck, ongeveer 27 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1608 in Delfgauw (ZH-NLD), zoon van Pouwel Jacobsz Verspeck en Jaepjen Adriaensdr van Overgauw. Jan is overleden in 1680 in De Lier (ZH-Nld), ongeveer 72 jaar oud.

Kind van Neeltje en Jan:

1 Geertje Jansdr Verspeck, gedoopt op 13-12-1643 in De Lier (ZH-Nld). Volgt XXXIV-ag.
XXXIII-ab Maartje Pouwels van Adrichem, dochter van Pouwel Adriaensz van Dijck – van Adrichem en Jannitgen Jansdr Tou van der Burch (zie XXXII-y). Zij is gedoopt op 14-07-1613 in Naaldwijk (ZH-Nld). Maartje is overleden op 10-05-1670 in Delfgauw (ZH-NLD), 56 jaar oud. Maartje trouwde, 32 jaar oud, op 13-05-1646 in Overschie (ZH-Nld) met Corstiaan Pouwels Verspeck, ongeveer 36 jaar oud. Corstiaan is geboren omstreeks 1610 in Delfgauw (ZH-NLD), zoon van Pouwel Jacobsz Verspeck en Jaepjen Adriaensdr van Overgauw. Corstiaan is overleden omstreeks 1693, ongeveer 83 jaar oud. Corstiaan is weduwnaar van Neeltje Jacobsdr, met wie hij trouwde vóór 1643. Corstiaan ging later in ondertrouw op 03-10-1654 in Delft (ZH-Nld) met Maertgen Isbrants.
XXXIII-ac Johanna van der Ridder (van der Hidde), dochter van Maarten van der Hidde (of van der Ridder) en Ariaantje van Heiningen (zie XXXII-z). Zij is gedoopt op 25-09-1749 in Monster (ZH-Nld). Johanna is overleden op 16-03-1811 in Monster (ZH-Nld), 61 jaar oud. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 17-10-1773 in Monster (ZH-Nld) met Cornelis Jacobszn Noordam, 27 jaar oud. Cornelis is een zoon van Jacob Corneliszn Noordam en Gerritje Cornelisdr van der Post. Hij is gedoopt op 25-09-1746 in Monster (ZH-Nld). Cornelis is overleden op 10-03-1789 in Monster (ZH-Nld), 42 jaar oud.

Kinderen van Johanna en Cornelis:

1 Adriana (Antje) Noordam, gedoopt op 24-03-1774 in Monster (ZH-Nld). Volgt XXXIV-ah.
2 Gerritje Noordam, geboren op 23-07-1775 in Maasland (ZH-Nld). Gerritje is overleden, 81 jaar oud. Zij is begraven op 29-01-1857 in Monster (ZH-Nld). Gerritje bleef ongehuwd.
3 Maarten Corneliszn Noordam, gedoopt op 09-02-1777 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Volgt XXXIV-ai.
4 Pleun Noordam, gedoopt op 29-11-1778 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Volgt XXXIV-aj.
XXXIV-a Pieter Jansz Moerman, zoon van Jan Willemszn Moerman en Meijntie Pietersdr van Capelle (zie XXXIII-a). Hij is gedoopt op 29-06-1680 in Rozenburg (ZH-NLD). Pieter is overleden op 27-05-1735 in Rozenburg (ZH-NLD), 54 jaar oud. Pieter:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1707 in Rozenburg (ZH-NLD) met Jaapje Samuelsdr den Ouden, 19 jaar oud. Jaapje is geboren in 04-1688 in Rozenburg (ZH-NLD), dochter van Samuel Pietersz den Ouden en Maritje Pietersdr Goutappel. Jaapje is overleden omstreeks 1721 in Rozenburg (ZH-NLD), ongeveer 33 jaar oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 11-07-1723 in Rozenburg (ZH-NLD) met Maertje Jans Leeuwenschildt, 33 jaar oud. Maertje is geboren in 06-1690 in Maasland (ZH-Nld), dochter van Jan Meesse Leeuwenschilt en Grietje Simons Maerlevelt. Maertje is overleden op 19-12-1760, 70 jaar oud. Maertje is weduwe van Jacob Samuels den Ouden (±1685-vóór 1723), met wie zij trouwde op 01-02-1719 in Maasland (ZH-Nld).
Kind van Pieter en Jaapje:

1 Samuel Pietersz Moerman, gedoopt op 08-04-1714 in Rozenburg (ZH-NLD). Volgt XXXV-a.
XXXIV-b Jannetje Korpershoek, dochter van Dirk Claasz Corpershoek (zie XXXIII-b) en Neeltje Ariens van der Polder. Zij is gedoopt op 15-03-1693 in Schipluiden (ZH-Nld). Jannetje is overleden op 13-10-1746 in Wassenaar (ZH-NLD), 53 jaar oud. Jannetje trouwde, 28 jaar oud, op 07-12-1721 in Maasland (ZH-Nld) met Bastiaen Mostert, 27 jaar oud. Bastiaen is een zoon van Jan Mostert en Lijsbeth van de Swaluwe. Hij is gedoopt op 07-02-1694 in Maasland (ZH-Nld). Bastiaen is overleden op 12-09-1762 in Wassenaar (ZH-NLD), 68 jaar oud. Hij is begraven op 15-09-1762 in Wassenaar (ZH-NLD). Bastiaen trouwde later op 17-01-1751 in Wassenaar (ZH-NLD) met Marijtje van Wouw.

Kinderen van Jannetje en Bastiaen:

1 Dirck Mostert. Hij is gedoopt op 18-10-1722 in Wassenaar (ZH-NLD). Dirck is overleden op 10-05-1725 in Wassenaar (ZH-NLD), 2 jaar oud. Hij is begraven op 11-05-1725 in Wassenaar (ZH-NLD).
2 Neeltje Mostert. Zij is gedoopt op 02-07-1724 in Wassenaar (ZH-NLD). Neeltje is overleden op 09-06-1744 in Wassenaar (ZH-NLD), 19 jaar oud.
3 Jan Mostert. Hij is gedoopt op 12-01-1727 in Wassenaar (ZH-NLD). Jan is overleden op 28-04-1754 in Wassenaar (ZH-NLD), 27 jaar oud.
4 Elisabeth Mostert, geboren op 13-02-1729 in Wassenaar (ZH-NLD). Volgt XXXV-b.
5 Aegje Mostert. Zij is gedoopt op 25-11-1731 in Wassenaar (ZH-NLD). Aegje is overleden op 27-07-1732 in Wassenaar (ZH-NLD), 8 maanden oud. Zij is begraven op 29-07-1732 in Wassenaar (ZH-NLD).
6 Aegtje Mostert, gedoopt op 08-11-1733 in Wassenaar (ZH-NLD). Volgt XXXV-c.
XXXIV-c Annetje Cornelisdr Hoogwerf, dochter van Cornelis Arijsz Hoogwerf en Meijnsje Claes Corpershoek (zie XXXIII-c). Zij is gedoopt op 12-12-1683 in Monster (ZH-Nld). Annetje is overleden, 65 jaar oud. Zij is begraven op 04-04-1749 in De Lier (ZH-Nld). Annetje trouwde, 21 jaar oud, op 21-11-1705 in Maasland (ZH-Nld) met Pieter Jacobszn de Jongh, 38 jaar oud. Pieter is geboren op 10-10-1667 in Maasland (ZH-Nld), zoon van Jacob Pieterse de Jongh en Neeltje Maartensdr van ’t Woudt. Hij is gedoopt op 16-10-1677 in Maasland (ZH-Nld). Pieter is overleden op 17-02-1748 in De Lier (ZH-Nld), 80 jaar oud.

Kinderen van Annetje en Pieter:

1 Neeltje Pieterse de Jong, geboren op 23-11-1710 in De Lier (ZH-Nld). Volgt XXXV-d.
2 Jacob Pietersz de Jong, gedoopt op 18-08-1715 in De Lier (ZH-Nld). Volgt XXXV-e.
XXXIV-d Meinse Pietersdr Spruijt is geboren op 29-10-1690 in Schipluiden (ZH-Nld), dochter van Pieter Cornelisse Spruijt en Sara Claassen Korpershoek (zie XXXIII-d). Meinse is overleden in 11-1776 in Maasland (ZH-Nld), 86 jaar oud. Meinse trouwde, 21 jaar oud, op 17-04-1712 in Schipluiden (ZH-Nld) met Jacob Pleunen van der Kooij, 23 jaar oud. Jacob is geboren in 05-1688 in Maasland (ZH-Nld), zoon van Pleun Jacobszn van der Kooij en Trijntje Ariens van der Polder. Jacob is overleden op 12-01-1780 in Maasland (ZH-Nld), 91 jaar oud.

Kinderen van Meinse en Jacob:

1 Trijntje Jacobsdr van der Kooij, gedoopt op 22-10-1713 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXV-f.
2 Pleuntje Jacobs van der Kooij, gedoopt op 08-03-1719 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXV-g.
XXXIV-e Grietje Spruijt, dochter van Pieter Cornelisse Spruijt en Sara Claassen Korpershoek (zie XXXIII-d). Zij is gedoopt op 10-05-1693 in Schipluiden (ZH-Nld). Grietje is overleden op 25-07-1774 in Kethel (ZH-NLD), 81 jaar oud. Grietje trouwde, 27 jaar oud, op 14-01-1721 in Schipluiden (ZH-Nld) met Cornelis Poot, 25 jaar oud. Cornelis is een zoon van Pieter Huijbrechtsz Poot en Dieuwertje Pietersdr Hauwerts. Hij is gedoopt op 19-09-1695 in Kethel (ZH-NLD). Cornelis is overleden in 1770 in Schipluiden (ZH-Nld), 74 of 75 jaar oud. Cornelis is weduwnaar van Leena Pieters Hoogendam (ovl. ±1719), met wie hij trouwde op 03-04-1718 in Kethel (ZH-NLD). Cornelis is weduwnaar van Marijtje Willems Rodenburg, met wie hij trouwde op 28-04-1720 in Kethel (ZH-NLD).
XXXIV-f Jacob Ariensz van der Kooij, zoon van Arij Jacobszn van der Kooij en Hester Claasdr Corpershoek (zie XXXIII-e). Hij is gedoopt op 20-02-1701 in Schipluiden (ZH-Nld). Jacob is overleden op 12-01-1789 in Pijnacker (ZH-NLD), 87 jaar oud. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 24-03-1725 in Delft (ZH-Nld) met Ingetje Pietersdr Vermeer.

Kinderen van Jacob en Ingetje:

1 Hester van der Kooij, gedoopt op 05-07-1729 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXV-h.
2 Pieter Jacobszn van der Kooij, gedoopt op 20-04-1733 in Pijnacker (ZH-NLD). Volgt XXXV-i.
XXXIV-g Mayke Willems Verhoeven is geboren omstreeks 1700 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld), dochter van Willem Jansz Verhoeven en Trijntje Cornelisdr in ’t Veld (zie XXXIII-g). Mayke is overleden op 09-12-1732 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld), ongeveer 32 jaar oud. Mayke trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 01-07-1719 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld) met Klaas Paulusz Houtemeulen, ongeveer 24 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1695, zoon van Paulus Pietersz Houtemeulen en Geertruij Claesdr Hofman. Klaas is overleden op 09-04-1742 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld), ongeveer 47 jaar oud. Klaas trouwde later op 30-08-1734 in Hendrik-Ido-Ambacht (ZH-NLD) met Marijtje Ariens Pasman (1705-na 1739).

Kinderen van Mayke en Klaas:

1 Paulus Klaasse Houtemeulen, geboren omstreeks 1720. Volgt XXXV-j.
2 Cornelia Klaasse Houtemeulen, geboren omstreeks 1722. Volgt XXXV-k.
3 Geertruij Klaasdr Houtemoole, geboren op 15-01-1725 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld). Volgt XXXV-l.
4 Huijbert Klaasse Houtemeulen, geboren omstreeks 1727.
5 Trijntje Klaasse Houtemeulen. Zij is gedoopt op 08-05-1729 in Heer Oudelands Ambacht (ZH-Nld). Trijntje is overleden vóór 10-12-1730, ten hoogste 1 jaar oud.
6 Trijntje Houtemoole, geboren op 10-12-1730 in Zwijndrecht (ZH-Nld). Trijntje is overleden omstreeks 1774 in Ridderkerk (ZH-NLD), ongeveer 44 jaar oud.
XXXIV-h Wilhelmina van Pruisen is geboren op 07-08-1751 in Berlijn (DLd), dochter van August Willem van Pruisen (zie XXXIII-i) en Louise Amalia van Brunswijk-Wolfenbüttel. Wilhelmina is overleden op 09-06-1820 in Paleis Het Loo – Apeldoorn (Gld-Nld), 68 jaar oud. Zij is begraven omstreeks 1822 in Nieuwe Kerk – Delft (ZH-NLD). Wilhelmina trouwde, 16 jaar oud, op 04-10-1767 met Willem Batavus (Willem V) van Oranje-Nassau, 19 jaar oud. Zie XXXIV-i voor persoonsgegevens van Willem V.

Kind van Wilhelmina en Willem V:

1 Willem Frederik (Willem I) van Oranje-Nassau, geboren op 24-08-1772 in ’s Gravenhage (ZH-Nld). Volgt XXXV-m.
XXXIV-i Willem Batavus (Willem V) van Oranje-Nassau is geboren op 08-03-1748 in ´s Gravenhage (ZH-Nld), zoon van Willem Karel Hendrik Friso (Willem IV) van Oranje-Nassau (zie XXXIII-j) en Anna van Hannover. Willem V is overleden op 09-04-1806 in Brunswijk (Duitsland), 58 jaar oud. Hij is begraven op 28-04-1958 in Nieuwe Kerk – Delft (ZH-NLD). Willem V trouwde, 19 jaar oud, op 04-10-1767 met Wilhelmina van Pruisen, 16 jaar oud. Zie XXXIV-h voor persoonsgegevens van Wilhelmina.

Kind van Willem V en Wilhelmina: zie XXXIV-h.
XXXIV-j Sophia Dorothea Augusta Louisa (Maria Fjodorovna) van Württemberg is geboren op 29-10-1759 in Szczecin (Polen), dochter van Frederik Eugenius van Württemberg en Frederika Dorothea Sophie (Frederike) von Brandenburg-Schwedt (zie XXXIII-k). Maria Fjodorovna is overleden op 08-11-1828 in St.Petersburg (Rusland), 69 jaar oud. Maria Fjodorovna trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 09-1776 met Paul Petrovitch (Paul I) Romanov, ongeveer 21 jaar oud. Paul I is geboren op 01-10-1754 in St.Petersburg (Rusland). Paul I is overleden op 23-03-1801 in St.Petersburg (Rusland), 46 jaar oud.

Kind van Maria Fjodorovna en Paul I:

1 Anna Paulowna Romanov, geboren op 18-01-1795 in St.Petersburg (Rusland). Volgt XXXV-n.
XXXIV-k Cornelia van Driel is geboren omstreeks 1689, dochter van Gerrit Leendertsz van Driel (zie XXXIII-m) en Neeltje Teunis Dwarswaert. Zij is gedoopt op 30-03-1689 in Strijen (ZH-Nld).

Notitie bij Cornelia: Bij haar huwelijk j.d. van Strijen, won. te Hellevoetsluis. Cornelia stelt 20.02.1728 twee voogden aan over haar na te laten minderjarige kinderen (Jacob Rijnsent, schout van Oudenhoorn en Dirck Stout). Op 26.01.1728 verzekert Leendert Fayan te Rockanje t.b.v. Cornelia van Driel een schuld van f 600 op zijn huis. Geroyeerd 11.02.1738 na kwitering door Cornelia van Driel en haar dochter Maria Offerman. Cornelia wordt genoemd als erfgename van Pietertje Dwarswaert. Cornelia van Driel, weduwe Offerman, betaalt belasting te Strijen, o.a. in 1748, f 3.-. Cornelia van Driel, weduwe van Offerman Hendrik, dr. van Neeltje Thonisse Dwarswaart, verkoopt land in de Mookhoek, ’s-Gravendeel 1743. Cornelia en Hendrik laten te Hellevoetsluis 8 kinderen dopen: Hendrika 1723, 1725, Hendrintje 1727, Maria 1714, Gerrit 1716, Neeltje 1717, 1718, Geertruij 1719.

Cornelia trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 04-06-1713 in Hellevoetsluis (ZH-NLD) met Hendrik Offerman. Hendrik is overleden op 06-12-1727 in Hellevoetsluis (ZH-NLD).

Kind van Cornelia en Hendrik:

1 Maria Offerman, geboren op 11-02-1714 in Hellevoetsluis (ZH-NLD). Volgt XXXV-o.
XXXIV-l Maartje Cornelisse Besemer, dochter van Cornelis Teunisse Besemer (zie XXXIII-n) en Annetje Ariens Bruijnswijck. Zij is gedoopt op 28-11-1706 in De Lier (ZH-Nld). Maartje is overleden op 11-05-1767 in De Lier (ZH-Nld), 60 jaar oud. Zij is begraven op 12-05-1767 in De Lier (ZH-Nld). Maartje trouwde, 24 jaar oud, op 06-05-1731 in De Lier (ZH-Nld) met Cornelis Pietersz de Hoog.

Kind van Maartje en Cornelis:

1 Pieter Cornelisz Hoogh, gedoopt op 10-05-1733 in De Lier (ZH-Nld). Volgt XXXV-p.
XXXIV-m Pietertje Bastiaansdr Verschoor, dochter van Bastiaan Aertsz Verschoor (zie XXXIII-o) en Sijtje Clementsdr van Luijck. Zij is gedoopt op 23-04-1696 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Pietertje is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op 30-12-1763 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Pietertje trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1721 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD) met Cleijs Jacobsz Kool.
XXXIV-n Ariaantje Bastiaansdr Verschoor, dochter van Bastiaan Aertsz Verschoor (zie XXXIII-o) en Sijtje Clementsdr van Luijck. Zij is gedoopt op 20-04-1698 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Ariaantje is overleden op 30-06-1740 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD), 42 jaar oud. Ariaantje trouwde, 28 jaar oud, op 19-05-1726 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD) met Arij Corneliszn van der Spuij.
XXXIV-o Aert Bastiaansz Verschoor, zoon van Bastiaan Aertsz Verschoor (zie XXXIII-o) en Sijtje Clementsdr van Luijck. Hij is gedoopt op 17-04-1701 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Aert trouwde, 27 jaar oud, op 16-05-1728 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD) met Maaijke Jorisdr Schouten, 22 jaar oud, nadat zij op 23-04-1728 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD) in ondertrouw zijn gegaan. Maaijke is een dochter van Joris Arijsz Schouten en Aechje Pietersdr Schouten. Zij is gedoopt op 05-04-1706 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Maaijke is overleden op 07-07-1757 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD), 51 jaar oud. Maaijke trouwde later op 20-01-1741 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD) met Gerrit Cornelisz van der Tholen (geb. 1716). Maaijke trouwde later op 29-07-1753 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD) met Cornelis Claasz van der Weide (1722-1756).

Kinderen van Aert en Maaijke:

1 Sijgje Aartsdr Verschoor, gedoopt op 20-11-1729 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Volgt XXXV-q.
2 Aaggie Aertsdr Verschoor. Zij is gedoopt op 20-11-1729 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD).
3 Agie Aertsdr Verschoor. Zij is gedoopt op 20-01-1732 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD).
4 Bastiaan Aertsz Verschoor. Hij is gedoopt op 20-01-1737 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Bastiaan is overleden op 13-08-1737 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD), 6 maanden oud.
5 Maria Aertsdr Verschoor. Zij is gedoopt op 20-01-1737 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Maria is overleden op 07-04-1738 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD), 1 jaar oud.
XXXIV-p Hendrick Leendertsz Legerstee, zoon van Leendert Hendricksz Lagerstee en Heijltien Ariens van der Wilt (zie XXXIII-q). Hij is gedoopt op 29-11-1699 in Barendrecht (ZH-NLD). Hendrick is overleden op 28-01-1764 in Rhoon (ZH-NLD), 64 jaar oud. Hij is begraven op 01-02-1764 in Rhoon (ZH-NLD). Hendrick trouwde, 21 jaar oud, op 27-05-1721 in Barendrecht (ZH-NLD) met Claesje Pietersdr van Dijck, 24 jaar oud. Claesje is een dochter van Pieter Claeszn van Dijck en Pieterje Jacobs Molenaar. Zij is gedoopt op 14-10-1696 in Barendrecht (ZH-NLD). Claesje is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op 09-04-1764 in Rhoon (ZH-NLD).

Kinderen van Hendrick en Claesje:

1 Heijltje Hendricksdr Legerstee, gedoopt op 27-07-1721 in Barendrecht (ZH-NLD). Volgt XXXV-r.
2 Pietertje Hendricksdr Legerstee, gedoopt op 21-11-1723 in Barendrecht (ZH-NLD). Volgt XXXV-s.
3 Lena Hendricksdr Legerstee, gedoopt op 27-01-1726 in Barendrecht (ZH-NLD). Volgt XXXV-t.
4 Pieter Hendriksz Legerstee. Hij is gedoopt op 15-05-1728 in Rhoon (ZH-NLD).
5 Arij Hendricksz Legerstee, gedoopt op 01-04-1731 in Rhoon (ZH-NLD). Volgt XXXV-u.
6 Grietje Hendricks Legerstee, gedoopt op 28-06-1733 in Rhoon (ZH-NLD). Volgt XXXV-v.
7 Barber Hendricksdr Legerstee. Hij is gedoopt op 10-03-1737 in Rhoon (ZH-NLD). Barber is overleden, 10 jaar oud. Hij is begraven op 06-05-1747 in Rhoon (ZH-NLD).
XXXIV-q Herbert Leendertsz Lagerstee, zoon van Leendert Hendricksz Lagerstee en Heijltien Ariens van der Wilt (zie XXXIII-q). Hij is gedoopt op 31-01-1717 in Barendrecht (ZH-NLD). Herbert is overleden op 05-11-1791 in Barendrecht (ZH-NLD), 74 jaar oud. Herbert:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 02-06-1743 in Barendrecht (ZH-NLD) met Marijgie Teunisdr de Jong, 27 jaar oud. Zij is gedoopt op 29-09-1715 in Barendrecht (ZH-NLD). Marijgie is overleden op 18-03-1754 in Barendrecht (ZH-NLD), 38 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 31-10-1754 in Barendrecht (ZH-NLD) met Ariaantje Dirksdr Bravenboer.
(3) trouwde, 56 jaar oud, op 09-05-1773 in Barendrecht (ZH-NLD) met Maria Gerritsdr van Loenen.
Kinderen van Herbert en Marijgie:

1 Trijntje Herbertsdr Lagerstee. Zij is gedoopt op 28-09-1743 in Barendrecht (ZH-NLD). Trijntje is overleden op 06-05-1780 in Barendrecht (ZH-NLD), 36 jaar oud.
2 Leendert Herbertsz Lagerstee. Hij is gedoopt op 06-12-1744 in Barendrecht (ZH-NLD). Leendert is overleden op 06-12-1744 in Barendrecht (ZH-NLD), geen dag oud.
3 Heijltje Herbertsdr Lagerstee, gedoopt op 16-03-1746 in Barendrecht (ZH-NLD). Volgt XXXV-w.
4 Leendert Herbertsz Lagerstee, gedoopt op 15-04-1748 in Barendrecht (ZH-NLD). Volgt XXXV-x.
5 Teuna Herbertsdr Lagerstee. Zij is gedoopt op 11-10-1750 in Barendrecht (ZH-NLD). Teuna is overleden vóór 22-05-1754, ten hoogste 3 jaar oud.
XXXIV-r Pietertje Leendertsdr Lagerstee, dochter van Leendert Hendricksz Lagerstee en Heijltien Ariens van der Wilt (zie XXXIII-q). Zij is gedoopt op 14-06-1722 in Barendrecht (ZH-NLD). Pietertje is overleden na 1745, minstens 23 jaar oud. Pietertje:

(1) trouwde met Huijg Pietersz Cranendonck.
(2) trouwde, 16 jaar oud, op 25-09-1738 in Barendrecht (ZH-NLD) met Pieter Isackxe Houwer. Pieter is een zoon van Isack Jacobsz Houwaert en Dirkje Dirx de Vette.
XXXIV-s Bastiaan Zuiderendt, zoon van Ary Claasz Suijderent en Beatrix Bastiaans Weeda (zie XXXIII-r). Hij is gedoopt op 03-12-1724 in Strijen (ZH-Nld). Bastiaan is overleden op 05-10-1797 in Strijen (ZH-Nld), 72 jaar oud.

Notitie bij Bastiaan: Meester smid te Strijen, neemt in 1750 de smederij over van zijn ouders en betaalt f 1400.0.0 voor het smidsgereedschap en het “oud” en “gewerkt” ijzer. Bastiaan was kerkmeester van Strijen 1758, 1770/80, 1784, diaken 1770. Hij ondertekent geregeld polderrekeningen te Strijen. Bij de grote dorpsbrand van 1759 gelukte het Bastiaan Zuyderent te voorkomen, dat zijn woonhuis en de smederij vlam vatten, waardoor de voortgang van de brand in westelijke richting gestuit werd. Het ten oosten van de smederij en de Lambertuskerk gelegen deel van de dorpskern ging toen bijna geheel in vlammen op. Bastiaan is in 1783 commandeur van brandspuit nr. 1. Hij trouwt pas op 50 jarige leeftijd, en wel met een 19-jarige (waarmee hij de naam Zuiderent voor uitsterven heeft behoed).

Bastiaan trouwde, 50 jaar oud, op 05-05-1775 in Strijen (ZH-Nld) met Cornelia Koetsveld, ongeveer 19 jaar oud. Zie XXXVI-ai voor persoonsgegevens van Cornelia.

Kinderen van Bastiaan en Cornelia:

1 Beatrix Zuiderent, gedoopt op 09-07-1775 in Strijen (ZH-Nld). Volgt XXXVII-cb.
2 Jan Zuiderent, geboren op 03-05-1777 in Strijen (ZH-Nld). Volgt XXXVII-cc.
3 Arij Bastiaans Zuiderent, geboren op 16-08-1778 in Strijen (ZH-Nld). Volgt XXXVII-cd.
4 Maria Zuiderent, gedoopt op 29-07-1780 in Strijen (ZH-Nld). Volgt XXXVII-ce.
5 Margrita Zuiderent, gedoopt op 15-03-1783 in Strijen (ZH-Nld). Volgt XXXVII-cf.
6 Huig Zuiderent, geboren op 23-05-1785 in Strijen (ZH-Nld). Volgt XXXVII-cg.
7 Geertruij Zuiderent, gedoopt op 05-07-1789 in Strijen (ZH-Nld). Volgt XXXVII-ch.
XXXIV-t Adriana Zuiderent, dochter van Ary Claasz Suijderent en Beatrix Bastiaans Weeda (zie XXXIII-r). Zij is gedoopt op 08-05-1737 in Strijen (ZH-Nld). Adriana trouwde, 33 jaar oud, op 27-07-1770 in Strijen (ZH-Nld) met Maarten Pieterszn Middelhoek.
XXXIV-u Leentje Suijderent is geboren omstreeks 1740 in Strijen (ZH-Nld), dochter van Ary Claasz Suijderent en Beatrix Bastiaans Weeda (zie XXXIII-r). Leentje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1762 in Strijen (ZH-Nld) met Abraham Pietersz Middelhoek.
XXXIV-v Teunis Dircksz, zoon van Dirck Jansz (zie XXXIII-s) en Catalina Gerritsdr van Beusekom. Hij is gedoopt op 04-09-1625 in Hoornaar (ZH-Nld). Teunis is overleden omstreeks 1681, ongeveer 56 jaar oud. Teunis trouwde, 32 jaar oud, op 03-03-1658 in Noordeloos (ZH-Nld) met Heijltje Lauwerensdr. Heijltje is een dochter van Lauwrens Lauwrensz en Leentje Jansdr. Heijltje is overleden op 15-04-1696.

Kind van Teunis en Heijltje:

1 Dirke Teunisdr, geboren omstreeks 1660. Volgt XXXV-y.
XXXIV-w Teunis Adamsz van Dijk, zoon van Adam Cornelisz van Dijck en Trijntje Jacobs van Dijk (zie XXXIII-t). Hij is begraven op 21-08-1694 in De Lier (ZH-Nld). Teunis begon een relatie met Maartje Arendsdr van der Burch. Maartje is een dochter van Arend Cornelisz van der Burch en Neeltje Cornelisdr. Zij is gedoopt op 04-11-1629 in De Lier (ZH-Nld).

Kind van Teunis en Maartje:

1 Neeltje van Dijk. Volgt XXXV-z.
XXXIV-x Jacob Jansz Dockum is geboren omstreeks 1641, zoon van Jan Jacobsz Dockum (zie XXXIII-w) en Neeltje Arentsdr van Vliet. Jacob trouwde, ongeveer 3 jaar oud, op 25-09-1644 in Vlaardingen (ZH-Nld) met Leuntje Dirksdr van Dorp, 1 jaar oud. Leuntje is een dochter van Dirk Vranken van Dorp en Annetje Jans Opmeer. Zij is gedoopt op 16-09-1646 in Vlaardingen (ZH-Nld).
XXXIV-y Maartje Jansdr Dockum is geboren omstreeks 1643, dochter van Jan Jacobsz Dockum (zie XXXIII-w) en Neeltje Arentsdr van Vliet. Maartje is overleden, ongeveer 60 jaar oud. Zij is begraven op 26-12-1703 in Kethel (ZH-NLD). Maartje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 27-01-1669 in Kethel (ZH-NLD) met Cornelis Leendertsz Decker (van der Snoeck), ongeveer 24 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1645 in Kethel (ZH-NLD), zoon van Leendert Jansz van der Decker (van der Snoeck) en Maertgen Pietersdr Post. Cornelis is overleden op 11-12-1709 in Kethel (ZH-NLD), ongeveer 64 jaar oud.

Kinderen van Maartje en Cornelis:

1 Jan Cornelisse van der Snoek. Volgt XXXV-aa.
2 Maria van der Snoek. Volgt XXXV-ab.
XXXIV-z Arij Jansz Dockum is geboren in Vlaardingen (ZH-Nld), zoon van Jan Jacobsz Dockum (zie XXXIII-w) en Neeltje Arentsdr van Vliet. Hij is gedoopt op 23-10-1644 in Vlaardingen (ZH-Nld). Arij is overleden in 04-1708 in Vlaardinger-Ambacht (ZH-NLD), 63 jaar oud. Arij trouwde, 38 jaar oud, op 23-01-1683 in Vlaardingen (ZH-Nld) met Neeltje Meesdr Leeuwenschilt, ongeveer 32 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1651, dochter van Mees Jansz Leeuwenschilt en Maertie Pieters Proost.

Kinderen van Arij en Neeltje:

1 Jan Ariensz Dockum, geboren in 10-1684 in Vlaardingen (ZH-Nld).
2 Maartje Arijensdr Dockum, gedoopt op 28-11-1685 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXV-ac.
3 Neeltje Ariensdr Dockum, geboren omstreeks 07-1693 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXV-ad.
XXXIV-aa Neeltje Jansdr Dockum is geboren in 10-1646 in Vlaardingen (ZH-Nld), dochter van Jan Jacobsz Dockum (zie XXXIII-w) en Neeltje Arentsdr van Vliet. Neeltje is overleden omstreeks 02-1683, ongeveer 36 jaar oud. Neeltje trouwde, 26 jaar oud, op 06-05-1673 in Vlaardingen (ZH-Nld) met Philip Arentsz van Drongelen, 24 jaar oud. Philip is geboren in 12-1648 in Vlaardingen (ZH-Nld), zoon van Arij Jansz van Drongelen en Burgje Jansdr. Philip is overleden omstreeks 02-1718 in Vlaardingen (ZH-Nld), ongeveer 69 jaar oud.
XXXIV-ab Ridder Jansz Dockum is geboren omstreeks 1648 in Vlaardingen (ZH-Nld), zoon van Jan Jacobsz Dockum (zie XXXIII-w) en Neeltje Arentsdr van Vliet. Ridder is overleden in 04-1704 in Vlaardingen (ZH-Nld), ongeveer 56 jaar oud. Ridder trouwde, ongeveer 50 jaar oud, omstreeks 21-02-1698 in Vlaardingen (ZH-Nld) met Sijmetje Pietersdr Maan, ongeveer 25 jaar oud. Sijmetje is een dochter van Pieter Alewijnsz Maan en Neeltje Jorisdr Suytmaeslant. Zij is gedoopt op 15-06-1672 in Vlaardingen (ZH-Nld). Sijmetje is overleden in 04-1747 in Vlaardingen (ZH-Nld), 74 jaar oud.

Kind van Ridder en Sijmetje:

1 Neeltje Riddersdr Dokkum, gedoopt op 13-12-1699 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXV-ae.
XXXIV-ac Gerrit Arijszn van den Berg, zoon van Arij Gerritsz van den Berg en Neeltje Willemsdr van den Burg (zie XXXIII-x). Hij is gedoopt op 29-11-1697 in Schipluiden (ZH-Nld). Gerrit trouwde met Grietje van der Gaag.
XXXIV-ad Leendert van den Berg, zoon van Arij Gerritsz van den Berg en Neeltje Willemsdr van den Burg (zie XXXIII-x). Hij is gedoopt op 17-11-1704 in Schipluiden (ZH-Nld). Leendert is overleden op 01-05-1792 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld), 87 jaar oud. Leendert trouwde, 24 jaar oud, op 12-06-1729 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld) met Ariaentje Pietersdr Qualm, 35 jaar oud. Ariaentje is een dochter van Pieter Arienszn Qualm en Jannetje Cornelisdr Clapwijck. Zij is gedoopt op 25-10-1693 in Overschie (ZH-Nld). Ariaentje is overleden op 19-12-1765 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld), 72 jaar oud. Ariaentje is weduwe van Arent Pietersz Dijcxhoorn (1667-1727), met wie zij trouwde op 17-11-1715.

Kind van Leendert en Ariaentje:

1 Arend Leendertsz van den Berg, gedoopt op 22-04-1731 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXV-af.
XXXIV-ae Leentje van den Berg, dochter van Arij Gerritsz van den Berg en Neeltje Willemsdr van den Burg (zie XXXIII-x). Zij is gedoopt op 24-01-1717 in Schipluiden (ZH-Nld). Leentje trouwde, 26 jaar oud, op 21-04-1743 in Schipluiden (ZH-Nld) met Pieter Arentsz Dijkxhoorn, 24 jaar oud. Pieter is een zoon van Arent Pietersz Dijcxhoorn en Ariaentje Pietersdr Qualm. Hij is gedoopt op 12-02-1719 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld). Pieter is overleden omstreeks 1789 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld), ongeveer 70 jaar oud.

Notitie bij Pieter: Boer, schout en burgemeester van Hof van Delft (Delft)
Kinderen van Leentje en Pieter:

1 Ariaantje Dijkxhoorn, gedoopt op 23-02-1744 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXV-ag.
2 Neeltje Pietersdr Dijkxhoorn, gedoopt op 14-03-1745 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXV-ah.
3 Jannetje Dijkxhoorn. Zij is gedoopt op 13-03-1746 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld).
4 Arentje Dijkxhoorn. Zij is gedoopt op 09-04-1747 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld).
5 Willemijntje Dijkxhoorn. Zij is gedoopt op 07-04-1748 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld).
6 Maertje Dijkxhoorn, geboren in Hof van Delft – Delft (ZH-Nld). Volgt XXXV-ai.
7 Arent Pietersz Dijkxhoorn, gedoopt op 18-10-1750 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXV-aj.
8 Willemijntje Dijkxhoorn. Zij is gedoopt op 01-01-1753 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld).
9 Willemijntje Dijkxhoorn. Zij is gedoopt op 05-09-1754 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld).
10 Aagje Pietersdr Dijkxhoorn, gedoopt op 19-12-1756 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXV-ak.
11 Arij Dijkxhoorn. Hij is gedoopt op 03-12-1758 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld).
12 Arij Pieterse Dijkxhoorn, gedoopt op 03-05-1763 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXV-al.
XXXIV-af Hilletje Cornelisdr van der Meer, dochter van Cornelis Jorisz van der Meer en Soetgen Pouwelsdr van Dijk (zie XXXIII-y). Hilletje trouwde op 24-04-1650 in De Lier (ZH-Nld) met Isaack Dirksz van der Eijck, 27 jaar oud. Isaack is een zoon van Dirck Cornelisz van der Eijck en Neeltgen Leendertsdr. Hij is gedoopt op 21-06-1622 in Schipluiden (ZH-Nld). Isaack ging later in ondertrouw op 16-11-1683 in ’s Gravenzande (ZH-Nld) met Elisabeth Willems.

Kind van Hilletje en Isaack:

1 Neeltje Isaacksdr van der Eijck, gedoopt op 26-09-1655 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Volgt XXXV-am.
XXXIV-ag Geertje Jansdr Verspeck, dochter van Jan Verspeck en Neeltje Pouwelsdr van Dijck (zie XXXIII-aa). Zij is gedoopt op 13-12-1643 in De Lier (ZH-Nld). Geertje is overleden op 23-03-1693 in Naaldwijk (ZH-Nld), 49 jaar oud. Geertje trouwde met Cornelis Vranckensz Inhouck. Hij is gedoopt op 30-10-1639 in Naaldwijk (ZH-Nld). Cornelis is overleden, 54 jaar oud. Hij is begraven op 21-04-1694 in Naaldwijk (ZH-Nld).

Kinderen van Geertje en Cornelis:

1 Neeltje Cornelisse Inhouck, geboren in Hondsholredijk (ZH-Nld). Volgt XXXV-an.
2 Lijsbeth Cornelisdr Inhoek, geboren in Honselersdijk – Naaldwijk (ZH-NLD). Volgt XXXV-ao.
XXXIV-ah Adriana (Antje) Noordam, dochter van Cornelis Jacobszn Noordam en Johanna van der Ridder (van der Hidde) (zie XXXIII-ac). Zij is gedoopt op 24-03-1774 in Monster (ZH-Nld). Antje is overleden op 17-12-1848 in Loosduinen (ZH-NLD), 74 jaar oud. Antje:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 03-12-1797 in ’s Gravenzande (ZH-Nld) met Pieter Clodeman, ongeveer 27 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 07-11-1804 in Monster (ZH-Nld). Hij is gedoopt omstreeks 1770 in ’s Gravenzande (ZH-Nld).
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 10-11-1804 met Maarten Willem Looije, 30 jaar oud. Maarten is geboren op 02-10-1774 in Monster (ZH-Nld), zoon van Willem Maartensz Looije en Fijtje Leenderts Storm van Leeuwen. Maarten is overleden op 25-01-1837 in Monster (ZH-Nld), 62 jaar oud.
Kind van Antje en Maarten:

1 Sophia Looije, geboren op 27-04-1807 in Monster (ZH-Nld). Volgt XXXV-ap.
XXXIV-ai Maarten Corneliszn Noordam, zoon van Cornelis Jacobszn Noordam en Johanna van der Ridder (van der Hidde) (zie XXXIII-ac). Hij is gedoopt op 09-02-1777 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Maarten is overleden op 13-08-1823 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), 46 jaar oud. Maarten trouwde, 28 jaar oud, op 05-05-1805 in ’s Gravenzande (ZH-Nld) met Maria van den Bos, 25 jaar oud. Maria is een dochter van Abraham van der Bos en Geertrui van den Bos. Zij is gedoopt op 06-07-1779 in Zandambacht -’s Gravenzande (ZH-Nld). Maria is overleden op 11-02-1855 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), 75 jaar oud.

Kinderen van Maarten en Maria:

1 Cornelis Noordam, geboren op 11-08-1805 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Volgt XXXV-aq.
2 Abraham Noordam, geboren op 20-08-1807 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Volgt XXXV-ar.
3 Gerrit Noordam, geboren op 26-09-1809 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Gerrit is overleden op 30-04-1862 in Naaldwijk (ZH-Nld), 52 jaar oud (oorzaak: verdronken).
4 Arie Noordam, geboren op 20-02-1811 in Zandambacht -’s Gravenzande (ZH-Nld). Volgt XXXV-as.
5 Johanna Noordam, geboren op 02-03-1814 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Volgt XXXV-at.
6 Willem Noordam, geboren op 18-01-1817 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Volgt XXXV-au.
7 Dirk Noordam, geboren op 09-03-1819 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Volgt XXXV-av.
8 Frans Noordam, geboren op 04-07-1821 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Volgt XXXV-aw.
9 Neeltje Noordam, geboren op 01-08-1822 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Neeltje is overleden op 29-10-1837 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), 15 jaar oud.
XXXIV-aj Pleun Noordam, zoon van Cornelis Jacobszn Noordam en Johanna van der Ridder (van der Hidde) (zie XXXIII-ac). Hij is gedoopt op 29-11-1778 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Pleun is overleden op 13-05-1831 in Monster (ZH-Nld), 52 jaar oud. Pleun trouwde, 35 jaar oud, op 01-05-1814 in Monster (ZH-Nld) met Jannetje Verheul, 32 jaar oud. Jannetje is geboren op 27-01-1782 in Monster (ZH-Nld), dochter van Jacob Maartensz Verheul en Johanna de Bruijn. Jannetje is overleden op 11-01-1846 in Monster (ZH-Nld), 63 jaar oud.

Kinderen van Pleun en Jannetje:

1 Cornelis Noordam, geboren op 01-02-1815 in Monster (ZH-Nld). Cornelis is overleden op 02-09-1816 in Monster (ZH-Nld), 1 jaar oud.
2 Jacob Noordam, geboren op 03-06-1816 in Monster (ZH-Nld). Jacob is overleden op 11-06-1816 in Monster (ZH-Nld), 8 dagen oud.
3 Cornelia Johanna Noordam, geboren op 06-07-1817 in Monster (ZH-Nld). Cornelia is overleden op 14-12-1884 in Monster (ZH-Nld), 67 jaar oud.
4 Jacoba Noordam, geboren op 05-02-1819 in Monster (ZH-Nld). Jacoba is overleden op 08-11-1820 in Monster (ZH-Nld), 1 jaar oud.
5 Jacobus Noordam, geboren op 18-01-1821 in Monster (ZH-Nld). Jacobus is overleden op 25-02-1821 in Monster (ZH-Nld), 1 maand oud.
6 Johannis Noordam, geboren op 04-08-1822 in Monster (ZH-Nld). Johannis is overleden op 25-09-1832 in Monster (ZH-Nld), 10 jaar oud.
XXXV-a Samuel Pietersz Moerman, zoon van Pieter Jansz Moerman (zie XXXIV-a) en Jaapje Samuelsdr den Ouden. Hij is gedoopt op 08-04-1714 in Rozenburg (ZH-NLD). Samuel is overleden op 15-05-1793 in Maasland (ZH-Nld), 79 jaar oud. Samuel trouwde, 24 jaar oud, op 27-04-1738 in Maassluis (ZH-Nld) met Dirkje Joosten van Rijn, 23 jaar oud. Dirkje is geboren op 20-03-1715 in Maassluis (ZH-Nld), dochter van Joost Arendse van Rijn en Lijsbeth Jans van’t Woud. Dirkje is overleden op 18-11-1777 in Rozenburg (ZH-NLD), 62 jaar oud.

Kind van Samuel en Dirkje:

1 Pieter Samuelsz Moerman, geboren op 08-03-1739 in Rozenburg (ZH-NLD). Volgt XXXVI-a.
XXXV-b Elisabeth Mostert is geboren op 13-02-1729 in Wassenaar (ZH-NLD), dochter van Bastiaen Mostert en Jannetje Korpershoek (zie XXXIV-b). Zij is gedoopt op 13-02-1729 in Wassenaar (ZH-NLD). Elisabeth is overleden op 12-02-1805 in Wassenaar (ZH-NLD), 75 jaar oud. Elisabeth trouwde, 27 jaar oud, op 22-02-1756 in Wassenaar (ZH-NLD) met Gerrit Boele. Gerrit is overleden op 21-05-1796 in Wassenaar (ZH-NLD).
XXXV-c Aegtje Mostert, dochter van Bastiaen Mostert en Jannetje Korpershoek (zie XXXIV-b). Zij is gedoopt op 08-11-1733 in Wassenaar (ZH-NLD). Aegtje is overleden op 20-10-1795 in Wassenaar (ZH-NLD), 61 jaar oud. Aegtje trouwde, 31 jaar oud, op 02-06-1765 in Oegstgeest (ZH-NLD) met Teunis Overgeest, 26 jaar oud. Teunis is een zoon van Cornelis Overgeest en Grietje Vlasveld. Hij is gedoopt op 09-11-1738 in Oegstgeest (ZH-NLD). Teunis is overleden, 48 jaar oud. Hij is begraven op 19-04-1787 in Oegstgeest (ZH-NLD).
XXXV-d Neeltje Pieterse de Jong is geboren op 23-11-1710 in De Lier (ZH-Nld), dochter van Pieter Jacobszn de Jongh en Annetje Cornelisdr Hoogwerf (zie XXXIV-c). Neeltje is overleden op 22-11-1770 in De Lier (ZH-Nld), 59 jaar oud. Neeltje trouwde, 21 jaar oud, op 18-05-1732 in De Lier (ZH-Nld) met Cornelis Gerritsz van den Dool, 40 jaar oud. Zie XXXVI-at voor persoonsgegevens van Cornelis.

Kinderen van Neeltje en Cornelis:

1 Gerrit van den Dool. Hij is gedoopt op 19-04-1733 in De Lier (ZH-Nld). Gerrit is overleden op 01-10-1761 in De Lier (ZH-Nld), 28 jaar oud.
2 Annetje van den Dool, geboren op 11-02-1735 in De Lier (ZH-Nld). Volgt XXXVI-b.
3 Dirkje Cornelisdr van den Dool, gedoopt op 30-12-1736 in De Lier (ZH-Nld). Volgt XXXVI-c.
4 Jaapje van den Dool, gedoopt op 02-08-1739 in De Lier (ZH-Nld). Volgt XXXVI-d.
5 Pieter Corneliszn van den Dool, gedoopt op 17-12-1741 in De Lier (ZH-Nld). Volgt XXXVI-e.
6 Jacob Corneliszn van den Dool, gedoopt op 23-02-1744 in De Lier (ZH-Nld). Volgt XXXVI-f.
7 Teunis Cornelisz van den Dool, gedoopt op 31-03-1748 in De Lier (ZH-Nld). Volgt XXXVI-g.
8 Leendert Corneliszn van den Dool, gedoopt op 30-05-1751 in De Lier (ZH-Nld). Volgt XXXVI-h.
9 Klaartje van den Dool. Zij is gedoopt op 22-09-1754 in De Lier (ZH-Nld).
XXXV-e Jacob Pietersz de Jong, zoon van Pieter Jacobszn de Jongh en Annetje Cornelisdr Hoogwerf (zie XXXIV-c). Hij is gedoopt op 18-08-1715 in De Lier (ZH-Nld). Jacob is overleden in Maasland (ZH-Nld), 83 jaar oud. Hij is begraven op 12-10-1798 in Maasland (ZH-Nld). Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 16-04-1741 in Maasland (ZH-Nld) met Maartje Ariensdr Noordam, 22 jaar oud. Maartje is een dochter van Arie Arienszn Noordam en Marijtje Pleunen van der Kooij. Zij is gedoopt op 28-09-1718 in Maassluis (ZH-Nld). Maartje is overleden op 04-07-1807 in Maasland (ZH-Nld), 88 jaar oud.

Kinderen van Jacob en Maartje:

1 Arij de Jong, geboren omstreeks 1744 in Maasland (ZH-Nld). Volgt XXXVI-i.
2 Pieter de Jong, geboren omstreeks 1752. Volgt XXXVI-j.
XXXV-f Trijntje Jacobsdr van der Kooij, dochter van Jacob Pleunen van der Kooij en Meinse Pietersdr Spruijt (zie XXXIV-d). Zij is gedoopt op 22-10-1713 in Vlaardingen (ZH-Nld). Trijntje is overleden in 11-1752 in Vlaardingen (ZH-Nld), 39 jaar oud. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 01-05-1735 in Vlaardingen (ZH-Nld) met Jacob Jacobsz Dijkshoorn, 29 jaar oud. Jacob is een zoon van Jacob Arijense Dijcxhoorn en Leentje Gerritsdr van der Struis. Hij is gedoopt op 28-03-1706 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Jacob is overleden, 73 of 74 jaar oud. Hij is begraven in 03-1780 in Vlaardingen (ZH-Nld).

Kinderen van Trijntje en Jacob:

1 Jacob Jacobsz Dijkshoorn. Hij is gedoopt op 05-10-1736. Jacob is overleden vóór 05-1738, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Jacob Jacobsz Dijkshoorn, gedoopt op 18-05-1738 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-k.
3 Leendert Jacobsz Dijkshoorn, gedoopt op 11-10-1739 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-l.
4 Jacobus Dijkshoorn, gedoopt op 31-12-1741 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-m.
5 Pleun Jacobszn Dijkshoorn, gedoopt op 10-03-1743 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-n.
6 Meijnsje Jacobsdr Dijkshoorn, geboren in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-o.
7 Neeltje Jacobsdr Dijkshoorn, geboren in Vlaardinger-Ambacht (ZH-NLD). Volgt XXXVI-p.
8 Arent Jacobszn Dijkshoorn, geboren op 13-10-1751 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-q.
9 Lena Dijkshoorn, geboren in Zouteveen-Schipluiden (ZH-NLD). Volgt XXXVI-r.
10 Pieter Dijkshoorn. Hij is gedoopt op 20-08-1758 in Vlaardingen (ZH-Nld).
XXXV-g Pleuntje Jacobs van der Kooij, dochter van Jacob Pleunen van der Kooij en Meinse Pietersdr Spruijt (zie XXXIV-d). Zij is gedoopt op 08-03-1719 in Vlaardingen (ZH-Nld). Pleuntje is overleden in Zouteveen-Schipluiden (ZH-NLD), 66 jaar oud. Zij is begraven op 25-01-1786 in Schipluiden (ZH-Nld). Pleuntje trouwde, 24 jaar oud, op 14-04-1743 in Vlaardingen (ZH-Nld) met Jacob Pietersz Poot, 28 jaar oud. Jacob is een zoon van Pieter Poot en Ariaantje Dirksdr Hauwert. Hij is gedoopt op 21-05-1714 in Vlaardingen (ZH-Nld). Jacob is overleden, 72 jaar oud. Hij is begraven op 15-01-1787 in Vlaardingen (ZH-Nld).

Kinderen van Pleuntje en Jacob:

1 Arentje Poot, geboren in Zouteveen – Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-s.
2 Pieter Poot, gedoopt op 02-04-1744 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-t.
3 Pleun Jacobszn Poot, gedoopt op 10-01-1751 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-u.
4 Huibrecht Jacobszn Poot, gedoopt op 05-12-1756 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-v.
5 Trijntje Jacobsdr Poot, geboren in Zouteveen-Schipluiden (ZH-NLD). Volgt XXXVI-w.
6 Dirkje Jacobsdr Poot, geboren op 08-03-1761 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-x.
XXXV-h Hester van der Kooij, dochter van Jacob Ariensz van der Kooij (zie XXXIV-f) en Ingetje Pietersdr Vermeer. Zij is gedoopt op 05-07-1729 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld). Hester is overleden op 07-02-1815, 85 jaar oud. Hester trouwde, 28 jaar oud, op 16-04-1758 in Delft (ZH-Nld) met Gabriël Simonszn van der Kooij, 29 jaar oud. Zie XXXVI-bh voor persoonsgegevens van Gabriël.

Kind van Hester en Gabriël:

1 Jan van der Kooij, geboren op 09-12-1760 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXVI-y.
XXXV-i Pieter Jacobszn van der Kooij, zoon van Jacob Ariensz van der Kooij (zie XXXIV-f) en Ingetje Pietersdr Vermeer. Hij is gedoopt op 20-04-1733 in Pijnacker (ZH-NLD). Pieter is overleden op 20-04-1792 in Pijnacker (ZH-NLD), 59 jaar oud. Pieter:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 29-03-1759 in Schipluiden (ZH-Nld) met Neeltje van der Kooij, 20 jaar oud. Zie XXXVI-bl voor persoonsgegevens van Neeltje.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 29-03-1759 in Schipluiden (ZH-Nld) met Barbera Jacobsdr van der Kooij, 23 jaar oud. Barbera is een dochter van Jacob Gabriëlszn van der Kooij en Elisabeth van Dijk. Zij is gedoopt op 24-07-1735 in Delft (ZH-Nld). Barbera is overleden op 03-06-1763 in Pijnacker (ZH-NLD), 27 jaar oud.
XXXV-j Paulus Klaasse Houtemeulen is geboren omstreeks 1720, zoon van Klaas Paulusz Houtemeulen en Mayke Willems Verhoeven (zie XXXIV-g). Paulus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1744 met Anna Hendriks de Jongh, ongeveer 20 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1724 in Hendrik-Ido-Ambacht (ZH-NLD).
XXXV-k Cornelia Klaasse Houtemeulen is geboren omstreeks 1722, dochter van Klaas Paulusz Houtemeulen en Mayke Willems Verhoeven (zie XXXIV-g). Cornelia trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1749 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld) met Hendrik Jans Verhagen, ongeveer 23 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1726, zoon van Jan Teunisse Verhagen en Heijltje Gijsberts Croonenburg.
XXXV-l Geertruij Klaasdr Houtemoole is geboren op 15-01-1725 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld), dochter van Klaas Paulusz Houtemeulen en Mayke Willems Verhoeven (zie XXXIV-g). Geertruij is overleden vóór 06-10-1785 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld), ten hoogste 60 jaar oud. Geertruij trouwde, 27 jaar oud, op 27-04-1752 in Zwijndrecht (ZH-Nld) met Jan Willemsz Leenheer, 25 jaar oud. Jan is geboren op 30-03-1727 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld), zoon van Willem Willemsz Leenheer en Neeltje Jans van Dongen. Jan is overleden op 12-03-1795 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld), 67 jaar oud. Jan trouwde later omstreeks 1785 met Ariaantje Pietersdr van Driel (geb. 1743).

Kinderen van Geertruij en Jan:

1 Neeltje Leenheer, geboren op 16-03-1755 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld).
2 Klaas Leenheer, gedoopt op 11-12-1756 in Zwijndrecht (ZH-Nld). Volgt XXXVI-z.
3 Willem Jansz Leenheer, geboren op 17-10-1758 in Heer Oudelands Ambacht (ZH-Nld). Volgt XXXVI-aa.
4 Maaike Leenheer, geboren op 08-02-1761. Zij is gedoopt op 05-01-1761 in Zwijndrecht (ZH-Nld). Maaike is overleden vóór 17-09-1763, ten hoogste 2 jaar oud.
5 Adrianus Jansz Leenheer, geboren omstreeks 1762.
6 Maaike Jansdr Leenheer, gedoopt op 17-06-1763 in Heer Oudelands Ambacht (ZH-Nld). Volgt XXXVI-ab.
7 Adriana Leenheer, geboren op 02-08-1767 in Heer Oudelands Ambacht (ZH-Nld).
XXXV-m Willem Frederik (Willem I) van Oranje-Nassau is geboren op 24-08-1772 in ’s Gravenhage (ZH-Nld), zoon van Willem Batavus (Willem V) van Oranje-Nassau (zie XXXIV-i) en Wilhelmina van Pruisen (zie XXXIV-h). Willem I is overleden op 12-12-1843 in Berlijn (DLd), 71 jaar oud. Willem I trouwde, 19 jaar oud, op 01-10-1791 in Berlijn (DLd) met Frederica Louisa Wilhemina (Wilhelmina) van Pruisen, 16 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 18-11-1774 in Potsdam – Brandenburg (Dld), dochter van Frederik Willem II van Pruisen en Frederika van Hessen-Darmstadt. Wilhelmina is overleden op 12-10-1837 in Paleis Noordeinde – ’s Gravenhage (ZH-Nld), 62 jaar oud.

Kinderen van Willem I en Wilhelmina:

1 Willem Frederik George Lodewijk (Willem II) van Oranje-Nassau, geboren op 06-12-1792 in ’s Gravenhage (ZH-Nld). Volgt XXXVI-ac.
2 Wilhelmina Frederika Louisa Charlotte Marianne (Marianne) van Oranje-Nassau, geboren op 09-05-1810 in Berlijn (DLd). Volgt XXXVI-ad.
XXXV-n Anna Paulowna Romanov is geboren op 18-01-1795 in St.Petersburg (Rusland), dochter van Paul Petrovitch (Paul I) Romanov en Sophia Dorothea Augusta Louisa (Maria Fjodorovna) van Württemberg (zie XXXIV-j). Anna is overleden op 01-03-1865 in ’s Gravenhage (ZH-Nld), 70 jaar oud. Zij is begraven op 17-03-1865 in Nieuwe Kerk – Delft (ZH-NLD). Anna trouwde, 21 jaar oud, op 21-02-1816 in St.Petersburg (Rusland) met Willem Frederik George Lodewijk (Willem II) van Oranje-Nassau, 23 jaar oud. Zie XXXVI-ac voor persoonsgegevens van Willem II.

Kind van Anna en Willem II:

1 Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk (Willem III) van Oranje-Nassau, geboren op 19-02-1817 in Brussel (Blg). Volgt XXXVII-ca.
XXXV-o Maria Offerman is geboren op 11-02-1714 in Hellevoetsluis (ZH-NLD), dochter van Hendrik Offerman en Cornelia van Driel (zie XXXIV-k). Maria is overleden, 58 jaar oud. Zij is begraven op 07-09-1772 in Strijen (ZH-Nld). Maria trouwde met Jan Koetsveld. Jan is geboren in 1713, zoon van Albert Jansz Koetsveld en Geertruid Dingemans Swaluwenaar. Hij is gedoopt op 08-02-1713 in Strijen (ZH-Nld).

Notitie bij Jan: Wordt geregeld genoemd als verver en glazenmaker te Strijen (o.a. in 1749). Het “bolesen” van zeilen is blijkbaar een specialiteit van Jan: hij ontvangt regelmatig geld voor het “teekenen en bolesen” van de molenzeilen 1748/72. In 1746 pomper brandspuit 1. Als voogden over zijn nagelaten kinderen worden in 1773 benoemd zijn schoonzoon Bastiaan Suijderend en (zijn stiefvader) Pieter Francel, die 07.08.1773 publiek verkopen een huis en erve staand in het dorp voor f 280,-, belend ten zuiden: de Dorpsstraat, ten noorden: de Oude Haven.
Kinderen van Maria en Jan:

1 Geertruij Koetsveld, gedoopt op 06-06-1745 in Strijen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-ae.
2 Hendrik Koetsveld, gedoopt op 04-06-1747 in Strijen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-af.
3 Aalbert Koetsveld, gedoopt op 20-04-1749 in Strijen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-ag.
4 Gerret Koetsveld. Hij is gedoopt op 17-10-1751 in Strijen (ZH-Nld).
5 Gerret Koetsveld, gedoopt op 01-10-1752 in Strijen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-ah.
6 Cornelia Koetsveld, geboren omstreeks 1756. Volgt XXXVI-ai.
XXXV-p Pieter Cornelisz Hoogh, zoon van Cornelis Pietersz de Hoog en Maartje Cornelisse Besemer (zie XXXIV-l). Hij is gedoopt op 10-05-1733 in De Lier (ZH-Nld). Pieter is overleden op 08-12-1775 in De Lier (ZH-Nld), 42 jaar oud. Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 04-05-1764 in De Lier (ZH-Nld) met Machteld Pleunsdr van der Kooij, 23 jaar oud. Machteld is een dochter van Pleun Arienszn van der Kooij en Neeltje Jacobsdr Doorduin. Zij is gedoopt op 01-01-1741 in De Lier (ZH-Nld). Machteld is overleden, 47 jaar oud. Zij is begraven op 30-06-1788 in De Lier (ZH-Nld).

Kind van Pieter en Machteld:

1 Neeltje Pietersdr de Hoog, geboren op 17-01-1768 in De Lier (ZH-Nld). Volgt XXXVI-aj.
XXXV-q Sijgje Aartsdr Verschoor, dochter van Aert Bastiaansz Verschoor (zie XXXIV-o) en Maaijke Jorisdr Schouten. Zij is gedoopt op 20-11-1729 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Sijgje is overleden op 03-03-1807 in Ridderkerk (ZH-NLD), 77 jaar oud. Sijgje trouwde, 21 jaar oud, op 13-12-1750 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD) met Arij Jansz Breukhoven, 26 jaar oud, nadat zij op 21-11-1750 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD) in ondertrouw zijn gegaan. Arij is een zoon van Jan Arijsz Breukhoven en Antonia Jansdr Tuijnder. Hij is gedoopt op 20-02-1724 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Arij is overleden op 06-04-1787 in Katendrecht-Rotterdam (ZH-Nld), 63 jaar oud.

Kinderen van Sijgje en Arij:

1 Jan Ariensz Breukhoven, gedoopt op 31-10-1751 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Volgt XXXVI-ak.
2 Aart Ariesz Breukhoven, gedoopt op 31-10-1751 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Volgt XXXVI-al.
3 Antonia Ariese (Tona) Breukhoven, gedoopt op 06-07-1755 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD). Volgt XXXVI-am.
XXXV-r Heijltje Hendricksdr Legerstee, dochter van Hendrick Leendertsz Legerstee (zie XXXIV-p) en Claesje Pietersdr van Dijck. Zij is gedoopt op 27-07-1721 in Barendrecht (ZH-NLD). Heijltje begon een relatie, 29 jaar oud, op 09-05-1751 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD) met Klaas Cornelisz Lexmond.
XXXV-s Pietertje Hendricksdr Legerstee, dochter van Hendrick Leendertsz Legerstee (zie XXXIV-p) en Claesje Pietersdr van Dijck. Zij is gedoopt op 21-11-1723 in Barendrecht (ZH-NLD). Pietertje is overleden, 77 jaar oud. Zij is begraven op 04-12-1800 in Rhoon (ZH-NLD). Pietertje trouwde, 30 jaar oud, op 23-05-1754 in Rhoon (ZH-NLD) met Jasper de Vroet.
XXXV-t Lena Hendricksdr Legerstee, dochter van Hendrick Leendertsz Legerstee (zie XXXIV-p) en Claesje Pietersdr van Dijck. Zij is gedoopt op 27-01-1726 in Barendrecht (ZH-NLD). Lena is overleden, 62 jaar oud. Zij is begraven op 06-12-1788 in Pernis (ZH-NLD). Lena trouwde, 28 jaar oud, op 25-08-1754 in Rhoon (ZH-NLD) met Jan Arijenszn Verschoor, nadat zij op 02-08-1754 in Rhoon (ZH-NLD) in ondertrouw zijn gegaan.
XXXV-u Arij Hendricksz Legerstee, zoon van Hendrick Leendertsz Legerstee (zie XXXIV-p) en Claesje Pietersdr van Dijck. Hij is gedoopt op 01-04-1731 in Rhoon (ZH-NLD). Arij is overleden, 53 jaar oud. Hij is begraven op 25-05-1784 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld). Arij:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 24-11-1752 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld) met Cornelia Decker, 24 jaar oud. Cornelia is een dochter van Pieter Jansz Dekker en Pietertje Baertman. Zij is gedoopt op 15-02-1728 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld). Cornelia is overleden, 52 jaar oud. Zij is begraven op 13-05-1780 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld).
(2) trouwde, 21 jaar oud, op 24-11-1752 in Groote Lindt (ZH-Nld) met Dirkje Arijsdr de Ronde, 7 jaar oud. Dirkje is een dochter van Arie de Ronde en Pleuntje Baertman. Zij is gedoopt op 25-12-1744 in Zwijndrecht (ZH-Nld).
Kinderen van Arij en Cornelia:

1 Klaasje (Claasje) Legerstee, gedoopt op 30-09-1753 in Zwijndrecht (ZH-Nld). Volgt XXXVI-an.
2 Pieter Legerstee, gedoopt op 17-08-1755 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld). Volgt XXXVI-ao.
3 Barber Legerstee, gedoopt op 23-10-1757 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld). Volgt XXXVI-ap.
4 Cornelis Arijszn Legerstee, gedoopt op 04-05-1760 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld). Volgt XXXVI-aq.
5 Pietertje Lagerstee, gedoopt op 18-03-1764 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld). Volgt XXXVI-ar.
6 Johanna Lagerstee, gedoopt op 02-01-1766 in Groote-Lindt (Hoekse Waard – ZH-Nld). Volgt XXXVI-as.
XXXV-v Grietje Hendricks Legerstee, dochter van Hendrick Leendertsz Legerstee (zie XXXIV-p) en Claesje Pietersdr van Dijck. Zij is gedoopt op 28-06-1733 in Rhoon (ZH-NLD). Grietje is overleden, 69 jaar oud. Zij is begraven op 11-11-1802 in Rhoon (ZH-NLD). Grietje trouwde, 26 jaar oud, op 30-05-1760 in Charlois-Rotterdam (ZH-NLD) met Cornelis Simonsz Mastenbroek.
XXXV-w Heijltje Herbertsdr Lagerstee, dochter van Herbert Leendertsz Lagerstee (zie XXXIV-q) en Marijgie Teunisdr de Jong. Zij is gedoopt op 16-03-1746 in Barendrecht (ZH-NLD). Heijltje is overleden op 21-01-1786 in Heerjansdam (ZH-NLD), 39 jaar oud. Heijltje trouwde, 22 jaar oud, op 15-10-1768 in Heerjansdam (ZH-NLD) met Pieter van Oorschot.
XXXV-x Leendert Herbertsz Lagerstee, zoon van Herbert Leendertsz Lagerstee (zie XXXIV-q) en Marijgie Teunisdr de Jong. Hij is gedoopt op 15-04-1748 in Barendrecht (ZH-NLD). Leendert is overleden op 11-10-1805 in Zevenhuizen (ZH-Nld), 57 jaar oud. Leendert:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 08-03-1772 in Zevenhuizen (ZH-Nld) met Heijndrijntje Abrahamsdr Oosthoek.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 20-04-1778 in Zevenhuizen (ZH-Nld) met Aaltje Leeflang.
(3) trouwde, 55 jaar oud, op 18-03-1804 in Zevenhuizen (ZH-Nld) met Jannetje Verhoef.
XXXV-y Dirke Teunisdr is geboren omstreeks 1660, dochter van Teunis Dircksz (zie XXXIV-v) en Heijltje Lauwerensdr. Dirke is overleden, ongeveer 74 jaar oud. Zij is begraven op 12-03-1734 in Hoog Blokland (NH-Nld). Dirke trouwde, ten hoogste 31 jaar oud, vóór 1691 met Gerrit Cornelisz van den Dool, ten hoogste 39 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1652 in Meerkerk (ZH-Nld), zoon van Cornelis Gerritsdr van den Dool en Claertje Leendertsdr. Gerrit is overleden, ongeveer 77 jaar oud. Hij is begraven op 06-05-1729 in Meerkerk (ZH-Nld).

Kind van Dirke en Gerrit:

1 Cornelis Gerritsz van den Dool, geboren op 23-09-1691 in Hoog Blokland (NH-Nld). Volgt XXXVI-at.
XXXV-z Neeltje van Dijk, dochter van Teunis Adamsz van Dijk (zie XXXIV-w) en Maartje Arendsdr van der Burch. Neeltje is overleden op 14-09-1703 in De Lier (ZH-Nld). Neeltje trouwde op 17-11-1660 in Delft (ZH-Nld) met IJsbrand Rodenburg, ongeveer 27 jaar oud. IJsbrand is geboren omstreeks 1633, zoon van Philips Lzn Rodenburg en Maartje Hoogstadt. IJsbrand is overleden vóór 1680, ten hoogste 47 jaar oud.

Kinderen van Neeltje en IJsbrand:

1 Trijntje IJsbrands Rodenburch, geboren omstreeks 17-10-1660 in De Lier (ZH-Nld). Volgt XXXVI-au.
2 Jannetje IJsbrandsdr Rodenburg, gedoopt op 30-05-1677 in De Lier (ZH-Nld). Volgt XXXVI-av.
3 Arendje IJsbrands Rodenburg, gedoopt op 11-05-1697 in De Lier (ZH-Nld). Volgt XXXVI-aw.
XXXV-aa Jan Cornelisse van der Snoek, zoon van Cornelis Leendertsz Decker (van der Snoeck) en Maartje Jansdr Dockum (zie XXXIV-y). Jan trouwde met Pietertje Poot.

Kind van Jan en Pietertje:

1 Maartje Jansdr van der Snoek, gedoopt op 26-11-1692 in Kethel (ZH-NLD). Volgt XXXVI-ax.
XXXV-ab Maria van der Snoek, dochter van Cornelis Leendertsz Decker (van der Snoeck) en Maartje Jansdr Dockum (zie XXXIV-y). Maria is overleden op 27-10-1758 in Voorburg (ZH-NLD). Maria trouwde op 05-04-1699 in Kethel (ZH-NLD) met Leendert Dijxhoorn, 21 jaar oud. Leendert is een zoon van Jan Philipsz Dijxhoorn en Maertje Leendertsdr Roorijs. Hij is gedoopt op 14-11-1677 in Overschie (ZH-Nld). Leendert is overleden op 25-02-1761 in Vrijenban – Delft (ZH-NLD), 83 jaar oud. Hij is begraven in Voorburg (ZH-NLD).

Kinderen van Maria en Leendert:

1 Jan Leendertsz Dijxhoorn. Hij is gedoopt op 10-02-1700 in Vlaardingen (ZH-Nld).
2 Marijtje Leendertsdr Dijxhoorn. Zij is gedoopt op 12-03-1702 in Vlaardingen (ZH-Nld).
3 Cornelis Leendertsz Dijxhoorn, gedoopt op 29-04-1704 in Voorburg (ZH-NLD). Volgt XXXVI-ay.
4 Ariaantje Leendertsdr Dijxhoorn, geboren op 24-10-1706 in Voorburg (ZH-NLD). Volgt XXXVI-az.
XXXV-ac Maartje Arijensdr Dockum, dochter van Arij Jansz Dockum (zie XXXIV-z) en Neeltje Meesdr Leeuwenschilt. Zij is gedoopt op 28-11-1685 in Vlaardingen (ZH-Nld). Maartje is overleden, 57 jaar oud. Zij is begraven op 27-08-1743 in Vlaardingen (ZH-Nld). Maartje trouwde, 22 jaar oud, op 08-04-1708 in Vlaardingen (ZH-Nld) met Willem Pietersz Dijkshoorn, 22 jaar oud. Willem is een zoon van Pieter Willemsz Dijkshoorn en Maria Ariensdr Qualm. Hij is gedoopt op 01-01-1686 in Vlaardingen (ZH-Nld). Willem is overleden op 08-03-1781 in Vlaardinger-Ambacht (ZH-NLD), 95 jaar oud.

Kinderen van Maartje en Willem:

1 Maria Willemsdr Dijkshoorn, gedoopt op 27-10-1709 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-ba.
2 Arij Willemsz Dijkshoorn, gedoopt op 14-02-1710 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-bb.
3 Jacob Willemsz Dijkshoorn. Hij is gedoopt op 26-10-1712 in Vlaardingen (ZH-Nld). Jacob is overleden, 8 jaar oud. Hij is begraven in 03-1721.
4 Mees Willemsz Dijkshoorn, gedoopt op 16-09-1714 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-bc.
5 Pieter Willemsz Dijkshoorn, gedoopt op 01-06-1716 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-bd.
6 Willem Willemsz Dijkshoorn, gedoopt op 28-06-1719 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-be.
XXXV-ad Neeltje Ariensdr Dockum is geboren omstreeks 07-1693 in Vlaardingen (ZH-Nld), dochter van Arij Jansz Dockum (zie XXXIV-z) en Neeltje Meesdr Leeuwenschilt. Neeltje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 13-03-1718 in Vlaardingen (ZH-Nld) met Dirk Jansz Bijl.
XXXV-ae Neeltje Riddersdr Dokkum, dochter van Ridder Jansz Dockum (zie XXXIV-ab) en Sijmetje Pietersdr Maan. Zij is gedoopt op 13-12-1699 in Vlaardingen (ZH-Nld). Neeltje is overleden, 79 jaar oud. Zij is begraven op 05-02-1779 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld). Neeltje trouwde met Simon Gabriëlszn van der Kooij. Simon is een zoon van Gabriël Jacobszn van der Kooij en Annetje Sijmonsdr Hoorewech. Hij is gedoopt op 14-03-1694 in Schipluiden (ZH-Nld). Simon is overleden, 70 jaar oud. Hij is begraven op 06-12-1764 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld).

Kinderen van Neeltje en Simon:

1 Maria Simonsdr van der Kooij. Zij is gedoopt op 02-02-1721 in Schipluiden (ZH-Nld). Maria is overleden in 04-1736 in Schipluiden (ZH-Nld), 15 jaar oud.
2 Ridderus Symonsz van der Kooij, gedoopt op 18-04-1723 in Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXVI-bf.
3 Anna Simonsdr van der Kooij, gedoopt op 08-07-1725 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXVI-bg.
4 Gabriël Simonszn van der Kooij. Hij is gedoopt op 21-09-1727 in Schipluiden (ZH-Nld). Gabriël is overleden vóór 1729 in Schipluiden (ZH-Nld), ten hoogste 2 jaar oud.
5 Gabriël Simonszn van der Kooij, geboren op 09-01-1729 in Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXVI-bh.
6 Cornelia Sijmonsdr van der Kooij, gedoopt op 29-04-1731 in Vlaardingen (ZH-Nld). Volgt XXXVI-bi.
7 Simon Simonszn van der Kooij, gedoopt op 02-08-1733 in Maasland (ZH-Nld). Volgt XXXVI-bj.
8 Maria Simonsdr van der Kooij, gedoopt op 15-04-1736 in Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXVI-bk.
9 Neeltje van der Kooij, gedoopt op 19-10-1738 in Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXVI-bl.
10 Cornelis Simonsz van der Kooij. Hij is gedoopt op 22-01-1741 in Schipluiden (ZH-Nld).
XXXV-af Arend Leendertsz van den Berg, zoon van Leendert van den Berg (zie XXXIV-ad) en Ariaentje Pietersdr Qualm. Hij is gedoopt op 22-04-1731 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld). Arend is overleden op 11-10-1795 in Hof van Delft-Delft (ZH-NLD), 64 jaar oud. Hij is begraven in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld). Arend trouwde, 29 jaar oud, op 27-04-1760 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld) met Celia Jansdr Houwers, 33 jaar oud. Zij is gedoopt op 18-08-1726 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld). Celia is overleden op 21-08-1767 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld), 41 jaar oud. Zij is begraven in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld).

Kind van Arend en Celia:

1 Jan van den Berg, gedoopt op 05-02-1763 in Maasland (ZH-Nld). Volgt XXXVI-bm.
XXXV-ag Ariaantje Dijkxhoorn, dochter van Pieter Arentsz Dijkxhoorn en Leentje van den Berg (zie XXXIV-ae). Zij is gedoopt op 23-02-1744 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld). Ariaantje is overleden, 30 jaar oud. Zij is begraven op 02-03-1774 in Rijswijk (ZH-NLD). Ariaantje ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 17-11-1717 in Rijswijk (ZH-NLD) met Gerrit Saal. Gerrit trouwde later op 30-09-1774 in Rijswijk (ZH-NLD) met Jannetje van den Ende.
XXXV-ah Neeltje Pietersdr Dijkxhoorn, dochter van Pieter Arentsz Dijkxhoorn en Leentje van den Berg (zie XXXIV-ae). Zij is gedoopt op 14-03-1745 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld). Neeltje ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 08-04-1769 in Delft (ZH-Nld) met Dirk Pietersz van der Eijk.

Kinderen van Neeltje en Dirk:

1 Pieter van der Eijk, geboren op 27-02-1770. Volgt XXXVI-bn.
2 Trijntje van der Eijk, geboren op 12-11-1783 in Delft (ZH-Nld). Volgt XXXVI-bo.
XXXV-ai Maertje Dijkxhoorn is geboren in Hof van Delft – Delft (ZH-Nld), dochter van Pieter Arentsz Dijkxhoorn en Leentje van den Berg (zie XXXIV-ae). Zij is gedoopt op 16-03-1749 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld). Maertje trouwde, 23 jaar oud, op 02-05-1772 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld) met Dirk Abrahamsz van den Bos, 24 jaar oud, nadat zij op 10-04-1772 in ondertrouw zijn gegaan. Dirk is een zoon van Abraham van den Bos en Neeltje van Noordt. Hij is gedoopt op 29-10-1747 in Delft (ZH-Nld).
XXXV-aj Arent Pietersz Dijkxhoorn, zoon van Pieter Arentsz Dijkxhoorn en Leentje van den Berg (zie XXXIV-ae). Hij is gedoopt op 18-10-1750 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld). Arent is overleden in 09-1808, 57 jaar oud. Arent:

(1) trouwde, 31 jaar oud, op 14-04-1782 in Pijnacker (ZH-NLD) met Trijntje Maartensdr van der Kleij, 26 jaar oud, nadat zij op 29-03-1782 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld) in ondertrouw zijn gegaan. Trijntje is een dochter van Maarten Jansz van der Kleij en Neeltje van der Spek. Zij is gedoopt op 23-11-1755 in Hof van Delft – Delft (ZH-Nld). Trijntje is overleden vóór 1788, ten hoogste 33 jaar oud.
(2) ging in ondertrouw, 37 jaar oud, op 10-10-1788 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld) met Baaltje Bezemer, 22 jaar oud. Baaltje is geboren in De Lier (ZH-Nld), dochter van Cornelis Besemer en Maria van der Touw. Zij is gedoopt op 16-03-1766 in De Lier (ZH-Nld). Baaltje is overleden op 13-04-1847 in Delft (ZH-Nld), 81 jaar oud. Baaltje trouwde later op 10-05-1815 in Delft (ZH-Nld) met Pieter van den Enden (geb. ±1865).
Kind van Arent en Trijntje:

1 Pieter Dijkxhoorn, geboren op 20-03-1783. Hij is gedoopt op 23-03-1783 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld).

Kinderen van Arent en Baaltje:

2 Leendert Dijkxhoorn, geboren op 24-10-1789. Volgt XXXVI-bp.
3 Trijntje Dijkxhoorn, geboren op 11-01-1791 in Hof van Delft – Delft (ZH-Nld). Zij is gedoopt op 16-01-1791 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld).
4 Cornelis Dijkxhoorn, geboren op 25-10-1792 in Hof van Delft – Delft (ZH-Nld). Hij is gedoopt op 28-10-1792 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld).
5 Trijntje Dijkxhoorn, geboren op 08-12-1793 in Hof van Delft – Delft (ZH-Nld). Volgt XXXVI-bq.
6 Arij Dijkxhoorn, geboren op 20-02-1795 in Hof van Delft – Delft (ZH-Nld). Hij is gedoopt op 22-02-1795 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld).
7 Marijtje Dijkxhoorn, geboren op 27-03-1798 in Hof van Delft – Delft (ZH-Nld). Volgt XXXVI-br.
XXXV-ak Aagje Pietersdr Dijkxhoorn, dochter van Pieter Arentsz Dijkxhoorn en Leentje van den Berg (zie XXXIV-ae). Zij is gedoopt op 19-12-1756 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld). Aagje is overleden, 39 jaar oud. Zij is begraven op 29-12-1795 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Aagje trouwde, 23 jaar oud, op 29-03-1780 in ’s Gravenzande (ZH-Nld) met Cornelis Jansz Sonneveld, 31 jaar oud. Cornelis is een zoon van Jan Pieter Zonneveld en Maria (Maartje) Biesland. Hij is gedoopt op 16-02-1749 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Cornelis is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 04-04-1750 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Cornelis trouwde later op 29-04-1798 in Naaldwijk (ZH-Nld) met Clazijntje van der Sar (1768-1833).

Kinderen van Aagje en Cornelis:

1 Maartje Sonneveld, geboren omstreeks 1781. Volgt XXXVI-bs.
2 Leentje Cornelisdr. Zonneveld, geboren op 27-12-1787 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Volgt XXXVI-bt.
XXXV-al Arij Pieterse Dijkxhoorn, zoon van Pieter Arentsz Dijkxhoorn en Leentje van den Berg (zie XXXIV-ae). Hij is gedoopt op 03-05-1763 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld). Arij is overleden op 14-10-1847 in Hof van Delft-Delft (ZH-NLD), 84 jaar oud.

Notitie bij Arij: Boer, schout en burgemeester van Hof van Delft (Delft)

Arij trouwde, 22 jaar oud, op 16-05-1785 in Schipluiden (ZH-Nld) met Cornelia Ridderusdr van der Kooij, 24 jaar oud, nadat zij op 29-04-1785 in Schipluiden (ZH-Nld) in ondertrouw zijn gegaan. Zie XXXVII-di voor persoonsgegevens van Cornelia.

Kinderen van Arij en Cornelia:

1 Pieter Dijkxhoorn, geboren op 19-05-1786 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXVIII-in.
2 Geertruij Dijkxhoorn, geboren op 24-04-1789. Zij is gedoopt op 26-04-1789 in ’t Woudt – Schipluiden (ZH-Nld).
3 Ridderus Dijkxhoorn, geboren op 09-12-1790 in ’t Woudt-Schipluiden (ZH-Nld). Volgt XXXVIII-io.
4 Leentje Dijkxhoorn, geboren op 05-03-1792. Volgt XXXVIII-ip.
5 Simon Dijkxhoorn, geboren op 28-03-1795 in Hof van Delft – Delft (ZH-Nld). Volgt XXXVIII-iq.
6 Arend Dijkxhoorn, geboren op 20-07-1800. Volgt XXXVIII-ir.
7 Arij Dijkshoorn, geboren op 17-12-1802 in Hof van Delft-Delft (ZH-NLD). Volgt XXXVIII-is.
XXXV-am Neeltje Isaacksdr van der Eijck, dochter van Isaack Dirksz van der Eijck en Hilletje Cornelisdr van der Meer (zie XXXIV-af). Zij is gedoopt op 26-09-1655 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Neeltje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1680 met Isbrant Jacobszn Doorduijn. Isbrant is een zoon van Jacob Centen Doorduijn en Trijntje Isbrantsdr Delff. Hij is begraven op 07-12-1694 in Naaldwijk (ZH-Nld).

Kinderen van Neeltje en Isbrant:

1 Trijntje IJsbrandse Doorduijn, geboren op 05-05-1686. Volgt XXXVI-bu.
2 Hilletje IJsbrants Doorduijn, gedoopt op 06-06-1688 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Volgt XXXVI-bv.
XXXV-an Neeltje Cornelisse Inhouck is geboren in Hondsholredijk (ZH-Nld), dochter van Cornelis Vranckensz Inhouck en Geertje Jansdr Verspeck (zie XXXIV-ag). Neeltje:

(1) trouwde vóór 1721 met Jasper Hogerschijd. Jasper is geboren in Honselersdijk – Naaldwijk (ZH-NLD). Jasper is overleden vóór 1722.
(2) trouwde op 18-10-1722 in Naaldwijk (ZH-Nld) met Cornelis Berghwerff, 49 jaar oud. Cornelis is een zoon van Jan Berghwerff en Stijntje (Lijntje) Leendertsdr. Hij is gedoopt op 24-04-1673 in Kethel (ZH-NLD). Cornelis is weduwnaar van Cornelia Cornelisdr Stelman (ovl. vóór 1722), met wie hij trouwde op 24-04-1695 in Vlaardingen (ZH-Nld).
XXXV-ao Lijsbeth Cornelisdr Inhoek is geboren in Honselersdijk – Naaldwijk (ZH-NLD), dochter van Cornelis Vranckensz Inhouck en Geertje Jansdr Verspeck (zie XXXIV-ag). Zij is gedoopt op 03-11-1657 in Naaldwijk (ZH-Nld). Lijsbeth is overleden op 22-10-1728 in Naaldwijk (ZH-Nld), 70 jaar oud. Lijsbeth trouwde, 41 jaar oud, op 23-11-1698 in Honselersdijk – Naaldwijk (ZH-NLD) met Cornelis Sollevelt, 24 jaar oud. Cornelis is een zoon van Hubrecht Hubrechtsz Sollevelt en Heiltje Huigen van Staalduinen. Hij is gedoopt op 02-02-1674 in Naaldwijk (ZH-Nld). Cornelis is overleden op 01-06-1725 in Naaldwijk (ZH-Nld), 51 jaar oud.

Kinderen van Lijsbeth en Cornelis:

1 Huybrecht Cornelisz Solleveld, gedoopt op 28-12-1698 in Naaldwijk (ZH-Nld). Volgt XXXVI-bw.
2 Geertruid Cornelis Sollevelt, gedoopt op 15-05-1707 in Naaldwijk (ZH-Nld). Volgt XXXVI-bx.
XXXV-ap Sophia Looije is geboren op 27-04-1807 in Monster (ZH-Nld), dochter van Maarten Willem Looije en Adriana (Antje) Noordam (zie XXXIV-ah). Sophia is overleden op 15-02-1878 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), 70 jaar oud. Sophia trouwde, 29 jaar oud, op 25-02-1837 in Monster (ZH-Nld) met Arij Noordam, 28 jaar oud. Arij is geboren op 02-05-1808 in Monster (ZH-Nld), zoon van Arij Noordam en Adriana Verhoorn. Arij is overleden op 19-11-1875 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), 67 jaar oud.
XXXV-aq Cornelis Noordam is geboren op 11-08-1805 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), zoon van Maarten Corneliszn Noordam (zie XXXIV-ai) en Maria van den Bos. Cornelis is overleden op 23-12-1881 in Naaldwijk (ZH-Nld), 76 jaar oud. Cornelis trouwde, 31 jaar oud, op 19-11-1836 in Naaldwijk (ZH-Nld) met Jannetje Immerzeel, 27 jaar oud. Jannetje is geboren op 05-02-1809 in Naaldwijk (ZH-Nld), dochter van Arend Immerzeel en Elizabeth van der Vaart. Jannetje is overleden op 09-04-1890 in Naaldwijk (ZH-Nld), 81 jaar oud. Jannetje is weduwe van Pieter Frederik Regel (1804-1834), met wie zij trouwde op 10-04-1832 in Naaldwijk (ZH-Nld).
XXXV-ar Abraham Noordam is geboren op 20-08-1807 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), zoon van Maarten Corneliszn Noordam (zie XXXIV-ai) en Maria van den Bos. Abraham is overleden op 16-05-1868 in Naaldwijk (ZH-Nld), 60 jaar oud. Abraham trouwde, 40 jaar oud, op 12-05-1848 in ’s Gravenzande (ZH-Nld) met Elisabeth van der Wel, 30 jaar oud. Elisabeth is geboren op 27-12-1817 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), dochter van Klaas Klaasz (Klaas) van der Wel en Adriaantje (Jaantje) van Oosten. Elisabeth is overleden op 22-09-1856 in Naaldwijk (ZH-Nld), 38 jaar oud.

Kinderen van Abraham en Elisabeth:

1 Maarten Noordam, geboren op 30-08-1848 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Volgt XXXVI-by.
2 Klaas Noordam, geboren op 07-11-1850 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Volgt XXXVI-bz.
3 Marinus Noordam, geboren op 01-04-1852 in Naaldwijk (ZH-Nld). Volgt XXXVI-ca.
4 Adrianus Noordam, geboren op 21-06-1853 in Naaldwijk (ZH-Nld). Adrianus is overleden op 15-11-1853 in Naaldwijk (ZH-Nld), 4 maanden oud.
XXXV-as Arie Noordam is geboren op 20-02-1811 in Zandambacht -’s Gravenzande (ZH-Nld), zoon van Maarten Corneliszn Noordam (zie XXXIV-ai) en Maria van den Bos. Arie is overleden op 17-08-1882 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), 71 jaar oud. Arie trouwde, 32 jaar oud, op 04-03-1843 in Maasland (ZH-Nld) met Aaltje Poot, 28 jaar oud. Zie XXXVIII-by voor persoonsgegevens van Aaltje.

Kinderen van Arie en Aaltje:

1 Maarten Noordam, geboren op 18-05-1843 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Maarten is overleden op 03-09-1843 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), 3 maanden oud.
2 Sara Noordam, geboren op 31-12-1844 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Volgt XXXIX-cr.
3 Neeltje Noordam, geboren op 06-11-1847 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Volgt XXXIX-cs.
4 Maarten Noordam, geboren op 31-03-1849 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Volgt XXXIX-ct.
5 Jacobus Noordam, geboren op 24-02-1850 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Jacobus is overleden op 04-01-1852 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), 1 jaar oud.
6 Hendrik Noordam, geboren op 10-06-1851 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Volgt XXXIX-cu.
XXXV-at Johanna Noordam is geboren op 02-03-1814 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), dochter van Maarten Corneliszn Noordam (zie XXXIV-ai) en Maria van den Bos. Johanna is overleden op 02-09-1871 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), 57 jaar oud. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 01-04-1837 in Monster (ZH-Nld) met Pieter van Gaalen, 32 jaar oud. Pieter is geboren op 19-10-1804 in Monster (ZH-Nld), zoon van Matthijs van Gaalen en Immetje van Spronsen. Pieter is overleden op 28-03-1853 in Monster (ZH-Nld), 48 jaar oud.

Kinderen van Johanna en Pieter:

1 Maria van Gaalen, geboren op 11-11-1842 in Monster (ZH-Nld). Volgt XXXVI-cb.
2 Pieter van Gaalen, geboren op 30-10-1843 in Monster (ZH-Nld). Volgt XXXVI-cc.
XXXV-au Willem Noordam is geboren op 18-01-1817 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), zoon van Maarten Corneliszn Noordam (zie XXXIV-ai) en Maria van den Bos. Willem is overleden op 11-04-1903 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), 86 jaar oud. Willem trouwde, 26 jaar oud, op 22-09-1843 in ’s Gravenzande (ZH-Nld) met Jannetje van den Dool, 20 jaar oud. Jannetje is geboren op 09-01-1823 in De Lier (ZH-Nld), dochter van Gerrit van den Dool en Maartje Zonneveld. Jannetje is overleden op 29-01-1904 in Maasland (ZH-Nld), 81 jaar oud.

Kinderen van Willem en Jannetje:

1 Neeltje No.
10 Neeltje Noordam, geboren op 17-01-1869 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Neeltje is overleden op 18-12-1870 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), 1 jaar oud.
XXXV-aw Frans Noordam is geboren op 04-07-1821 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), zoon van Maarten Corneliszn Noordam (zie XXXIV-ai) en Maria van den Bos. Frans is overleden op 13-05-1860 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), 38 jaar oud. Frans trouwde, 35 jaar oud, op 15-05-1857 in ’s Gravenzande (ZH-Nld) met Cornelia van Geest, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op 12-09-1834 in Naaldwijk (ZH-Nld), dochter van Cornelis van Geest en Maria van Hees. Cornelia is overleden op 09-10-1888 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), 54 jaar oud. Cornelia trouwde later op 07-10-1865 in ’s Gravenzande (ZH-Nld) met Mattheus van Nellen (1834-1901).

Kinderen van Frans en Cornelia:

1 Maria Noordam, geboren op 26-07-1858 in ’s Gravenzande (ZH-Nld).
2 Cornelis Noordam, geboren op 13-01-1860 in ’s Gravenzande (ZH-Nld). Cornelis is overleden op 13-03-1860 in ’s Gravenzande (ZH-Nld), 2 maanden oud.
 VOOR MEER NAMEN ZIE MIJN BESTAND OP GENEANET